Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENDIDIKAN KESIHATAN Mata pelajaran Tunjang Tajuk Subtajuk : Pendidikan Kesihatan : Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran.

: Keselamatan : Keselamatan di Rumah, Sekolah dan Tempat Permainan. Contoh: kawasan merbahaya ; Rumah-dapur, tandas, balkoni dan tangga. : Sekolah-tandas, tangga, dan kolam. : Tempat Permainan-tangga, kawasan yang ramai orang luar. Tarikh : 02 Julai 2008 Masa : 11:45 pagi -12:15 pagi Tahun : 3 Amanah Bil Murid : orang Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, diharap murid-murid dapat : 1) Psikomotor: a) melakukan aktiviti suai kenal gambar di papan putih dengan betul. 2) Kognitif : a) Menyebut tempat yang merbahaya di rumah. b) Menyebut tempat yang merbahaya di sekolah. c) Menyebut tempat merbahaya di tempat permainan. 3) Afektif : a) Menunjukkan semangat berkumpulan semasa menyelesaikan silang kata. b) Memperlihatkan keyakinan diri dengan mengangkat tangan dan berdiri untuk menjawab soalan guru. Pengalaman Sedia Ada: Murid melalui kehidupan seharian di rumah dan pernah melihat peralatan yang terdapat di rumah. Alat Bantu Mengajar : Laptop 1 buah LCD 1 buah Lembaran kerja Kertas mahjong Penerapan Nilai : Berusaha, berhati-hati dan bekerjasama. Strategi Utama : Pembelajaran secara kontekstual. Pengintegrasian KKE : Kesedaran Kendiri (Keyakinan Kendiri), Pengurusan Kendiri (Berpandangan Optimis, Kawalan Emosi), Pengurusan Sosial (Kerja Berkumpulan)

Bahagian/masa Set Induksi (5 minit)

Aktiviti 1) Guru menayangkan slide tentang kawasan yang terdapat di rumah, sekolah dan tempat permainan.

Butiran mengajar - Guru meminta murid diam sebelum tayangan slide bermula. - Semasa slide ditayangkan, murid melihat dan memerhati kawasan yang terdapat di rumah. - Selepas tayangan, guru bertanyakan kawasan-kawasan yang terdapat di dalam slide yang telah ditayangkan dan melalui pengalaman seharian mereka. Contoh : dapur, tandas, beranda, tangga, taman permainan. - Guru mengiakan jawapan murid dan membaiki jawapan yang tidak tepat. - Setiap kumpulan diberikan tugasan iaitu menyelesaikan silang kata tentang kawasan yang merbahaya yang terdapat di rumah,sekolah dan tempat permainan. Contoh : tandas,tangga,kolam,beranda -Setiap kumpulan diberi masa selama 5minit untuk menyelesaikan tugasan tersebut. - Setelah selesai, wakil setiap kumpulan dikehendaki bangun dan memberitahu perkataan yang terdapat pada silang kata tersebut.

Organisasi - Murid berada ditempat masingmasing. - Guru berada didepan dan sekali sekala berjalan mengelilingi kelas bagi memastikan murid tidak bercakap atau melakukan kerja lain semasa tayangan tersebut.

Alatan/catatan Alatan : Laptop LCD

Perkembangan Langkah 1 (10 minit)

Menyelesaikan Silang kata.

- Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan - Lakukan aktiviti dengan mengikut arahan guru.

Nilai Kerjasama berkumpulan. KKE - Kesedaran Kendiri (Keyakinan Kendiri) - Pengurusan Sosial (Kerja Berkumpulan) Alatan : Silang kata

Bahagian/masa Langkah 2 (6 minit)

Aktiviti Suai padan gambar dengan jawapan yang betul.

Butiran mengajar Organisasi -Beberapa orang murid dikehendaki Murid masih berada dalam tampil kehadapan menyuai padan gambar kumpulan masing-masing. dengan jawapan yang betul. -Kemudian guru menyatakan mengapa tempat-tempat tersebut merbahaya kepada murid. Contoh : -tangga jatuh, cedera -tandas licin, jatuh dan cedera. - orang luar penculikan. -Guru menerangkan langkah-langkah keselamatan yang boleh di ambil semasa berada di rumah, sekolah dan tempat permainan. - Guru menerapkan sikap berhati-hati semasa berada di tempat-tempat tersebut supaya tidak berlaku sebarang kemalangan. - Guru menerangkan menerangkan sebab-sebab kawasan tersebut merbahaya. - Murid dikehendaki menyebut langkahlangkah keselamatan yang perlu di ambil berdasarkan kawasan tersebut. - Murid masih berada di dalam kumpulan seperti di atas. - Guru sentiasa memantau keadaan kelas supaya murid dapat memberikan tumpuan pada sesi pembelajaran. -Murid masih berada dalam kedudukan seperti di atas.

Alatan/catatan Alatan : Gambar Nilai murni : Kerjasama Keberanian

Langkah 3 (6 minit)

Guru menerangkan langkah-langkah keselamatan semasa berada di rumah, sekolah dan tempat permainan.

Nilai : - Kerjasama dan semangat berpasukan. - Berhati-hati. KKE - Pengurusan Sosial (Kerja Berkumpulan) - Pengurusan Kendiri (Berpandangan Optimis, Kawalan Emosi)

Bahagian/masa Penutup (3 minit)

Aktiviti Murid melakukan lembaran kerja yang diberikan oleh guru.

Butiran mengajar - Guru memberi tugasan kepada murid dalam bentuk lembaran kerja. - Murid menyiapkan lembaran kerja berdasarkan pembelajaran pada hari ini.

Organisasi

Alatan/catatan Nilai murni : -Berusaha dan berhati-hati. KKE : -Pengurusan Kendiri (Berpandangan Optimis, Kawalan Emosi)

Refleksi

: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________