Anda di halaman 1dari 35

21/8/2012

PENGENALAN BAB 1 ISLAM SEBAGAI AD-DIN


Manusia sejak zaman awal kejadiannya telah berusaha untuk mengenali hakikat kejadian diri. Hakikat kejadian diri sebagaimana yang dikemukakan oleh Allah s.w.t. Pencipta manusia Dialah yang mengetahui asal kejadiaan, kelemahan dan kesempurnaannya, kedudukan dan matlamat kewujudannya, serta mengetahui tentang kepastian kehidupannya yang abadi. Akal manusia yang lemah tidak akan mampu untuk menjawab rahsia penciptaan Tuhan melainkan dengan bimbinganNya jua.

Firman Allah s.w.t.Terjemahan:Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui (segala-galanya)? Sedang ia Maha Halus urusan pentadbiranNya, lagi Maha mendalam pengetahuanNya!
Surah al-Mulk, ayat 14

Samb
Dalam konteks hubungan dengan agama, sejarah kehidupan dan ketamadunan manusia telah memperlihatkan bahawa manusia tidak terkecuali daripada menganut sesuatu doktrin atau dasar kepercayaan yang disebut sebagai kehidupan beragama. hakikat kehidupan manusia yang berkait rapat dengan kepercayaan dan kehidupan beragama.

1.1 MANUSIA DAN AGAMA


1.1.1 Manusia dan Unsur Kejadiannya 1.1.2 Pengertian Agama dan Ad-Din 1.1.3 Keperluan Manusia Kepada Agama

1.1.1 Manusia dan Unsur Kejadiannya

Menurut al-Quran, manusia diciptakan oleh Allah s.w.t. hasil dari kombinasi dua unsur: 1. Unsur jasmani 2. Unsur rohani

21/8/2012

1.

Unsur Jasmani

Kejadian keturunan Adam (Bani Adam)


Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan pati itu (setitis) air benih pada penetapan yang kukuh. Kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging; kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang; kemudian Kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, Kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta. (Surah al-Mukminun,23:12-14)

Bermula dengan kejadian Adam a.s. Al-Quran telah menyebut beberapa istilah mengenai proses penciptaanya, iaitu dari: Air (al-Furqan:54) Tanah (al-Anbiya:30) Pati tanah (al-Mukminun) Tanah liat dan sebati (al-Saffat:11) Tanah yang panas dan berbau (al-Hijr:28) Tanah yang keras seperti tembikar (al-Rahman:14) Tanah bumi (al-Majm:32)

Samb
Ilmu sains telah membuktikan bahawa terdapat dalam diri manusia unsur-unsur yang juga ada pada bumi. Menurut Profesor Dr. Ali Mutawi, Dekan Fakulti Perubatan Universiti Al-Azhar, bumi mengandungi 92 unsur semuanya, dan dijadikan manusia dari semua unsur bumi ini (Mohd.Ali,1991:55). Terjemahan: Dari bumilah Kami ciptakan kamu, dan ke dalamnya Kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula Kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi.

Tuntutan dan keperluan tersebut merangkumi tiga perkara pokok:


1. makanan dan minuman 2. pakaian dan perhiasan 3. kediaman atau tempat berlindung dan keamanan.

2. Unsur Rohani
Kejadian dan penciptaan manusia disempurnakan lagi oleh Allah s.w.t. dengan unsur rohani Terjemahan: Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya ruh dari (ciptaan) Ku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Surah al-Hijr :29

Keperluan rohani merangkumi:


Akidah Syariah Akhlak Pengabdian, atau ringkasnya yang tersimpul dalam kalimah ISLAM.

21/8/2012

1.1.2

Pengertian Agama dan Ad-Din

Samb
Bahasa Arab: Agama sebagai deen (din) Cara hidup Deenullah: agama yang benar Dalil: Dialah yang mengutuskan RasulNya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar (agama Islam), untuk dimenangkan dan ditinggikan atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.
Surah at-Taubah:33

Kamus Dewan : kepercayaan kepada Tuhan, sifat-sifat dan kekuasaan Tuhan, serta penerimaan ajaran dan perintahNya kepercayaan kepada sesuatu yang dipuja dan diangap berkuasa seperti dewa dan lain-lain Bahasa Melayu : Warisan tertulis yang diturunkan dari generasi ke satu generasi yang lain Istilah agama ini digunakan oleh orang-orang Hindu bagi merujuk kepada kitab-kitab Verdik, iaitu kitab suci Hindu

1.1.3 Keperluan Manusia Kepada Agama


Issac Newton: : Jangan sekali-kali kamu meragui tentang adanya alKhaliq, Tuhan yang mencipta segala-galanya, kerana tidak masuk akal alam ini wujud secara kebetulan semata-mata. Sebenarnya semakin bertambah pengetahuan manusia mengenai rahsia dan keajaiban alam semesta ini, maka semakin bertambahlah iman untuk mempercayai tentang wujudnya al-Khaliq, kebijaksanaan, kebesaran dan kesempurnaan sifatsifatNya.

Faktor yang menunjukkan manusia amat perlukan agama, khususnya agama yang benar, iaitu Islam. Antaranya ialah: Kelemahan akal manusia Kesesuaian Islam dengan fitrah manusia Kesempurnaan Islam

1.2 PENGERTIAN ISLAM

1.2.1 Definisi Islam Dari Aspek

bahasa

1.2.1 Definisi Islam Dari Aspek bahasa 1.2.2 Definisi Islam Dari Aspek Istilah

Bahasa: masdar (infinitif) dari kata kerja ( aslama, yuslimu, islaman) Patuh dan penyerahan. Aman, tunduk, patuh, taat yakni menyerah dengan rasa sedar, tunduk serta patuh dengan penuh kerelaan serta taat setulusnya kepada kehendak Allah dan perintahNya dalam masa yang sama mengamalkan seluruh hukum dan peraturanNya. Tulen, suci, damai, aman dan sejahtera.

21/8/2012

Menurut Abu al-Ala al-Maududi ialah tunduk dan patuh kepada perintah orang yang memberi perintah dan kepada larangannya tanpa membantah. Manakala menurut Ali bin Abi Talib k.w menjelaskan Islam itu ialah taslim (menyerah). Taslim itu yakin. Yakin itu percaya. Percaya itu berikrar. Berikrar itu menunaikan dan menunaikan itu ialah amal.

1.2.2 Definisi Islam Dari Aspek


1.

Istilah

2. 3. 4.

Hadis: Sesuatu ketika Rasulullah s.a.w ditanya tentang Islam, Iman dan Ihsan. Lantas Baginda menjawab tentang Islam ialah dengan engkau mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat, berpuasa di bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji bila berkemampuan. Kepatuhan, ketundukan, ketaatan dan penyerahan diri kepada Allah s.w.t. Peraturan umum dan undang-undang yang bersifat sempurna dan menyeluruh (mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia. Agama yang terkupul di dalamnya akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan sejarah-sejarah.

Samb
5. Abdul Karim Zaidan (1987) Rangkuman jawapan terhadap tiga persoalan yang berkaitan dengan kehidupan untuk mengetahui hakikat manusia iaitu:
- Dari mana kita datang? - Mengapa - Bagaimana kesudahan hidup ini?

Jawapan:
Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaikbaiknya, dan dimulakanNya kejadian manusia berasal dari tanah.Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, iaitu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya, serta meniupkan padanya: roh ciptaanNya. dan ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran), (supaya kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur.
Surah al-Sajdah:7-9

6. Roh yang hakiki, cahaya petunjuk yang abadi di dalam kehidupan, ubat yang paling mujarab bagi penyakit dan jalan lurus yang selamat dari kesesatan. 7. Melaksanakan segala suruhan Allah s.w.t dan meninggalkan segala laranganNya. 8. Mengerjakan dengan sempurna semua rukunrukun Islam yang difardhukan dan ajaran Nabi Muhammah s.a.w

1.3 SKOP AJARAN ISLAM Asas-asas Ajaran Islam: 1 Akidah dan Tauhid (Rububiyyah, Uluhiyah, Asma wa Sifat) 2 Syariah (Ibadah, Muamalat, Munakahat, Jinayah) 3 Akhlak

21/8/2012

1. Akidah
Bahasa: Ikatan yang tersimpul rapi, sukar untuk dibuka, kepercayaan, keyakinan, pegangan dan ideologi seseorang di dalam kehidupannya. Istilah: Pegangan, kepercayaan dan keyakinan yang kuat dan mantap kepada Allah S.W.T berdasarkan rukun Iman sehingga sebati menerusi amalan seharian.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Enam elemen utama asas akidah Islam:


Keimanan kepada Allah s.w.t. sebagai yang Maha Mutlak kekuasaanNya di mana setiap muslim perlu menyerahkan diri sepenuhnya kepadaNya. Keimanan kepada malaikat yang merupakan makhluk mulia yang dijadikan Allah s.w.t. sebagai lambang keagongan dan kehebatan kekuasaanNya. Keimanan kepada kitab yang diturunkan oleh Allah s.w.t. dengan menjadikannya panduan dalam berbagai aspek kehidupan. Keimanan kepada para rasul yang diutuskan oleh Allah s.w.t. sebagai utusan yang menyampaikan risalah Allah s.w.t. Keimanan tentang kewujudan hari akhirat sebagai matlamat akhir bagi manusia. Keimanan kepada qada dan qadar sebagai hak mutlak Allah s.w.t.

Peranan Akidah
1. Menjadi panduan dan pegangan hidup kepada setiap individu. 2.Menjadi pengawal atau pengadang dari melakukan perbuatan yang tidak baik atau larangan Allah sama ada secara terang atau tersembunyi. 3. Membentuk akhlak-akhlak yang mulia dan peribadi yang luhur. 4. Memupuk perasaan yang tenteram dan menghindari perasaan gelisah dan dukacita. 5. Menghindar dari kesesatan dan penyelewengan. 6. Mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah. 7. Memberi kekuatan dalam mengatasi persoalan hidup. 1.

Perkara Yang Merosakkan Akidah


Melakukan perkara-perkara yang jelas menyekutukan Allah dengan makhluk sama ada melalui kepercayaan, perkataan dan perbuatan seperti percaya ada perkara lain yang berkuasa selain daripada Allah S.W.T. Menyembah kepada selain daripada Allah S.W.T seperti berhala, patung dan lain-lain. Melakukan amalan-amalan kerana yang lain daripada Allah seperti untuk mendapat pujian dan lain-lain. Mengingkari kuasa Allah, kenabian Nabi Muhammad s.a.w. Mempersendakan hukum Allah seperti menafikan kewajipan sembahyang, puasa dan lain-lain. Melakukan perbuatan yang menyerupai orang kafir seperti pakai salib dan sebagainya.

2. 3. 4. 5. 6.

2. Syariah
Bahasa: (syaraa), jalan, cara atau peraturan Istilah:
Cara-cara beribadah, beramal dan melaksanakan perintah Allah S.W.T dalam rangka menghayati akidah tauhid. Himpunan panduan dalam kehidupan individu dengan tuhannya (ibadah), berkeluarha (munakahat), bermasyarakat (muamalah) dan bernegara (siasah). Ulama mamahamkan syariah sebagai fikah (ilmu hukum @ undang-undang Al-Syariah al-Islamiah: fikah @ al-fiqh al-Islami.

Samb
Fiqh: Mengetahui dan memahami hukumhukum syarak yang berhubung dengan perbuatan manusia (Imam Ghazali) Hukum: wajib, sunat, haram, makruh dan harus.

21/8/2012

PEMBAHAGIAN SYARIAH
IBADAH MUAMALAT MUNAKAHAT JINAYAT

IBADAH
Bahasa: berasal dari kata dasar (abada abdun ibadatan) merendah diri, tunduk, taat dan patuh. Dari situ juga, datangnya perkataan abd atau abdi (hamba) yang mempamerkan nilai ketaatan, kepatuhan dan pengabdian kepada perintah seseorang tuan.

Istilah: Situasi ketaatan dan penyerahan diri yang disertai dengan perasaan kecintaan, kepatuhan dan ketakutan kepada Allah S.W.T semata-mata, bagi mendapat keredhaanNya. Satu pengabdian yang dilakukan dengan cara tunduk dan merendahkan diri, dilakukan dengan hati yang ikhlas kepada Allah S.W.T menurut cara-cara yang ditentukan oleh syarak.

PEMBAHAGIAN IBADAH
IBADAH

UMUM

KHUSUS

SUNAT

WAJIB/ FARDHU

CIRI-CIRI IBADAH
Antara ciri utama ibadah ialah: 1. Pengabdian yang dilakukan dengan cara tunduk dan merendahkan diri, dilakukan dengan hati yang ikhlas kerana Allah menurut cara-cara yang ditentukan oleh syarak. 2. Ibadah membentuk perhubungan yang terus antara hamba dengan Allah S.W.T. 3. Ia tidak memerlukan perantaraan atau wasilah. 4. Tanda bersyukur di atas nikmat Allah kepada hamba. 5. Ibadah mesti dilakukan dengan hati yang ikhlas dan khusyu. 6. Mesti memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan. 7. Setiap Muslim mesti melaksanakan ibadat-ibadat yang difardhukan.

AKIBAT MENGABAIKAN IBADAH


Menjejaskan iman. Berdosa dan mendapat kemurkaan Allah. Keras hati. Gangguan emosi. Terdedah kepada maksiat. Jauh dari rahmat Allah S.W.T.

21/8/2012

MUAMALAT
Muamalat itu adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktiviti hidup seseorang seperti jual-beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam dan sebagainya.

PERATURAN-PERATURAN MUAMALAT
1. Mencari harta kekayaan dengan cara yang baik dan diredhai oleh Allah S.W.T. 2. Mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia dalam menjalankan urusan ekonomi dengan pihak yang lain seperti amanah, adil, jujur, tidak menipu dan lainlain. 3. Menjalankan sesuatu kegiatan ekonomi yang dapat memberi faedah kepada seluruh manusia.

4. Semua kegiatan yang dijalankan hendaklah berteraskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan syariat Islam. Keimanan kepada Allah merupakan benteng untuk menghalang seseorang daripada melakukan perkara-perkara yang tidak di ingini. 5. Semua kegiatan yang dijalankan bertujuan menjalinkan hubungan baik sesama manusia. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa menjalankan kegiatan ekonomi secara tidak langsung akan memupuk semangat perpaduan dan persaudaraan sesama Islam dan yang bukan Islam.

TUJUAN MUAMALAT
1. Iaitu supaya di dalam kehidupan manusia tidak akan berlaku sesuatu kecurangan seperti rampas-merampas, cerobohmenceroboh pada pemilikan serta tipu daya dan sebagainya. 2. Kehendak manusia itu sendiri ialah meletakkan manusia nilai dan taraf yang tinggi sehingga beroleh keredhaan Allah di dunia dan di akhirat. 3. Muamalat juga menentukan peraturan-peraturan berusaha dan bekerja untuk manusia dengan jalan yang halal.

PERANAN MUAMALAT
1. Mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. 2. Menghindarkan berlakunya sebarang penindasan sesama manusia. 3. Supaya semua kegiatan ekonomi yang dijalankan bersih daripada sebarang perbuatan yang dilarang oleh Allah S.W.T, kita hendaklah meninggalkan perkara-perkara yang dikeji seperti riba, rasuah, menipu atau sebagainya.

4. Bermuafakat secara Islam melahirkan manusia yang berakhlak mulia dalam menjalankan suatu amanat Allah S.W.T. 5. Memudahkan manusia untuk merasai kurniaan Allah S.W.T dengan cara yang betul dan diredhaiNya. 6. Menggalakkan manusia supaya rajin bekerja untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga, masyarakat dan negara. 7. Melahirkan masyarakat yang saling bekerjasama, tolong menolong dan bantu membantu untuk kebaikan dan kebajikan bersama. 8. Supaya harta kekayaan yang disediakan oleh Allah S.W.T tidak hanya dimonopoli oleh golongan tertentu sahaja.

21/8/2012

MUNAKAHAT
Bahasa: Ikatan atau simpulan Istilah: Suatu Ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan dan membatas hak dan kewajipan serta bertolongtolong di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang di antara keduanya bukan mahram.

Perkahwinan adalah merupakan sunnah Rasulullah s.a.w. dan digalakkan di dalam Islam serta dituntut oleh Hukum Syarak, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: "Nikah itu adalah sunnahku, maka sesiapa yang benci sunnahku maka sesungguhnya ia bukan dari golonganku. "

DALIL PENSYARIATAN
A. Al-Quran "Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka berkahwinlah dengan seorang sahaja." al-Quran, an-Nisa, 4:3

B. As-Sunnah Sabda Nabi s.a.w: Maksudnya: "Wahai pemuda-pemuda, sesiapa yang mampu di antara kamu (mempunyai belanja serta keinginan) hendak berkahwin, hendaklah ia kahwin, kerana sesungguhnya perkahwinan itu akan memejamkan matanya (terhadap orang yang tidak halal dilihatnya) dan terkawal kehormatannya dan sesiapa yang tidak mampu berkahwin hendaklah ia berpuasa, bahawa puasa itu menjadi benteng."

C. Ijma Ulama Semua ulama sepakat mengatakan bahawa hukum perkahwinan itu adalah dituntut oleh Hukum Syarak. Perkahwinan adalah satu tuntutan agama yang sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan zuriat mengikut Hukum Syarak. Namun dengan keharusan untuk melakukan pernikahan ini, Islam telah menggariskan peraturan dan disiplin yang sangat perlu sebelum perkahwinan itu dijalankan. Keperluan asas sebelum menjalani perkahwinan adalah satu perkara penting demi menjaga maslahah ummah iaitu dari segi keturunan dan masa depan keluarga amnya. Antara keperluan permulaan perkahwinan ialah had umur, pertalian, persetujuan atau keizinan, kafaah, pertunangan dan poligami.

JINAYAT
Jinayah menurut fuqaha' ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabul kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Penta`rifan tersebut adalah khusus pada kesalahan-kesalahan bersabit dengan perlakuan seseorang membunuh atau menghilangkan anggota tubuh badan seseorang yang lain atau mencederakan atau melukakannya yang wajib di kenakan hukuman qisas atau diyat. Kesalahan-kesalahan yang melibatkan harta benda, akal fikiran dan sebagainya adalah termasuk dalam jinayah yang umum yang tertakluk di bawahnya semua kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud, qisas, diyat atau ta`zir.

21/8/2012

FAEDAH DAN MANFAAT DARIPADA PENGAJARAN JINAYAT


1) Menjaga keselamatan nyawa daripada berlaku berbunuhan sesama sendiri dan sebagainya. 2) Menjaga keamanan maruah di dalam masyarakat daripada segala fitrah tuduh-menuduh. 3) Menjaga keamanan maruah di dalam harta benda dan nyawa daripada kecurian, ragut dan lain-lain. 4) Berhubung dengan keamanan negara dan menyelenggarakan keselamatan diri. 5) Perkara yang berhubung di antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir di dalam negara Islam.

BENTUK HUKUMAN YANG DIKENAKAN KE ATAS PENJENAYAH


Mengikut peruntukan hukum syara` yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang dikuatkuasakan dalam undang-undang jinayah syar`iyyah, penjenayah-penjenayah yang didakwa di bawah kes jinayah syar`iyyah apabila sabit kesalahannya di dalam mahkamah wajib dikenakan hukuman hudud, qisas, diyat atau ta`zir.

AKHLAK
Bahasa: Sifat, tabiat dan kebiasaan, perilaku @ budi pekerti. Istilah: Sifat-sifat yang terkumpul dalam hati yang akan memberi kesan baik atau sebaliknya kepada tingkah laku berdasarkan keyakinan kepada Allah S.W.T. Imam al-Ghazali: Akhlak merupakan suatu keadaan dalaman peribadi yang teguh, lahir dari suatu perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan fikiran dan renungan.

Akhlak Rasulullah

Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia.

Surah al-Qalam: 4 Rasulullah s.a.w pernah ditanya tentang apa itu agama? Baginda menjawab: "Kemuliaan akhlak (husnul khuluq)." Apabila ditanya tentang apa itu kejahatan, Baginda menjawab: " Akhlak yang buruk (su ul khuluq)."

AKHLAK TERPUJI
Komponen yang menjelaskan keperibadian yang terpuji seperti berikut: Ketakwaan Sabar Tegas Bijaksana dan mempunyai hikmah Mengawasi dan mengawal keinginan dan nafsu Pertimbangan yang adil

AKHLAK TERCELA
Komponen yang boleh menjejaskan peribadi seseorang seperti berikut: Zalim Hasad dengki Khianat Tamak Menfitnah Pemalas Penakut

21/8/2012

1.4 PENGAWALAN JIHAD


1.4.1 Dakwah 1.4.2 Jihad

1.4.1

Dakwah

Seruan ke arah kebenaran Meliputi aqidah, syariah dan akhlak Usaha untuk menyampaikan kebenaran Islam Pendekatan dakwah: perkataan @ perbuatan Cth: ceramah, seminar, forum, penulisan @ persembahan melalui media elektronik. Cth terbaik: teladan dan keperibadian yang tinggi.

1.4.2

Jihad
Istilah: Menentang orang kafir di medan pertempuran dan menghapuskan segala rintangan terhadap dakwah bagi menjadikan kalimah Allah (Islam) itu tinggi setinggi-tingginya.

Bahasa: berasal daripada perkataan jahada . menggunakan segala usaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Ini menunjukkan kepada jihad ketika belajar untuk menghadapi peperiksaan.

TUJUAN JIHAD
Alat yang digunakan oleh daulah Islam untuk menyebarkan serta menyampaikan syiar Islam. Ia digunakan sebagai tindakan fizikal menghapuskan segala halangan kepada dakwah Islam dan dengan cara inilah Islam dibawa ke seluruh kawasan daulah Islam baik pada zaman Rasulullah s.a.w, zaman para sahabat, zaman khulafa sehingga seterusnya.

Pembahagian Jihad:
Jihad menentang hawa nafsu Jihad menentang syaitan Jihad menentang golongan kafir Jihad menentang golongan munafik Jihad terhadap golongan zalim

10

21/8/2012

1.5 Sumber-sumber ajaran Islam


1. Sumber Asasi - Al-Quran - Al-Sunnah 2. Sumber Ijtihadi - Al-Ijma - Al-Qias

1.1 Al-Quran
Kitab suci agama Islam Wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui perantaraan malaikat Jibril. Bahasa: bacaan @ sesuatu yang dibaca berulangulang Istilah: kalam Allah dari segi lafaz dan makna yang diturunkan dalam bahasa Arab kepasa nabi Muhammad s.a.w secara beransur-ansur melalui perantaraan malaikat Jibril secara mutawatir.

Nama-nama lain bagi al-Quran


Al-Kitab (Al-Quran) Al-Furqan (Pembeza antara yang benar dan salah) Al-Mauidhah (Pelajaran @ nasihat) Al-Hukm (Peraturan @ hukum) Al-Hikmah (Kebijaksanaan) Asy-Syifa (Ubat@ penyembuh) Al-Huda (Petunjuk) At-Tanzil (Yang Diturunkan) Ar-Rahman(Kurnia) Ar-Ruh (Ruh) Al-Bayan (Penerang) Dll..

Penurunan al-Quran
Secara beransur-ansur selama 23 tahun 13 tahun di mekah, 10 tahun di madinah Tujuan: meneguh dan menetapkan hati Rasulullah dalam menjalankan tugas yang berat dan mencabar. Memudahkan umat Islam menghafal dan beramal tanpa merasa berat dan terbeban. Satu proses pendidikan secara beransur-ansur kepada umat Arab pada ketika itu mengenai perkara-perkara yang berhubung dengan sistem kepercayaan, nilai dan hukum.

Ciri-ciri khusus al-Quran


1. Diturunkan dalam bahasa Arab 2. Sebagai wahyu daripada Allah kepada Rasulullah dengan lafaz dan maknanya. 3. Menjadi mukjizat bagi Rasulullah. 4. Disampaikan kepada kita melalui riwayat yang mutawatir dan dengan jalan penulisan dari sisi Rasulullah sehingga hari ini. 5. Dibaca dalam solat dan diluar solat dikira sebagai ibadah.

Jenis-jenis hukum dalam al-Quran 1. Akidah 2. Pemberihan dan penyucian jiwa yang menentukan akhlak-akhlak yang mulia dan teguh (ilmu tasawwuf) 3. Amaliyah, berkaitan dengan perkataan dan perbuatan manusia. Cth: ibadah, muamalat, munakahat dan jinayat.

11

21/8/2012

Metodologi al-Quran dalam menerangkan hukum


1. 2. 3. Secara menyeluruh (kulli) Dan bermesyuaratlah kamu dengan mereka dalam urusan itu (Ali Imran:159) Secara ringkas (ijmali) Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat (Al-Nur:56) Secara terperinci (tafsili) Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan sopan, kemudian mereka tidak sanggup mengemukakan empat orang saksi, maka sebatlah mereka itu dengan 80x sebatan, dan janganlah diterima kesaksiannya buat selama-lamanya. Mereka adalah orang-orang yang jahat (al-Nur:2)

1.2. Al-Sunnah
Bahasa: jalan @ cara Istilah: segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah s.a.w baik dalam bentuk ucapan, perbuatan mahupun pengakuan. Sumber asasi perundangan Islam yang kesua selepas al-Quran

Peranan Al-Sunnah terhadap Al-Quran


1. Penyokong @ penguat kepada al-Quran. : Dan Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (al-Baqarah:43) Sembahyang itu tiang agama, sesiapa yang mendirikannya dia mendirikan agamanya, sesiapa yang meninggalkanya dia meruntuhkan agamanya. (Riwayat setengah ahl sunan)

3.

4. 2. Penerang, penjelas @ pentafsir ayat-ayat al-Quran. Sembahyanglah kamu sepertimana kamu melihat aku sembahyang. (Riwayat Bukhari)

Mengkhususkan yang umum Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan (alNisa:11) Rasulullah mengkhususkan dengan sabda baginda yang bermaksud: Kami tidak diwarisi sebab peninggalan kami adalah menjadi sedekah. Hukum-hukum yang tidak dinaskan dalam al-Quran. cth: haram makan binatang liar yang bertaring dan haran mengahwini perempuan beserta emak saudaranya, haram memakai emas dan sutera bagi lelaki.

Kategori al-Sunnah sebagai hukum


1. 2. Sunnah Mutawatirah disampaikan oleh sekumpulan periwayat yang sangat ramai dari zaman sahabat hingga zaman berikutnya. Sunnah Masyurah Diriwayatkan oleh seorang @ beberapa orang sahabat yang bilangannya tidak sampai tahap mutawatir. Masyur pada zaman tabiin dan tabi tabiin. Sunnah Ahad Diriwayatkan oleh seorang @ beberapa orang sahabat yang bilangannya tidak sampai tahap mutawatir. Umat Islam sepakat mengatakan bahawa wajib beramal dengannya walaupun periwayatnya tidak sampai ke tahap mutawatir.

2.1 Al-Ijma
Bahasa: keazaman dan persepakatan Istilah: Persepakatan para mujtahid dari kalangan umat Muhammad s.a.w selepas kewafatan baginda di dalam satu-satu zaman di atas satu-satu hukum syarak.

3.

12

21/8/2012

Jenis-jenis Ijmak
1. Ijmak soreh berlaku melalui pernyataan pendapat oleh setiap mujtahid secara terus terang sama ada dengan lisan @ tindakan terhadap sesuatu hukum syarak. Menjadi hujag yang qati. Ijmak sukuti lahir dari sebahagian mujtahid dan diketahui oleh sebahagian yang lain tetapi tiada bantahan dan fatwa baru yang berbeza dikeluarkan oleh mereka walaupun masa yang ada itu sudah cukup untuk mereka membentuk satu pendapat tentang masalah tersebut. ulama berpendapat ijmak sukuti ini sebagai hujah yang qati dan sebahagian lain sebagai hujah yang zanni.

2.2 Al-Qias
Bahasa: menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain Istilah: Ulama usul menyamakan sesuatu masalahyang tidak ada nasnya dengan sesuatu masalah yang sudah ada nas hukumnya kerana adanya persamaan illah antara kedua-duanya cth: Rasulullah s.a.w. menyamakan hukum mengumpulkan antara anak gadis dengan makciknya (dalam perkahwinan) dengan mengumpulkan adik dengan kakak kerana adanya persamaan illah antara kedua-duanya, iaitu akan memutuskan tali persaudaraan.

2.

Rukun Qias
1. 2. 3. 4. Asal (al-asl) iaitu perkara yang sudah ada hukumnya yang telah ditetapkan oleh nas. Furu (al-faru) iaitu perkara baru yang tidak terdapat nas mengenal hukumnya sama ada dari al-Quran, sunnah maupun ijmak. Hukum asal (hukm al-asl) iaitu hukum perkara asal yang terdapat nasnya di dalam al-Quran atau al-Sunnah. Sebab hukum (illah) iaitu bentuk persamaan yang mengikat di antara perkara asal dengan yang baru (faru).

Qias Sebagai Hujah Syarak


Jumhur ulamak berpendapat bahawa qias adalah hujjah syarak dan sumber hukum yang produktif bagi menghadapi masalahmasalah baru yang timbul ditengah-tengah masyarakat Islam dari masa ke semasa.lni bardasarkan dalil-dalil dari al-Quran dan al-Sunnah Maka ambil ltibarlah wahai orang-orang yang berakal.(surah al-Hasyr:21) Ayat diatas menggambarkan apa yang terjadi kepada Bani Nadhir yang ditimpa pelbagai mala petaka akibat kederhakaan mereka. Allah meminta orang-orang yang berakal supaya mengambil iktibar dengan mengqiaskan diri mereka juga akan ditimpa petaka jika menderhakai Allah SWT. dan RasulNya. Kederhakaan dalam ayat ini menjadi sebab berlakunya petaka.

Sumber-sumber lain ijtihadi


1. Al- Masalih Al- Mursalah bahasa: mencari kemaslahatan dan kebaikan. istilah: menentukan hukum bagi sesuatu perkara yang tidak terdapat nasnya di dalam al-Quran dan sunnah dan tiada keputusan ijma mengenainya, berdasarkan penelitian maslahat, iaitu kemaslahatan yang ditujukan untuk memelihara kesucian agama dan kebaikan hukum-hukum syara, serta mendatangkan manfaat dan menolak mudharat sahaja. Al- Istihsan bahasa: baik dan elok atau menganggap sesuatu itu baik, sama ada ia sebenarnya baik atau sebaliknya. Istilah: penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap sesuatu masalah, berlainan daripada ketetapan yang diterapkan pada masalah-masalah yang ada persamaan dengannya, kerana ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki kelainan itu dilakukan seperti menjaga kepentingan awam atau individu atau menjaga keadilan yang selaras dengan matalamat syariah.

3.

4.

2.

5.

Sadd al-Dzarai Ia bermaksud menghalang jalan atau perantaraan kearah sesuatu, sama ada baik atau buruk, sama ada dalam bentuk perbuatan atau perkataan. Kebiasaannya banyak digunakan untuk maksud atau jalan yang membawa kepada kerosakan. Al-Urf (Adat / Kebiasaan) bahasa: Sesuatu yang baik yang dibiasakan dengannya. istilah: Sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia dan diamalkan dalam kehidupan mereka sama ada kata-kata atau perbuatan yang berulang kali dilakukan sehingga sebati dalam jiwa mereka dan benar-benar diterima oleh akal mereka. Sharun Man Qablana (Syariat Terdahulu) Syarun Man Qablana ialah apa yang diceritakan kepada umat Muhammad s.a.w. dari hukum hakam syariat-syariat yang ditaklifkan ke atas umat-umat terdahulu sebagai suatu yang disyariatkan oleh Allah s.w.t. dan begitu juga apa yang diterangkan oleh para Rasul terdahulu. Tiada nas yang mengaitkan pensyariatannya kepada umat Nabi Muhammad s.a.w

13

21/8/2012

1.6 KEISTIMEWAAN AJARAN ISLAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rabbani (ketuhanan) Syumul dan lengkap Sepadu dan seimbang Tetap dan anjal Praktikal Tinggi Universal @ sejagat

KESIMPULAN
Islam merupakan ajaran yang lengkap, menyeluruh dan mampu memandu kehidupan manusia bagi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Terdapat berbagai keistimewaan yang meletakkan Islam sebagai satu cara hidup yang sesuai dengan fitrah kejadian manusia dan fitrah penciptaan alam. Ia amat berbeza dengan agama-agama lain dan tiada yang setanding dengannya. Akidah, syariah dan akhlak merupakan prinsipprinsip asas ajaran Islam yang melengkapi setiap sudut dan aspek keperluan hidup manusia. Semuanya ditunjangi oleh sumbersumber utama ajaran Islam, iaitu sumber asasi yang bersifat samawi; al-Quran dan al-Sunnah, serta sumber ijtihadi seperti ijmak dan qias.

Pendahuluan BAB 2 AKIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM


Manusia adalah makhluk yang terdiri daripada dua unsur iaitu jasmani dan rohani Rohani atau jiwa pula terdiri daripada dua naluri (penggerak semulajadi) iaitu naluri baik yang sentiasa mengarahkan manusia melakukan kebaikan, kebenaran, kebajikan ,keadilan dan sebagainya. Naluri kedua ialah naluri yang cenderung kearah kejahatan, marah, angkuh, sombong dan sebagainya. Manusia berupaya untuk mengelakkan diri mereka daripada nafsu yang ke dua di atas melalui penerapan akidah dan nilai-nilai keimanan ke dalam jiwanya.

1.

Pengertian Akidah, Iman dan Tauhid

1.1 Akidah
Bahasa: Simpulan iman, pegangan yang kuat @ satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat. Ikatan yang tersimpul rapi, sukar untuk dibuka, kepercayaan, keyakinan, pegangan dan ideologi seseorang di dalam kehidupannya Istilah: keimanan yang mantap dan tidak boleh terurai oleh mana-mana pengaruh samada dari luar ataupun dari dalam diri seseorang itu Pegangan, kepercayaan dan keyakinan yang kuat dan mantap kepada Allah S.W.T berdasarkan rukun Iman sehingga sebati menerusi amalan seharian Akidah Islam: kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah swt sebagai Rabb dan Ilah serta beriman dengan Nama-namaNya dan segala Sifat-sifatNya, beriman dengan malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat dan beriman dengan qada dan qadar Allah samada baik atau buruk termasuk juga segala apa yang datang dari Allah

1.1 Akidah 1.2 Iman 1.3 Tauhid

14

21/8/2012

1.2 Iman
Bahasa: aman, selamat dan sejahtera. percaya kepada (iman). Istilah: Membenarkan dengan hati dan berikrar dengan lidah serta beramal dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. Seorang yang beriman mesti melibatkan tiga unsur: 1. Mengaku di dalam hati bahawa Islam adalah agama benar. 2. Menyatakan dengan lidahnya bahawa Islam adalah agama yang benar. 3. Mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam syariat Islam. Mesti memahami serta menghayati rukun-rukun Iman dengan penuh yakin meliputi kepercayaan tentang keEsaan Allah, kewujudan para Malaikat, kitab-kitab Allah, para Rasul, hari Akhirat serta Qada dan Qadar.

DALIL PENGERTIAN IMAN


Sabda Rasulullah s.a.w: :

1.3 Tauhid
Bahasa: (wahhada) iaitu mengEsakan. Istilah: mengEsakan Allah S.W.T sebagai tuhan (Ilah) pada keyakinan, ucapan dan pengamalan seharian dengan penuh kesedaran, kefahaman, keyakinan yang mendalam tanpa sebarang paksaan.
1.

PEMBAHAGIAN TAUHID
Tauhid Rububiyyah Kepercayaan bahawa Allah S.W.T sahaja yang mencipta, mentadbir, menghidup dan mematikan, memberi kebaikan dan keburukan, mengkabulkan permintaan hambaNya dan Maha Berkuasa atas sesuatu.

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat dan (diciptakannya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintahNya. Ingatlah, yang mencipta dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, tuhan semesta alam. (7: 54)

2. Tauhid Uluhiyyah Kepercayaan bahawa hanya Allah S.W.T sahaja yang layak disembah, ditaati, ditakuti, memanjatkan doa dan harapan, bertawakkal dan beribadah

Apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan (Ilah)? (45:23)

15

21/8/2012

3. Tauhid Asma Wa Sifat Kepercayaan bahawa Allah S.W.T bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci dari sebarang sifat kekurangan seperti yang dinyatakan di dalam al-Quran dan al-Hadith. Antara nama-nama Allah: - Allah ( ) iaitu lafaz yang maha mulia - Al-Hayy ( ) iaitu Yang Maha Hidup - Al-Razzak ( ) Yang Maha Pemberi rezeki - Al-Alim ( ) Yang Maha Mengetahui

2.1

Perkaitan antara Akidah, Iman dan Tauhid

Akidah, iman dan tauhid mempunyai pertautan yang sangat rapat. Akidah merupakan suatu pegangan yang merupakan kepercayaan-kepercayaan tertentu iaitu keimanan. Keimanan pula akan melahirkan rasa ketauhidan (pengabdian) kepada Allah swt. Cth: seseorang yang mempunyai pegangan yang kuat kepada rukun iman akan beriman kepada Allah swt dan mengakui Allah swt sahaja Tuhan yang maha esa.

3. Asas-asas Akidah
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Beriman kepada Allah s.w.t Beriman kepeda Malaikat Beriman kepda kitab-kitab Beriman kepada Para Rasul Beriman kepada Hari Akhirat Beriman kepada Qada dan Qadar

Asas-asas akidah
Rukun iman merupakan asas akidah Islam Rukun-rukun Iman itu enam perkara Sabda Rasulullah saw: Iman itu ialah bahawa engkau percaya kepada Allah, malaikatNya,kitab-kitabNya dan RasulrasulNya,Hari kemudian dan dengan Penentuan Baik dan Buruk itu daripada Allah swt. (riwayat Muslim)

3.1 Beriman kepada Allah s.w.t


Meliputi kepercayaan bahawa Allah itu ada dan esa,percaya bahawa Ianya bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Dialah menjadikan alam dan akhirat, Dialah yang menghidup dan mematikan, mempercayai bahawa semua mahkluk adalah milikNya. Tuhan yang layak disembah.

Bukti kewujudan Allah s.w.t


Menurut para ulama: 1. Wahyu (al-Quran @ dalil naqli) 2. Hujah akal ( dalil aqli)

1. Wahyu (al-Quran @ dalil naqli)

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekelian alam. Yang amat pemurah lagi yang amat mengasihani. Yang menguasai pemerintahan hari pembalasan (hari akhirat). (1:2-4)

16

21/8/2012

Dr Martin Stanley: Sesungguhnya segala yang ada di alam semesta adalah membuktikan keesaan dan kewujudan Allah dan mununjuk kekuasaanNya.

Cara-cara mengenal Allah s.w.t


1. Melalui ayat maktubah (al-Quran)

2. Hujah Akal (dalil aqli) - Setiap perkara yang wujud di alam ini ada penciptanya. - Cth: komputer, televisyen, lori dll.. Dicipta oleh manusia dan mustahil benda ini wujud dengan sendirinya. - Cth: bulan, bintang, matahari, gunung, lautan dll

Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan,kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. (3:190)

2. Melalui ayat maftuhah (alam semesta)

3.2 Beriman kepada malaikat


1. Penciptaan Malaikat - Cahaya (nur) Dijadikan malaikat daripada cahaya, jin diciptakan dari nyala api dan Adam diciptakan dari apa yang diterangkan padamu semua (Riwayat Muslim) - Makhluk halus yang ghaib dan tidak dapat disaksikan dengan pancaindera kerana ia bukanlah benda atau jisim - Makhluk Allah yang kuat, memiliki sayap yang banyak sehingga membolehkan melakukan pergerakan yang pantas.

Dan kamu melihat gunung-ganang itu, kamu sangka ia tetap di tempatnya, pada hal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah Allah yang membuat dengan kukuh tiap-tiap sesuatu;sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (27.88)

2. Tugas Malaikat
Segala puji-pujian bagi Allah yang mencipta langit dan bumi, menjadikan malaikat sebagai utusan. Pada malaikat ada sayap-sayap; ada yang punya dua sayap, tiga sayap, empat sayap. Allah boleh menambahkan pada ciptaannya apa yang Allah kehendakki, sesungguhnya Allah Maha Berkuasa terhadap segalagalanya. (35:1) - Malaikat tidak makan dan tidak minum, juga bukan lelaki dan bukan perempuan, mereka tidak tidur , tidak mempunyai nafsu, tidak mempunyai kuasa memilih dan seumpamanya.

Membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Bertasbih, patuh serta sujud kepada Allah. Menanggung arash Allah. Ditugaskan untuk mencatat amalan manusia.

17

21/8/2012

3.3 Beriman kepada kitab-kitab


1. Kitab-kitab Allah terbahagi kepada dua: Suhuf Merupakan pedoman yang tidak begitu lengkap. Kandungannya hanya penjelasan hukum-hukum dasar yang perlu diterangkan kepada manusia umumnya. Suhuf hanya berjumlah 100 buah iaitu diberikan kepada nabi Shith (50 buah), nabi Idris (30 buah), nabi Ibrahim (10 buah) dan nabi Allah Musa (10 buah).

2. Kitab - Satu peraturan lengkap untuk segala peraturan dan dasar ketuhanan baik yang berhubung dengan dunia dan akhirat,berhubung dengan perkara zahir mahupun batin Jumlah kitab adalah empat: 1. Taurat (nabi Musa a.s ) 2. Zabur (nabi Daud a.s ) 3. Injil (nabi Isa a.s ) 4. al-Quran (nabi Muhammad saw ) - Tujuan: memberi petunjuk kepada manusia ke arah jalan yang betul.

Persamaan dan perbezaan antara al-Quran dengan kitab-kitab lain


Persamaan Semua kitab-kitab Allah yang diturunkan membawa konsep akidah tauhid yang sama iaitu mengajak manusia menyembah Allah swt, mentauhidkanNya dan supaya mereka menjauhi taghut (anasir kesesatan). Perbezaan 1. Konsep: - al-Quran bukan sekadar percaya bahawa al-Quran itu daripada Allah tetapi lebih dari itu mesti mempelajari, memahami dan melaksanakannya - kitab-kitab lain kita hanya diperintah mempercayaainya sahaja tanpa dituntut untuk mempelajarinya kerana kita telah mempunyai al-Quran yang lebih lengkap

2. 3. -

Kandungan: al-Quran mengandungi isi kandungan yang syamil dan lengkap kitab-kitab lain tidak syamil dan belum sempurna Keaslian : al-Quran tetap asli tidak ada perubahan dan tidak mampu dipinda oleh sesiapa. - kitab-kitab lain berubah dan tidak asli 4. Al-Quran sesuai untuk semua zaman dan tempat, manakala kitab-kitab lain untuk tempoh tertentu sahaja 5. Bahasa al-Quran adalah bahasa Arab yang hidup pemakaiannya sepanjang masa iaitu sentiasa digunakan oleh ramai dan banyak negara di seluruh dunia berbanding dengan kitab-kitab lain yang bahasanya telah pupus dan tidak lagi dipakai oleh manusia

3.4 Beriman kepada para rasul


wajib percaya bahawa Allah telah mengutuskan rasul-rasul dari kalangan manusia untuk mengajak manusia menyembah Allah yang satu Terjemahan:Dan Kami telah mengutuskan kepada ummah seorang rasul untuk mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi taghut. ( 16:36)

Peranan Rasul
1. mempunyai tugas yang sama atau dengan perkataan lain mereka pemangku kesatuan risalah ketuhanan. 2. mengajar manusia mengenal Tuhannya dengan pengetahuan yang sebenar 3. mengajar manusia tentang akidah dan ibadat mengikut garis-garis yang ditentukan Allah 4. memandu manusia di dalam kehidupan di dunia ini supaya membersihkan rohaninya, bebas dari penghambaan hawa nafsu agar manusia menjadi insan kamil.

18

21/8/2012

Kebenaran Rasul
Mukjizat

3.5 Beriman kepada hari akhirat


Wajib percaya kepada hari akhirat Kerana tuhan mewajibkan kehidupan di dunia dan akan dilanjutkan oleh kehidupan akhirat yang ghaib bagi manusia setelah mereka mati Akhirat ialah bermula dengan kematian seseorang. Dalil naqli: :Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu! Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Pada hari kamu melihat (peristiwa-peristiwa yang nmengerikan) itu, tiap-tiap ibu yang menyusukan akan melupakan anak yang disusukan, dari tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugur anak yang dikandungnya; dan engkau akan melihat manusia mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat . (22:1-2) Dalil Aqli: Di akhiratlah manusia akan dibalas dengan balasan yang setimpal dengan amalan samada baik atau jahat.

Nabi Muhammad Rasul Terakhir


Risalah nabi Muhammad adalah penutup semua risalah dari langit dan ia membatalkan risalah yang terdahulu sesuai dengan segala zaman, segala keadaan dan semua umat manusia

Peringkat-peringkat di hari akhirat


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Alam kubur (barzakh) Hari kebangkitan Manusia dihimpunkan Pembentangan amalan Kiraan dan timbangan amalan Meniti titian Balasan syurga dan neraka
1. 2.

3.6 Beriman kepda Qada dan Qadar Allah


Mempercayai bahawa segala yang terjadi dan peristiwaperistiwa yang berlaku adalah ketentuan dan ketetapan Allah Ketentuan Allah ke atas manusia dapat dibahagikan kepada dua: Ketentuan Allah ke atas alam semulajadi yang mengandungi sebab dan akibat seperti api membakar, makan boleh mengenyangkan dan seumpamanya. Takdir atau ketentuan Allah terhadap makhlukNya khususnya manusia. Allah swt menentukan seseorang dilahirkan lelaki atau perempuan, cacat atau sempurna kejadian, bangsa Melayu, Cina, India atau lainnya. Ini semua adalah takdir Allah swt dan jelas termaktub di dalam SunnahNya.

Kepentingan beriman dengan qada dan qadar


1. 2. seseorang muslim itu memahami konsep qada dan qadar, nescaya akan memperolehi kehidupan yang bahagia. kerana bersedia menerima segala ketentuan dengan hati yang terbuka. apabila seseorang itu diuji oleh Allah swt dengan pelbagai ujian dan cabaran, sudah pasti ia tidak akan mudah berputus asa, mengalah atau kecewa kerana ia sedar bahawa semua yang Allah timpakan kepadanya adalah dugaan, ia akan bersifat reda di atas ketentuan Ilahi. Qada dan qadar Allah mengandungi pelbagai hikmah di sebaliknya. Individu muslim yang sentiasa menerima ketentuan Allah tanpa merungut akan menjadikan hidup mereka lebih tenang dan damai, yang akhirnya mereka akan memperolehi kehidupan yang lebih cemerlang dan bahagia di dunia ini.

Kekeliruan dalam memahami konsep takdir


Wujud dalam kehidupan manusia berkaitan dengan takdir adalah disebabkan kejahilan ataupun mereka menolak keimanan konsep takdir secara sengaja. Oleh yang demikian, suatu kejahatan yang dibuat seperti berzina, mencuri, minum arak dan lainnya apabila ditangkap ia mendakwa bahawa Allah takdirkan ia mencuri.

3.

19

21/8/2012

Sikap orang Islam dalam menerima takdir Allah


1. 2. 3. 4. 5. Menerima dengan reda Bersabar Bersyukur Sentiasa berusaha dan berwaspada Sentiasa berdoa

Pembinaan dan pengukuhan akidah


1. Pemahaman 2. Membina akidah yang teguh 3. Sentiasa berjihad melawan hawa nafsu dan syaitan serta beriltizam dengan Islam 4. Sentiasa bersama-sama bergaul dengan orang-orang soleh 5. berwaspada dengan segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran yang mengelilingi mereka.

Faktor-faktor pembatalan akidah


1. Melalui iktiqad di dalam hati. 2. Melalui perbuatan 3. Melalui percakapan atau perkataan

Kesimpulan
Akidah merupakan asas Islam yang terpenting. Tanpanya , Islam seseorang itu tidak akan sempurna kerana akidah merupakan parameter utama untuk menentukan keimanan dan ketakwaan seseorang. Seorang muslim yang mempunyai akidah yang mantap kepada semua rukun iman yang enam akan memanifestasikannya dalam bentuk kehidupan secara praktikal. Pembinaan yang berterusan dan pengukuhan akidah yang jitu dapat mengelakkan individu muslim terjebak di dalam kesesatan dan penyelewengan akidah. Justeru itu, setiap muslim seharusnya sentiasa menyemai dan membajai akidah agar menghasilkan buah iman yang manis.

Peranan akidah dalam pembangunan ummah


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Melahirkan ummah yang tunduk dan patuh kepada ajaran Allah dan RasulNYa Melahirkan ummah yang mempunyai halatuju dan matlamat hidup yang jelas Melahirkan ummah yang memiliki keperibadian unggul Melahirkan ummah yang berfikiran kritis, progresif dan dinamis Membangunkan ekonomi ummah secara komprehensif Menegakkan sistem pemerintahan yang stabil

Pendahuluan
BAB 3 SYARIAH DALAM KEHIDUPAN MUSLIM
Allah SWT pencipta pelbagai jenis makhluk, sememangnya Dia Maha Mengetahui segala rahsia kekuatan dan kelemahan keseluruhan isi alam ini, termasuklah rahsia manusia itu sendiri. Allah mengatur dan menyususn seluruh isi alam ini dan meletakkan peraturan atau syariat yang tertentu, yang bersesuaian dengan fitrah manusia dan isi alam

20

21/8/2012

Pengertian Syariah
Bahasa: - (syaraa) jalan, cara @ peraturan - sumber mata air atau punca air yang digunakan oleh manusia dan binatang sebagai bahan minuman. - jalan yang lurus yang memberi panduan dan arahan yang benar, yang tidak menyesatkan - peraturan yang telah ditentukan oleh Allah (syariat Allah) meliputi bidang aqidah, ibadat, muamalah, akhlak dan sebagainya - mazhab-mazhab yang benar yang telah dirintis oleh para mujtahid dan para alim ulama muktabar

Istilah
Setiap sesuatu yang telah diperundangkan oleh Allah SWT dalam urusan keagamaan melalui wahyuNya sama ada terkandung dalam ayat-ayat suci al-Qur`an atau melalui hadis nabi s.a.w. Menurut Imam Abu Hanifah, syariah bermaksud semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w yang bersumberkan wahyu Allah. Himpunan panduan dalam kehidupan individu dengan tuhannya. (ibadah, muamalat, munakahat dan jinayat)

Syariah, Fekah, Undang-undang dan Hukuman


1. Syariah: Dalam bentuk yang umum; iaitu teks dari al-Quran dan Hadis. Contoh; arahan Allah supaya mendirikan sembahyang: 2. Fekah: Dalam bentuk yang lebih terperinci. tafsiran para mujtahid terhadap nas umum (al-Qur`an/Hadis). Walaupun para mujtahid berbeza pendapat dari segi amali (perlaksanaan solat secara furu`iyyah) tetapi mereka sepakat dalam soal dasar (wajib solat) 3. Undang-undang: Suatu ketetapan perundangan yang telah diwartakan oleh pihak kerajaan Islam berdasarkan mazhab-mazhab tertentu (secara bertulis) sama ada dalam bentuk perlembagaan, akta atau enakmen. 4. Hukuman: Merupakan timbal balas atau penalti atau kesan dan akibat yang dikenakan ke atas individu atau jamaah yang telah didapati bersalah secara sah dalam perbicaraan di mahkamah, melanggar peruntukan undang-undang yang telah diwartakan atau yang telah disyariatkan.

Sumber Syariah
1. Sumber yang disepakati: al-Quran, al-Sunnah, Ijmak dan Qiyas 2. Sumber yang tidak disepakati: al-Istihsan, al-Istishab, Masalihul Mursalah, Saddu al-Zara`ik, Syar`uman qablana, al`adah al-muhakkamah, al-`Urfu.

Maqasid al-Syariah (tujuan @ objektif Syariah)


Definisi: Tujuan @ objektif perundangan yang telah ditentukan oleh Allah.

1.

Memelihara kesucian dan kepercayaan beragama (menjaga agama)

Aspek utama Maqasid Syariah


1. 2. 3. 4. 5.

Memelihara kesucian dan kepercayaan beragama Menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia Menjamin kemurnian fikiran dan kewarasan akal Menjamin kehormatan dan maruah diri Menjamin usaha pemilikan dan penguasaan harta

Agama merupakan sistem kehidupan yang perlu dipelihara agar keharmonian hidup dapat dilestarikan dan kacau bilau dapat dihindarkan Merupakan perkara paling utama bagi setiap individu. Agama dapat mengatasi kepentingan yang lain seperti diri, akal, keturunan dan harta.

21

21/8/2012

2.

Menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia (menjaga jiwa)

3.

Menjamin kemurnian fikiran dan kewarasan akal (menjaga akal)

Jaminan keselamatan setiap nyawa daripada pencerobohan oleh manusia lain telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Quran. Dan janganlah kamu membunuh bangsamu sendiri. Sesungguhnya tuhan itu penyayang kepadaMu. (al-Baqarah:256) Nyawa manusia milik mutlak Allah yang wajib dihargai dan disyukuri.

Akal adalah anugerah Allah yang paling berharga. Menjadikan makhluk yang paling sempurna di muka bumi. Allah mengharankan segala sesuatu yang merosakkan akal. Cth: minum arak, dadah dll.

4.

Menjamin kehormatan dan maruah diri (menjaga keturunan)

5.

Menjamin usaha pemilikan dan penguasaan harta (menjaga harta)

Perundangan merupakan cara yang terbaik untuk memelihara pembentukan keluarga yang sempurna. Tindakan yang merosakkan keturunan adalah dilarang. Cth: zina dan liwat (lesbian dan homoseksual) Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Al-Isra:31)

Memelihara harta ialah memberi maksud konteks mencari harta, suruhan bersyukur, bersederhana dalam berlelanja dan syariat mengeluarkan harta. Islam mengharankan perjudian, mencuri dan riba kerana ia merupakan agen-agen pemusnah harta.

SKOP SYARIAH
Skop syariah adalah luas seluas dan sejelas Islam sebagai ad-din. Pembahagian skop syariah: 1. Hubungan manusia dengan Allah 2. Hubungan manusia sesama manusia 3. Hubungan manusia dengan alam sekitar

1.

Hubungan manusia dengan Allah

Dalam konteks ibadah khusus dan ibadah umum Ibadah khusus: solat, puasa, haji, zakat, baca la-Quran, zikir dll Ibadah umum: apa sahaja perlakuan @ tindak tanduk manusia ketika berhubungan dengan selain Allah, samasa sesama manusia, alam, haiwan, jin dan cakrawala.

22

21/8/2012

2.

Hubungan manusia sesama

manusia

3.

Hubungan manusia dengan alam

Merangkumi perhubungan dan gerak aktiviti yang luas dalam interaksi mereka. Cth: bidang sosial, ekonomi, politik, perkahwinan, pendidikan, pengurusan, perniagaan, pembangunan, harta pusaka, jihad dll. orang mukmin itu dengan mukmin yang lain adalah laksana satu bangunan. Bahagian yang satu menguatkan bahagian yang lain. (Bukhari dan Muslin)

"Janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah Allah S.W.T menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalaukalau tidak diterima). Sesungguhnya rahmat Allah S.W.T itu dekat kepada orang yang berbuat kebajikan. Alam tanda kebesanran Allah Alam perlu dipelihara dan dipulihara.

PELAKSANAAN
Syariat Islam mapu memenuhi segala keperluan yang dihajati oleh masyarakat yang dikuasainya dan mampu mengatasi segala masalah dalam semua keadaan dengan penyelesaian yang paling adil dan terbaik. Aspek pelaksanaan perintah-perintah Allah dibahagikan kepada tiga: 1. Kewajiban tanggungjawab individu harus dilaksanakan.iaitu perintah khusus dalam konteks hubungan manusia dengan Allah spt solat, puasa dll. 2. Pelaksanaan dalam bentuk kolektif @ secara berjamaah. spt dakwah, jihad, amar makruf nahi mungkar dll 3. Pelaksanaan yang menjadi kewajipan kepada pemerintah. Spt hudud, qisas Diyat dan takzir. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hudud
Hukuman yang telak ditentukan dan ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hudud: Mencuri: Potong tangan. Zina: sebelun kahwin (100x sebat) selepas kahwin (rejam) Menuduh zina (Qazaf): 80x sebat jika tak kemuka 4org saksi. Rompakan (hirabah): dibunuh, disalib @ dipotong tangan dan kaki @ dibuang daerah. Minum arak: 40x sebat Murtad: bunuh

Qisas dan diyat


Melibatkan kecederaan anggota @ hilang nyawa. Kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan Qisas: a) Membunuh orang lain dengan sengaja. b) Menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja. c) Melukakan orang lain dengan sengaja. Hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan hukuman qisas ke atas si pembunuh dengan dibalas bunuh. Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas (balasan yang seimbang) dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh."

Kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan Diyat


a) Pembunuhan yang serupa sengaja. b) Pembunuhan yang tersalah (tidak sengaja). c) Pembunuhan yang sengaja yang dimaafkan

23

21/8/2012

Takzir
Hukuman yang tidak disebut secara terang dan jelas sama ada dalam al-Quran @ hadis. Cth: hukuman mati ke atas pengedar dadah @ penjara kepada penerima rasuah @ denda kepada pendatang haram. Takzir berubah mengikut keadaan dan setelah digubal dan diluluskan di parlimen @ dewan undangan negeri.

PENGUATKUASAAN
Penguatkuasaan segala perintah dan larangan yang terdapat dalam syariat Islam tertakluk pada hukum wajib, sunat. Haram, makruh dan harus. Ia juga meliputi kekuatan irang ramai dan agensi-agensi penguatkuasaan undangundang spt polis, mahkamah dan penjara.

PERANAN SYARIAH
Tujuan utama syariah Islam adalah untuk menimbulkan motivasi bagi melaksanakan proses pengislaman dan menambahkan manfaat kepada setiap ahli masyarakat. Keutamaan aktiviti pembangunan: 1. Memenuhi keperluan asas manusia. Cth: agama dan jiwa, penjagaan kesihatan fizikal dan mental, pemeliharaan keturunan dan perlindungan harta benda. 2. Memenuhi keperluan bukan asas tetapi memberi faedah. Cth: menbuat kebajiakan utk masyarakat, meningkatkan taraf hidup. 3. Memenuhi keperluan yang memberi faedah. Cth: mengambangkan Islam, menggalakkan nilai-nilai murni.

Pembangunan Menurut Islam


Undang-undang Islam lengkap dan syumul. Mengandungi soal akidah, akhlak, ibadat, muamalat, munakahat dll. Konsep pembangunan insan ditafsirkan ialah pembangunan yang dibekalkan oleh Model Pembangunan Insan berteraskan al-Quran. Konsep kerohanian diberi keutamaan kerana: 1. rohani sumber kebahagiaan dan kecelakaan. 2. Jiwa dikurniakan kekuatan melakukan kebaikan dan akal dapat membezakan baik dan buruk.

Pendekatan Pembangunan Menurut Islam


1. 2. 3. 4. 5. Tauhid Rububiyyah Khilafah Tazkiyah Al-Falah

1. Tauhid
Keesaan dan kekuasaan Allah. Meyakini bahawa Allah merupakan satusatunya Tuhan yang wajid disembah dan dipatuhi.

24

21/8/2012

2. Rububiyyah
Allah sahaja yang mencipta, menghidupkan dan mematikan serta mentadbir manusia dan alam. Ia dinamakan sunnah alam. Cth: bukit bukau dan gunung ganang sebagai pasak bumi. Hujan sebagai bekalan air.

3. Khilafah
Peranan manusia sebagai utusan Allah di bumi Menjelaskan tanggungjawab manusia. Pemegang amanah Allah dalam bidang akhlak, politik dan ekonomi.

4. Tazkiyah
Penyucian dan pertumbuhan yang sewajarnya Misi Nabi Allah ialah menyucikan manusia dalam semua hubungan. Hasilnya ialah al-falah (kejayaan) di dunia dan akhirat.

5. Al-Falah
Kejayaan menusia menjalani kehidupan secara lancar dan harmoni. Hasilnya mencapai kesejahteraan di akhirat.

PEMBANGUNAN UMMAH
Ialah usaha penyusunan bidang sosial, politik, ekonomi, undang-undang dan sistem nilai. Aspek pembangunan ummah: 1. Individu 2. Masyarakat 3. Negara

1. Individu
Pembangunan tahap individu dari aspek: 1. Fizikal : Merangkumi pembangunan aspek-aspek yang diperlukan oleh jasad manusia. Cth; tempat tinggal, peralatan, kesihatan, alat komunikasi, pengankutan dll. 2. Kognitif : Merangkumi ilmu pengetahuan. Cth: fardhu ain (tauhid, feqah) & Fardhu kifayah (sains, ekonomi, politik) 3. Emosi : kestabilan emosi, perwatakan serta nilai dan konsep diri. 4. Spiritual : melahirkan jiwa yang bertaqwa.

25

21/8/2012

2. Masyarakat
Keadilan semua bangsa tanpa mengira warna kulit. Mempunya hak sama rata untuk belajar, memperolehi pendapatan dan miliki hasil dari usaha. Dapat melahirkan masyarakat yang bersifat kebajikan, kejiranan, benar, jujur, simpati dll.

3. Negara
Menegakkan prinsip-prinsip adil, amanah dan bertanggungjawab. Tidak mengira kaum, bangsa keturunan dan agama.

SYARIAT ISLAM SEBAGAI PEMACU PEMBANGUNAN UMMAH 1. Mendidik manusia 2. Memelihara lima asas (agama, pemikiran manusia, penghormatan dan martabat kemanusiaan, tubuh badan manusia dan kekayaan) 3. Menegakkan keadilan

KEPERLUAN MANUSIA KEPADA SYARIAH DAN KESAN PENGABAIANNYA


1. Keperluan kepada syariah antara sebabnya ialah: - manusia makhluk bermasyarakat dan hidup bermasyarakat. - Allah menetapkan menerusi syariah, peraturan melaksanakan ibadah mestilah dilakukan kerana Allah semata-mata. - Allah menetapkan undang-undang dan hukum cth: hudud, qisas, diyat dan takzir - Allah mesyariatkan kewajiban jihad - Allah yang menjadikan manusia - menusia memerlukan peraturan - memberi panduan kepada manusia

2.

Pengabaian terhadap syariay Allah

Dihimpit pelbagai masalah Tidak dapat berfikir dengan baik Mengikut hawa nafsu Berlaku gejala sosial.
Keruntuhan akhlak Pembuangan bayi Rogol Black metal

SEKIAN, TERIMA KASIH

26

21/8/2012

PENGERTIAN IBADAH

BAB 4 KONSEP IBADAH MEMBINA INSAN BERKUALITI

Bahasa: berasal dari kata dasar (abada abdun ibadatan) merendah diri, tunduk, taat dan patuh. Dari situ juga, datangnya perkataan abd atau abdi (hamba) yang mempamerkan nilai ketaatan, kepatuhan dan pengabdian kepada perintah seseorang tuan.

Istilah: Situasi ketaatan dan penyerahan diri yang disertai dengan perasaan kecintaan, kepatuhan dan ketakutan kepada Allah S.W.T semata-mata, bagi mendapat keredhaanNya. Satu pengabdian yang dilakukan dengan cara tunduk dan merendahkan diri, dilakukan dengan hati yang ikhlas kepada Allah S.W.T menurut cara-cara yang ditentukan oleh syarak.

PEMBAHAGIAN IBADAH
1. Ibadah Khusus 2. Ibadah Umum

1. Ibadah khusus
Melibatkan aktiviti orang muslim untuk menunaikan hak Allah ke atas diri mereka Unsur ibadah:
Unsur matlamat (niat): Allah sahaja yang patut disembah dan tidak ada sebarang unsur syirik dalam penyembahan Unsur pelaksanaan: dilaksanakan secara terperinci yang ditunjukkan oleh syariah Islam. Unsur penilaian: ibadah yang khusyuk sahaja diterima oleh Allah Cth: solat

2. Ibadah umum
Aktiviti-aktiviti yang dikerjakan oleh muslim, sama ada untuk tujuan diri sendiri, insan, persekitaran. Pembahagian ibadah umum:
Mengandungi taabbudi: cth penceraian dan perkahwinan Tidak mengandungi taabbudi: cth perindustrian dan senibina.

27

21/8/2012

Syarat-Syarat Amalan Menjadi Ibadah


1. 2. 3. 4. 5. 6. Niat Perkara yang halal Dilakukan secara sederhana Perlaksanaan tertakluk kepada ajaran Islam Tidak meninggalkan kewajiban asas Dilakukan dengan tekun dan cekap 1. 2. 3. 4. Ilmu Iman Ihsan Ikhlas

ASAS-ASAS IBADAH

KEISTIMEWAAN IBADAH
1. Perhubungan manusia dengan Allah tidak memerlukan perantaraan. 2. Ibadah boleh dikakukan di mana-mana sahaja. 3. Keluasan ibadah yang luas.

IMPAK IBADAH DALAM KEHIDUPAN MUSLIM BERKUALITI


Kesan pengabaian ibadah Cara pemantapan

Kesan pengabaian ibadah


Didorong nafsu Menjejaskan iman. Berdosa dan mendapat kemurkaan Allah. Keras hati. Gangguan emosi. Terdedah kepada maksiat. Jauh dari rahmat Allah S.W.T.

Cara pemantapan
Melaksanakan ibadah khusus dan ibadah umum Cth: soalt, puasa, zakat, sedekah, membaca alQuran dll. dan dirikanlah solat: sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan mungkar (al-Ankabut:45)

28

21/8/2012

TAMAT

BAB 5 AKHLAK DALAM PEMBENTUKAN JATI DIRI MUSLIM

Pendahuluan
Akhlak mempunyai pengaruh yang besar ke atas diri individu muslim dan umatnya mengikut bentuk dan acuan.jika setiap individu muslim berakhlak mulia, maka sudah pasti masyarakat itu akan dipenuhi dengan keadilan, keamanan dan kesejahteraan dan terselamat dari keadaan huru-hara, perpecahan dan sebagainya.

Pengertian
Moral: Suatu tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik @ jahat. Etika: berasal dari perkataan Greek ethos iaitu nilai2 @ perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laki sesuatu golongan. terbahagi kepada dua: 1. Normatic: panduan dan peraturan berkaitan dengan tingkah laku yang baik dan jahat 2. Mataethic: -analitil: menganalisis semua peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku baik dan jahat. -kritikal: mengkritik terhadap apa-apa yang telah dianalisis

Samb.
Akhlak: - Kamus Dewan: budi pekerti, kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan dengan kelakuan,tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik @ jahat. - berasal dari perkataan Arab: Khulq iaitu kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap, tabiat dan tingkah laku.

Dalil
Akhlaknya (Rasulullah S.A.W) adalah al-Quran. (Riwayat Muslim) Akhlak Rasulullah S.A.W ialah kepercayaan keyakinan, pegangan, sikap dan tingkahlaku Rasulullah yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran al-Quran.

29

21/8/2012

Kategori Akhlak
1. Akhlak mahmudah: Segala tingkah laku manusia samada zahir atau batin yang baik lagi terpuji termasuklah sifat-sifat yang menggambarkan kebaikan. Cth: Taubat, takut, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, kasih sayang, redha, mengingati mati.

2.

Akhlak mazmumah Tingkah laku perbuatan manusia yang keji dan dicela oleh syarak Cth: banyak makan, banyak bercakap, marah, hasad, bakhil, cintakan kemegahan, cintakan dunia, bangga diri, ujub(hairan diri), riya

Skop Akhlak Menurut Islam


1. Akhlak manusia dengan Allah seorang hamba dengan segala sifat-sifat kerendahannya kepada Allah. Cara meletakkan ketaatan, kepatuhan serta tunduk kepda perintah Allah. Cth: -ibadah fardhu (solat, puasa, zakat, haji, doa, zikir) -ibadah umum (makan, minum, memakai pakaian, bekerja dll)

2.

Akhlak manusia sesama manusia i. Akhlak terhadap diri sendiri -mesti menjaga kesihatan diri, membersih jiwa daripada akhlak yang buruk, -melatih jiwa supaya berfikir dan menganalisa, -tidak melampaui batas, -istiqamah, -bercakap benar, -manahan marah, -pemaaf, -mematuhi peraturan, -sabar, ikhlas, sederhana dll

ii. Akhlak terhadap keluarga -suami melayan isteri dengan baik, -berbuat baik kepada ibu bapa,orang yang lebih tua dan muda -tidak membunuh anak kerana bimbangkan kemiskinan -berlaku adil kepada semua orang -berbuat baik dan memberi bantuan kepada kaum keluarga

iii. Akhlak terhadap masyarakat -menjaga anggota masyarakat -tidak memasuki sesebuah rumah kecuali meminta izin dan memberi salam -tidak mengurangkan timbangan -amanah -adil -tepati janji -pemaaf dll

30

21/8/2012

Sumber akhlak Islam


3. Akhlak manusia dengan alam merangkumi hubungan manusia dengan alam ghaib (malaikat dan jin) dan alam semesta. cth: tidak berlaku zalim terhadap binatang sembelihan. Al-Quran Sunnah rasulullah

Perbandingan akhlak dengan moral


Sumber Al-Quran dan Al-Sunnah Skop Luas merangkumi hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan alam Nilai bersifat tetap dan ketetapan nilai ini datangnya dari Allah.

Sumber akal @ pemikiran manusia Skop Sempit dan hanya terbatas kepada hubungan manusia dengan manusia sahaja Nilai tidak tetap disebabkan oleh penentuan kepada sesuatu nilai itu samada baik @ buruk bersumberkan pemikiran manusia

Contoh-contok akhlak dari al-Quran


1. 2. 3. 4. Mematuhi janji Larangan berlaku sombong dan takbur Larangan berlaku boros dan kedekut Perintah berlaku adil dalam semua keadaan, baik terhadap manusia bahkan kepada orang kafir. 5. Bertolong-tolongan dalam kebaikan dan bertakwa dan jangan bertolong-tolongan dalam dosa dan aniaya

Contoh-contoh akhlak Rasulullah


-bersifat malu -berbuat baik kepada isteri -larangan menyakiti jiran tetangga -syukur dan sabar -berlaku ihsan

Kepentingan dan kedudukan akhlak


Tujuan rosalah Islam adalah untuk menyempurnakan dan menyebarkan akhlak yang mulia Pengertian Islam itu sendiri dikaitkan dengan akhlak yang baik Akhlak yang baik dapat memberatkan timbangan kebaikan seseorang pada hari akhirat Akhlak mulia merupakan ciri bagi orang beriman Berakhlak mulia dapat menghindarkan diri seseorang dari neraka Kedudukan orang yang berakhlak mulia di hari akhirat kelak paling dekat dengan Rasulullah

31

21/8/2012

Kaitan akhlak dengan keimanan


Kuat @ lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya. Kerana iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedang iman yang lemah mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk laku, mudah terkeliru pada perbuatan keji yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain (kitab Khuluq al-Muslim)

Kaitan akhlak dengan ibadah


Bacalah serta ikutlah (Muhammad) akan apa yang diwahyukan kepadamu dari al-Quran, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun, sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar; dan sesungguhnya mengingati Allah adlaah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. (al-Ankabut: 45)

Ciri-ciri akhlak Islam


Menyeluruh: mencakupi kegiatan ekonomi, politik, pentadbiran dan pemerintahan Keseimbangan: jasmani dan rihani, antara kemaslahatan dunia dan akhirat Kesederhanaan: terletak antara dua pola yang tidak baik iaitu berlebihan dan berkurangan Realistik: tidak bertujuan menghapuskan keperluan material dan jasmani Kemudahan: tidak bertujuan memberatkan seseorang di luar kemampuannya Mengaitkan teori dengan amal

Pembinaan dan pemantapan akhlak


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Akidah yang mantap Kepatuhan syariah Pelaksanaan ibadah Ilmu pengetahuan:didikan dan latihan Penghayatan al-Quran Rasul:Uswah Hasanah Contoh sahabat dan umala Muhasabah diri Tarbiyah dan ruhiyah Tazkiyah al-nafs mujahadah

1. Akidah yang mantap


Akidah dalam Islam membentuk pandangan semesta dan akhlak Muslim Melakukan segala perbuatan kerana Allah Mentaati, mencintai, berlindung dan berharap kepada selain Allah secara mutlak bermakna mensyirikkan Allah. Cth: bertanggungjawab, amanah, berdisplin, adil, melakukan kebaikan.

2. Kepatuhan syariah
Diri manusia memerlukan amal @ perbuatan yang selaras dan menepati dengan kehendak akidah Kehendak dan kemahuan akidah itu dijelmakan dlm bentuk syariah yang merangkumi disiplin, peraturan dan perundangan yang mesti dipatuhi.

32

21/8/2012

3. Pelaksanaan ibadah
Ibadah merupakan amalan yang membuktikan kemantapa akhlak yang dimiliki oleh seseorang individu Cth: solat, zakat, puasa, haji dll

4.

Ilmu perngetahuan: didikan dan latihan

Akhlak seseorang boleh dibentuk melalui bimbingan seorang pendidik yang berkualiti. Pendidikan awal bermula di rumah, manakala pendidikan formal adalah di sekolah sehingga ke peringkat pusat pengajian tinggi Pendidikan juga dilihat sbg usaha membangunkan insan yang berkualiti. Pendidikan Islam menjadikan matlamat mengenal tuhan

5.

Penghayatan al-Quran

6.

Rasul sebagai Qudwah hasanah

Al-Quran merupakan kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia. Al-Quran telah dan akan terus membimbing manusia untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan Merupakan mukjizat Penggerak utama orang Islam

Sebagai teladan yang terbaik Diutuskan kepada umat manusia untuk menyempurnakan akhlak agar dapat menjalani kehidupan dgn aman dan damai

7. Contoh sahabat dan ulama


Siapa yang ingin melihat sesuatu tentang pentauladanan para sahabat kepada Rasulullah dan tentang sikap yang berkesan daripada Rasulullah ke dalam jiwa mereka, dan tentang perubahan yang berlaku dari sesuatu peristiwa ke atas diri mereka, hendaklah dia membaca buku sejarah para sahabat dan juga ulama supaya dia dapat melihat kesan2 dari keindahan sejarah, keutamaan budi dan perilaku mereka

8. Muhasabah diri
Ialah seorang yang melakukan perhitungan terhadap dirinya. Muhasabah diri dilakukan baik sebelum mahupun selepas pada setiap waktu. Apabila perbuatan yang dilakukan itu salah, maka hendaklah ia beristighfar, menyesal, bertaubat dan kembali kepada Allah

33

21/8/2012

9.

Tarbiyah Ruhiyah (didikan rohani)

10. Tazkiyah al-nafs


Merupakan sahsiah diri dan akhlak manusia Konsep pembangunan insan dalam pengertian tazkiyah diri yang diwariskan oleh para rasul kedapa umat manusia merujuk kepada suatu usaha gigih untuk membersihkan diri manusia daripada pelbagai sifat mazmumah (buruk) seterusnya dihiaskan diri dengan sifat terpuji.

Rohani merupakan sumber kebahagiaan dan kecelakaan hidup seseorang Rohani memandu dan mengawas segala anggota badan melakukan kebaikan mahupun kejahatan

11. Mujahadah
Iaitu orang yang berjihad pada jalan allah Penghayatan mujahadah bermula dari pembentukan dan pembinaan iman. Dan mereka yag berjihad di jalam Kami, nescaya Kami tunjukkan jalan2 Kami. Sesungguhnya allah itu berserta dgn orang2 yang baik (al-Ankabut:69)

Cabaran Dan Penyelesaian Pembentukan Akhlak


1. Cabaran luaran -cabaran globalisasi -penyalahgunaan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut yang akhirnya membinasanakan diri -pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan -pengabaian pendidikan terhadap remaja mengakibatkan kelahiran pelbagai gejala sosial spt: lepak, dadah, ponteng, pil ekstasi, ketagihan arak, pembuangan anak, lumba haram, lepak dll

2.

Cabaran dalaman -keadaan akidah yang lemah dan jahil tentang agama -mudah terpengaruh -Kebanyakan masyarakat Melayu moden telah dikesan mengidap penyakit psilologi yang agak kronik, gelisah dan hilang pertimbangan akal. -Cth:bunuh diri, menagih dadah dan arak, murtad, bohsia, sex bebas

3. Penyelesaian
1. 2. 3. 4. Menginsafi diri sebagai hamba Allah Jihad yang berterusan melawan nafsu dan syaitan Bergaul dengan orang-orang soleh Memastikan diri sentiasa mencari dan berada dalam suasana yang baik 5. Sentiasa bersoamemohon pertolongan Allah 6. Memahami tasawwur (gambaran) Islam dan menghayatinya 7. Memahami sirah perjuangan Rasulullah

34

21/8/2012

TAMAT

35