Anda di halaman 1dari 4

Tahun Bil.

Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif

: : : : : : :

4 BESTARI 30 orang. Lestari Alam. Pencemaran Air 12 Mei 2010 60minit. Pada akhir pelajaran ,murid dapat, i. ii. iii. Memberi dua pendapat tentang tajuk pencemaran air. Mendeklamasikan sajak Bumi Tercemar dengan menggunakan intonasi dan gaya yang sesuai. Menyenaraikan 5 kata adjektif yang terdapat di dalam puisi .

Fokus Utama

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1(i) Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara.

Fokus Sampingan :

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Kemahiran Bahasa Sistem bahasa Ilmu : Nilai :

: Membaca, menulis, mendengar dan bertutur : kata adjektif Kesusateraan, Moral, Sivik dan Kewarganegaraan. Bertanggungjawab dan bersyukur.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran berfikir : Membuat kaitan dan perhubungan, menjana idea dan membuat kesimpulan, menimbang dan membuat keputusan, mengenal pasti fakta, mentafsir dan meramal Kemahiran belajar : Mengumpul dan mencatat maklumat,membaca laju,mendengar dengan berkesan Kecerdasan pelbagai: Verbal linguistik,muzik, kinestetik, visual ABM/ BBM : Komputer riba, projector, LCD, slaid gambar, video, lagu, Pengetahuan Perlu ada : Murid pernah melihat pencemaran alam sekitar seperti jerebu.

Catatan Isi pelajaran Tayangan Iklan Pencemaran Alam Sekitar. Soalan: 1) Pernahkah kamu menonton iklan ini? 2) Adakah iklan ini telah memberi pengajaran kepada kamu semua? Aktiviti P&P Set induksi ( 5 minit ) 1. Murid meneliti tayangan iklan pencemaran 2. Murid disoal oleh guru tentang iklan tersebut. 3. Murid menjawab soalan guru. 4. Guru mengaitkan tayangan iklan tersebut dengan tajuk pelajaran hari ini. Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP) TKP: Naturalis, visual BBM: Komputer riba, LCD. BCB: Mendengar dengan berkesan. Teknik: Penyoalan Langkah 1 ( 20 minit ) 1.Video pencemaran air. 2. Memberi pendapat tayangan animasi pencemaran. 2. Sebab pencemaran air Membuang sampah ke dalam sungai. Pembuangan sisa kilang Tumpahan minyak Pembuangan najis ternakan Penggunaan bahan kimia beracun 3. Kesan pencemaran air Hidupan air akan mati Banjir Keracunan 4. Borang pengurusan grafik Langkah 2 ( 15 minit ) Sajak Bumi Tercemar. Soalan; 1. 2. Bolehkah kamu hidup jika alam ini tiada? Mengapa kamu berkata demikian? 2. Murid dipilih secara rawak untuk mendeklamasi sajak dengan nada dan intonasi yang sesuai diiringi muzik latar. 1. Murid membaca slaid petikan sajak secara sepintas lalu. BBB: Slaid Petikan sajak, borang penilaian. BCB:Mengumpul dan mencatat maklumat dan mendengar dengan berkesan. KB: Membuat keputusan. 1. Murid dtayangkan animasi tentang pencemaran air . 2. Secara berkumpulan murid diminta memberi pendapat mereka mengenai animasi pencemaran air yang ditayangkan. 3. Secara berkumpulan murid diminta memberi pendapat sebab dan kesan daripada pencemaran air tersebut. 4. Murid diminta meyatakan sebab dan kesan pencemaran air dengan menggunakan borang pengurusan grafik. 5. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil perbincangan. Teori :Theory of Constraints ( Sebab Dan Akibat) BCB: Mendengar dengan berkesan, mencatatkan maklumat. Kaedah:Berkumpulan KB: Mengenal pasti fakta. TKP: Verbal linguistik, naturalis, visual KB: Membuat keputusan, menjana idea. Pendekatan:Pemahaman , perbincangan BBM: Komputer riba,LCD, borang pengurusan grafik

Anda mungkin juga menyukai