Anda di halaman 1dari 2

Diploma Pembantu Perubatan Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Kuching KERTAS FORMATIF SUBJEK SEMESTER KUMPULAN : : : Tugasan Mikrobiologi

Perubatan Tahun 1 Semester I : Ambilan Julai 2012

STATUS : Wajib menyiapkan Tugasan I WAJARAN MARKAH FORMATIF : 10 % TARIKH MULA : Minggu ke ( ) TARIKH PENGHANTARAN : Minggu ke ( ) ___________________________________________________________________________ Arahan Kepada Pelatih : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tugasan Kumpulan (4 pelatih setiap kumpulan). Menggunakan kertas A4 berwarna putih. Jumlah perkataan : 1,000 ( 10%). Penulisan mesti menggunakan tulisan tangan dan jelas dibaca. Semua gambarajah / lakaran mesti dilukis dan diwarnakan pensil warna menggunakan lakaran tangan. Tugasan hendaklah dijilidkan. Tugasan mesti mengandungi : i. ii. iii. iv. v. vi. 8. Senarai Nama Pelatih, No. Matrik, No. Kad Pengenalan Tajuk Tugasan Pengenalan Isi Kandungan Rumusan Senarai Rujukan (Buku teks sahaja) - Ketepatan fakta dan isi kandungan - Penggunaan bahasa yang mudah difahami - Keaslian hasil kerja - Penghasilan pembelajaran baru - Kreativiti persembahan tugasan - Kekemasan dan hasil kerja yang baik - Ketepatan tarikh dan masa penghantaran SUBJEK : MIKROBIOLOGI PERUBATAN

Pemarkahan meliputi

SOALAN ARAHAN

: :

TUGASAN MAMB 1112 Pilih salah satu tajuk tugasan seperti berikut.

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Tajuk Tugasan Patogenesis bagi jangkitan yang diakibatkan oleh bakteria gram positif Patogenesis bakteria acid-fast, ciri-ciri infeksi dan kaedah pengawalan jangkitan penyakit tersebut. Terangkan faktor-faktor virulen virus. Kenalpasti jenis-jenis family virus yang menyebab penyakit kepada manusia. Patogenesis penyakit yang diakibatkan oleh bakteria Gram-positif jenis kokus. Flagelat saluran pencernaan dan organ genital. Protozoa bersilia yang patogenik kepada manusia. Spesies Plasmodium yang menyebabkan Malaria pada manusia. Jangkitan fluk usus, hepar dan pulmonari. Spesies fluk darah atau Schistosoma yang patogenik kepada manusia. Jangkitan cacing pita dan gejala klinikalnya. Penyakit yang diakibatkan oleh Nematode saluran pencernaan dan spesies yang berkaitan dalam bidang perubatan. Spesies cacing filarial yang menginfeksi manusia.