Anda di halaman 1dari 14

SUBJEK KOD KURSUS JAM KREDIT KULIAH 27

: :

MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI PERUBATAN MAMB 1112 : TUTORIAL 6 2 AMALI 0 JUMLAH 33

(BAHAGIAN A MIKROBIOLOGI PERUBATAN) UNIT 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 TAJUK PENGENALAN ASAS MIKROBIOLOGI Pengenalan dan patogenesis BAKTERIA Pengenalan Bakteria gram positif Bakteria gram negatif VIRUS Pengenalan Virus patogenik FUNGUS 1 2 1 4 1 2 3 2 8 JAM KULIAH JAM TUTORIA L JAM AMALI JUMLAH JAM

19
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

4.1 4.2

Pengenalan Fungus patogenik JUMLAH

1 1 13 3

2 16

(BAHAGIAN B- PARASITOLOGI PERUBATAN) UNIT 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 TAJUK PARASIT PENTING DALAM PERUBATAN Pengenalan parasitologi Patogenesis PROTOZOA Pengenalan protozoa Ameba Flagelat Siliat sporozoa HELMINT Pengenalan helmint Nematod Trematod Sestod ARTROPOD Pengenalan artropod Tungau 1 1 2 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 7 JAM KULIAH JAM TUTORA N JAM AMALI JUMLAH JAM

1 1

20
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

4.3 4.4

Sengkenit kutu JUMLAH JUMLAH KESULURUHAN

1 1 14 27 3 6 17 33

21
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

(BAHAGIAN A MIKROBIOLOGI) KOD KURSUS: MAMB 1112 MIKROBIOLOGI TAJUK: 1. PENGENALAN ASAS 2.1 BAKTERIA

Uni t 1

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 2

1. Menyatakan definisi mikroorganisma 2. Menerangkan kepentingan mikrobiologi perubatan dalam penjagaan kesihatan 3. Menyatakan klasifikasi mikroorganisma 4. Menerangkan perbezaan antara prokariot dan eukariot 5. Menerangkan proses patogenesis penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma 6. Menyatakan defiinisi istilah terminologi dalam mikrobiologi

PENGENALAN 1. Definisi mikrobiologi asas dan mikroorganisma 2. Kepentingan mikrobiologi perubatan dalam penjagaan kesihatan. 3. Klasifikasi mikroorganisma 4. Ciri-ciri mikroorganisma prokariot dan eukariot 5. Faktor-faktor tumbesaran mikroorganisma 6. Faktor-faktor yang menyebabkan kematian 7. Patogenesis penyakit a) Definisi b) Proses patogenesis penyakit 8. Terminologi mikrob

2.1 .

1. Menyatakan bakteria -ciri asas bakteria 2. Menerangkan tentang reproduksi bakteria

PENGENALAN 1. Ciri-ciri asas bakteria 2. Reproduksi bakteria 3. Faktor kevirulenan bakteria

3. Menerangkan faktorfaktor kevirulenan bakteria

22
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

2.2

1. Menyatakan jenis-jenis bakteria gram positif 2. Menerangkan morfologi bakteria gram positif 3. Mengenalpasti jenisjenis bakteria gram positif

BAKTERIA GRAM POSITIF 1. Jenis jenis bakteria gram positif 1.1. Genus Streptococcus morfologi bakteria klasifikasi Streptococcus dan spesies Streptococcus yang patogenik 1.2. Genus Staphylococcus 1.3. Genus Clostridium 1.4. Genus Corynebacterium

2 (1)

4. Menerangkan penyakitpenyakit yang disebabkan oleh bakteria gram positif KOD KURSUS: MAMB 1112 TAJUK: BAKTERIA & VIRUS Uni t 2.3 Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 3 (1)

1. Menyatakan jenis-jenis bakteria gram negatif 2. Menerangkan morfologi bakteria gram negatif 3. Mengenalpasti jenisjenis bakteria gram negatif 4. Menerangkan jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteria gram negatif 5. Menerangkan patogenesis jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteria gram negatif

BAKTERIA GRAM NEGATIF 1. Jenis jenis bakteria gram negatif Genus Neisseria Bakteria enterik Haemophilus influenzae Bordetella pertusis Pseudomonas aeruginosa Genus mycobacterium Bakteria spiroket

23
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

3.

1. Menerangkan ciri-ciri asas virus 2. Menerangkan morfologi virus 3. Menerangkan proses reproduksi virus

PENGENALAN 1. Ciri-ciri asas virus 2. Morfologi virus 3. Proses reproduksi virus Attachment Uncoating virus Replication and synthesize Assembly Release VIRUS PATOGENIK 1. Klasifikasi virus Virus DNA Virus RNA 2. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Cacar air (Chicken pox) Influenza Campak (Measles) Rubela Beguk (Mumps) Infeksi Herpes HIV/AIDS Hepatitis Polio

3.1

1. Menyatakan klasifikasi virus

2 (1)

2. Senaraikan penyakit
penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus patogenik

KOD KURSUS: MAMB 1112 TAJUK : FUNGUS Uni t 4.1 Objektif Pembelajaran Teori Kandungan 1. Menerangkan ciri-ciri asas fungus 2. Menerangkan mengenai morfologi dan pembiakan fungus PENGENALAN 1. 2. 3. 4. Ciri ciri asas fungus Morfologi fungus Pembiakan fungus Klasifikasi fungus Yis dermatofit Jam 1

3. Menerangkan
mengenai yis dan dermatofit

24
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

4.2

Menerangkan tentang infeksi fungus mengikut tempat infeksi

FUNGUS PATOGENIK 1. Klasifikasikan mengikut tempat infeksi fungus 1.1. Infeksi fungus superfisial Pityriasis versicolor Tinea nigra 1.2. Infeksi fungus kutaneus Tinea corporis Tinea cruris Tinea pedis Tinea capitis Tinea unguium 1.3. Infeksi fungus subkutaneus Sporotrichosis Shromoblastomycosis 1.4. Infeksi fungus sistemik Coccidiomycosis Sistermik Candidiasis 1.5. Infeksi fungus opurtunistik Candidiasis

(BAHAGIAN B PARASITOLOGI) KOD KURSUS: MAMB 1112 PARASITOLOGI Uni t Objektif Pembelajaran TAJUK: PENGENALAN ASAS

Teori Kandungan Jam

25
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

1.1

1. Menyatakan definisi parasitologi perubatan 2. Menyatakan istilah terminologi asas parasitologi

PENGENALAN 1. Definisi Parasit Perumah 2. Jenis-jenis parasit Ektoparasit Endoparasit 3. Jenis-jenis perumah Perumah definitif Perumah fakultatif Perumah perantara 4. Hubungan parasit perumah Paratisme Komensalisme 5. Vektor Vektor mekanik Vektor biologi 6. klasifikasi parasit Protozoa Helminth Artropod PATOGENESIS 1. Proses patogenesis Infeksi parasit Reproduksi parasit dalam hos Transmisi Tindakbalas hos 2. Faktor yang mempengaruhi penyebaran infeksi parasit:Fizikal persekitaran Ekologi manusia Faktor biologikal 3. Diagnosis 4. Rawatan 5. Kawalan & Pencegahan

1.2

1. Menerangkan
patogenesis penyakit, faktor yang mempengaruhi penyebaran infeksi parasit, diagnosis dan rawatan. 2. Menerangkan langkahlangkah kawalan dan kawalan dan pencegahan.

KOD KURSUS: MAMB 1112 TAJUK: PROTOZOA Uni Objektif Pembelajaran Teori

26
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

t Kandungan 2.1 1. Menerangkan morfologi dan fisiologi protozoa 2. Menerangkan tentang kitar hidup, cara infeksi, diagnosis, rawatan, kawalan dan pencegahan 3. Menyatakan tentang pengkelasan protozoa PENGENALAN PROTOZOA 1. Morfologi 2. Fisiologi 3. Kitar hidup 4. Penularan / cara infeksi Peringkat infektif Cara penularan Peringkat patologi 5. Diagnosis 6. Rawatan 7. Kawalan dan pencegahan 8. Pengkelasan protozoa: Ameba Flagela Silium Sporozoa AMEBA 1. Jenis-jenis ameba Ameba usus dan komensal Ameba hidup bebas 2. Morfologi 3. Kitar hidup 4. Infeksi ameba 5. Patogenesis 6. Diagnosis 7. Rawatan 8. Kawalan dan pencegahan 1 Jam 1

2.2 .

1. Menyatakan jenis-jenis ameba 2. Menerangkan morfolgi dan kitar hidup ameba 3. Menerangkan infeksi yang disebabkan oleh ameba dan patogenesisnya. 4. Menerangkan diagnosis, rawatan, kawalan dan pencegahan.

2.3 .

1. Menyatakan jenis-jenis flagelat 2. Menerangkan morfolgi dan kitar hidup flagelat 3. Menerangkan infeksi yang disebabkan oleh flagelat dan patogenesisnya 4. Menerangkan diagnosis, rawatan, kawalan dan pencegahan.

FLAGELAT 1. Jenis jenis flagelat Flagelat usus Flagelat urogenital Flagelat darah 2. Morfologi 3. Kitar hidup 4. Infeksi flagelat 5. Manifestasi klinikal dan patogenesis 6. Diagnosis 7. Rawatan dan kawalan

27
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KOD KURSUS: MAMB 1112 PROTOZOA Uni t 2.4 Objektif Pembelajaran Teori Kandungan 1. Menyatakan jenis siliat 2. Menerangkan morfolgi dan kitar hidup siliat 3. Menerangkan infeksi yang disebabkan oleh siliat dan patogenesisnya 4. Menerangkan diagnosis, rawatan, kawalan dan pencegahan. 2.5 . 1. Menyatakan jenis spesies parasit malaria 2. Menerangkan morfolgi dan kitar hidup siliat 3. Menerangkan infeksi yang disebabkan oleh parasit malaria dan patogenesisnya 4. Menerangkan diagnosis, rawatan, kawalan dan pencegahan 3.1 . 1. Menerangkan kaedah pengkelasan mengikut sistematik zoologi dan cara pengkelasan yang lain. SPOROZOA SILIAT 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TAJUK:

Jam

Jenis siliat Morfologi Kitar hidup Manifestasi klinikal dan patogenesis Diagnosis Rawatan

1. Spesies parasit malaria Plasmodium falciparum Plasmodium vivax Plasmodium malariae 2. Morfologi 3. Kitar hidup 4. Manifestasi klinikal dan patogenesis 5. Diagnosis 6. Rawatan 7. Kawalan dan pencegahan

PENGENALAN HELMINTOLOGI 1. Kaedah Pengkelasan 2. Sistematik zoologi Nematoda Platyhelminthes Acanthocephala Nematomrpha Annelida 3. Cara pengkelasan lain Berdasarkan habitat Berdasarkan cara infeksi Berdasarkan bentuk

2. Menerangkan cara
manusia terinfeksi.

28
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

4. Cara manusia terinfeksi

KOD KURSUS: MAMB 1112 HELMINT Uni t 3.2 . Objektif Pembelajaran Teori Kandungan 1. Menerangkan khas nematod cirri-ciri NEMATOD

TAJUK: NEMATOD

Jam 1

2. Menerangkan morfologi, kitar hidup dan kesan infeksi nematode yang parasit kepada manusia 3. Menerangkan diagnosis, kawalan dan pencegahan 3.3 1. Menerangkan pengkelasan trematod berdasarkan habitat. 2. Menerangkan morfologi, kitar hidup dan kesan infeksi platyhelminthes kepada manusia.

1. Ciri-ciri khas nematoda 2. Nematod yang parasit kepada manusia Nematod usus Nematod tisu 3. Morfologi 4. Kitar hidup 5. kesan infeksi 6. diagnosis 7. kawalan dan pencegahan PLATYHELMINTHES TREMATODA (FLUK) 1. Pengkelasan berdasarkan habitat Fluk usus Fluk paru-paru Fluk darah Fluk hepar 2. Morfologi 3. kitar hidup 4. Kesan infeksi trematoda 5. diagnosis 6. kawalan dan pencegahan 1 (1)

3. Menerangkan
diagnosis, kawalan dan pencegahan

29
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

3.4

1. Menerangkan pengkelasan Cestoda berdasarkan habitat.

CESTODA 1. Jenis jenis Cestoda Cyclophylidea Pseudophylidea 2. Ciri-ciri umum dan morfologi 3. Kitar hidup 4. kesan infeksi cestoda 5. diagnosis 6. kawalan dan pencegahan

2. Menerangkan
morfologi, kitar hidup dan kesan infeksi Cestoda kepada manusia. 3. Menerangkan diagnosis, kawalan dan pencegahan

KOD KURSUS: MAMB 1112 (EKTOPARASIT) Uni t 4.1 Objektif Pembelajaran

TAJUK : ARTROPOD

Teori Kandungan Jam 1

1. Menerangkan khas artropod

ciri-ciri

PENGENALAN 1. Ciri-ciri artropod 2. Pengkelasan artropod Aracnida Chilopoda Diplopoda Crustacea Insecta 3. Artropod (ektoparasit) yang penting dalam bidang perubatan: Tungau Sengkenit Kutu TUNGAU 1. 2. 3. 4. 5. Jenis-jenis tungau Morfologi Kitaran hidup dan biologi nfeksi tungau Kawalan dan pencegahan

2. Menerangkan pengkelasan artropod 3. Menyatakan artropod yang penting dalam bidang perubatan

4.2 .

1. Menyatakan jenis-jenis tungau 2. Menerangkan morfologi, kitaran hidup dan infeksi tungau 3. Menerangkan kawalan dan pencegahan infeksi

30
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

tungau

4.3

1. Menyatakan jenis-jenis sengkenit 2. Menerangkan morfologi, kitaran hidup dan infeksi sengkenit 3. Menerangkan kawalan dan pencegahan infeksi sengkenit

SENGKENIT 1. Jenis-jenis sengkenit sengkenit keras sengkenit lembut 2. Morfologi 3. kitaran hidup 4. Infeksi sengkenit 5. kawalan dan pencegahan

4.4

1. Menyatakan jenis-jenis kutu 2. Menerangkan morfologi, kitaran hidup dan infeksi kutu

KUTU 1. Tiga jenis spesies Pediculus humanus Pediculus capitis Pthirus pubis 2. Morfologi 3. Kitaran hidup 4. Infeksi kutu 5. Kawalan dan pencegahan

3. Menerangkan kawalan
dan pencegahan infeksi kutu

RUJUKAN: Thomas,V. (1995) Parasitologi Perubatan 2nd. Edn. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Barry L. Batzing (2002) Microbiology : An Introduction . Wadsworth Group/Thompson Learning. USA Robert F. Boyd ( 1995). Basic Medical Microbiology (5th ed). Little, Brown and Co. USA.

31
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008