Anda di halaman 1dari 9

Peraturan Berlisan, Salutasi Dan Protokol

Salutasi

bermaksud

cara

mengamalatkan

seseorang.

Perkataan mengalamatkan menunjukkan cara


kita menyebut pangkat, jawatan, anugerah

dan nama seseorang yang betul.


Skrip pengacaraan dapat membantu

pengacara

menyediakan

salutasi

dengan

menggunakan protokol yang betul.

Pengacara boleh mulakan salutasi dengan salam dan seterusnya kata-kata aluan kepada jemputan

kehormat, penganjur majlis dan para hadirin

mengikut susunan protokol.


Cara menulis juga perlu diperhatikan.

Salam pembuka bergantung kepada taraf hadirin


yang hadir. Taraf hadirin penting dalam konteks budaya di Malaysia. Penggunaan protokol ialah Rujukan Kehormat yang bersesuaian.

Kategori Tetamu Kehormat


1. S.P.B. Yang di-Pertuan Agong /S.P.B. Raja Permaisuri Agong 2. D.Y.M.M. Raja/T.Y.T. Yang di-Pertua Negeri 3. Y.A.B. Perdana Menteri/Y.A.B. Timbalan Perdana Menteri 4. Y.B. Menteri 5. Y.A.B. Menteri Besar 6. Y.B. Timbalan Menteri

7. Y.B. Menteri Negeri/Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri


8. Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan 9. Orang Kenamaan Negeri/Tempatan

Cara Mengalamatkan Seseorang


Kaedah Sapaan
Rujukan kehormat + gelaran + nama
Y.B. Encik Chia Kwang Chye Rujukan kehormat + gelaran warisan kanan + gelaran kurniaan + nama Y.M. Tengku Tan Sri Dato Seri (Dr.) Ahmad AlHaj bin Tengku Ismail

Rujukan kehormat + gelaran kurniaan + gelaran


warisan bukan kanan + nama

Y.B. Datuk Seri Syed Hamid bin Syed Jaafar Albar


Rujukan kehormat + gelaran ikhtisas + gelaran

kurniaan kanan + gelaran kurniaan + gelaran


akademik + gelaran keagamaan + nama

Y.B. Dato Ir. Mohd. Zin bin Mohamed


Yg. Bhg. Dato Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah

Contoh Salutasi Satu Taraf Hadirin


Assalamualaikum dan salam sejahtera, Yang

Berhormat Dato Ismail Tan Sri Shafie, Setiausaha


Kerajaan Negeri Kedah, Yang Berbahagia Dato Haji Yusof Nayan, Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kota Setar, Ahli-ahli Majlis Perbandaran Kota Setar, Pegawai-pegawai Kanan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, tetamu kehormat, tuan-tuan, puanpuan yang dihormat sekalian.

Contoh Salutasi Dua Taraf Hadirin


Yang Di-Pertuan Agong Malaysia XIII

D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertua


Agong Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal

Abidin ibni Al-Marhum Sultan Mahmud AlMuktafi Billah Shah Raja Permaisuri Agong D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah

Sultan Selangor
Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharifuddin Idris

Syah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin


Abdul Aziz Shah Alhaj Yang Amat Berhomat Dato Seri , Menteri Besar Yang Berbahagia Dato Seri Profesor Dr. Ibrahim Abu Shah, Naib Canselor, UiTM