Anda di halaman 1dari 3

VAK Learning Styles Survey ( Senarai semak gaya pembelajaran VAK) Nama : Masa : SKOR : 1 = sangat tidak bersetuju

, 2 = Tidak setuju , 3 = setuju , 4 = sangat setuju BIL Tingkah laku murid 1 Bertutur dengan laju atau cepat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi Tidak mudah terganggu oleh persekitaran yang bising Mengingat apa yang dilihat, berbanding yang didengar Lebih suka membaca dari pada dibacakan Membaca cepat dan tekun Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tapi tidak pandai memilih kata-kata Lebih suka melakukan demonstrasi dari pada berpidato Lebih suka musik dari pada seni Mempunyai masalah untuk mengingat intraksi verbal kecuali jika ditulis, dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya Semasa membuat latihan atau tugasan, suka bercakap dengan diri sendiri Penampilan yang rapi Mudah terganggu dengan persekitaran Lebih mudah belajar melalui mendengar berbanding apa yang di lihat. Senang membaca dengan lantang dan pendengar yang baik Menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca Biasanya bertutur dengan fasih Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik Mempunyai masalah dengan tugas-tugas yang melibatkan Visual Berbicara dalam irama yang terpola Dapat mengulangi kembali dan meniru nada, irama dan suara Bertutur dengan perlahan Penampilan rapi Skor 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4

VAK Learning Styles Survey ( Senarai semak gaya pembelajaran VAK) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi yang bising Belajar melalui manipulasi dan praktikal Menghafal dengan cara berjalan dan melihat Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca Menghadapi masalah untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita Suka pada buku-buku dan mereka akan membuat aksi dengan gerakan tubuh saat membaca Menyukai permainan yang menyibukkan Tidak dapat mengingat geografi, kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian . Menggunakan kata-kata yang mengandung aksi 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4 1 , 2, 3, 4

VISUAL Jumlah Skor: ________

AUDITORI Jumlah Skor: ________

KINESTATIK Jumlah Skor: ________

Jumlah skor Nama murid D E J Z Visual 20 14 30 27 Auditori 29 31 34 23 Kinestatik 35 24 36 31

Diubah suai daripada V Chislett MSc & A Chapman 2005. From www.businessballs.com. Not to be sold or published. Authors accept no liability.

Bil. Kemahiran

Minggu 1 (/)

Minggu 2 (/)

Minggu 3 (/)

VAK Learning Styles Survey ( Senarai semak gaya pembelajaran VAK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Melakukan arahan mudah Namakan huruf kecil Kenal bentuk huruf kecil Fonik huruf konsonan Fonik huruf vokal Suku kata V Suku kata KV Suku kata KVK Perkataan V+KV Perkataan KV+KV Perkataan KVK Perkataab V+KVK

/ / / X X X X X X X X X

/ / / / / / X X X X X X

/ / / / / / X X X X X X

Tidak Berstruktur

Temu bual dijalankan secara tidak formal dengan menggunakan soalan terbuka. Hal ini bertujuan meneroka idea atau perasaan informan. Untuk menjayakan sesi temu bual, panduan berikut boleh digunakan: Tentukan keadaan/suasana yang selesa semasa temu bual Pilih masa yang sesuai Bina hubungan (rapport) dengan informan Sekiranya perlu, minta kebenaran informan untuk merakamkan sesi temu bual Gunakan soalan probing, contohnya: o Apakah pandangan anda o Apa yang anda maksudkan dengan o Bagaimana ia boleh berlaku o Ulangi soalan/jawapan jika perlu o Berikan tempoh masa yang sesuai kepada informan untuk menjawab