Anda di halaman 1dari 8

Pembelajaran psikomotor dalam kemahiran hidup sekolah rendah

Menurut taksonomi bloom, pengajaran boleh terbahagi kepada:


Bidang Kognitif Berkenaan dengan aktiviti mental seperti kefahaman, pengetahuan dan analisa. Bidang Afektif Berkenaan dengan sikap dan sahsiah diri. Bidang Psikomotor Berkenaan dengan aktiviti pertukangan, dan sukan. fizikal seperti kemahiran hidup,

Ketiga-tiga bidang ini nampaknya begitu tersendiri sifatnya, tetapi dalam keadaan pengajaran-pembelajaran semula jadi, pengasingan ketiga perkara ini selalunya tidak wujud.

Contohnya :
@ apabila seorang guru ingin mengajar seorang pelajar menulis, dia perlu mengajar pelajar itu cara memegang pencil(bidan psikomotor) @ bentuk huruf dan maknanya(bidang kognitif ) @ juga harus memupuk minat untuk belajar menulis(bidang afektif ).

DEFINISI PSIKOMOTOR

Berkenaan dengan aktiviti fizikal seperti :

@kemahiran hidup, @pendidikan jasmani, @Seni Visual @Seni Tari.

DOMAIN PSIKOMOTOR

Di dalam bidang Kemahiran Hidup, penggunaan psikomotor lebih kepada :

@memanipulasi alatan kerja @melakukan amali @mematuhi langkah-langkah keselamatan di dalam P&P.

KEPENTINGAN PSIKOMOTOR DALAM KHSR

Kemahiran Hidup adalah satu mata pelajaran dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang dirancang untuk membolehkan murid-murid menggunakan pelbagai alat dan bahan serta melalui berbagai-bagai teknik

PSIKOMOTOR BOLEH DIAPLIKASIKAN DALAM BIDANG:

@Pertukangan. @Perkebunan. @Pemiliharaan haiwan. @Jahitan. @Masakan.

AHLI KUMPULAN: Mohd shukri bin ahmad Nor haziratul jannah bt saad Norhasdanah bt basri Nurul wazni bt marzuki Rozilawati bt hj shafie Susil kumar