Anda di halaman 1dari 146

VISI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

MISI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

Warga Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah bersedia untuk :-

 Menyediakan pendidikan yang terbaik kepada semua pelajar bagi menghasilkan kecemerlangan kurikulum, kokurikulum dan sahsiah.

 Membentuk insan berkemahiran yang mampu menghadapi cabaran globalisasi

 Melayani setiap pelanggan sekolah.

MATLAMAT SEKOLAH

1. Menjadikan sekolah ini sebagai “ pusat ilmu “ bagi memburu kecemerlangan pencapaian pelajar dalam berbagai bidang dengan cara
memberi mereka pendidikan yang paling bermutu.

2. Membina nilai serta kepakaran guru bagi mewujudkan pandangan positif terhadap Sistem Pendidikan Teknikal & Vokasional supaya
dihormati oleh masyarakat.

3. Melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang teknikal dan separa teknikal bagi memenuhi keperluan gunatenaga negara.

4. Memberi pendidikan asas dalam bidang sains dan teknologi kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan terhadap bidang tersebut
serta memupuk dan mengekalkan minat tersebut dan seterusnya membolehkan mereka melanjutkan pengajian dalam bidang yang
berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi.

5. Menerapkan ciri-ciri budaya kecemerlangan di sekolah ini bagi memenuhi aspirasi dan hasrat agama, bangsa dan negara iaitu untuk
melahirkan generasi yang produktif dan berdaya maju.

MUKA SURAT : 1
MOTO SEKOLAH - “ USAHA YAKIN JAYA“

PIAGAM PELANGGAN GURU SMT MELAKA TENGAH

Kami guru Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk ;

 Melaksanakan pengajaan dan pembelajaran secara berkesan


 mengutamakan kecemerlangan dan peningkatan kualiti
 Mendidik semua pelajar supaya berakhlak mulia, bertindak rasional dan berfikiran kreatif
 Mengamalkan budaya sekolah penyayang
 Memberi khidmat yang cekap dan berkualiti kepada pelajar, ibu bapa dan komuniti
 Bekerjasama dan memberi layanan baik kepada semua agensi kerajaan / swasta yang berurusan dengan pihak sekolah

ACRONYM / TEMA UTAMA JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL

Mempertingatkan pencapaian dan prestasi pelajar PTV dalam bidang kurikulum dan kokurikulum ke
PERFORMANCE
tahap yang lebih seimbang dan cemerlang
Melahirkan pelajar PTV yang aktif dan berpandangan positif terhadap pendidikan am dan PTV supaya
RESPECTABILITY
seluruh masyarakat dan institusi PTV diberi pengiktirafan sewajarnya

Meninggikan imej dan usaha institusi PTV di mata masyarakat dengan mendidik pelajar berdisiplin,
IMAGE
berakhlak mulia dan berkhemah tinggi berlandaskan kepercayaan dan ketaatan kepada Maha Pencipta

Membantu melahirkan tenaga kerja yang mahir, boleh berdikari serta mempunyai ethika dan sikap kerja
MANPOWER
yang baik bagi memenuhi keperluan negara untuk mencapai wawasan 2020

Memenuhi aspirasi dan hasrat masyarakat, bangsa dan negara ke arah melahirkan generasi insan yang
EXPECTATION
produktif dan bersatupadu

MUKA SURAT : 2
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM


PERSATUAN BAHASA MELAYU

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PERSATUAN BAHASA MELAYU

Memartabatkan Bahasa Melayu

MISI PERSATUAN BAHASA MELAYU

1. Memperkasakan Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar

2. Memperkayakan Kosa Kata Bahasa Melayu

3. Menggunakan Bahasa Melayu Sebagai Alat Perpaduan

TARGET PERSATUAN BAHASA MELAYU

TAHUN /
JOHAN PERINGKAT NAIB JOHAN PERINGKAT TEMPAT KE 3 PERINGKAT
PERINGKAT
Deklamasi sajak
Sayembara Puisi Kawasan Ayer Keroh Sekolah Bahasa ala Parlimen Kawasan Ayer Keroh
antara persatuan
2008

Pidato Kawasan Ayer Keroh


2009

Pidato Kawasan Ayer Keroh


2010 Seyembara Puisi Kawasan Ayer Keroh
Bahas Ala Parlimen Kawasan Ayer Keroh

MUKA SURAT : 3
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


PERSATUAN BAHASA MELAYU

TAHUN 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Pelajar sudah mempunyai asas dalam penggunaan bahasa Melayu. W1. Pelajar beranggapan bahawa persatuan tidak penting.

S2. Aktiviti yang dijalankan berdasarkan sukatan pelajaran. W2. Pelajar tidak aktif dalam aktiviti yang dijalankan oleh persatuan.

S3. Terdapat pelajar yang berbakat dalam persatuan. W3. Pelajar sering sering datang lambat ke tempat perjumpaan.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Dapat mengaplikasikan aktiviti persatuan dalam kelas dan peperiksaan. T1. Pelajar malu untuk menonjolkan bakat masing-masing.

O2. Pelajar dapat menonjolkan bakat masing-masing terutama dalam bidang T2. Masa tidak mencukupi bagi menjalankan aktiviti yang dirancang.
bahasa Melayu.

O3. Pelajar dapat mengasah bakat. T3. Pelajar tidak mahu menyumbangkan idea.

MUKA SURAT : 4
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PERSATUAN BAHASA MELAYU

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Sikap pelajar yang tidak mengambil berat tentang aktiviti berpersatuan menyebabkan persatuan seperti hidup segan
mati tak mahu.

2. Sikap malu pelajar menyebabkan bakat mereka tidak dapat ditonjolkan.

MUKA SURAT : 5
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

PERSATUAN BAHASA MELAYU

TAHUN 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

Sikap pelajar yang tidak Pertandingan


Mengubah Peningkatan
mengambil berat tentang aktiviti Lebih ramai pelajar Peratusan deklamasi sajak antara
persepsi pelajar penglibatan
1. berpersatuan menyebabkan melibatkan diri dalam kedatangan kelas
terhadap aktiviti pelajar dalam
persatuan seperti hidup segan aktiviti persatuan. pelajar.
berpersatuan. aktiviti persatuan.
mati tak mahu. Pertandingan kosa
kata bahasa Melayu

Aktiviti dalam setiap


Menggalakkan Penyertaan Memenangi
Sikap malu pelajar menyebabkan Pelajar dapat melibatkan perjumpaan
pelajar pelajar dalam pertandingan
2. bakat mereka tidak dapat diri secara aktif dalam
menonjolkan bakat aktiviti yang peringkat sekolah
ditonjolkan. aktiviti yang dijalankan. Penyertaan dalam
masing-masing dijalankan. dan zon
pertandingan yang
dianjurkan

MUKA SURAT : 6
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

PERSATUAN : BAHASA MELAYU

TAHUN 2008

ISU STRATEGIK 1 : Sikap pelajar yang tidak mengambil berat tentang aktiviti berpersatuan menyebabkan persatuan seperti hidup segan mati tak mahu.

STRATEGI : Mengubah persepsi pelajar terhadap aktiviti berpersatuan.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Pn Aziah bt Dalam RM 200 / Penyertaan


Pertandingan
Membangunkan Mohamad bulan Yuran Melahirkan bakat- pelajar dalam Bengkel deklamasi
1 deklamasi sajak antara
modal insan Pn Zakira bt Che bahasa persatuan bakat baru aktiviti yang sajak
kelas
Hamid Melayu dianjurkan

Pn Aziah bt RM250 / Penambahan


Pertandingan kosa Membangunkan Mohamad Sepanjang Panitia Menambahkan borang Penggunaan surat
2
kata bahasa Melayu modal insan Pn Zakira bt Che tahun Bahasa kosa kata pelajar penyertaan yang khabar (ADD)
Hamid Melayu diterima

MUKA SURAT : 7
ISU STRATEGIK 2 : Sikap malu pelajar menyebabkan bakat mereka tidak dapat ditonjolkan.

STRATEGI : Menggalakkan pelajar menonjolkan bakat masing-masing

BI TANGGUNG KOS / PELAN


PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
L JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Pn Aziah bt Merancang dan


Setiap kali Pelajar dapat Jumlah aktiviti
Aktiviti dalam setiap Membangunkan Mohamad Yuran melaksanakan aktiviti
1 perjumpaa menonjolkan yang disertai
perjumpaan modal insan Pn Zakira bt Che persatuan Setiap kali
n bakat pelajar
Hamid perjumpaan

Pn Aziah bt Pelajar
Penyertaan dalam Panitia Bilangan Guru penasihat
Membangunkan Mohamad Sepanjang memenangi
2 pertandingan yang Bahasa pertandingan sebagai mentor
modal insan Pn Zakira bt Che tahun pertandingan
dianjurkan Melayu yang dimenangi pelajar
Hamid yang disertai

MUKA SURAT : 8
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PERSATUAN BAHASA MELAYU

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Pertandingan deklamasi sajak antara kelas

Rasional : Pelajar tidak dapat menguasai kosa kata, gaya dan nada.

Objektif : 1. Pelajar dapat mempelajari teknik mendeklamasai sajak dengan betul

2. Pelajar dapat memperkaya kosa kata

Tempoh / Tarikh : Bulan Bahasa Melayu (Mei)

Kumpulan Sasaran : Semua ahli persatuan Bahasa Melayu

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan antara guru penasihat dengan ahli Pn Aziah bt Mohamad 1 hari


Pn Zakira bt Che Hamid
2. Iklan dipamerkan di setiap kelas Pn Aziah bt Mohamad 2 minggu sebelum
Pn Zakira bt Che Hamid pertandingan
3. Mendapatkan penyertaan pelajar Pn Aziah bt Mohamad 2 minggu
Pn Zakira bt Che Hamid
4. Persediaan pelaksanaan : Pn Aziah bt Mohamad 2 hari sebelum
a) Siaraya Pn Zakira bt Che Hamid pertandingan
b) Penyediaan tempat
c) Pengurusan bahan
5. Pelaksanaan pertandingan Pn Aziah bt Mohamad 1 hari
Pn Zakira bt Che Hamid
6. Laporan pelaksanaan(post mortem) Pn Aziah bt Mohamad 1 minggu selepas
Pn Zakira bt Che Hamid pelaksanaan

MUKA SURAT : 9
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Pertandingan kosa kata bahasa Melayu

Rasional : Pelajar kurang perbendaharaan kata

Objektif : 1. Pelajar dapat menambah perbendaharaan kata

2. Pelajar dapat mengguna kosa kata yang betul dalam karangan

Tempoh / Tarikh : Sekali dalam sebulan

Kumpulan Sasaran : Semua ahli persatuan Bahasa Melayu

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan antara guru penasihat dengan ahli Pn Aziah bt Mohamad 1 hari


Pn Zakira bt Che Hamid
2. Penyediaan borang penyertaan Pn Aziah bt Mohamad 1 hari
Pn Zakira bt Che Hamid
3. Mengedarkan borang penyertaan Pn Aziah bt Mohamad 1 hari
Pn Zakira bt Che Hamid
4. Mendapatkan penyertaan pelajar Pn Aziah bt Mohamad Seminggu sebelum
Pn Zakira bt Che Hamid pertandingan
5. Pelaksanaan pertandingan Pn Aziah bt Mohamad 1 hari
Pn Zakira bt Che Hamid
6. Laporan pelaksanaan(post mortem) Pn Aziah bt Mohamad Seminggu selepas
Pn Zakira bt Che Hamid pertandingan

MUKA SURAT : 10
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Aktiviti dalam setiap perjumpaan

Rasional : Pelajar kurang didedahkan aktiviti memperkaya bahasa

Objektif : 1. Pelajar dapat mempelbagaikan aktiviti bahasa

2. Pelajar dapat mengisi masa perjumpaan dengan aktiviti memperkaya bahasa

Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran : Semua ahli persatuan Bahasa Melayu

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan antara guru penasihat dengan ahli Pn Aziah bt Mohamad 1 hari


Pn Zakira bt Che Hamid
2. Penetapan jenis aktiviti Pn Aziah bt Mohamad 1 hari
Pn Zakira bt Che Hamid
3. Aktiviti dijalankan Pn Aziah bt Mohamad 1 hari
Pn Zakira bt Che Hamid
4. Laporan pelaksanaan(post mortem) Pn Aziah bt Mohamad Seminggu selepas
Pn Zakira bt Che Hamid pertandingan

MUKA SURAT : 11
PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Penyertaan dalam pertandingan yang dianjurkan

Rasional : Pelajar kurang pendedahan tentang pertandingan pada peringkat zon dan negeri

Objektif : 1. Menggalakkan penyertaan pelajar dalam pertandingan

2. Mengenengahkan bakat pelajar ke peringkat yang lebih tinggi

Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran : Semua ahli persatuan Bahasa Melayu

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan antara guru penasihat dengan ahli Pn Aziah bt Mohamad 1 hari


Pn Zakira bt Che Hamid
2. Pemilihan pelajar yang berbakat Pn Aziah bt Mohamad Seminngu sebelum
Pn Zakira bt Che Hamid pertandingan
3. Penyertaan pelajar dalam pertandingan Pn Aziah bt Mohamad 1 hari
Pn Zakira bt Che Hamid
4. Laporan pelaksanaan(post mortem) Pn Aziah bt Mohamad Seminggu selepas
Pn Zakira bt Che Hamid pertandingan

MUKA SURAT : 12
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PERSATUAN BAHASA MELAYU

TAHUN 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

Pertandingan deklamasi sajak


1
antara kelas

Pertandingan kosa kata bahasa


2
Melayu

3 Aktiviti dalam setiap perjumpaan

Penyertaan dalam pertandingan


4
yang dianjurkan

MUKA SURAT : 13
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM


PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

Persatuan Sains dan Matematik persatuan paling aktif dan produktif.

MISI PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

1. Menyediakan aktiviti yang menarik dan bermanfaat kepada ahli dan sekolah.

2. Membentuk ahli yang bersikap dinamik, kreatif dan bertanggung jawab.

3. Memupuk sikap kepimpinan dan semangat berpasukan yang tinggi di kalangan ahli.

MUKA SURAT : 14
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

TAHUN 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Pengerusi yang berdedikasi dan bertanggungjawab. W1. Ahli yang terlalu bergantung kepada guru penasihat untuk menjalankan
aktiviti.

S2. Bilangan ahli yang mencukupi untuk menjalankan aktiviti yang telah W2. Tidak menyimpan hasil kerja ahli sebagai koleksi untuk rujukan ahli yang
dirancangkan. akan datang.

S3. Aktiviti dan projek menarik yang telah dirancang. W3. Sumber kewangan yang terhad.
S4. W4. Ahli yang tidak kreatif.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Senarai aktiviti dan projek yang telah dirancang. T1. Sumber kewangan untuk menyediakan bahan bagi aktiviti yang telah
dirancang.

O2. Tempoh perjumpaan yang mencukupi untuk menjalankan aktiviti. T2. Pelaksanaan aktiviti lain serentak dengan aktiviti persatuan yang melibatkan
ahli persatuan seperti kelas pemulihan dan sebagainya.
O3. Sikap minat dan bersedia untuk menjalankan di kalangan ahli . T3. Kerja sama ahli dan pihak sekolah untuk menjalankan aktiviti.
O4. Kerjasama dan sokongan di kalangan ahli dan pihak sekolah untuk T4. Gejala datang lewat ke perjumpaan.
menjalankan aktiviti yang dirancang.

MUKA SURAT : 15
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Sikap ahli yang terlalu bergantung kepada guru penasihat untuk menjalankan aktiviti.

2. Tidak menyimpan hasil kerja ahli sebagai koleksi untuk rujukan ahli yang akan datang

3. Ahli yang pasif dan tidak kreatif yang menjejaskan perjalanan aktiviti .

MUKA SURAT : 16
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

TAHUN 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
1. Penjagaan Taman
Herba Sekolah
Kerja yang
Sikap ahli yang terlalu Menanam sikap 100% 2. Penjagaan Papan
Pada tahun 2008, ahli diberi siap 60% kerja
bergantung kepada guru berdikari di bergantung Kenyataan Per.
1. adalah lebih berdikari dilaksanakan dijalankan oleh
penasihat untuk menjalankan kalangan semua kepada Guru Sains dan Mat.
dan bertanggung jawab. tanpa AJK yang terlibat.
aktiviti. ahli. penasihat 3. Keluaran buletin
bantuan guru
bulanan Per. Sains
dan Matematik

Bahan-bahan 1. Seni dalam


Tidak menyimpan hasil kerja ahli Pada tahun 2008, Bilangan pameran Matematik
Set koleksi
sebagai koleksi untuk rujukan ahli Mempelbagaikan persatuan Sains dan hasil karya 2007 dan 2. Penyediaan bahan
permulaan untuk
2. yang akan datang dan untuk koleksi hasil kerja Mat. mempunyai koleksi dan aktiviti sebelum Pameran Bulan
dokumentasi dan Sains dan Teknologi
didokumentasikan. ahli. hasil kerja aktiviti yang tidak
rujukan
persatuan bertambah. dikumpul
dengan baik.
1. Lawatan ke
Planetarium di MITC
Melaka
Semua Ada aktiviti
aktiviti yang yang gagal 2. Menganjurkan
Ahli yang pasif dan tidak kreatif Membenteras Pada tahun 2008, ahli dirancang dijalankan 80% kerja Pertandingan
3. yang menjejaskan perjalanan sikap pelajar yang lebih aktif dan dapat kerana dijalankan oleh Sudoku antara
aktiviti . pasif . bertanggungjawab. dijalankan kehadiran ahli . persatuan
dengan yang tidak
sempurna penuh. 3. Gerai jualan pada
Minggu Muhibbah

MUKA SURAT : 17
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 : Sikap ahli yang terlalu bergantung kepada guru penasihat untuk menjalankan aktiviti.

STRATEGI : Menanam sikap berdikari di kalangan semua ahli.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Taman Herba
En. Azhar Rahim
adalah kemas
Disediakan Taman Herba Penyediaan jadual
Penjagaan Taman Membangunkan Setiap dan bersih dan
1 Pengerusi oleh pihak yang dijaga giliran bertugas di
Herba Sekolah. modal insan minggu pokok-pokok
Persatuan Sains sekolah dengan baik Taman Herba.
herba tumbuh
dan Matematik
subur.

Mendapat tempat
pertama dalam
Penjagaan Papan Papan kenyataan
Membangunkan Setiap Pertandingan Jadual kemas kini
2 Kenyataan Persatuan Pn. Shakila Safri RM50.00 yang cantik dan
modal insan minggu Papan papan kenyataan.
Sains dan Matematik up-to-date.
Kenyataan Kelab
dan Persatuan.

Buletin yang
Pengeluaran buletin penuh maklumat Keluaran bulanan Mewujudkan jadual
Membangunkan Sekali
3 Persatuan Sains dan Pn. Shakila Safri RM50.00 menarik dan buletin Per. Mat dan sidang redaksi
modal insan sebulan
Matematik berguna kepada dan Sains. buletin.
warga sekolah.

MUKA SURAT : 18
ISU STRATEGIK 2 : Tidak menyimpan hasil kerja ahli sebagai koleksi untuk rujukan ahli yang akan datang dan untuk didokumentasikan.

STRATEGI : Mempelbagaikan koleksi hasil kerja dan aktiviti ahli.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Karya-karya
terbaik untuk
Koleksi karya ahli
Membangunkan pameran Persediaan bahan
1 Seni dalam Matematik Pn. Shakila Safri 1 bulan RM30.00 untuk seni dalam
modal insan sempena Bulan dan kaedah.
matematik
Sains dan
Teknologi.

Buletin yang Penubuhan sidang


Sekali
Buletin bulanan penuh maklumat Keluaran bulanan redaksi.
Membangunkan sebulan
2 Persatuan Sains dan Pn. Shakila Safri RM50.00 menarik dan buletin Per. Mat
modal insan
Matematik berguna kepada dan Sains. Pengumpulan bahan
Mac - Okt
warga sekolah. untuk buletin.

MUKA SURAT : 19
ISU STRATEGIK 3 : Ahli yang pasif dan tidak kreatif yang menjejaskan perjalanan aktiviti .

STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang pasif .

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Penyediaan kertas
Mendapat risalah
Lawatan ke Pn. Shakila Safri RM100 (untuk kerja.
Membangunkan dan maklumat Sebagai aktiviti
1 Planetarium MITC Pengerusi 1 hari tiket masuk
modal insan sebagai bahan tahunan.
Melaka Persatuan jika perlu) Permohonan
koleksi
pengangkutan

Setiap persatuan,
Pengumuman
Pertandingan Pn. Shakila Safri RM100 / kelab dan unit Ramai memberi
Membangunkan pertandingan.
2 permainan Sudoku Pengerusi 1 hari tajaan sekolah beruniform jawapan yang
modal insan
antara persatuan Persatuan atau PIBG menghantar betul dan tepat.
Pemilihan soalan.
peserta

Mendapat
Pn. Shakila Safri keuntungan untuk
Gerai jualan sempena Membangunkan 60% barangan Mendapatkan sumber
3 Pengerusi 1 hari RM100 sumber
Minggu Muhibbah modal insan boleh dijual. bahan jualan.
Persatuan kewangan
persatuan.

MUKA SURAT : 20
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Penjagaan Taman Herba Sekolah

Rasional : Taman berkait rapat pelajaran Sains dan Matematik.

Objektif : 1. Memupuk sikap bertanggung jawab, disiplin , semangat berpasukan dan rasa
sayang kepada sekolah.

2. Menambah ilmu pengetahuan terutama dari segi nama saintifik herba dan
kegunaannya.

Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun mulai Februari.

Kumpulan Sasaran : Semua ahli persatuan Sains dan Matematik

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Penyerahan senarai nama ahli persatuan Sains dan


1. Pn. Shakila Safri 1 hari
Matematik kepada guru Taman Herba Sekolah.
Perjumpaan dan taklimat penjagaan taman kepada En. Azhar bin Abd Rahim
2. 1 hari
ahli. (Guru Taman Herba Sekolah)
En. Rizal bin Mazlan
(Guru Taman Herba Sekolah)
Pembentukan jadual bertugas dan persediaan
3. 1 hari
peralatan untuk kerja penjagaan taman herba.
En. Azhar Abd Rahim
(Guru Taman Herba Sekolah)
Pengerusi Persatuan Sains
Makluman jadual bertugas kepada semua ahli dan Matematik
4. 1 minggu
persatuan.
AJK Papan Kenyataan
Pelaksanaan kerja penjagaan taman mengikut jadual Semua ahli persatuan Sains
5 Feb - Okt
bertugas. dan Matematik
Pn. Shakila Safri
6 Laporan perjalanan kerja penjagaan taman herba. Akhir Oktober
En. Azhar Abd Rahim

MUKA SURAT : 21
MUKA SURAT : 22
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Penjagaan Papan Kenyataan Persatuan Sains dan Matematik

Rasional : Memupuk sikap bertanggung jawab pada ahli yang ditugaskan.

Objektif : 1. Mempamerkan maklumat menarik dan bermanfaat kepada pembaca.

2. Memenangi sekurang-kurangnya tempat ke-3 dalam Pertandingan Papan


Kenyataan bagi Kokurikulum.

Tempoh / Tarikh : Mengemaskini papan kenyataan setiap 3 minggu sekali sepanjang tahun 2008.

Kumpulan Sasaran : AJK Papan Kenyataan Persatuan Sains dan Matematik

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Pn. Shakila Safri


1 Membentuk AJK Papan Kenyataan 1 hari
(Guru Penasihat)
Persediaan keperluan bahan hiasan dan maklumat
wajib untuk kerja keceriaan papan kenyataan.
a) bahan hiasan (riben, kertas warna)
Pn. Shakila Safri
2. b) carta organisasi 1 hari
(Guru Penasihat)
c) jadual perjumpaan persatuan
d) senarai nama ahli
e) jadual bertugas untuk Taman Herba Sekolah
3. Kerja-kerja keceriaan papan kenyataan AJK Papan Kenyataan 2 hari
Pn. Shakila Safri
Pengumpulan bahan-bahan informasi untuk papan (Guru Penasihat)
4. 1 minggu
kenyataan secara berkala.
AJK Papan Kenyataan
1 hari (setiap 3
5. Kerja-kerja kemas kini papan kenyataan AJK Papan Kenyataan minggu dalam
sebulan)
1 hari (setiap 2
6. Pemantauan papan kenyataan Pn. Shakila Safri
minggu)
Pn. Shakila Safri
Penyertaan dalam Pertandingan Papan Kenyataan (Guru Penasihat)
7 Mac - Sept
Kokurikulum
AJK Papan Kenyataan

MUKA SURAT : 23
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Keluaran buletin bulanan Per. Sains dan Matematik

Rasional : Menambah ilmu Matematik dan Sains kepada pelajar termasuk pengetahuan di luar
kurikulum.

Objektif : 1. Memberi maklumat tambahan dan panduan kepada untuk membantu


Matematik dan Sains yang dipelajari di kelas.

2. Mencungkil bakat kreatif pelajar dan menanam sikap bertanggungjawab dan


disiplin di kalangan pelajar.

Tempoh / Tarikh : Sekali setiap 2 bulan (Mac, Mei, Julai, Sept)

Kumpulan Sasaran : Semua warga sekolah

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Perbincangan tentang projek dan pembentukan AJK


1. Pn. Shakila Safri 1 hari
Buletin.
Persediaan dan pengumpulan bahan untuk buletin
2. Pn. Shakila Safri 2 minggu
keluaran pertama.
3. Kerja menaip draf pertama buletin. AJK Buletin 1 minggu
4. Semakan dan pengubahsuaian draf. Pn. Shakila Safri 2 hari
5. Kerja pengubahsuaian draf pertama. AJK Buletin 2 hari

6. Cetakan buletin keluaran pertama Pn. Shakila Safri 2 hari

7. Pengedaran buletin. AJK Buletin 1 hari

Persediaan dan pengumpulan untuk keluaran buletin Pn. Shakila Safri


8.
yang seterusnya. AJK Buletin

MUKA SURAT : 24
PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Seni dalam Matematik

Rasional : Menunjuk kepada ahli dan umum bahawa Matematik bukan nombor semata-mata.

Objektif : 1. Memaparkan keindahan Matematik .

2. Menunjukkan perkaitan antara seni dalam Matematik dengan topik yang


dipelajari dalam Matematik.

Tempoh / Tarikh : 1 bulan

Kumpulan Sasaran : Semua ahli persatuan Sains dan Matematik

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 minggu sebelum
Semua ahli persatuan Sains
1 Persediaan bahan sebelum aktiviti
dan Matematik
dijalankan.
Agihan kumpulan dan kategori seni dalam matematik
yang akan dijalankan.
Kategori :
2 a) Geometry Pn. Shakila Safri 1 hari
b) Progressions
c) Straight lines and curves
d) Transformations

Semua ahli persatuan Sains


3 Tugasan kerja seni dalam Matematik oleh kumpulan 2 minggu
dan Matematik

4 Pengumpulan hasil karya kumpulan. Pengerusi 3 hari

Pemilihan hasil karya yang baik mengikut kategori


5 Pn. Shakila Safri 1 hari
untuk pameran Bulan Sains dan Teknologi.

Hasil karya ikut kategori untuk dipamer di papan


6 Pn. Shakila Safri 3 minggu
kenyataan.

7 Laporan dokumentasi Pn. Shakila Safri 1 hari

MUKA SURAT : 25
PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / Program : Penyediaan bahan Pameran Bulan Sains dan Teknologi

Rasional : Mmepunyai koleksi bahan pameran yang cukup untk menyertai Pameran Sains
sempena Bulan Sains dan Teknologi.

Objektif : 1. Menanam sikap bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab di kalangan ahli.

2. Menggunakan pengetahuan dan konsep Sains dan Matematik yang dipelajari


dalam kelas untuk kerja projek.

Tempoh / Tarikh : 3 bulan

Kumpulan Sasaran : Semua ahli persatuan

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Perbincangan tentang bahan yang dipamerkan


a) Permainan ‘Magic Colour’ Pn. Shakila Safri
1. b) Karya Seni dalam Matematik 1 hari
c) Projek Sains : contoh : Membuat kertas Pengerusi
d) Teki-teki Matematik
Membentuk kumpulan yang menyediakan bahan Pn. Shakila Safri
2. 1 hari
pameran. Pengerusi
3. Menyediakan peralatan Pn. Shakila Safri 1minggu
Pn. Shakila Safri
4. Mengagihkan peralatan kepada kepada kumpulan Pengerusi 1 hari
Setiausaha
5. Kerja menyediakan bahan pameran Kumpulan 1 bulan
Ketua kumpulan
6. Laporan perjalanan kerja penyediaan bahan 1 minggu
Setiausaha
Pengerusi
7. Pengumpulan bahan yang telah disiapkan 3 minggu
Pn. Shakila Safri
Membentuk kumpulan yang bertugas semasa Pengerusi
8 1 hari
pameran. Pn. Shakila Safri
9. Bertugas semasa pameran. Setiap kumpulan 1 hari
10. Laporan dalam buku rekod aktiviti kokurkulum Setiausaha 1 hari
11. Laporan dokumentasi Pn. Shakila Safri 1 hari

MUKA SURAT : 26
PELAN OPERASI : 6

Nama Projek / Program : Lawatan ke Planetarium di MITC Melaka

Rasional : Tidak perlu membuat lawatan ke luar negeri Melaka.

Objektif : 1. Memupuk minat ahli dalam bidang Sains angkasa selain Matematik dan Sains
yang diajar di sekolah.

2. Menjimatkan kos perbelanjaan ahli untuk lawatan.

Tempoh / Tarikh : 1 hari

Kumpulan Sasaran : Semua ahli persatuan Sains dan Matematik

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan tentang lawatan. Pn. Shakila Safri 1 hari

Penyediaan kertas kerja untuk lawatan


Pn. Shakila Safri
a) Tarikh dan tempat lawatan
2. Pengerusi 1 minggu
b) Objektif lawatan
Setiausaha
c) Kos lawatan
d) Kemudahan pengangkutan

Kemukakan kertas kerja kepada Pengetua untuk


3. Pn. Shakila Safri 1 hari
persetujuan.

Menghantar surat permohonan lawatan ke Pengerusi Persatuan


4. 1 hari
Planetarium MITC, Melaka. Setiausaha

5. Tempoh menunggu jawapan. Pn. Shakila Safri 1 minggu

Sekurang-kurangnya
Membuat permohonan untuk menggunakan bas dari
6. Pn. Shakila safri 2 hari sebelum
pihak sekolah.
lawatan

7. Hari lawatan Pn. Shakila safri 1 hari

8. Laporan dalam Buku Rekod Aktiviti Kokurikulum Setiausaha 1 hari

9. Laporan untuk dokumentasi Pn. Shakila Safri 1 minggu

MUKA SURAT : 27
PELAN OPERASI : 7

Nama Projek / Program : Menganjurkan Pertandingan Sudoku antara persatuan.

Rasional : Menanam semangat kerja berpasukan di kalangan ahli dan menarik minat ahli
terhadap Matematik.

Objektif : 1. Menguji kecekapan dan ketelitian pelajar dalam susunan nombor.

2. Menunjukkan kepada pelajar bahawa Matematik adalah dunia yang menarik.

Tempoh / Tarikh : 1 minggu (Julai semasa Bulan Sains dan Teknologi)

Kumpulan Sasaran : Semua warga sekolah

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Membuat kertas kerja Pertandingan.


a) Tarikh dan tempat pertandingan
b) Sumber kewangan Pn. Shakila Safri 2 minggu
1.
c) Hadiah kemenangan Pengerusi Persatuan
d) Bilangan peserta setiap persatuan
e) Syarat-syarat pertandingan

Pengerusi Persatuan
2. Penubuhan AJK untuk pertandingan
Pengerusi AJK Pertandingan

Kemukakan kertas kerja kepada GKPM Sains dan Pengerusi Persatuan


3. 1 hari
Matematik. Pengerusi AJK Pertandingan

Kemukakan kertas kerja kepada GKPM Sains dan Pengerusi Persatuan


4. 1 hari
Matematik. Pengerusi AJK Pertandingan

Pengumunan kepada semua kelab/Persatuan dan Pengerusi Persatuan


5. 1 hari
Unit Beruniform. Pengerusi AJK Pertandingan

MUKA SURAT : 28
5. Penyediaandan cetakan soalan untuk pertandingan. Pn. Shakila Safri 1 minggu

Penerimaan nama-nama wakil persatuan dari Guru Pengerusi Persatuan


6. 2 hari
Penasihat Persatuan-persatuan. Pengerusi AJK Pertandingan

Pn. Shakila safri


7. Hari pertandingan (Bulan Sains dan Teknologi) Pengerusi Persatuan 1 hari
Pengerusi AJK Pertandingan

Pn. Shakila safri


Penyemakan jawapan peserta dan mendapatkan
8. Pengerusi Persatuan 1 hari
nama pemenang.
Pengerusi AJK Pertandingan

Pengumuman nama pemenang-pemenang semasa


Pn. Shakila safri
9. Majlis Penutup Bulan Sains dan Teknologi dan 1 hari
Penyampaian Hadiah.

10. Laporan dalam Buku Rekod Aktiviti Persatuan Setiausaha 1 hari

11. Laporna dokumentasi Pn. Shakila Safri 1 hari

MUKA SURAT : 29
PELAN OPERASI : 8

Nama Projek / Program : Gerai Jualan sempena Minggu Muhibbah

Rasional : Menggunakan pengetahuan Matematik dalam urusan perniagaan.

Objektif : 1. Memupuk sikap jujur dan amanah di kalangan ahli.

2. Menambah sumber kewangan persatuan Sains dan Matematik.

Tempoh / Tarikh : 1 hari

Kumpulan Sasaran : Ahli yang dipilih untuk bertugas di gerai.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Pn. Shakila Safri


Perbincangan mengenai produk yang akan dijual dan
1 Pengerusi Persatuan 1 hari
sumber.
Semua ahli persatuan

2 Pembentukan kumpulan bertugas di gerai. Pengerusi Persatuan 1 hari

Mendapatkan produk jualan dari sumber-sumber


3 Pn. Shakila Safri 1 minggu
yang dikenal pasti.
Pn. Shakila Safri
4 Penetapan harga produk jualan. 1 hari
Pengerusi Persatuan
5 Pemilihan dan persediaan tempat gerai. Pengerusi Persatuan 1 hari

6 Hari jualan Kumpulan yang bertugas 1 hari

7 Laporan dokumentasi Pn. Shakila safri 1 hari

MUKA SURAT : 30
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

TAHUN 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Penjagaan Taman Herba Sekolah

Penjagaan Papan Kenyataan


2
Persatuan Sains dan Matematik

Keluaran buletin bulanan Per. Sains


3
dan Matematik

4 Seni dalam Matematik

Penyediaan bahan Pameran Bulan


5
Sains dan Teknologi

Lawatan ke Planetarium di MITC


6
Melaka

Menganjurkan Pertandingan
7
Sudoku antara persatuan.

Gerai Jualan sempena Minggu


8
Muhibbah

MUKA SURAT : 31
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM


PERSATUAN BAHASA INGGERIS

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PERSATUAN BAHASA INGGERIS

Persatuan Bahasa Inggeris pemangkin pengukuhan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan ahli-ahlinya.

MISI PERSATUAN BAHASA INGGERIS

1. Memberi pendedahan yang luas kepada ahli-ahlinya mengenai Bahasa Inggeris.

2. Mewujudkan ahli-ahli yang dinamik, kreatif dan berdaya maju.

3. Menjadikan Persatuan Bahasa Inggeris sebagai satu platform yang terbaik bagi ahli-ahlinya memperkasakan penguasaan Bahasa Inggeris mereka.

MUKA SURAT : 32
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


PERSATUAN BAHASA INGGERIS

TAHUN 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Guru penasihat Persatuan Bahasa Inggeris adalah di antara yang terbaik W1. Kurangnya penyertaan para pelajar di dalam Persatuan Bahasa Inggeris.
dan berpengetahuan luas.

S2. Guru penasihat yang senantiasa memperlengkapkan diri dengan W2. Penyertaan adalah di atas dasar paksaan di mana para pelajar diwajibkan
perkembangan isu-isu semasa demi peningkatan pengetahuan para ahli untuk menyertai satu persatuan bagi setiap tahun persekolahan.
melalui Bahasa Inggeris.

S3. Guru penasihat yang berdedikasi di dalam mencapai visi dan misi W3. Para pelajar kurang dinamik, kreatif dan berdaya maju ketika dikehendaki
persatuan. menguruskan Persatuan Bahasa Inggeris. Pergantungan terhadap guru
penasihat adalah amat tinggi.
S4. W4.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Bilangan pelajar yang kecil memudahkan guru penasihat untuk mengawal T1. Gejala sosial yang sukar dibendung seperti tidak berdisiplin, bersikap malas,
selia persatuan. suka melepak.

O2. Peluang yang amat luas bagi ahli-ahli menyumbangkan idea yang bernas, T2. Kesukaran ahli-ahli untuk membuat yang terbaik di atas kekurangan sumber
bakat yang terpendam dengan adanya kemudahan- Dunia Tanpa dan ketiadaan inisiatif mereka di dalam menjayakan sesuatu aktiviti yang
Sempadan: Internet. telah dirancangkan.

O3. Masa yang diperuntukkan bagi setiap sesi perjumpaan adalah amat T3. Persepsi ahli-ahli persatuan bahawa kehadiran boleh diambil mudah kerana
mencukupi untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti persatuan. mereka tidak menyedari kepentingan markah ko-kurikulum untuk memasuki
IPTA kelak.
O4. T4.

MUKA SURAT : 33
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PERSATUAN BAHASA INGGERIS

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

Tiada peningkatan minat yang ketara bagi menguasai Bahasa Inggeris walaupun pelbagai usaha telah dijalankan, baik daripada pihak
pentadbiran sekolah mahupun Panatia Bahasa Inggeris demi memperkasakan Bahasa Inggeris

MUKA SURAT : 34
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PERSATUAN BAHASA INGGERIS

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

Membentuk Pasukan
Segala
Pembabitan guru- Debat Sekolah.
Tiada peningkatan minat yang perancangan
guru penasihat
ketara bagi menguasai Bahasa Pada tahun 2008 ahli- yang telah
hanyalah sebagai Pelaksanaan hari
Inggeris walaupun pelbagai Meningkatkan ahli persatuan lebih aktif ditetapkan
fasilitator sahaja Rabu sebagai Hari
usaha telah dijalankan baik dari minat para pelajar dan berinovasi di dalam pada tahun
1. bukanlah sebagai Bahasa Inggeris.
pihak pentadbiran sekolah kepada Persatuan mengendalikan semasa
penggerak utama
mahupun Panatia Bahasa Bahasa Inggeris. Persatuan Bahasa dapat
seperti tahun- Permainan Scrabbles.
Inggeris demi memperkasakan Inggeris. dilaksanakan
tahun
Bahasa Inggeris. dengan
sebelumnya. ’Movie Viewing’
jayanya.
’Language Games’

MUKA SURAT : 35
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

PERSATUAN BAHASA INGGERIS

TAHUN 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Tiada peningkatan minat yang ketara bagi menguasai Bahasa Inggeris walaupun pelbagai usaha telah dijalankan baik dari pihak pentadbiran sekolah mahupun Panatia
Bahasa Inggeris demi memperkasakan Bahasa Inggeris.

STRATEGI :

Meningkatkan minat para pelajar kepada Bahasa Inggeris khususnya kepada Persatuan Bahasa Inggeris.

PROGRAM / TANGGUNG KOS / OUTPUT PELAN


BIL TERAS PIPP TEMPOH KPI
PROJEK JAWAB SUMBER (HASIL) KONTIGENSI

Segala
Pemantapan perancangan
Setiap hari Rabu penguasaan yang ditetapkan Pelaksanaan Hari
Menbangunkan Pn Evafira Fiza Setiap bulan Peruntuka
1 sebagai Hari Bahasa Bahasa Inggeris pada tahun Rabu sebagai Hari
modal insan. Cik Nadiyah Sharer persekolahan n Sekolah
Inggeris. dikalangan ahli- semasa dapat Bahasa Inggeris.
ahli. dilaksanakan
dengan jayanya.

Segala
Sekurang-
perancangan Pasukan Debat yang
Membentuk dan kurangnya
yang ditetapkan dibentuk berjaya
menyelia Pasukan Membangunkan Pn Evafira Fiza Peruntuka mendapat tempat
2 Februari-Mei pada tahun mendapat
Debat Bahasa modal insan. Cik Nadiyah Sharer n Sekolah ketiga bagi setiap
semasa dapat kemenangan yang
Inggeris SMTMT. pertandingan
dilaksanakan dicita-citakan.
yang disertai.
dengan jayanya.
Segala
Perbendaharaan perancangan
Pertandingan akan
kata ahli-ahli di yang ditetapkan
Permainan Membangunkan Cik Nadiyah Sharer Peruntuka diadakan dikalangan
3 Sebulan sekali dalam Bahasa pada tahun
’Scrabbles’ modal insan. Pn Evafira Fiza n Sekolah ahli-ahli dari masa
Inggeris dapat semasa dapat
ke semasa.
ditingkatkan. dilaksanakan
dengan jayanya.

MUKA SURAT : 36
Minat ahli-ahli
dapat Segala
Permainan Bahasa
diperkembangkan perancangan
yang akan
untuk terus yang ditetapkan
Membangunkan Cik Nadiyah Sharer Peruntuka dilaksanakan adalah
4 Language Games Sebulan sekali memperkukuhkan pada tahun
modal insan. Pn Evafira Fiza n Sekolah bertujuan menjana
pemahaman semasa dapat
daya kreativiti ahli-
mereka dilaksanakan
ahli persatuan.
mengenai dengan jayanya.
Bahasa Inggeris.

Pendedahan
Minat ahli-ahli
berterusan kepada
dapat
Segala Bahasa Inggeris
diperkembangkan
perancangan walaupun bersifat
untuk terus
yang ditetapkan santai diharapkan
Membangunkan Cik Nadiyah Sharer Peruntuka memperkukuhkan
5 Movie Viewing 2 bulan sekali pada tahun dapat memupuk
modal insan. Pn Evafira Fiza n Sekolah pemahaman
semasa dapat minat yang lebih
mereka
dilaksanakan teguh kepada
mengenai
dengan jayanya. pemantapan Bahasa
Bahasa Inggeris.
Inggeris dikalangan
ahli-ahli persatuan.

MUKA SURAT : 37
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PERSATUAN BAHASA INGGERIS

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Hari Rabu sebagai Hari Bahasa Inggeris di peringkat sekolah.

Rasional : Penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan ahli-ahli masih lagi di tahap sederhana.

Objektif : 1. Menggalakkan warga sekolah menggunakan B.I semasa berinteraksi di sekolah


2. Meningkatkan kemahiran bertutur serta penguasaan Bahasa Inggeris
3. Menyediakan pelbagai aktiviti dan permainan untuk mupuk minat warga sekolah
Terhadap Bahasa Inggeris.
Tempoh / Tarikh : Setiap hari Rabu, sepanjang bulan persekolahan.

Kumpulan Sasaran : Ahli-ahli persatuan khususnya, para pelajar dan seluruh warga sekolah.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Pn. Evafira Fiza bt. Zulkifle Sepanjang Januari Sedang dilaksanakan
2 Urusan peruntukan kewangan Pn. Evafira Fiza bt. Zulkifle Sepanjang Februari Telah dilaksanakan
3 Jadual/atur cara program Guru Bahasa Inggeris yang 4 kali sebulan atau 5
telah ditetapkan pada bulan- kali sebulan, pada Telah dilaksanakan
bulan tertentu. setiap hari Rabu.
4 Persediaan perlaksanaan ceramah/bengkel 4 kali sebulan atau 5
-Pengurusan bahan Pn. Evafira Fiza bt. Zulkifle kali sebulan, pada Telah dilaksanakan
setiap hari Rabu.
5 Perlaksanaan program Guru Bahasa Inggeris yang 4 kali sebulan atau 5
telah ditetapkan pada bulan- kali sebulan, pada Sedang dilaksanakan
bulan tertentu. setiap hari Rabu.
6 Laporan perlaksanaan Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle Minggu terakhir
Sedang dilaksanakan
Cik Nadiyah Sharer Oktober

MUKA SURAT : 38
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Membentuk dan menyelia Pasukan Debat Bahasa Inggeris.

Rasional : Kebolehan ahli-ahli masih boleh diperkukuhkan dengan bimbingan guru penasihat di
dalam menghadapi pertandingan debat Bahasa Inggeris Piala Dato’ Dr Nor Azmi
dan kawasan Ayer Keroh.

Objektif : 1. Sekurang-kurangnya mendapat tempat ketiga di dalam setiap pertandingan


yang disertai.

Tempoh / Tarikh : Februari- Mei

Kumpulan Sasaran : Kumpulan pedebat Bahasa Inggeris SMTMT

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Pembentukkan Pasukan Debat Bahasa Inggeris Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle 1 hari Sedang dilaksanakan
2 Jadual latihan/ penyeliaan Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle Februari-Mei Sedang dilaksanakan
3 1 minggu selepas
Laporan program Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle pertandingan selesai Sedang dilaksanakan
disertai.

MUKA SURAT : 39
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Permainan Scrabbles

Rasional : Penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris di kalangan ahli-ahli masih lagi
tidak di tahap yang memuaskan.

Objektif : 1. Pengukuhan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris di kalangan ahli-ahli


persatuan dapat dipertingkatkan.

Tempoh / Tarikh : Sekali sebulan, setiap hari Isnin ketika perjumpaan untuk Persatuan Bahasa
Inggeris.

Kumpulan Sasaran : Ahli-ahli persatuan

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Sekali sebulan,
setiap hari Isnin
Cik Nadiyah Sharer
1 Pelaksanaan permainan scrabbles ketika perjumpaan
Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle
untuk Persatuan
Bahasa Inggeris.
Setiap kali selesainya
Cik Nadiyah Sharer aktiviti, di dalam buku
2 Laporan program
Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle rekod aktiviti
kokurikulum.

MUKA SURAT : 40
PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Language Games

Rasional : Ahli-ahli perlu diasah dari segi daya kreativiti melalui Language Games.

Objektif : 1. Menyuntik keseronokkan di dalam proses pengukuhan Bahasa Inggeris di


kalangan ahli-ahli persatuan.

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya sebulan sekali sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran : Ahli-ahli persatuan

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Sekurang-kurangnya
Cik Nadiyah Sharer sebulan sekali
1 Perlaksanaan program
Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle sepanjang tahun
2008
Setiap kali selesainya
Cik Nadiyah Sharer aktiviti, di dalam buku
2 Laporan perlaksanaan
Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle rekod aktiviti
kokurikulum.

MUKA SURAT : 41
PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / Program : Movie Viewing

Rasional : Kemahiran mendengar dan berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris di kalangan


ahli-ahli persatuan adalah masih terhad.

Objektif : 1. Ahli-ahli dapat mempertajamkan kemahiran mendengar dan seterusnya


kemahiran berkomunikasi mereka di dalam Bahasa Inggeris.

Tempoh / Tarikh : 2 kali sebulan mengikut kesesuaian.

Kumpulan Sasaran : Ahli-ahli persatuan

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Cik Nadiyah Sharer


1 Pelaksanaan program 2 kali sebulan
Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle
Setiap kali selesainya
Cik Nadiyah Sharer aktiviti, di dalam buku
2 Laporan perlaksanaan
Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle rekod aktiviti
kokurikulum.

MUKA SURAT : 42
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PERSATUAN BAHASA INGGERIS

TAHUN 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

Pelaksanaan Hari Rabu sebagai


1
Hari Bahasa Inggeris

Membentuk dan menyelia


2
Pasukan Debat Sekolah

3 Permainan Scrabbles

4 Language Games

5 Movie Viewing

MUKA SURAT : 43
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM


KELAB KERJAYA

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI KELAB KERJAYA

Pemilihan kerjaya yang sesuai dengan masa kini

MISI KELAB KERJAYA

1. Bijak Memilih Kerjaya Mengikut Minat

2. Kesesuaian kerjaya dengan pelajaran

MUKA SURAT : 44
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


KELAB KERJAYA

TAHUN 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat W1. Sebilangan guru kurang pengetahuan dalam bidang kerjaya

S2. Mempunyai banyak maklumat tentang kerjaya W2. Semua maklumat tidak dapat disampaikan dengan sepenuhnya

S3. Mempunyai banyak pelajar yang berpotensi dalam bidang tertentu W3. Ramai pelajar yang tidak minat mengikuti kelab ini
S4. W4.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. PIBG sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu dari segi moral dan T1. Ada ibu bapa atau penjaga kurang mengalakkan anak anak mereka aktif
kewangan dalam ko kurikulum

O2. Wakil rakyat kawasan komited dan memberi sokongan T2. Pengaruh sosial di luar kawasan sekolah

O3. Ibu bapa dan penjaga memberi kerjasama dan dorongankepada anak- T3. Wujud peluang pekerjaan tidak separuh masa di pusat pusat hiburan dan
anakdalam semua penyertaan gerai gerai yang menjual makanan

MUKA SURAT : 45
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK

KELAB KERJAYA

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Meningkatkan kesedaran halatuju diri dan perancangan kerjaya masa depan

2. Guru guru kurang pendedahan kerjaya masa kini

MUKA SURAT : 46
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


KELAB KERJAYA

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

1. Pameran
mewujudkan pelajar 90% pelajar
100 % Kerjaya
yang mempunyai mendapat Membantu
Meningkatkan kesedaran halatuju Membimbing pelajar pelajar
matlamat dan khidmat sekolah
diri dan perancangan kerjaya membina matlamat hidup mendapat 2. Ceramah
1. halatuju yang jelas bimbingan mencapai
masa depan yang jelas bimbingan & Kerjaya
selepas tamat dan kecemerlangan
kaunseling
sekolah. kaunseling
3. Lawatan
Kerjaya

1. Menggunaka
Bilangan 25 % guru mahir n Pceramah
1 % guru
Menambahkan guru yang dalam bertauliah
Meningkatkan mahir dalam
Kebanyakan guru guru kurang kemahiran guru dalam berkemahiran pengetahuan
pengetahuan guru kerjaya yang
2. pengetahuan kerjaya pengetahuan kerjaya di dalam bidang kerjaya yang 2. Menghantar
dalam bidang kerjaya terdapat di
sekolah kerjaya terdapat di guru berkursus
sekolah
meningkat sekolah. anjuran badan-
badan yang
diiktiraf.

MUKA SURAT : 47
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

KELAB KERJAYA

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

STRATEGI : Meningkatkan kesedaran halatuju diri dan perancangan kerjaya masa depan

TANGGUNG KOS /
BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI PELAN KONTIGENSI
JAWAB SUMBER

Penglibatan
GPK Penglibatan
RM 6,000.00 pelajar sebanyak Pemantauan Buku
Pameran Kerjaya Kokurikulum - Jan - April menyeluruh
1 JPN 100% dalam Laporan Aktiviti
Penyelaras pelajar dalam
setiap pameran
kerjaya
Penglibatan
GPK Jan, Mac, Meningkatkan
RM 4,000.00 pelajar sebanyak Aktiviti diadakan
Ceramah Kerjaya Kokurikulum - Mei, Ogos kerjasama dan
2 JPN / Sekolah 90% dalam setiap 2 bualn
Penyelaras dan Okt persahabatan
setiap ceramah

GPK Kokurikulum Penglibatan


RM 1000.00 Pelajar lebih
Penyelaras, Guru Jun, pelajar sebanyak
Lawatan sambil belajar - PIBG & memahami Lawatan ke lokasi
3 bertanggung- Oktober 100% dalam
Ibu bapa bidang kerjaya kerjaya yg baik
jawab setiap lawatan
yang diceburi

MUKA SURAT : 48
ISU STRATEGIK 2 :

STRATEGI : Kebanyakan guru guru kurang pengetahuan kerjaya

TANGGUNG KOS /
BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI PELAN KONTIGENSI
JAWAB SUMBER

1 Pendedahan asas GPK Sekali RM 600. 00 Peningkatan Bilangan guru Pendedahan Kerjaya
Kokurikulum setahun - Sekolah kemahiran guru yang peringkat dalaman
- Penyelaras ( Feb ) dalam kerjaya. berkemahiran
dalam kerjaya
bertambah

2 Jemputan pakar pakar GPK Awal tahun RM 600.00 Penambahan Bilangan guru Pendedahan
Kokurikulum ( Jan ) - Sekolah pengetahuan dan yang peringkat luaran
- Penyelaras kemahiran asas berkemahiran
dalam kalangan dalam kerjaya
guru bertambah

MUKA SURAT : 49
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
KELAB KERJAYA

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Meningkatkan kesedaran halatuju diri dan perancangan kerjaya masa depan

Rasional : Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan pelajar dalam kerjaya

Objektif : 1. Mempunyai kemudahan prasarana


yang lengkap

2. Melahirkan murid berpotensi dalam


Kokurikulum

Tempoh / Tarikh : Januari – Mac

Kumpulan Sasaran : Semua Pelajar

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Mesyuarat Kokurikulum Pentadbir 2 minggu


1
Guru
Menyenaraikan kemudahan prasarana mengikut
2 keperluan

Anggaran kos yang diperlukan


3
Perbincangan dengan pentadbir sekolah untuk
menaiktaraf prasarana dan mengenalpasti
4
kekurangan peralatan mengikut keutamaan dan
kemampuan kewangan

MUKA SURAT : 50
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Meningkatkan Kemahiran dan pengetahuan Guru & Guru Penasihat Dalam Kerjaya

Rasional : Guru Kurang Kemahiran pPengetahuan Dalam Kerjaya terkini

Objektif : 1. Menambah pengetahuan guru dalam bidang kerjaya

2. Guru berkeyakinan dalam mengendalikan aktiviti

Tempoh / Tarikh : Januari – Julai

Kumpulan Sasaran : Semua guru

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

GPK Kokurikulum
Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Bagi
• Penyelaras 1 hari
1 Penetapan tarikh-tarikh penting
• Guru-guru Penasihat

GPK Kokurikulum
• Taklimat kepada guru-guru Penasihat
• Penyelaras 1 hari
2 • Bincang aktiviti, kos dan sumber.
• Guru-guru Penasihat

Surat-menyurat
• Tarikh aktiviti
Penyelaras 1 hari
3 • Surat untuk penceramah jemputan dan t
• Guru-guru Penasihat
• Tarikh perjumpaan.

Jadual Aktiviti Guru Penasihat & AJK 3 hari


4
Guru Penasihat
Pelaksanaan aktiviti Januari
5 • Penyelaras

GPK Kokurikulum
Pemantauan & Laporan • Penyelaras Setiap kali program
6
• Guru Penasihat

MUKA SURAT : 51
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


KELAB KERJAYA

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Pameran booth

2 Ceramah

3 Lawatan

4 Pendedashan Kerjaya Dalaman

5 Kursus Lanjutan

MUKA SURAT : 52
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM


KELAB PENYELENGGARAAN

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI KELAB PENYELENGGARAAN

Menjadikan Infrastruktur Sekolah Sifar Kerosakan

MISI KELAB PENYELENGGARAAN

1. Menjadikan sistem bekalan elektrik , makenikal dan bangunan sekolah dalam keadaan terbaik

2. Menjadikan sistem perabut sekolah dalam keadaan tersusun dan teratur

MUKA SURAT : 53
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


KELAB PENYELENGGARAAN

TAHUN 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Ada tenaga separuh mahir yang berkeupayaan menyenggara dan membaik W1. Pengurusan dan penyenggaraan insfratruktur yang tidak teratur serta tidak
pulih peralatan yang rosak. sistematik

S2. Ada masa yang diperuntukan ( isnin 3.30 pm hingga 5.00 pm )

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Dapat meminimumkan kos pembaikan yang perlu dibuat oleh pihak sekolah T1. Kekangan masa
dan seterusnya menyelamatkan wang kerajaan

MUKA SURAT : 54
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
KELAB PEYELENGGARAAN

TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pengurusan dan penyenggaraan insfratruktur yang tidak teratur serta tidak sistematik

2. Kekangan masa

MUKA SURAT : 55
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


KELAB PELENGGARAAN

TAHUN 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

1. Menyenggara
sistem perabut,
susunatur kerusi
meja dan
peralatan
elektrikal

2. Merekod serta
melaporkan
Pengurusan dan penyenggaraan Pelajar berminat Penglibatan
Berjalan seperti sebarang
1. insfratruktur yang tidak teratur dan mempunyai Insfrstruktur teratur semua Tiada
yang dirancang kerosakan
serta tidak sistematik kemahiran asas pelajar

3. Melaksanakan
sendiri aktiviti
pebaikan kecil

4. Lain lain hal yang


diarahkan oleh
pentadbir sekolah

MUKA SURAT : 56
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

KELAB PENYELENGGARAAN

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pengurusan Dan Penyenggaraan Insfratruktur Yang Tidak Teratur Serta Tidak Sistematik

STRATEGI :

Program dan aktiviti penyelenggaraan yang sistematik

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Menyenggara sistem
Penglibatan aktif guru
perabut, susunatur Membina Nusa Dewan bunga Dewan dalam Tahap Siap
1 10 bulan tiada penasihat dengan
kerusi meja dan Bangsa raya keadaan terbaik Tugasan
juruteknik
peralatan elektrikal

Merekod serta Pastikan setiap pelan


Membina Nusa Persekitaran Tahap Siap
2 melaporkan sebarang 10 bulan tiada Laporan dibuat dibuat secara rutin
Bangsa sekolah Tugasan
kerosakan mengikut jadual

Bergantung Memohon peruntukan


Peralatan yang
Melaksanakan sendiri Membina Nusa kepada Tahap Siap sekiranya
3 10 bulan rosak dapat
aktiviti pebaikan kecil Bangsa Alatan rosak keadaan Tugasan membabitkan kos
dibaikai
kerosakan penyenggaraan
Bergantung
Lain lain hal yang Peralatan yang Ahli kelab sentiasa
Membina Nusa Persekitaran kepada Tahap Siap
4 diarahkan oleh 10 bulan rosak dapat bersedia apabila
Bangsa sekolah keadaan Tugasan
pentadbir sekolah dibaikai segera diarahkan
kerosakan

MUKA SURAT : 57
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
KELAB PENYELENGGARAN

TAHUN 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Menyenggara sistem perabut, susunatur kerusi meja dan peralatan elektrikal

Rasional : Membantu pengurusan sekolah dalam memperkemaskan infrastruktur

Objektif : 1. Membantu sekolah dalam peyenggaraan harta benda

2. Membantu sekolah dalam mengawal selia pergerakan infrastruktur

Tempoh / Tarikh : Berkala. Terpulang kepada keadaan. Tapi mesti diselesaikan

Kumpulan Sasaran : Ahli kelab peyelenggaraan

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Pendaftaran ahli Guru penasihat 1 hari Telah dijalankan

2 Susunatur meja dan kerusi kelas Guru penasihat dan ahli 2 minggu Telah dijalankan

3 Susunatur dewan bunga raya Guru penasihat dan ahli 2 minggu Telah dijalankan

4 Buang dan baiki perabut rosak dan bakar Guru penasihat dan ahli 2 minggu Telah dijalankan

MUKA SURAT : 58
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Merekod serta melaporkan sebarang kerosakan

Rasional : Membantu juruteknik dalam melapor kerosakan

Objektif : 1. Mempercepatkan pelan tindakan segera atas sebarang kerosakan

2. Mengesan punca punca kerosakan sering berlaku

Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran : Ahli kelab peyelenggaraan

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Merekod semua kerosakan dan serahkan kepada


1 Guru penasihat dan ahli Sepanjang tahun
juruteknik bagi tindakan selanjutkan

2 Mengesan punca punca kerosakan sering berlaku Guru penasihat Sepanjang tahun

MUKA SURAT : 59
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Melaksanakan sendiri aktiviti pebaikan kecil

Rasional : Penyelesaian tindakan segera

Objektif : 1. Sebagai mencapai matlamat kerosakan sifar

2. Membantu menjimat wang kerajaan

Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran : Ahli kelab peyelenggaraan

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Setiap minggu kedua


1 Membaik pulih meja guru dan meja kayu pelajar Guru Penasihat dan ahli Sudah bermula
perjumpaan kelab

Setiap minggu kedua


2 Hantar parabut yang telah diperbaiki ke kelas dsb Guru Penasihat dan ahli Sudah dilaksanakan
perjumpaan kelab

MUKA SURAT : 60
PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Lain lain hal yang diarahkan oleh pentadbir sekolah

Rasional : Penyelesaian masalah segera

Objektif : 1. Menyelesaikan masalah penyelenggaraan yang dihadapi oleh pihak sekolah

2. Menyempurnakan persiapan sesuatu majlis sekolah

Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran : Ahli kelab peyelenggaraan

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Menunggu arahan yang pasti diterima dan sentiasa Pengetua, GPK 1 dan Guru
1 Sepanjang tahun
bersiap sedia menjalankan tugas Penasihat

MUKA SURAT : 61
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


KELAB PEYELENGGARAAN

TAHUN 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

Menyelenggara sistem perabut,


1 susunatur kerusi dan peralatan
elektrikal serta makenikal

Merekod serta melaporkan


2
sebarang kerosakan

Melaksanakan sendiri aktiviti


3
pebaikan kecil

Lain lain hal yang diarahkan oleh


4
pentadbir sekolah

MUKA SURAT : 62
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM

PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat SMTMT menjadi pasukan elit Peringkat Kebangsaan menjelang 2010

MISI PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

1. Melaksanakan rancangan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.

2. Menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan kebombaan

3. Meningkatkan disiplin dan setia kawan serta memupuk semangat yakin diri dan bertanggungjawab kepada harta benda dan masyarakat

TARGET PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

TAHUN JOHAN PERINGKAT NAIB JOHAN PERINGKAT TEMPAT KE 3 PERINGKAT

Pertandingan kawat Pertandingan kawat


Negeri Negeri
kaki Kadet Bomba kaki badan beruniform
2008
Pertandingan kawat
Negeri
hose kebombaan

Pertandingan kawat Pertandingan kawat


Negeri Negeri
kaki Kadet Bomba hose kebombaan
2009
Pertandingan kawat
kaki badan Negeri
beruniform

Pertandingan kawat Pertandingan kawat


Negeri Kebangsaan
kaki Kadet Bomba kaki badan beruniform
2010
Pertandingan kawat
Negeri
hose kebombaan

MUKA SURAT : 63
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

TAHUN 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Mempunyai jurulatih yang berpengalaman dan komitmen yang tinggi W1. Sebahagian ahli pasukan tiada asas kawat kaki

S2. Mempunyai kelengkapan peralatan dan uniform yang cukup W2. Kurang pengalaman dalam ilmu kebombaan

S3. Sokongan kuat pihak sekolah


PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Ahli kadet mempunyai saiz fizikal yang bersesuaian dengan aktiviti T1. Masa latihan yang terhad.
kebombaan

O2. 8 orang ahli kadet bomba mempunyai pengalaman di peringkat T2. Penglibatan ahli kadet bomba dalam permainan lain seperti bola sepak dan
kebangsaan. ragbi

MUKA SURAT : 64
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK

PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Sebahagian ahli pasukan tiada asas kawat kaki

2. Tiada ilmu kebombaan

MUKA SURAT : 65
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

TAHUN 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

Johan Johan
Menguasai asas kawat Johan
Pertandingan Pertandingan
kaki peringkat asas 1 Pertandingan
Sebahagian ahli pasukan tiada Boleh berkawat kawat kaki kawat kaki Mengadakan sesi
1. kawat kaki Kadet
asas kawat kaki kaki dengan baik Kadet Bomba Kadet Bomba latihan kawat kaki
Menguasai asas kawat Bomba
Peringkat Peringkat asas 1 dan asas 2
kaki peringkat 2 Peringkat Negeri
Negeri Negeri

Mengadakan sesi
Berpengetahuan dan Johan Johan
pengajaran
berkemahiran tentang Pertandingan Pertandingan Johan
penggunaan alat
Ahli kadet kaedah penggunaan Kawat Hose Kawat Hose Pertandingan
pemadam api dan
2. Tiada ilmu kebombaan menguasai ilmu pemadam api. Perseoranga Perseoranga Kawat Hose
praktikal
kebombaan n n Perseorangan
Kawat operasi hos Peringkat Peringkat Peringkat Negeri
Mengadakan sesi
Negeri Negeri
latihan kawat operasi
hos

MUKA SURAT : 66
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

TAHUN 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Sebahagian ahli pasukan tiada asas kawat kaki

STRATEGI :

Mengadakan sesi latihan kawat kaki asas 1 dan asas 2

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Johan
Pelajar boleh Pertandingan Merancang dan
Latihan kawat kaki 1- Membangunkan
1 Jurulatih 32 jam Tiada berkawat dengan kawat kaki Kadet melaksanakan latihan
14 Modal Insan
baik Bomba kawat kaki
Peringkat Negeri

MUKA SURAT : 67
ISU STRATEGIK 2 :

Tiada ilmu kebombaan

STRATEGI :

Mengadakan sesi pengajaran penggunaan alat pemadam api dan praktikal

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Pelajar boleh Pelajar boleh


Penerangan jenis jenis menggunakan menggunakan Merancang dan
alat pemadam api Membangunkan Guru penasihat / 1 Jam 30 peralatan peralatan melaksanakan sesi
1 Tiada
mudah alih dan latihan Modal Insan Jurulatih minit pemadam api pemadam api penerangan dan
praktikal mudah alih mudah alih latihan praktikal
dengan baik dengan baik

ISU STRATEGIK 2 :

Tiada ilmu kebombaan

STRATEGI :

Mengadakan sesi latihan kawat operasi hos

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Johan
Penerangan dan Pelajar boleh Pertandingan Merancang dan
Membangunkan Guru penasihat / 11 jam 30
1 praktikal sesi kawat tiada berkawat dengan kawat kaki melaksanakan latihan
Modal Insan Jurulatih minit
hos 1-3 baik perseorangan kawat kaki
Peringkat Negeri

MUKA SURAT : 68
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

TAHUN 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Latihan kawat kaki langkah 1-14

Rasional : Dapat menguasai Kawat kaki asas1 dan asas 2 dengan baik

Objektif : Boleh melakukan pergerakan asas kawat kaki dari langkah 1 hingga langkah 14

Tempoh / Tarikh : 32 hour

Kumpulan Sasaran : Semua ahli kadet Bomba SMTMT

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Latihan Kawat kaki 1 Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit Telah dilaksanakan
2. Latihan Kawat kaki 2 Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit Telah dilaksanakan
3. Latihan Kawat kaki 3 Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit
4. Latihan Kawat kaki 4 Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit
5. Latihan Kawat kaki 5 Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit
6. Latihan Kawat kaki 6 Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit
7. Latihan Kawat kaki 7 Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit
8. Latihan Kawat kaki 8 Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit
9. Latihan Kawat kaki 9 Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit
10. Latihan Kawat kaki 10 Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit
11. Latihan Kawat kaki 11 Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit
12. Latihan Kawat kaki 12 Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit
13 Latihan Kawat kaki 13 Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit
14 Latihan Kawat kaki 14 Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit

PELAN OPERASI : 2
MUKA SURAT : 69
Nama Projek / Program : Penerangan jenis jenis alat pemadam api mudah alih dan latihan praktikal

Rasional : Ahli kadet menguasai kamahiran penggunaan alat pemadam api mudah alih

Objektif : Memberi pengetahuan dan kemahiran tentang kaedah penggunaan alt pemadam
api.

Tempoh / Tarikh : 1 jam 30 minit

Kumpulan Sasaran : Semua ahli kadet Bomba SMTMT

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Pengenalan jenis jenis alat pemadam api Guru penasihat / Jurulatih 40 minit Telah dilaksanakan
2 Demonstrasi Jurulatih 10 minit Telah dilaksanakan
3 Latihan praktikal Guru penasihat / Jurulatih 40 minit Telah dilaksanakan

MUKA SURAT : 70
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Mengadakan sesi latihan kawat operasi hos

Rasional : Dapat menguasai Kawat operasi dengan baik

Objektif : Ahli kadet bomba boleh menguasai kemahiran penggunaan peralatan bomba
dengan baik.

Tempoh / Tarikh : 11jam 30 minit

Kumpulan Sasaran : Semua ahli kadet Bomba SMTMT

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Kawat Operasi Pam permulaan Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit


2 Kawat Operasi pam 2 A Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit
3 Kawat Operasi pam 2C Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit
4 Kawat Operasi pam 4A dan 4C Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit
5 Kawat Operasi pam 5A dan 5C Guru penasihat / Jurulatih 2 jam 15 minit

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

MUKA SURAT : 71
CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

TAHUN 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Latihan kawat kaki langkah 1-14

Penerangan jenis jenis alat


2 pemadam api mudah alih dan
latihan praktikal

Mengadakan sesi latihan kawat


3
operasi hos

MUKA SURAT : 72
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM


PASUKAN PENGAKAP

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PASUKAN PENGAKAP SMTMT

Melatih generasi muda bagi melahirkan individu yang berpotensi dari segi perkembangan fizikal, intelek, sosial dan kerohanian
serta bertanggungjawab kepada masyarakat, negara dan masyarakat antara bangsa

MISI PASUKAN PENGAKAP SMTMT

1. Penglibatan sepanjang tahun dalam proses pendidikan tidak formal

2. Menjadikan setiap individu agen utama pembangunan diri ke arah berdikari, bertanggungjawab dan komited

3. Membina sistem nilai berasaskan prinsip-prinsip kerohanian, sosial dan peribadi seperti yang ternyata dalam persetiaan

TARGET PASUKAN PENGAKAP SMTMT

TAHUN /
JOHAN PERINGKAT NAIB JOHAN PERINGKAT TEMPAT KE 3 PERINGKAT
PERINGKAT
Jambori
Jambori antarabangsa Jambori Kebangsaan Sekolah
/perkhemahan
2008

Jambori
Jambori antarabangsa Jambori Kebangsaan Sekolah
/perkhemahan
2009

Jambori
Jambori antarabangsa Jambori Kebangsaan Sekolah
/perkhemahan
2010

MUKA SURAT : 73
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


PASUKAN PENGAKAP

TAHUN 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Guru penasihat pengakap adalah guru yang terlatih dan berpengalaman W1. Pelajar kurang menyertai pasukan pengakap kerana kesukaran untuk
luas membeli pakaian

S2. Teori berpengakap diperkukuhkan dengan latihan amali W2. Pengakap bukan satu badan persatuan yang mempunyai pertandingan tetapi
ia merupakan satu badan sukarela yang bertujuan untuk melatih pelajar
secara informal berbanding dengan persatuan uniform yang lain seperti
bomba kadet polis dan KRS yang mempunyai pertandingan-pertandingan.
S3. Program program yang menarik disediakan oleh pihak pengakap W3.
persekutuan untuk diikuti oleh pelajar.

S4. Guru-guru pengakap kerap pergi kursus pengakap untuk mendapat ilmu
dan pengetahuan berpengakap

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Program yang menarik dan perkhemahan pengakap yang menyeronokan T1. Pelajar lebih cenderung untuk memasuki persatuan uniform seperti Kadet
pelajar polis, Bomba dan KRS kerana ia lebih glamour dan terkenal

O2. Pelajar dapat menimba pengalaman dan menjalinkan hubungan T2. Pengakap adalah persatuan uniform yang memerlukan komitmet dan
siratulrahaim dengan pelajar-pelajar sama ada dalam negara mahupun luar kerjasama dan sikap tolong menolong jika minat pelajar tiada mereka tidak
negara akan dapat untuk mengikuti program-program yang dijalankan

O3. Kelengkapan untuk berkhemah dan kenderaan disediakan oleh pihak


sekolah bagi mengalakan pelajar berpengakap

O4. Diiktiraf oleh parlimen sebagai satu badan uniform yang berada di Malaysia
dan juga diperingkat antarabangsa

MUKA SURAT : 74
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PASUKAN PENGAKAP SMTMT

TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestari mereka bagi aktiviti pengakap

2. Walaupun ramai yang ingin menganggotai pasukan pengakap tetapi mereka menghadap kesukaran untuk
mendapatkan pakaian.

MUKA SURAT : 75
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PASUKAN PENGAKAP SMTMT

TAHUN 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

1. Mengadakan
lebih banyak
aktiviti aktiviti
perkhemahan
Pada tahun 2008 Bilangan pelajar
Membenteras Peratusan yang mampu
langkah-langkah 60 % pelajar pengakap
Sikap pelajar yang memberi sikap pelajar yang keberkesana menarik minat
penambah baikan pengakap bermasalah sikap
1. kesan besar terhadap prestari kurang produktif n langkah pelajar untuk
terhadap sikap pelajar bermasalah berkurangan
mereka bagi aktiviti pengakap terhadap unit pembaikan berpengakap
dapat dilaksanakan oleh sikap kepada 20%
pengakap berkenaan
penasihat pengakap sahaja
2. Memberi
markah yang baik
kepada mereka
yang mengikuti
aktiviti pengakap

1. Memohon
peruntuan kepada
pihak sekolah
100% pelajar untuk
membeli baju mendapatkan
Pelajar dapat
pengakap bantuan
Walaupun ramai yang ingin membeli baju
Pada tahun 2008 tetapi ia pembelian
menganggotai pasukan Pelajar akan khas pengakap
Mendapat pakaian peruntukan untuk bukan baju pakaian khas
2. pengakap tetapi mereka mendapat sehingga 100%
pengakap mendapatkan baju akan khas pengakap
menghadap kesukaran untuk pakaian mempunyai baju
dimohon pengakap
mendapatkan pakaian khas pengakap yang
tetapi T-shirt 2. Mengalakan
lengkap
pengakap pelajar yang
sahaja sudah mempunyai
pakaian khas
pengakap
penyertai
pengakap

MUKA SURAT : 76
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

PASUKAN PENGAKAP SMTMT

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestari mereka bagi aktiviti pengakap

STRATEGI :

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap unit pengakap

BI TANGGUNG KOS / OUTPUT PELAN


PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH KPI
L JAWAB SUMBER (HASIL) KONTIGENSI

Mengadakan lebih Pelajar pengakap


banyak aktiviti aktiviti mendapat Perkhemahan untuk
perkhemahan yang Membangunkan Sepanjang perhatian Pelaksanaan mengukuhkan
1 Guru Penasihat Tiada
mampu menarik minat modal insan tahun sewajarnya 100% program pengetahuan asas
pelajar untuk daripada guru berpengakap
berpengakap penasihat

Pelajar pengakap Program dinilai oleh


Setiap kali akan lebih penasihat diatas
Memberi markah yang
selepas berusaha untuk kelayakan dan sikap
baik kepada mereka Membangunkan Pelaksanaan
2 Guru penasihat perkhemaha Tiada mengejar markah kesungguhan dan
yang mengikuti aktiviti modal insan 100% program
n / jambori dan mengikuti usaha yang
pengakap
pengakap aktiviti yang dijalankan oleh
dijalankan pelajar

MUKA SURAT : 77
ISU STRATEGIK 2 :

Walaupun ramai yang ingin menganggotai pasukan pengakap tetapi mereka menghadap kesukaran untuk mendapatkan pakaian khas

STRATEGI :

Mendapat pakaian khas pengakap

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Memohon peruntukan RM 80.00


kepada pihak sekolah untuk setiap 100% pelajar
Pelajar pengakap Mengunakan baju T-
untuk mendapatkan Membangunkan Sepanjang ahli pengakap mempunyai
1 Guru penasihat mendapat Shirt pengakap untuk
bantuan pembelian modal insan tahun pakaian khas
pakaian khas mengurangkan kos
pakaian khas Kewangan pengakap
pengakap sekolah

Mengalakan pelajar
100% pelajar
yang sudah Pelajar tidak perlu Pakaian
Membangunkan mempunyai
2 mempunyai pakaian Guru penasihat Awal tahun Tiada membeli pakaian melambangkan imej
modal insan pakaian khas
khas pengakap baru pengakap
pengakap
penyertai pengakap

MUKA SURAT : 78
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PASUKAN PENGAKAP SMTMT

TAHUN 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Mengadakan lebih banyak perkhemahan/ jambori pengakap

Rasional : Pelajar minta untuk pergi berkhemah

Objektif : 1. Pelajar akan lebih berminat untuk menyertai pasukan pengakap

2. Aktiviti perkhemahan dan jambori akan dapat memberikan pendedahan dan


mematangkan pemikiran pelajar

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya 3 kali setahun sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar pengakap

MUKA SURAT : 79
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Guru penasihat 1 hari


2 Urusan peruntukan kewangan Guru penasihat 1 hari
3 Surat menyurat untuk mengadakan perkhemahan Guru penasihat 1 hari
4 Pengesahan kehadiran murid Guru penasihat 1 hari
5 Jadual aktiviti perkhemahan Guru penasihat 1 hari
6 Persediaan pelaksanaan perkhemahan Guru penasihat dan peserta 1 minggu sebelum
1. makanan perkhemahan tarikh pelaksanaan
2. pakaian
3. duit saku
4. pengurusan bahan
5. alatan perkhemahan
7 Perlaksanaan aktiviti perkhemahan Guru penasihat dan peserta 2 hari 1 malam
perkhemahan
8 Laporan perlaksanaan program Guru penasihat 1 minggu selepas
perlaksanaan

MUKA SURAT : 80
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Memberi markah yang baik kepada mereka yang mengikuti aktiviti pengakap

Rasional : Pelajar akan merasai usaha mereka akan dihargai oleh pihak sekolah dan memberi
motivasi kepada pelajar lain untuk mengikuti aktiviti pengakap

Objektif : 1. Menghargai pelajar

2. Memberi motivasi kepada pelajar – pelajar lain untuk turut serta dalam aktiviti
pengakap

Tempoh / Tarikh : Setiap kali selepas aktiviti dijalankan

Kumpulan Sasaran : Ahli pengakap SMTMT

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Guru penasihat 1 hari


2 Urusan peruntukan kewangan pembelian sijil Guru penasihat 1 hari
3 Usaha mencetak sijil Guru penasihat 1 hari
4 Pemberian sijil di perhimpunan Guru penasihat 1 hari
5 Jadual aturcara pemberian sijil Guru penasihat 1 hari
6 Persediaan pelaksanaan Guru penasihat 1 hari
7 Pelaksanaan program Guru penasihat dan peserta 1 hari
8 Laporan perlaksanaan (post mortem) Guru penasihat 1 hari

MUKA SURAT : 81
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Memohon peruntukan kepada pihak sekolah untuk mendapatkan bantuan pembelian
pakaian khas pengakap

Rasional : Tidak semua pelajar yang berkemampuan membeli pakaian khas pengakap, dan
pakaian tersebut juga hanya digunakan 1 tahun atau 2 tahun. Selepas tamat
persekolahan mereka tidak lagi menggunakan pakaian tersebut

Objektif : 1. Membantu pelajar yang kurang berkemampuan

2. Menarik minat pelajar untuk menyertai pasukan pengakap

Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran : Pelajar smtmt

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan & penyediaan kertas kerja Guru penasihat 1 hari


2 Urusan peruntukan kewangan Guru penasihat 1 hari
3 Surat –menyurat Guru penasihat 1 hari
4 Penyediaan nama pelajar untuk mendapatkan Guru penasihat dan ahli 1 hari
bantuan pengakap
5 Pelaksanaan projek Guru penasihat dan ahli 1 hari
pengakap
6 Laporan pelaksanaan ( post mortem) Guru penasihat 1 minggu selepas
pelaksanaan program

MUKA SURAT : 82
PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Mengalakan pelajar yang sudah mempunyai pakaian khas pengakap penyertai
pengakap

Rasional : Tidak perlu membazir


Pakaian rasmi pelajar yang lama boleh digunakan
Mengalakan pelajar supaya yang telah menganggotai pengakap untuk meneruskan
aktiviti berpengakap di sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah

Objektif : 1. Kesinambungan aktiviti pengakap dari sekolah lama ke SMTMT

2. Menarik minat pelajar untuk menyertai pengakap

Tempoh / Tarikh : Awal tahun semasa minggu orentasi

Kumpulan Sasaran : Pelajar SMTMT (pengakap)

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan dan penyedian kertas kerja Guru penasihat 1 hari


2 Urusan surat-menyurat Guru penasihat 1 hari
3 Pengesahan ahli pengakap baru Guru penasihat dan ketua 1 hari
pengakap pelajar
4 Jadual aturcara Guru penasihat dan Ajk 1 hari
minggu muhibah
5 Pelaksanaan program Guru penasihat dan ajk 1 hari
minggu muhibah
6 Laporan pelaksanaan (post mortem) Guru penasihat 1 hari

MUKA SURAT : 83
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PASUKAN PENGAKAP SMTMT

TAHUN : 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
Mengadakan lebih banyak
1 perkhemahan/ jambori
pengakap
Memberi markah yang baik
2 kepada mereka yang mengikuti
aktiviti pengakap
Memohon peruntukan kepada
pihak sekolah untuk
3 mendapatkan bantuan
pembelian pakaian khas
pengakap
Mengalakan pelajar yang sudah
4 mempunyai pakaian khas
pengakap penyertai pengakap

MUKA SURAT : 84
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PERSATUAN BULAN SABIT MERAH SMTMT

Mewujudkan warga SMTMT yang dinamik dan celik dengan aktiviti PBSM menjelang 2010

MISI PERSATUAN BULAN SABIT MERAH SMTMT

1. Melindungi Nyawa dan Kesihatan


2. Perkhidmatan bermasyarakatan
3. Persefahaman dan Persahabatan Antarabangsa

MUKA SURAT : 85
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

TAHUN 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Guru penasihat yang berpengalaman dan kelayakan W1. Terlalu ramai pelajar dan aktiviti perlu dibahagikan kepada 2kumpulan untuk
perjumpaan mingguan.

S2. Bilangan ahli yang ramai dan dapat membantu dalam aktiviti sekolah W2. Fokus kepada pelajar Ting 5 dan oleh itu pelajar Ting 4 mungkin tertingggal
seperti Merentas Desa,Road Relay, Sukan Sekolah dan Permainan,

S3. Ramai pelajar yang berkelayakan dan berpengalaman W3. Pelajar yang tiada pengalaman tiada banyak peluang untuk mendapat latihan
praktikal kerana kesuntukan masa

S4. Pelajar yang berdedikasi W4. Unit ini hanya menjadi unit sokongan kepada sekolah dalam berbagai aktiviti
sukan yang dijalankan

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Terdapat ramai pelajar, dan ia membantu sekolah menjalankan T1. Kadang –kala pelajar menunjukkan minat untuk menyertai program yang
semua aktiviti sekolah seperti Merentas Desa, Road Relay, Sukan Sekolah dianjurkan
dan Permainan, yang memerlukan bantuan dari unit ini.

O2. Peralatan yang mencukupi T2. Kehadiran merupakan masalah untuk sesetengah aktiviti

O3. Terdapatnya bas dan van sekolah membantu dalam kes kecemasan T3. Segelintir pelajar hanya menyertai persatuan ini untuk mencukupkan
penyertaan dalan Unit Badan Beruniform
O4. Sokongan dari Persatuan Bulan Sabit Merah Negeri Melaka

MUKA SURAT : 86
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah:

1. Oleh kerana pelajar hanya berada di SMTMT selama lebih kurang 2 tahun, pencapaian sebenar pelajar PBSM tidak
dapat dilihat dengan sebaik mungin. Ini juga kerana, jumlah pelajar dalam persatuan ini terlalu ramai untuk diberi
pengutamaan

2. Ramai pelajar yang berusaha dengan giat dalam persatuan ini adalah pelajar yang sudahpun berpengalaman,
khususnya dari sekolah lama mereka selama 3 tahun atau lebih

MUKA SURAT : 87
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

TAHUN 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

1. Oleh kerana pelajar hanya


berada di SMTMT selama lebihkurang
2 tahun,pencapaian sebenar pelajar
PBSM tidak dapat dilihat dengan a) Kelas dan
sebaik mungkin. Ini juga kerana jumlah Meningkat
Lulus ceramah yang
pelajar dalam persatuan ini terlalu kan
Prestasi ahli lebih Ujian/Peperiksaa Ujian/Peperisaa berkaitan dengan
1. ramai untuk diberi pengutamaan. pencapaian Tiada
baik n n Ujian /Peperiksaan
dan prestasi
dengan jayanya
2. Ramai pelajar yang berusaha ahli
b) Latihan Praktikal
giat dalam persatuan ini adalah
pelajar yang berpengalaman
khususnya dari sekolah lama mereka
selama 3 tahun atau lebih

MUKA SURAT : 88
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

TAHUN 2008

ISU STRATEGIK 1 :

1. Oleh kerana pelajar hanya berada di SMTMT selama lebihkurang 2 tahun,pencapaian sebenar pelajar PBSM tidak dapat dilihat dengan sebaik mungkin. Ini juga
kerana jumlah pelajar dalam persatuan ini terlalu ramai untuk diberi pengutamaan.

2. Ramai pelajar yang berusaha giat dalam persatuan ini adalah pelajar yang berpengalaman khususnya dari sekolah lama mereka selama 3 tahun atau lebih

STRATEGI :

Meningkat kan pencapaian dan prestasi ahli

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

a) Kelas dan
ceramah yang
Perlaksanaan
berkaitan dengan Lulus
Membangunkan En Sulaiman Peningkatan Bengkel dan
1 Ujian /Peperiksaan 2 bulan RM200 Ujian/Peperiksaa
modal insan Piduan prestasi pelajar Ceramah yang
n
berkesan
b) Latihan
Praktikal.

MUKA SURAT : 89
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

TAHUN 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Kelas , Ceramah dan Latihan

Rasional : Keseluruhannya kebolehan ahli masih di tahap sederhana

Objektif : 1. Pelajar dapat menduduki Ujian/Peperiksaan yang ditetapkan oleh Persatuan


Bulan Sabit Merah Negeri Melaka dan lulus

2. Pelajar yang lulus akan menerima Sijil

3. Ahli menerima pengisian bahan yang berguna yang boleh memanfaatkan diri
khususnya, dan masyarakat amnya
Tempoh / Tarikh : 2 bulan

Kumpulan Sasaran : Ahli-ahli Ting 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Cik P.Meenakshi 2 hari


2 Urusan peruntukan kewangan Cik P.Meenakshi 1 hari
3. Penceramah dalaman/jemputan En Sulaiman Piduan 1 minggu
4 Pengesahan kehadiran Penceramah EnSulaiman Piduan 1 minggu
5 Jadual dan sussunatur program En Sulaiman Piduan 1 hari
6 Persediaan perlaksanaan Ceramah: En Sulaiman 1 hari sebelum Ceramah
a. Alat siaraya
b. Persediaan tempat
c. Pengurusan bahan
d. Urusan Jamuan
7 Perlaksanaan Ceramah En Sulaiman Piduan 1 jam x 4 minggu x 2bulan
8 Laporan(Post Mortem) Cik Pathiyil Meenakshi

MUKA SURAT : 90
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

TAHUN 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Merantas Desa / Road Relay

Kejohanan Olahraga / Ujian Tara


2
/ SaringaN

3 Sukan bola Sepak

4 Ceramah dan Penyediaannya

5 Laporan / Post Mortem

MUKA SURAT : 91
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM


PASUKAN PERMAINAN

BOLASEPAK MELTTEC

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC

Menjadi sebuah pasukan yang mantap dan digeruni dalam peringkat zon, peringkat Negeri dan antara
Sekolah Teknik Peringkat Zon dan Kebangsaan

MISI PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC

Menjadi pasukan cemerlang/elit 2008-2010

Menjadi juara dalam:

1. Kawasan Air Keroh (Mempertahankan kejuaraan kali ke5)

2. Liga juara-juara/Champion School (N/Johan 2007)

3. Kejohanan Antara Teknik/Kat Zon N.Sembilan/Melaka (Memburu Kejuaraan buat kali ke 3 berturut-turut)

4. Layak separuh akhir KAT Kebangsaan (Johan Looser Pool KAT Kebangsaan 2007)

MUKA SURAT : 92
TARGET PASUKAN PERMAINAN

BOLASEPAK MELTTEC TAHUN 2008 HINGGA 2010

TAHUN JOHAN PERINGKAT NAIB JOHAN PERINGKAT TEMPAT KE 3 PERINGKAT

Bolasepak
Kawasan / Negeri
(MSSMNM)
2008
Bolasepak (KAT) Zon N.Semb / Mel Bolasepak Kebangsaan

Bolasepak
Kawasan/Negeri
(MSSMNM)
2009

Bolasepak (KAT) Zon N.Semb / Mel Bolasepak Kebangsaan

Bolasepak
Kawasan/Negeri Bolasepak Kebangsaan
(MSSMNM)
2010
Zon N.Semb / Mel /
Bolasepak (KAT)
Kebangsaan

MUKA SURAT : 93
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC

TAHUN 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Pemain tediri daripada Ting. 4 dan 5 W1. Sukar mendapat penjaga gol yang baik.

S2. Terdapat 2 pemain bekas pemain akedamik. W2. Kemasukan pelajar baru (ting 4) belum menjamin kehadiran pemain terbaik

S3 Terdapat beberapa pemain ting 4 yang masuk bekas pemain dearah/negeri. W3

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Kemudahan gelanggang yang baik bagi menjalani latihan. T1. Masa yang singkat untuk latihan (1 jam untuk setiap kali perjumpaan).

O2. Sokongan padu daripada semua pihak T2. Saingan yang getir daripada sekolah-sekolah lain.
O3. Komen-komen yang menyakinkan daripada jurulatih luar seperti pasukan T3. Mempertahankan kejuaraan.
priseden Melaka

MUKA SURAT : 94
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC

TAHUN 2008

SENARAI ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

Perlunya melatih pemain hingga ketahap terbaik dan boleh bersaing dengan pasukan yang lebih berpengalaman.

MUKA SURAT : 95
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC

TAHUN 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

Melahirkan satu Johan Kaw


Johan
Perlunya melatih pemain hingga pasukan yang Melatih pemain tentang N/Johan Negeri. Latihan harian
Kaw/Negeri
ketahap terbaik dan boleh mantap dan undang-undang dan Menjadi Johan (MSSMNM)
1. (MSSMNM)
bersaing dengan pasukan yang mampu bersaing teknik permainan yang Kaw/Negeri/Zon Johan Zon Perlawanan
Johan Zon
lebih berpengalaman. dalam sesuatu betul. N.S/Mel (KAT) persahabatan
N.S/Mel
pertandingan.

MUKA SURAT : 96
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC

TAHUN 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Perlunya melatih pemain hingga ketahap terbaik dan boleh bersaing dengan pasukan yang lebih berpengalaman.

STRATEGI :

Latihan harian & Perlawanan persahabatan

TANGGUNG KOS / OUTPUT PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH KPI
JAWAB SUMBER (HASIL) KONTIGENSI

Menyediakan
sebuah pasukan Bilangan
Pemilihan pemain ting 4 Latihan balingan dan
Membangunkan Peruntukan yang mantap Pemain
1 dan 5 dibuat secara Penasihat/Jurulatih 1 minggu pukulan mengikut
Modal Insan Sekolah untuk menyertai Berkualiti Yang
berasingan kaedah yang betul.
sesuatu Terpilih
kejohanan.

Pemain boleh
Mengikut menghadapi
Melaksanakan RM 100.00 Mengadakan
Membangunkan kalendar pertandingan dan Berapa Kali
2 perlawanan –perlawanan Penasihat/Jurulatih Peruntukan pertangan sesama
Modal Insan tahunan bersedia dari Menang
persahabatan Sekolah. ahli permainan.
kejohanan aspek mental dan
fizikal.

MUKA SURAT : 97
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC

TAHUN 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Pemilihan pemain ting 4 dan 5

Rasional : Pemilihan pemain yang berkualiti

Objektif : 1. Mencungkil bakat pemain daripada ting 4 sahaja.

2. Pemilihan pemain yang hanya melibatkan ting 5 sahaja.

Tempoh / Tarikh : Awal Januari bagi ting 5 dan ting 4 selepas seminggu pendaftaran.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar lelaki sahaja.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Pemilihan pemain-pemain baru Guru penasihat 1 minggu


2. Mengumumkan pemain-pemain yang terpilih mewakili Guru penasihat 1 hari
sekolah
3. Pengenalan kepada asas permainan dan undang- Jurulatih 1 minggu
undang serta peraturan permainan
4 Memberi latihan awal dan mengenalpasti kesesuaian Jurulatih 1 bulan
posisi pemain
5 Pemilihan pemain yang berkebolehan untuk Jurulatih 1 minggui
menjadikan pasukan yang mantap
6. Latihan intensif untuk team yang telah dipilih Jurulatih 1 bulan
7. Pertandingan persahabatan Jurulatih 2 minggu

MUKA SURAT : 98
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Melaksanakan Perlawanan Persahabatan .

Rasional : Pemain dapat pengalaman dan bersedia dari segi mental dan fizikal.

Objektif : 1. Mendapat pengalaman situasi perlawanan.

2. Boleh menyusun strategi untuk menghadapi pihak lawan.

Tempoh / Tarikh : 2 bulan sebelum perlawanan peringkat kawasan/zon (carnival).

Kumpulan Sasaran : 18 pemain terbaik .

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Mengenalpasti pemain yang bersedia untuk Jurtulatih/Pengurus 1 hari


menghadapi perlawanan.
2. Menetapkan masa dan tarikh perlawanan Jurtulatih/Pengurus 2 hari
3 Menyediakan kemudahan gelanggang dan peralatan Juulatih/Pengurus 2 hari
perlawanan.
4. Mengadakan perlawanan yang telah ditetapkan Pengurus 2 kali
5. Menyusun strategi perlawanan. Jurulatih

MUKA SURAT : 99
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC

TAHUN 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Pemilihan pemain

2 Perlawanan persahabatan

MUKA SURAT : 100


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM


PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING SMTMT

Johan Negeri Melaka 2010

MISI PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING SMTMT

1. Menyediakan Pasukan Perempuan Bawah 18 yang berperestasi tinggi mengekalkan


Johan kawasan Air Keroh

2. Menyediakan Pasukan Perempuan Bawah 18 yang berperestasi tinggi mengekalkan


Johan dalam Kejohanan Antara Teknik Peringkat Negeri

3. Menyediakan Pasukan Perempuan Bawah 18 yang berperestasi tinggi mengekalkan


Johan dalam Kejohanan Antara Teknik Peringkat Kebangsaan

MUKA SURAT : 101


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING SMTMT

TAHUN 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Jumlah pelajar perempuan ramai jadi peluang untuk memilih pemain adalah W1. Tiada padang bola jaring yang baik di sekolah
tinggi

S2. Kebanyakan pelajar perempuan telah terdedah dengan pemainan bola W2. Tiada jurulatih yang berpengalaman
jaring

S3. Sokongan yang kuat daripada pihak sekolah W3. Masa latihan tidak mencukupi , pelajar banyak terikat dengan kelas petang

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Perbanyakan perlawanan persahabatan T1. Pemain berkebolehan dalam masa yang sama terlibat permainan lain

O2. Peruntukkan kewangan dari pihak sekolah boleh di pohon T2. Waktu latihan yang terhad

O3. Boleh menggunakan khidmat jurulatih luar yang berpengalaman T3. Cabaran kuat daripada pasukan elit yang mempunyai pemain sekolah sukan

T4. Kurang latihan stamina, pemain tidak mampu bertahan dalam beberapa
perlawanan

MUKA SURAT : 102


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING SMTMT

TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

Keperluan untuk melaksanakan program latihan yang sistematik untuk pemain hingga ke tahap yang terbaik dan dan
berpotensi untuk bersaing dengan pasukan elit

MUKA SURAT : 103


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING SMTMT

TAHUN 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

Johan Peringkat
Zon Melatih pemain
Keperluan untuk melaksanakan
Menyediakan satu Tahap mengenai asas dan
program latihan yang sistematik
pasukan yang Melatih pemain teknik Kecekapan Tempat ke 3 taktik permainan serta
untuk pemain hingga ke tahap Tahap
1. mantap dan permainan dan undang- dan Negeri Melaka undang-undang
yang terbaik dan dan berpotensi Sederhana
mampu memberi undang permainan Ketangkasan perlawanan hingga ke
untuk bersaing dengan pasukan
saingan Pemain Tempat ke 3 tahap yang terbaik
elit
peringkat KAT
SMT

MUKA SURAT : 104


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING SMTMT

TAHUN 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Keperluan untuk melaksanakan program latihan yang sistematik untuk pemain hingga ke tahap yang terbaik
dan dan berpotensi untuk bersaing dengan pasukan elit

STRATEGI :

Melatih pemain mengenai asas dan taktik permainan serta undang-undang perlawanan hingga ke tahap yang terbaik

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Pelajar melontar Memberi latihan


atau membaling Tahap balingan agar bola
Latihan asas balingan Membangunkan Peruntukan
1 Jurulatih 2 minggu bola dengan Kecekapan dan sampai kepada
bola modal insan Sekolah
pelbagai jenis Ketangkasan pemain lain dengan
balingan tepat

Pelajar dapat
Tahap Mengenalpasti
Melaksanakan pengalaman
Membangunkan Peruntukan Kecekapan dan pasukan yang kuat
2 Perlawanan Jurulatih 2 minggu menghadapi
modal insan Sekolah Ketangkasan untuk memberi
persahabatan perlawanan dan
Pemain saingan yang hebat
tidak panik

MUKA SURAT : 105


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI

PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING SMTMT

TAHUN 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Latihan Asas Balingan

Rasional : Pemain seharusnya tahu asas permainan

Objektif : 1. Pemain melontarkan bola tepat kepada pemain lain

2. Pelajar tahu menghantar bola kepada pemain laing dengan pelbagai kaedah

Tempoh / Tarikh : Minggu pertama & kedua latihan

Kumpulan Sasaran : Pemain perempuan bawah 18

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Pencarian pemain yang berpengalaman Jurulatih 2 hari


2. Mengumumkan sesi latihan untuk pemilihan pemain Jurulatih 2 hari
3. Memberi latihan awal untuk mencari pemain yang Jurulatih 1 hari
berpotensi mewakili sekolah
4. Pemilihan pemain berkebolehan untuk mewakili Jurulatih 1 hari
sekolah
5. Latihan intensif untuk pasukan yang telah ditubuhkan Jurulatih 1 minggu
6. Perlawanan antara pemain diadakan Jurulatih 1 minggu

MUKA SURAT : 106


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Perlawanan Persahabatan

Rasional : Pemain dapat pengalaman dan tidak panik menghadapi perlawanan sebenar

Objektif : 1. Dapat pengalaman

2. Menyusun strategi perlawanan

Tempoh / Tarikh : 3 kali sebelum perlawanan antara kawasan MSSNM

Kumpulan Sasaran : Pemain perempuan bawah 18

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Mengenal pasti sekolah yang akan di lawan untuk Pengurus 1 hari


perlawanan persahabatan
2. Menetapkan tempat dan tarikh perlawanan Pengurus 1 minggu
3. Menyediakan pengangkutan untuk pelajar Pengurus 1 hari

4. Menguruskan makan minum pemain sepanjang Pengurus 1 hari


perlawanan
5. Menyediakan surat kebenaran pelajar keluar daripada Pengurus 1 hari
kawasan sekolah
6. Menyusun strategi perlawanan Jurulatih 1 hari

MUKA SURAT : 107


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING

TAHUN 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Latihan asas balingan bola

2 Perlawanan persahabatan

MUKA SURAT : 108


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM


PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PERSATUAN PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING

Johan Peringkat MSSN Negeri Melaka Menjelang Tahun 2010

MISI PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING

1. Menyediakan Pasukan Bola Baling Lelaki dan Perempuan untuk menjadi Johan Kawasan Air Keroh.

2. Menjuarai Pertandingan Liga Juara-Juara Negeri Melaka.

TARGET PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING

TAHUN /
JOHAN PERINGKAT NAIB JOHAN PERINGKAT TEMPAT KE 3 PERINGKAT
PERINGKAT
√ Kawasan Ayer Keroh
2008 Liga Juara-Juara
MSSNM
√ Kawasan Ayer Keroh
2009 Liga Juara-Juara
MSSNM
√ Kawasan Ayer Keroh
2010 Liga Juara-Juara
MSSNM

MUKA SURAT : 109


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING

TAHUN 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Jurulatih yang berpengalaman luas dalam permainan bola baling. W1. Kekurangan pemain yang berkebolehan dalam menjaringkan gol.

S2. Sokongan yang kuat daripada pihak sekolah. W2. Jadual perlawanan kadangkala di saat akhir

S3. Kemudahan padang dan peralatan.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Peruntukkan kewangan dari pihak sekolah boleh di pohon. T1. Pemain berkebolehan dalam masa yang sama terlibat dalam permainan lain.

O2. Pemain mempunyai asas permainan dari menengah rendah. T2. Waktu latihan yang terhad

T3. Cabaran kuat daripada pasukan elit yang mempunyai pemain sekolah sukan

T4. Kurang latihan stamina, pemain tidak mampu bertahan dalam beberapa
perlawanan

MUKA SURAT : 110


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING

TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

Keperluan untuk melaksanakan program latihan kepada pemain bola baling SMTMT dengan berkesan dan sistematik .

MUKA SURAT : 111


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING

TAHUN 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

Johan Peringkat
Melaksanakan
Zon
program latihan yang
Keperluan untuk melaksanakan Pelajar
Boleh menghantar dan Bilangan Kali Tempat Ke 3 komprehensif,
program latihan kepada pemain memperbaiki Johan Liga
1. menerima bola dengan Menang Peringkat sistematik dan
bola baling SMTMT dengan pengetahuan asas Juara-Juara
cara yang betul Perlawanan Zon berkesan di peringkat
berkesan dan sistematik . permainan
sekolah
Johan MSSN
Melaka

MUKA SURAT : 112


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING

TAHUN 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Keperluan untuk melaksanakan program latihan kepada pemain bola baling SMTMT dengan berkesan dan sistematik .

STRATEGI :

Melaksanakan program latihan yang komprehensif, sistematik dan berkesan di peringkat sekolah

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Pelajar dapat Memberi latihan


Latihan menghantar Membangunkan Peruntukan mengantar dan Bilangan Kali menghantar dan
1 Jurulatih 1 minggu
dan menerima bola. modal insan Sekolah menerima bola Menang menerima bola
dengan tepat. denganbetul.

Pelajar dapat Memberi latihan


Latihan asas Membangunkan Peruntukan Bilangan Kali
2 jurulatih 1 minggu menjaringkan menjaringkan bola
menjaringkan gol. modal insan Sekolah Menang
bola dengan baik. dengan betul.

MUKA SURAT : 113


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING

TAHUN 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Latihan menghantar dan menerima bola.

Rasional : Pemain seharusnya tahu asas permainan

Objektif : 1. Pemain menghantar dan menerima bola dengan teknik yang betul

2. Pelajar tahu menggunakan kebolehan yang ada.

Tempoh / Tarikh : Minggu pertama latihan

Kumpulan Sasaran : Pemain perempuan dan lelaki bawah 18

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Pencarian pemain yang berpengalaman jurulatih 2 hari


2. Latihan asas permainan jurulatih 3 hari
3. Pemilihan pemain berkebolehan untuk mewakili jurulatih 1 hari
sekolah
4. Pembentukan pasukan Jurulatih 3 hari
5. Latihan intensif untuk pasukan yang telah ditubuhkan Jurulatih 2 minggu

MUKA SURAT : 114


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Latihan asas menjaringkan gol.

Rasional : Pemain perlu mengetahui teknik menjaringkan gol.

Objektif : 1. Pelajar tahu teknik yang betul untuk menjaringkan gol.

Tempoh / Tarikh : Sepanjang latihan

Kumpulan Sasaran : Pemain perempuan dan lelaki bawah 18

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Pembentukan pasukan yang berkebolehan Jurulatih 3 hari


2. Latihan intensif dijalankan Jurulatih 2 minggu
3. Perlawanan antara pemain diadakan Jurulatih 2 hari

MUKA SURAT : 115


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING

TAHUN 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
Latihan menghantar dan
1
menerima bola.

2 Latihan asas menjaringkan gol.

MUKA SURAT : 116


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM


PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR

Menjadikan Pasukan Bola Tampat SMTMT Johan Negeri Melaka Pada Tahun 2010

MISI PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR

1. Menyediakan Pasukan Bolatampar Bawah 18 yang berprestasi tinggi mengekalkan Johan kawasan Ayer Keroh

2. Menjuarai kejohanan Bolatampar MSSNM kawasan Ayer Keroh

TARGET PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR

TAHUN PENCAPAIAN PERINGKAT

Menjadi Johan Bola Tampar Kategori


2008 Kawasan Ayer Keroh
bawah 18 tahun

Menjadi Johan Bola Tampar Kategori


2009 Kawasan Ayer Keroh
bawah 18 tahun

Menjadi Johan Bola Tampar Kategori


2010 Kawasan Ayer Keroh
bawah 18 tahun

MUKA SURAT : 117


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR

TAHUN 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Jurulatih yang berpengalaman luas dalam permainan bolatampar W1. Gelanggang bolatampar di Dataran PIBG sekolah selalu digunakan untuk
aktiviti lain semasa keperluan penggunaanya

S2. Beberapa orang pemain kawasan bawah 15 W2. Latihan terganggu kerana hari hujan

S3. Sokongan yang kuat daripada pihak sekolah W3. Kekurangan pemain yang mempunyai asas permainan

W4. Jadual perlawanan kadangkala di saat akhir

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Peruntukkan kewangan dari pihak sekolah boleh di pohon T1. Waktu latihan yang terhad

O2. Terdapat urulatih luar yang berpengalaman yang boleh dijemput untuk T2. Cabaran kuat daripada pasukan elit yang mempunyai pemain sekolah sukan
membantu.
T3. Kurang latihan stamina, pemain tidak mampu bertahan dalam beberapa
perlawanan

MUKA SURAT : 118


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
JAWATANKUASA PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR

TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

Perlunya dlaksanakan program latihan yang berkesan yang membolehkan pasukan Bola Tampat SMTMT sampai ke
tahap yang membanggakan serta berpotensi untuk menyaingi pasukan yang dianggap terbaik yang lain.

MUKA SURAT : 119


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

JAWATANKUASA PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR

TAHUN 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

Latihan Teknik dan


Perlunya dlaksanakan program Strategi Permainan.
latihan yang berkesan yang Menyediakan satu
membolehkan pasukan Bola pasukan yang Melatih pemain teknik, Pencapaian Johan Bola Perlawanan
1. Tampat SMTMT sampai ke tahap mantap dan strategi dan undang- Semasa Tampar Peringkat persahabatan
yang membanggakan serta mampu memberi undang permainan Pelrlawanan Zon
berpotensi untuk menyaingi saingan
pasukan yang dianggap terbaik
yang lain.

MUKA SURAT : 120


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

JAWATANKUASA PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR

TAHUN 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Perlunya dlaksanakan program latihan yang berkesan yang membolehkan pasukan Bola Tampat SMTMT sampai ke tahap yang membanggakan serta berpotensi untuk
menyaingi pasukan yang dianggap terbaik yang lain.

STRATEGI :

Latihan Teknik dan Strategi Permainan dan Melaksanakan Perlawanan persahabatan

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Pelajar dapat
mengawal bola
dengan teknik Memberi latihan
Latihan Teknik dan Membangunkan Peruntukan yang betul dan Bilangan Kali Teknik dan Strategi
1 Jurulatih 1 minggu
Strategi Permainan. modal insan Sekolah tahu undang- Menang Permainan yang
undang dan betul
strategi serangan
lawan

Pelajar dapat
pengalaman
Perlawanan Membangunkan Peruntukan Bilangan Kali
2 Jurulatih 1 minggu menghadapi
Menang
persahabatan modal insan Sekolah perlawanan dan
tidak panik

MUKA SURAT : 121


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
JAWATANKUASA PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Latihan Teknik dan Strategi Permainan

Rasional : Pemain seharusnya tahu asas permainan

Objektif : 1. Pemain mengawal bola dengan teknik yang betul

2. Pelajar tahu undang-undang dan strategi serangan lawan

Tempoh / Tarikh : Minggu pertama latihan

Kumpulan Sasaran : Pemain bolatampar bawah 18

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Pencarian pemain yang berpengalaman pengurus/jurulatih 2 hari

2. Mengumumkan sesi latihan untuk pemilihan pemain Pengurus 2 hari

3. Memberi latihan awal untuk mencari pemain yang jurulatih 1 hari


berpotensi mewakili sekolah

4. Pemilihan pemain berkebolehan untuk mewakili Jurulatih 1 hari


sekolah

5. Latihan intensif untuk pasukan yang telah ditubuhkan Jurulatih 1 minggu

6. Perlawanan antara pemain diadakan Jurulatih 1 minggu

MUKA SURAT : 122


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Perlawanan persahabatan

Rasional : Pemain dapat pengalaman dan tidak panik menghadapi perlawanan sebenar

Objektif : 1. Dapat pengalaman

2. Menyusun strategi perlawanan

Tempoh / Tarikh : Minimum sekali sebelum perlawanan MSSNM kawasan Ayer Keroh

Kumpulan Sasaran : Pemain bolatampar bawah 18

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Mengenal pasti pasukan yang akan di lawan untuk Pengurus 1 hari


perlawanan persahabatan

2. Menetapkan tempat dan tarikh perlawanan Pengurus/jurulatih 1 minggu

3. Menyediakan tempat perlawanan Pengurus 1 hari

4. Menguruskan makan minum pemain sepanjang Pengurus 1 hari


perlawanan

5. Menyediakan surat kebenaran pelajar keluar daripada Pengurus 1 hari


aktiviti sekolah dan asrama

6. Mengadakan perlawanan di Dataran PIBG Sekolah Jurulatih 1 hari

7. Menyusun strategi perlawanan Jurulatih 1 hari

MUKA SURAT : 123


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR

TAHUN 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

Latihan Teknik dan Strategi


1
Permainan
2 Perlawanan persahabatan
3 Pertandingan Kawasan Ayer Keroh
4

MUKA SURAT : 124


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM


PERMAINAN SOFBOL

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI PERMAINAN SOFBOL

Melahirkan pasukan sofbol SMTMT yang menjadi johan dalam setiap pertandingan yang disertai

MISI PERMAINAN SOFBOL

1. Melahirkan pemain sofbol SMTMT yang berketrampilan dan bersemangat tinggi.

2. Membina pasukan sofbol yang berwibawa peringkat negeri Melaka

3. Menjadikan SMTMT sekolah berwatak khususnya dalam permainan sofbol

TARGET PERMAINAN SOFBOL

TAHUN SASARAN PENCAPAIAN

2008 1. Menjadi johan peringkat MSSN Melaka

1. Menjadi Johan peringkat MSSN Melaka


2009 2. Beberapa pemain terpilih mewakili Melaka

1. Menjadi johan peringkat MSSN Melaka


2010
2. Keseluruhan pasukan mewakili Melaka

MUKA SURAT : 125


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


PERMAINAN SOFBOL

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Mempunyai jurulatih yang berpengalaman W1. Pemain tiada asas permainan.

S2. Kelengkapan yang cukup W2. Kurang pengalaman.

S3. Sokongan kuat pihak sekolah W3. Tiada pitcher yang berbakat.

W4. Tidak cekap dan pantas

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. beberapa pemain mempunyai asas permainan. T1. Masa latihan yang terhad.

O2. Beberapa pemain telah mewakili peringkat sekolah dan daerah. T2. Pemain menyertai permainan yang lain.

T3. Kawasan latihan kurang sesuai.

MUKA SURAT : 126


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PERMAINAN SOFBOL

TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pemain tiada asas dalam permainan dan kurang berpengalaman

2. Pemain kurang cekap dan pantas.

MUKA SURAT : 127


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

PERMAINAN SOFBOL

TAHUN 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK

Latihan balingan dan


Tahu asas Boleh membaling dan tangkapan serta asas
Pemain tiada asas permainan permainan dan menangkap dengan undang -undang
1.
dan kurang berpengalaman menimba banyak kemas, tidak panik
pengalaman semasa perlawanan Perlawanan
persahabatan

Drill
Boleh menguasai tangkapan,tepat,leret
Mahir dan pantas, dan atas.
2. Pemain kurang cekap dan pantas permainan balingan,
tangkapan dan pukulan.
Drill pukulan bola drop,
bola rise & bola curve.

MUKA SURAT : 128


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

PERMAINAN SOFBOL

TAHUN 2008

ISU STRATEGIK 1 :

Pemain tiada asas permainan dan kurang berpengalaman

STRATEGI :

Memberikan latihan asas permainan dan undang-undang serta mengadakan perlawanan persahabatan

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Boleh membuat
balingan dan Berikan latihan asas
Latihan balingan dan
tangkapan balingan dan
tangkapan serta Membangunkan Ketangkasan
1 Jurulatih 1 minggu Sekolah dengan betul tangkapan dengan
memberikan asas Modal Insan setiap aktiviti
serta tahu betul.
undang-undang
asasundang- Tayangan video
undang.

Pemain tidak
Mengadakan 1 hari bagi RM 30
Membangunkan Pengurus gugup semasa Bilangan Kali
2 perlawanan setiap untuk 1
modal insan pasukan perlawanan Menang
persahabatan perlawanan perlawanan
sebenar

MUKA SURAT : 129


ISU STRATEGIK 2 :

Pemain kurang cekap dan pantas

STRATEGI :

Memberikan latihan deras catching dan batting.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Drill tangkapan, tepat, Membangunkan Kecekapan dalam Ketepatan


1 Jurulatih 1 minggu Sekolah Catching Drill
leret dan atas. Modal Insan semua drill tangkapan

Drill pukulan bola drop, Membangunkan Kecekapan dalam


2 Jurulatih 1 minggu Sekolah Kejituan pukulan Bating Drillt
bola rise & bola curve. Modal Insan semua drill

MUKA SURAT : 130


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PERMAINAN SOFBOL

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Latihan balingan dan tangkapan serta asas undang-undang

Rasional : Pemain seharusnya tahu asas permainan dan undang- undang permainan

Objektif : 1. Pemain dapat membuat balingan dan tangkapan dengan teknik yang betul

2. Pemain memahami undang-undang semasa perlawanan sebenar

Tempoh / Tarikh : 4 minggu

Kumpulan Sasaran : Permain lelaki dan perempuan bawah 18 tahun

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Pencarian pemain yang berpengalaman Pengurus 2 hari


2. Mengumumkan sesi latihan untuk pemilihan pemain Pengurus 2 hari
3. Memberi latihan awal untuk mencari pemain yang jurulatih 1 hari
berpotensi mewakili sekolah
4. Pemilihan pemain berkebolehan untuk mewakili Jurulatih 1 hari
sekolah
5. Latihan intensif untuk pasukan yang telah ditubuhkan Jurulatih 2 minggu
6. Perlawanan antara pemain diadakan Jurulatih 1 minggu

MUKA SURAT : 131


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Perlawanan persahabatan

Rasional : Pemain mendapat pengalaman dan tidak panik semasa perlawanan

Objektif : 1. Menyusun strategi perlawanan

2. Pemain lebih bersedia untuk perlawanan sebenar

Tempoh / Tarikh : 3 kali sebelum pertandingan MSSNM

Kumpulan Sasaran : Pemain lelaki dan perempuan bawah 18 tahun

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Mengenal pasti sekolah yang akan dilawan untuk Pengurus 1 hari


perlawanan persahabatan
2. Menetapkan tempat dan tarikh perlawanan Pengurus 1 minggu
3. Menyediakan pengangkutan untuk pelajar Pengurus 1 hari

4. Menguruskan makan minum pemain sepanjang Pengurus 1 hari


perlawanan
5. Menyediakan surat kebenaran pelajar keluar daripada Pengurus 1 hari
kawasan sekolah
6. Mengadakan perlawanan di padang sekolah Jurulatih 1 hari

7. Menyusun strategi perlawanan Jurulatih 1 hari

MUKA SURAT : 132


PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Drill tangkapan, tepat, leret dan atas

Rasional : Pemain seharusnya tahu setiap teknik dalam permainan

Objektif : 1. Pemain lebih cekap dan pantas dalam teknik yang dipelajari

2. Memberi pengalaman kepada pemain

Tempoh / Tarikh : 5 minggu

Kumpulan Sasaran : Pemain lelaki dan perempuan bawah 18 tahun

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Pencarian pemain yang berpengalaman Pengurus 2 hari


2. Mengumumkan sesi latihan untuk pemilihan pemain Pengurus 2 hari
3. Memberi latihan awal untuk mencari pemain yang jurulatih 1 hari
berpotensi mewakili sekolah
4. Membuat latihan bersama pemain jurulatih 4 minggu

MUKA SURAT : 133


PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Drill pukulan bola drop, bola rise & bola curve.

Rasional : Pemain seharusnya tahu setiap teknik dalam permainan

Objektif : 1. Pemain lebih cekap dan pantas dalam teknik yang dipelajari

Tempoh / Tarikh : 5 minggu

Kumpulan Sasaran : Pemain lelaki dan perempuan bawah 18 tahun

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Pencarian pemain yang berpengalaman Pengurus 2 hari


2. Mengumumkan sesi latihan untuk pemilihan pemain Pengurus 2 hari
3. Memberi latihan awal untuk mencari pemain yang jurulatih 1 hari
berpotensi mewakili sekolah
4. Membuat latihan bersama pemain jurulatih 4 minggu

MUKA SURAT : 134


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PERMAINAN SOFBOL

TAHUN 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
Latihan balingan dan tangkapan
1
serta asas undang-undang
2 Perlawanan persahabatan

3 Drill tangkapan, tepat, leret dan atas


Drill pukulan bola drop, bola rise &
4
bola curve.
5

MUKA SURAT : 135


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM


KELAB TAEKWONDO

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

VISI KELAB TAEKWONDO

Melahirkan Pelajar Yang Mahir Dalam Seni Mempertahankan Diri

MISI KELAB TAEKWONDO

1. Mewujudkan pelajar yang berpengetahuan dan berkebolehan mempertahankan diri pada masa yang diperlukan

2. Melahirkan pelajar yang mempunyai sifat kepimpinan dan bertanggungjawab

3. Melahirkan pelajar yang berdisiplin, berhemah tinggi dan mampu mengelakkan diri daripada gejala sosial

MUKA SURAT : 136


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”

KELAB TAEKWONDO

TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Pelajar dapat mempelajari seni mempertahankan diri. W1. Pelajar beranggapan bahawa persatuan tidak penting.

S2. Aktiviti atau latihan yang dijalankan dapat meningkatkan stamina pelajar. W2. Pelajar tidak aktif dalam aktiviti yang dijalankan oleh persatuan.

S3. Terdapat pelajar yang sudah terlibat dalam taekwondo dari sekolah lama. W3. Pelajar sering sering datang lambat ke tempat perjumpaan.

S4. Jurulatih yang berpengalaman

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Pelajar dapat menunjukkan bakat dalam setiap pertandingan. T1. Pelajar tidak bersungguh-sungguh semasa membuat latihan.

O2. Aktiviti atau latihan yang dijalankan dapat menyihatkan badan pelajar. T2. Terdapat segelintir pelajar yang susah untuk membayar yuran.

O3. Pelajar berpeluang atau terdedah dengan pertandingan peringkat sekolah T3. Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk menang dalam setiap
hingga kebangsaan. pertandingan.

MUKA SURAT : 137


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK

KELAB TAEKWONDO

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Sikap pelajar yang tidak mengambil berat tentang aktiviti berpersatuan menyebabkan mereka sering lambat
menghadiri latihan.

2. Sikap pelajar yang tidak bersungguh-sungguh dalam latihan kerana beranggapan sukar untuk menang.

MUKA SURAT : 138


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


KELAB TAEKWONDO

TAHUN : 2008

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
1. Pertandingan antara
pelajar mengikut
Sikap pelajar yang tidak tahap (tali pinggang)
Mengubah Peningkatan
mengambil berat tentang aktiviti Lebih ramai pelajar Peratusan 40% pelajar
persepsi pelajar penglibatan 2. Latihan intensif
1. berpersatuan menyebabkan melibatkan diri dalam kedatangan datang
terhadap aktiviti pelajar dalam dalam setiap
mereka sering lambat menghadiri aktiviti persatuan. pelajar. lambat
berpersatuan. aktiviti persatuan. perjumpaan.
latihan.

1. Pelajar yang mahir


Sikap pelajar yang tidak mengajar pelajar
bersungguh-sungguh dalam Penyertaan Hanya 5 Memenangi yang kurang mahir.
Menggalakkan Pelajar dapat melibatkan
latihan kerana beranggapan sukar pelajar dalam orang sahaja pertandingan
pelajar melibatkan diri secara aktif dalam 2. Penyertaan dalam
2. untuk menang. pertandingan pelajar yang peringkat
diri dalam pertandingan yang pertandingan yang
yang mendapat kawasan,negeri
pertandingan dijalankan. dianjurkan
dijalankan. pingat dan kebangsaan.

MUKA SURAT : 139


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL

KELAB TAEKWONDO

TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK 1 : Sikap pelajar yang tidak mengambil berat tentang aktiviti berpersatuan menyebabkan mereka sering lambat menghadiri latihan.

STRATEGI : Mengubah persepsi pelajar terhadap aktiviti berpersatuan.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Penyertaan
RM 200 / Mengadakan
Pertandingan antara En Tan Sim Tiam pelajar dalam
Membangunkan Sepanjang Yuran Melahirkan bakat- pertandingan dua
1 pelajar mengikut tahap Pn Zakira bt Che latihan dan
modal insan tahun persatuan bakat baru bulan sekali mengikut
(tali pinggang) Hamid pertandingan
tahap (tali pinggang)
yang dianjurkan

En Tan Sim Tiam RM100 / Pelajar yang


Latihan intensif dalam Membangunkan Sepanjang Peningkatan Menambahkan masa
2 Pn Zakira bt Che Yuran mengikuti latihan
setiap perjumpaan modal insan tahun prestasi pelajar latihan seminggu
Hamid persatuan meningkat

MUKA SURAT : 140


ISU STRATEGIK 2 : Sikap pelajar yang tidak bersungguh-sungguh dalam latihan kerana beranggapan sukar untuk menang.

STRATEGI : Menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam pertandingan

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

Pelajar mendapat
Pelajar yang mahir En Tan Sim Tiam Peningkatan Melaksanakan
Membangunkan Sepanjang perhatian
1 mengajar pelajar yang Pn Zakira bt Che RM100 pelajar yang program mentor
modal insan tahun sewajarnya
kurang mahir. Hamid mahir dalam kumpulan
daripada mentor

Menyertai
Penyertaan dalam En Tan Sim Tiam Pelajar yang
Membangunkan Sepanjang Peningkatan pertandingan yang
2 pertandingan yang Pn Zakira bt Che RM500 menang
modal insan tahun prestasi pelajar diadakan oleh pihak
dianjurkan Hamid meningkat
luar

MUKA SURAT : 141


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI

KELAB TAEKWONDO

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Pertandingan antara pelajar mengikut tahap (tali pinggang)

Rasional : Menilai kebolehan masing-masing

Objektif : 1. Pelajar dapat mengetahui ktebolehan atau kemahiran yang dipelajari

2. Pelajar dapat memperbaiki kelemahan yang ada

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya dua bulan sekali

Kumpulan Sasaran : Semua ahli taekwondo

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan mengenal pasti tahap pelajar En Tan Sim Tiam 1 hari
Pn Zakira bt Che Hamid
Jurulatih
2. Sesi latihan En Tan Sim Tiam Sekali seminggu
Pn Zakira bt Che Hamid
Jurulatih
3. Persediaan untuk pertandingan: En Tan Sim Tiam 2 hari sebelum
a) Persediaan tempat Pn Zakira bt Che Hamid pertandingan
b) Pengurusan peralatan
c) Jamuan
4. Pelaksanaan pertandingan En Tan Sim Tiam 1 hari
Pn Zakira bt Che Hamid
Jurulatih
5. Laporan pelaksanaan En Tan Sim Tiam 1 minggu selepas
Pn Zakira bt Che Hamid pertandingan
Jurulatih

MUKA SURAT : 142


PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Latihan intensif dalam setiap perjumpaan

Rasional : Pelajar masih kurang mantap dari segi penguasaan kemahiran

Objektif : 1. Pelajar dapat memperbaiki kelemahan penguasaan kemahiran

2. Pelajar dapat meningkatkan stamina

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya seminggu sekali

Kumpulan Sasaran : Semua ahli taekwondo

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Mengenal pasti kelemahan En Tan Sim Tiam Sekali seminggu


Pn Zakira bt Che Hamid
Jurulatih
2. Membuat latihan bersama jurulatih berulang kali En Tan Sim Tiam Sekali seminggu
Sehingga dapat menguasai kemahiran Pn Zakira bt Che Hamid
Jurulatih

MUKA SURAT : 143


PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Pelajar yang mahir mengajar pelajar yang kurang mahir.

Rasional : Dapat menggalakkan pelajar melakukan latihan secara bersama

Objektif : 1. Pelajar dapat berkongsi pengalaman dan kemahiran

2. Dapat mengikis perasaan malu pelajar yang kurang mahir untuk bertanya
kepada pelajar yang mahir

Tempoh / Tarikh : Sekali seminggu

Kumpulan Sasaran : Semua ahli taekwondo

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Mengenal pasti pelajar yang kurang mahir dan mahir En Tan Sim Tiam Sekali seminggu
Pn Zakira bt Che Hamid
Jurulatih
2. Pelajar yang kurang mahir dibahagikan kumpulan En Tan Sim Tiam Sekali seminggu
Pn Zakira bt Che Hamid

3. Pelajar mahir menjadi mentor bagi pelajar kurang En Tan Sim Tiam Sekali seminggu
mahir Pn Zakira bt Che Hamid

MUKA SURAT : 144


PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Penyertaan dalam pertandingan yang dianjurkan

Rasional : Pelajar berpontensi memperoleh pingat dalam setiap pertandingan

Objektif : 1. Menggalakkan pelajar mendapat pingat dan sijil

2. Memberi pengalaman kepada pelajar tentang situasi pertandingan yang


sebenar

Tempoh / Tarikh : Sekurang-kurangnya dua kali setahun

Kumpulan Sasaran : Ahli yang mahir (mengikut tali pinggang)

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan tentang pertandingan yang ditetapkan En Tan Sim Tiam 1 hari


Pn Zakira bt Che Hamid
Jurulatih
2. Mengenal pasti pelajar yang berkebolehan dan En Tan Sim Tiam 1 hari
berkemahiran Pn Zakira bt Che Hamid
Jurulatih
3. Pelajar yang terlibat membuat latihan intensif En Tan Sim Tiam 2 minggu sebelum
Pn Zakira bt Che Hamid pertandingan
Jurulatih
4. Pertandingan En Tan Sim Tiam 1 hari

MUKA SURAT : 145


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


KELAB TAEKWONDO

TAHUN 2008

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

Pertandingan antara pelajar


1
mengikut tahap (tali pinggang)

Latihan intensif dalam setiap


2
perjumpaan

Pelajar yang mahir mengajar


3
pelajar yang kurang mahir.

Penyertaan dalam pertandingan


4
yang dianjurkan

MUKA SURAT : 146