Anda di halaman 1dari 11

KOLEJ SAINS KESIHATAN BERSEKUTU KUCHING

LAPORAN REFLEKTIF ETIKA PERUBATAN DAN ISU ETIKA PERUBATAN

NAMA : NO. I/C : NO. MATRIK :

PENDAHULUAN

ETIKA PERUBATAN
Definisi undang-undang etika perubatan mengatakan etika Perubatan merupakan satu disiplin / metodologi untuk mengingati implikasi teknologi perubatan / rawatan dan apa yang sepatutnya.

Keistimewaan etika perubatan Belas kasihan, kecekapan dan autonomi tidak dikaitkan dalam perubatan. Bagaimanapun, pakar perubatan dijangka mengamalkan contoh ini kepada satu tahap yang lebih tinggi daripada orang lain, termasuk profesion yang lain.

Belas kasihan, didefinisikan sebagai persefahaman dan kebimbangan terhadap kesusahan orang lain, adalah penting untuk menjalankan amalan perubatan. Bagi untuk menangani masalah pesakit, pengamal perubatan perlu mengenal pasti gejala-gejala yang pesakit sedang alami dan sebab-sebabnya dan membantu pesakit. Pesakit bertindak balas lebih baik terhadap rawatan sekiranya merasakan bahawa pengamal perubatan menghargai kebimbangan mereka dan melayan mereka dengan tidak hanya merawat penyakit sahaja.

Kecekapan yang tinggi yang diperlukan pada pakar-pakar perubatan. Kekurangan kecekapan boleh mengakibatkan kematian atau morbiditi untuk pesakit. Pengamal perubatan menjalani tempoh latihan yang panjang untuk memastikan kecekapan, tetapi memandangkan kemajuan pengetahuan perubatan yang maju, ia adalah satu cabaran yang berterusan bagi mereka untuk mengekalkan kompetensi. Selain itu, ia bukan sahaja memerlukan pengetahuan saintifik dan kemahiran teknikal, mereka perlu mengekalkan etika mereka seperti pengetahuan, kemahiran dan juga sikap, sejak isuisu etika yang baru timbul dengan perubahan dalam amalan perubatan dan sosial dan politik alam sekitar. Autonomi, atau penentuan nasib sendiri, satu nilai teras ubat yang telah berubah selama ini. Pengamal perubatan individu mempunyai cara yang lain meningkatkan tahap autonomi klinikal yang tinggi dalam menentukan bagaimana untuk merawat pesakit mereka.

Kod etika pengamal perubatan:

Tata amalan ini diwujudkan dengan tujuan menggalakkan dan menentukan piawaian amalan profesional dan tata kelakuan yang tinggi dikalangan pengamal perubatan. Tata amalan ini yang yang di luluskan oleh persatuan / kesatuan pengamal perubatan hendaklah dipatuhi oleh semua pengamal perubatan. 1.TATA KELAKUAN AM : Intergriti Profesional : Menjadi tanggungjawab dikalangan pengamal perubatan meletakkan kebajikan pesakit melebihi perkara-perkara lain serta menumpukan pengetahuan dan kepakaran kepada pesakit. Menentukan amalan piawaian profesional dan tata kelakuan yang tinggi serta memberi keutamaan kepada perawatan pesakit.

Hubungan dikalangan pengamal perubatan dan Pesakit : Berusaha meningkatkan mutu profesional serta memelihara kerahsiaan pesakit berasaskan kepercayaan bersama. Menjaga mutu amalan profesional dan intergrati diri yang tinggi dalam memberikan perkhidmatan yang profesional kepada masyarakat. Melaksanakan tugas dengan cekap sejajar dengan latihan, kelulusan,

pebgetahuan dan kemahiran. Memelihara serta memberi penghormatan yang tinggi terhadap nyawa manusia dan tidak boleh menggunakan pengetahuan kefarmasian yang berlawanan dengan undang-undang kemanusiaan. Mengamalkan tingkah laku dan kelakuan yang baik pada setiap masa. Merujuk kepada Pegawai Farmasi atau profesional yang lain bagi semua perkara di luar kemampuan profesionalnya.

2.TANGGUNGJAWAB KE ATAS PIAWAIAN PENJAGAAN KESIHATAN : Memberi perkhidmatan penjagaan kesihatan yang bermutu tinggi setiap masa . Menjadi ahli pasukan kesihatan yang bertanggungjawab serta mengamalkan mutu profesionalisma yang tinggi dan bersikap penyayang. Pengamal Perubatan hendaklah mahir, cekap, tekun dalam menjalankan tugas dan mampu membuat Intervensi yang segera serta merujuk kepada pihak atasan apabila perlu.

3.PENGGUNAAN DISKRIPSI, GELARAN DAN PUBLISITI : Pengamal Perubatan tidak dibenarkan menggunakan sebarang gelaran dan kelulusan selain dari yang berhubung dengan kurniaan awam, akademik dan kelulusan profesional. Pengamal Perubatan tidak dibenarkan memberi sebarang publisiti tetapi boleh memberikan maklumat berkaitan dengan kerja yang dijalankan : Kepala Surat, Tanda Nama dan Kad Pengenalan profesional Pengamal Perubatan Hendaklah hanya menggunakan kepala surat, menyatakan tugas sebagai Pengamal Perubatan, kelulusan akademik dan profesional. Tanda nama dan kad pengenalan profesional hendaklah mengandungi hanya nama dan kelulusan akademik dan profesional, gelaran, alamat dan nombor telefon. Pekeliling, Buku Kecil dan risalah : Pengamal Perubatan boleh mengeluarkan dan menghantar pekeliling, surat, buku kecil, risalah atau pamflet yang berhubungkait dengan amalan

profesionalnya atau berbentuk informatif kepada rakan-rakan mereka.

Pameran : Pengamal Perubatan boleh menyertainya melalui pertubuhan mereka dalam pameran berkaitan kerjaya, kesihatan dan keselamatan yang bertujuan memberikan pendidikan kepada orang awam.

Teras perkhidmatan awam :

Berazam meninggikan mutu perkhidmatan. Bekerja dengan penuh tanggungjawab. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri. Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara. Bekerjasama dalam membenteras kelemahan dan musuh-musuh negara. Berpegang teguh kepada ajaran ugama.

ISU ETIKA PERUBATAN


Isu etika perubatan lazimnya disertai dengan isu undang-undang dan sebabsebab termasuk masyarakat dan salah laku profesional.

Isu etika perubatan timbul daripada bidang khusus penjagaan kesihatan yang dinyatakan di bawah.

Perkara-perkara berkaitan dengan kesuburan atau mana-mana isu yang berkaitan kesihatan reproduktif. Percubaan dengan gen. Pengklonan boleh digelar sebagai satu daripada isu-isu yang dibahaskan setelah sekian banyak. Penjagaan kesihatan kanak-kanak juga merupakan salah satu isu besar yang datang dengan isu-isu undang-undang perubatan. Berurusan dengan penyakit yang membawa maut, yang telah mencetuskan euthanasia yang terkenal, adalah salah satu daripada isu-isu berat yang mempunyai datang di bawah pengimbas.

Pemindahan organ juga salah satu bidang utama daripada isu-isu etika perubatan. Merawat mental pesakit adalah tambahan kepada isu-isu etika dalam penjagaan kesihatan. Haiwan / eksperimentasi Manusia dengan kesihatan.

Isu Sosial Pengguguran dan persetujuan ibu bapa perlu dijadikan mandatori. Doktor kewajipan dalam mencegah keganasan. Permanian beradas oleh penderma yang dikenali serta tidak diketahui. Melahirkan anak dan menamatkan pilihan hayat. Agar mendedahkan maklumat peribadi pesakit manakala soal siasat polis. Penyelidikan bioperubatan Tisu penggunaan manusia Kejuruteraan genetik Terapi gen Persenyawaan in vitro Organ pemindahan Stem penyimpanan sel Bersalin dan surrogation Euthanasia

Isu-isu profesional Orang yang menjalankan amalan tanpa lesen yang betul. Pengamal kesihatan merujuk kepada profesional lain. Gangguan seksual dalam kursus rawatan atau perundingan. Eksperimen semasa fasa pembelajaran pelatih dan pelajar, ke atas mayat. Mengenakan yuran Mengekalkan kerahsiaan rekod-rekod pesakit. Akses maklumat kepada kakitangan bukan perubatan. Mengabaikan pesakit oleh doktor atau jururawat jumlah kepada isu-isu etika dalam bidang kejururawatan. Kesediaan kecemasan

Contoh Isu-isu Perubatan Etika Pembedahan kosmetik Pengklonan manusia Kawalan kelahiran Isu-isu bioetika Pemilihan jantina Psikologi isu-isu Haiwan hak Eksperimentasi haiwan Ujian dadah dan disahkan oleh undang-undang Penyelidikan sel stem Pesakit HIV / AIDS yang dijangkiti dan doktor Pembedahan transgender Pemvaksinan

Satu-satunya perkara yang boleh kita lakukan adalah belajar adalah untuk menjadi sangat tulen dan menjaga etika di tempat kerja kita sendiri dan sudah tentu akan berhati-hati dan dimaklumkan mengenai kod kelakuan profesion pelbagai untuk melindungi diri.

RUMUSAN