IPGKDA

P.H.KHENG PSV2

Pengalaman Berasaskan Sekolah (SBE) Senarai Semak Dokumen Dan Bahan-Bahan Bukti Tugasan Bil Tajuk Tugasan Teknik dan strategi pengajaran PSV 1 Isi Kandungan Teknik dan strategi yang digunakan Cadangan teknik / strategi alternatif Teknik-teknik yang kerap digunakan Keberkesanan teknik Aktiviti-aktiviti yang disediakan Pengurusan mata pelajaran PSV Sampel rancangan semester tahap 1 Sampel rancangan semester tahap 2 Peranan tugas panitia 2 Bahan dan dokumen sokongan pengurusan mata pelajaran PSV Projek P&P luar bilik darjah (PSV) Keberkesanan projek Bahan dan alatan untuk P&P PSV Sumber pengajaran dan 3 pembelajaran Sumber-sumber P&P Sistem pengurusan sumber P&P Laporan pemerhatian penggunaan sumber Penggunaan ABM dan BBM Penilaian pendidikan seni visual di sekolah Kekerapan pentadbiran ujian PSV 4 Contoh soalan ujian bulanan dan peperiksaan Contoh hasil kerja atau ujian murid Contoh skor markah tahap 1 Contoh skor markah tahap 2 Catatan /

IPGKDA P.KHENG PSV2 Laporan Berasaskan Pemerhatian Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Pengalaman Berasaskan Sekolah (SBE) P.H.didikan Seni Visual (MAJOR) Tahap / Darjah :_______ Kelas :______ Bahan ABM & BBM Nama Guru :______________________ Keberkesanan Proses P&P Catatan / Candangan Bil Kaedah P&P Pengawalan Biik Darjah 1 2 3 4 5 .