Anda di halaman 1dari 1

4.1.

2012
3 JUJUR 1.00-2.00 3 IKHLAS 5.20-6.20

RABU
BAHASA MELAYU Tema: Sekolah Tajuk: Belajar di Taman Sains Objektif: Pada akhir P & P murid-murid diharapkan akan dapat:1. Berbual tentang sesuatu perkara yang dilihat atau didengar Kemahiran: 1.10 - Mendengar pesanan dan menyampaikannya dengan menggunakan perkataan sendiri Aras1 : (i) - Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa ysng sesuai. Akt: 1. Bersoaljawab mengenai tajuk. 2. Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 3. Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan mudah U.P : Semangat kekitaan Sist. Bahasa: Kata Nama Pengisian Kurikulum: 1. Ilmu: Sains, Sains dan Teknologi 2. Nilai: Hormat, kerjasama Impak: P & p tidak dapt dijalankan kerana cuti rehat.

1 SETIA

PENDIDIKAN SENI VISUAL Minggu Transisi Tahun Satu