Anda di halaman 1dari 106

TATABAHASA

ASPEK TATABAHASA
1.
2. 3.

4.
5. 6. 7.

Morfologi ( pembentukan kata ) Sintaksis ( pembinaan ayat ) Semantik ( perihal makna ) Sebutan Intonasi Peribahasa Kesalahan Umum

MORFOLOGI
A.

a. b. c.

d.

Pembentukan kata i. Pengimbuhan ii. Pemajmukan iii. Penggandaan Kata tunggal Kata terbitan Kata majmuk Kata ganda m.s 59-79

MORFOLOGI
B. Penggolongan kata i. Kata nama ii. Kata kerja iii. Kata Adjektif iv. Kata Tugas
m.s 83-94

PEMBENTUKAN KATA

i. Pembentukan Kata
a.

i.

Kata Tunggal Satu suku kata ( yu, am, cat, stor, teks, skru, skrip ) Dua suku kata ( ibu, ais, ekor, ufti, umbut, bau, buih, bisu, pasung, sendi, sandar )

ii.

i. Pembentukan Kata
iii. Tiga suku kata ( biola, kiamat, idea, belia, mentua, maruah, lengkuas, azali, isyarat, isteri, putera, penjuru, ikhtiar, amaun, riwayat, martabak, royalti, sempurna, kelompok ) iv. Empat suku kata / lebih ( keluarga, sejahtera, sangkakala, sentiasa, selesema, kelemumur, sentimeter, singgahsana, nasional, universiti, cenderawasih, maharajalela )

i. Pembentukan Kata
v.

Akronim ( Pembentukan gabungan huruf awal dan /atau suku kata )

a.
b. c.

LTH, DBP, ATM khas Tabika,ubahsuai, kugiran am Bernama, Intan, Mara - khas

PENGIMBUHAN

i. Pengimbuhan
a.

Kata Terbitan Awalan Akhiran Apitan Sisipan * kata nama * kata kerja * kata adjektif

i. ii. iii. iv.

i. Pengimbuhan
a.

Awalan kata nama: pelari, pembawa, pendatang, penggali, pengebom, pelajar, perasap, pesakit, ketua, juruukur, mahasiswa, tatabahasa, prasejarah, subkelas, suprakelas, ekawarna, dwifungsi

i. Pengimbuhan
b. Awalan kata kerja: menyikat, membawa, mendaki, mengikut, mengetut, memperluas, berserta, berasa, belunjur, terjebak, diatur, diperoleh
c.

Awalan kata adjektif: terbesar, teringan, secantik

i. Pengimbuhan
a.

Akhiran kata nama: mainan, usahawan, seniman, seniwati, nasionalisme, hadirin, hadirat, ustazah

b.

Akhiran kata kerja: tinggikan, dekati

i. Pengimbuhan
Apitan kata nama: pelaksanaan, pembinaan, pentakrifan, penggunaan, pengesahan, pesisiran, persalinan, pelajaran, kelainan b. Apitan kata kerja: memainkan, mendermakan, membaikkan, menggunakan, mengepinkan, beralaskan,berlanjutan, dibiarkan, melalui, mencurigai, membaharui, mengairi, diadili, diperlihatkan, diperingati, memperlihatkan, memperingati, kehujanan c. Apitan kata adjektif: kearaban
a.

i. Pengimbuhan
a.

Sisipan kata nama: -elkelengkeng, telunjuk, kelabut -erkeruping, seruling, serabut

b. Sisipan kata adjektif: -elkelebak, selerak, gelembung -erserabut, gerigi -em- gemilang, semerbak, gemerlap -insinambung

PEMAJMUKAN

ii. Pemajmukan
Rangkaian kata bebas: gambar rajah, alat tulis, meja tulis Ketua Menteri, Naib Canselor b. Istilah khusus: lut sinar, atur cara, urus setia c. Maksud kiasan: kaki ayam, duit kopi, manis mulut
a.

ii. Pemajmukan
a. Kata yang telah mantap: antarabangsa setiausaha beritahu sukarela bumiputera tandatangan jawatankuasa suruhanjaya kakitangan tanggungjawab kerjasama warganegara olahraga pesuruhjaya matahari

ii. Pemajmukan
b. i.

ii. iii. iv.

v.

Lazim dieja bercantum Kata nama: peribadi, peribahasa, hulubalang, dinihari, perikemanusiaan Kata adjektif: sukacita, dukacita Kata sendi nama: kepada, daripada Kata Hubung: apabila, manakala,padahal, darihal, barangkali, kadangkala, apakala, walhal Kata tanya: bagaimana

ii. Pemajmukan
c.

Penggandaan i. alat-alat tulis, guru-guru besar ii. tandatangan-tandatangan, warganegara-warganegara Pengimbuhan i. Bercampur-aduk ii. menyatupadukan

d.

PENGGANDAAN

iii. Penggandaan
Penggandaan penuh pulau-pulau, pelatih-pelatih b. Penggandaan separa lelaki, berlari-lari, tolong-menolong c. Penggandaan berentak i. pengulangan vokal kuih-muih ii. Pengulangan konsonan gunung- ganang iii. Pengulangan bebas anak-pinak
a.

PENGGOLONGAN KATA

2. PENGGOLONGAN KATA
Kata Nama ~ kata nama am ~ kata nama khas ~ kata ganti nama B. Kata Kerja ~ kata kerja tak transitif ~ kata kerja transitif C. Kata Adjektif
A.

2. PENGGOLONGAN KATA
D.

Kata Tugas ~ kata hubung ~ kata seru ~ kata tanya ~ kata perintah ~ kata pangkal ayat ~ kata bantu ~ kata penguat ~ kata penegas

~ kata nafi ~ kata pemeri ~ kata sendi nama ~ kata pembenar ~ kata bilangan ~ kata arah ~ kata pembenda ~ kata penekan

KATA TUGAS

KATA NAMA AM
1.

Sesuatu yang bernyawa: Manusia guru, petani Haiwan - ikan, burung Tumbuh-tumbuhan paku-pakis, kulat Sesuatu yang tidak bernyawa: Konkrit duri, sekolah Abstrak agama, senyuman

2.

KATA NAMA KHAS


1.

Sesuatu yang bernyawa: Manusia Ali Haiwan - Comel Tumbuh-tumbuhan paku-pakis, kulat Sesuatu yang tidak bernyawa: Negeri Perak, Negeri Sembilan Judul buku Hujan Pagi Bangunan Bangunan Berkembar Petronas Bandar Ipoh

2.

KATA GANTI NAMA DIRI


Tunggal aku, beta, daku, hamba, saya, patik, anda, awak, dikau, engkau, kamu, tuanku baginda, beliau, dia, ia, Jamak kita, kami,

Pertama

Kedua

anda, kalian, kamu mereka

Ketiga

KATA GANTI DIRI SINGKAT


a. b. c. d.

kau awal sahaja ku awal dan akhir mu akhir sahaja Nya akhir sahaja Jangan tinggalkan daku seorang diri.(/) Daku pergi ke sekolah awal pagi lagi.(x)

i. ii.

KATA GANTI TANYA


a. b.

c.

Kata ganti tanya apa, mana, siapa, Kata keterangan tanya bagaimana, bila, siapa, Kata bilangan tanya - berapa Adakah? BABAS BDM

i. ii.

KATA GANTI
a.

b.

c.

Kata Ganti Tempat: sana, sini, sini Kata Ganti Tunjuk: ini,itu, Tugasnya: i. penanda kata nama ii. predikat Inilah buku saya. iii. subjek Ini buku saya iv. penentu belakang Dia tinggal di rumah ini. Kata Ganti Tak Tentu apa-apa, mana-mana, siapa-siapa (sesiapa), masingmasing, seseorang, sesuatu,

KATA KERJA
a.

b.

c.

Kata kerja berimbuhan beradu, berguguran, memperalat Kata kerja tanpa imbuhan: i. Kata kerja asal tidur, ambil, pikul, ii. Kata kerja dasar terikat / bebas alir, baca iii. Kata kerja haus makan, minum,minta, mohon Golongan kata kerja: i. Kata kerja tak transitif ii. Kata kerja transitif

KATA KERJA
a.

b.

Kata kerja tak transitif: i. Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap -Adik saya masih tidur. ii. Kata kerja tak transitif berpelengkap (kata adjektif, frasa sendi nama, kata nama) - Lukanya beransur baik. Kata kerja transitif: i. Kata kerja transitif aktif imbuhan meN-(kan/i) dan terii. Kata kerja transitif pasif imbuhan teri. Saya telah menjawab surat itu. ii. Surat itu telah saya jawab. iii. Saya terpijak tangannya iv. Buku itu terkarang oleh Zaba.

KATA ADJEKTIF
a.

Jenis kata adjektif: i. Sifatan / keadaan baik, lemah ii. Warna merah, ungu iii. Ukuran panjang, rendah iv. Bentuk leper, lekuk v. Waktu baharu, lewat vi. Jarak hampir, nyaris vii. Cara jelas, selalu viii.perasaan rindu, ragu ix. Pancaindera sedap, cantik, lunak, harum, halus

KATA HUBUNG
a.

b.

Kata Hubung Gabungan: ( menghubungkan dua klausa / lebih yang sama tara sifatnya ) - dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian Kata Hubung Pancangan: i. k.h.p. relatif yang ii. k.h.p. komplemen bahawa, untuk iii. k.h.p. keterangan kerana, sekiranya, andai kata, walaupun,

KATA HUBUNG
i.

ii.

iii.

iv.

Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. Budak yang sedang membaca itu adik saya. Guru itu menyatakan bahawa muridnya sangat rajin. Pegawai itu sering dipuji kerana rajin bekerja.

KATA SERU aduh, amboi, cis, oh, celaka, eh, wah, syabas, wahai, aduhai i. Syabas, engkau telah menang! ii. Wahai anak-anakku, berbaktilah kepada negara.

KATA TANYA i. Harga barang itu berapa? ii. Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri? KATA PERINTAH

Jangan, usah, sila, jemput, minta, tolong, harap i. Jangan buang sampah di sini.

KATA PEMBENAR ya, benar, betul, i. Ya, dialah orangnya.

KATA PANGKAL AYAT

hatta, maka, kalakian, sebermula, shahadan i. Adapun kuda itu dipunyai oleh Tun Umar.

KATA PENGUAT i. kata penguat hadapan terlalu, paling, agak, ~ Sungai itu agak dalam. ii. kata penguat belakang sekali, benar, nian, - Lambat benar bas itu tiba. iii. kata penguat bebas amat, sangat, sungguh, ~ Dia terbeli baju yang besar sangat.

KATA PENEGAS
i. ii. a. b. -kah, -lah, -tah, juga, jua, pun, sahaja, lagi, memang, Apatah daya kita. Hujan hanya turun pada musim dingin sahaja.

KATA NAFI bukan frasa nama, frasa sendi nama, a. Projek itu bukan usaha saya. tidak frasa kerja, frasa adjektif b. Saya tidak akan datang lagi. c. Pak Ali bukan kaya sangat tetapi pemurah orangnya.

KATA PEMERI i. ialah (persamaan/ekuatif) hadir di hadapan frasa nama a. Bangunan yang tertinggi di negara kita ialah Bangunan Berkembar Petronas. ii. adalah (huraian/kualitatif) frasa sendi nama, frasa adjektif a. Percakapannya adalah benar belaka.

KATA PENEKAN
Memberi penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. a. Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis.

KATA PEMBENDA

menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama
a. Lajunya ialah 120 km sejam.

KATA BANTU i. Kata bantu aspek:(masa) telah, sudah, pernah, sedang, masih, akan, belum, ~ Ahmad akan ke sana esok. ii. Kata bantu ragam ( ragam perasaan ) hendak, mahu, harus, mesti, boleh, dapat, ~ Kita boleh bertolak ke Ipoh esok.

KATA SENDI NAMA


i. di hala, arah, tempat, ~ Ibunya bekerja di sekolah itu. ii. ke, dari, tempat, arah, masa, ~ Penyelam itu terjun ke dalam sungai. ~ Pegawai itu dari Pejabat Pelajaran Daerah iii.daripada punca, asal kejadian, perbezaan, ~ Cara berfikirnya lain daripada yang lain. iv. Kepada sasaran, pecahan, perubahan keadaan, ~ Suhu badannya meningkat kepada 39 darjah celsius. v. pada keterangan waktu, ada , tempat perbuatan, ~ Wang itu ada pada ibu. ~ Tuliskan nama pada kertas ini.

KATA SENDI NAMA


vi. Untuk / bagi kegunaan sesuatu untuk bahagian yang ditentukan ~ Kereta itu untuk / bagi kegunaan pejabat sahaja. ~ Hadiah itu untukmu. vii. demi tujuan, penegas, ~ Rakyat Malaysia mesti bersatu padu demi kestabilan negara. ~ Buku itu disusun satu demi satu. viii. tentang rujukan umum, ~ Mereka berbincang tentang masalah negara. ix. Seperti, bagai, umpama, laksana perbandingan ~ Hatinya [seperti, bagai,umpama,laksana] batu. x. dengan bersama-sama, cara sesuatu dilakukan, memakai, perbandingan serupa, ~ Ayah pergi ke pekan dengan ibu. ~ Berita itu diterimanya dengan perasaan sukacita. ~ Ani melukis potret itu dengan cat air. ~ Adakah sama akar dengan rotan?

KATA SENDI NAMA


xi. sejak penanda waktu
~ Mereka berjaga-jaga sejak subuh lagi vii. terhadap rujukan penyambut yang tentu, ~ Jangan bersikap biadap terhadap orang tua. xii. akan mengikuti kata adjektif emosi ~ Wanita itu amat rindu akan anaknya. xiii. oleh pembuat dalam ayat pasif, maksud sebab, ~ Kuih itu dibeli olehnya. ~ Ia mati [oleh (sebab)/lantaran] senjatanya sendiri. xiv. Hingga / sampai had masa, waktu, tempat ~ Mereka mengaji [hingga/sampai] dinihari. xv. dalam / antara ~ Dalam hal ini, kita semua setuju. ~ Perjanjian antara kedua-dua buah negara itu sudah ditandatangani semalam.

KATA BILANGAN
i. k.b. tentu ii. k.b.tak tentu segala, semua, para, beberapa, sekalian, seluruh, banyak, sedikit, iii. k.b.himpunan beratus-ratus, ketiga-tiga, beribu-ribu, berabad-abad, iv. k.b.pisahan masing-masing, tiap-tiap, v. k.b.pecahan setengah, sepertiga, separuh, vi. k.b.tingkat kedua, ketiga,

KATA ARAH

i. Hala dan jurusan atas, antara, bawah, tepi, belakang, tengah, dalam, luar, sisi, penjuru, sudut, segi selatan, samping, timur, barat, hadapan, utara, keliling a. Kita jangan berjalan di hadapan orang tua.

i. Pengimbuhan
a.

i.

Awalan Kata Nama peN- ( pe-,pen-,pem-,peng- ) peN- menjadi pe- [ m,n,ny,ng,r,l,w ] p,t,k,s ~ m,n,ng,ny pukul pemukul tahan penahan karang pengarang selam penyelam

i. Pengimbuhan
b. peN- menjadi pem - [ b ] dan perkataan pinjaman yang bermula [ b,f,v,] baca pembaca blok pemblok fatwa pemfatwa veto pemveto c. peN- menjadi pen- [ d,c,j,sy,z,] & {t,s,} pendapat, pencuri, penjaja, pensyarah,penziarah, pentafsir, penswasta kekecualian - penternak

i. Pengimbuhan
d.

c.

peN- menjadi peng - [g,kh,h, a,e, I, o, u, ] & {k} penggali pengkhianat penghubung pengatur, pengelak, pengikat, pengolah, pengurus, pengkritik kekecualian pengkaji * peng- menjadi penge- apabila bergabung dengan berekasuku kata peN- bervariasi dengan pelajar - pelajar

i. Pengimbuhan
a.

ii. iii. iv. v.

Awalan Kata Nama pe- pesakit, petinju, pesuruh, per- perasap, pertapa, perbara, perburu, ke- ketua, kekasih, kehendak Juru juruwang, jurukira, jurutera,

i. Pengimbuhan
Akhiran Kata Nama i. Kerja/perkara kritikan, tulisan, ii. Kawasan/bidang lautan, dataran, tepian, iii. Banyak ratusan, durian, iv. Alat saluran, acuan, v. orang/haiwan tahanan, buruan, vi. perkara/ benda hamparan, makanan, vii. Sifat kata dasar manisan, kilauan, viii. Tempat melakukan kurungan, hentian, ix. Ukuran/kiraan harian, tahunan,
a.

i. Pengimbuhan
Apitan Kata Nama ( peN--an ) i. PeN--an menjadi pe--an { m,n,ng,ny,r,l,y,w } pemandian, penantian, pewarisan, { p, t, k, s } pemulangan, penipuan, pengurangan, penyiaran, ii. peN--an menjadi pem--an [b], {b,f,v,} pembacaan, pemblokan, iii. peN--an menjadi pen--an [d,c,j,sy,z] {t,s,} pendapatan, pentadbiran, iv. peN--an menjadi peng--an [g, kh, h ] dan huruf vokal penggalian, pengkatalogan, Ukuran/kiraan harian, tahunan,
a.

i. Pengimbuhan
b. ( pe--an ) pesisiran, pekarangan, peperiksaan, c. peR--an persatuan, perisikan, d. Ke--an kedatangan, kedaulatan, kemalasan,
iv.

Sisipan [ -el-, -er-, -em- ] kelemumur, seruling, kemuncup,

i. Pengimbuhan
Awalan Kata Kerja i. Awalan meN meN- menjadi me- [ m,n,ny,ng,r,l,w, y, ] mewangi, meyakinkan, p,t,k,s ~ m,n,ng,ny memesan, menari, mengaji, menyinar meN- menjadi mem- [b,f,p,v,] memberi, memfitnah, memproses, memveto,

i. Pengimbuhan
c. peN- menjadi pen- [ d,c,j,sy,z,] & { t,s, } mensyukuri, menskru, mentafsir, kekecualian menternak, mentertawakan,

i. Pengimbuhan
d.

meN- menjadi meng - [g,gh,kh,h, a,e, I, o, u, ] & {k} mengghairahkan, mengulit, kekecualian mengkaji * meng- menjadi menge- apabila bergabung dengan berekasuku kata kekecualian menstor, membrek, mengklip

i. Pengimbuhan
Jenis Kata Kerja berawalan meNi. Kata kerja transitif tanpa akhiran membaca buku, menendang bola ii. Kata kerja transitif berakhiran menejalankan, menjalani, iii. Kata kerja tak transitif menangis, menguning,

i. Pengimbuhan
Makna awalan beR Melakukan perbuatan bertukar,belari b. Refleksif berhias, bersandar c. Saling bertumbuk, berkelahi, d. Sudah sedia bertulis, bersusun, e. Mempunyai berumah, beristeri, f. Menggunakan berkasut, berbahasa, g. Mengusahakan bersawah, berkebun, h. Menghasilkan berbuah, bertelur, i. Bantuan daripada berguru, berdukun, j. Berada dalam keadaan bergembira, berduka, k. Memperoleh beruntung, l. Menjadi bersatu, m. Bilangan dalam kumpulan berdua, berlima, n. Bersama-sama berserta o. Mendapat - beroleh

i. Pengimbuhan
Awalan Kata Kerja iii. Awalan teR Terikat, terambil, Terentang, terancang, Tersergam, terpercik, Jenis kata kerja berawalan beRi. Kata kerja transitif aktif termakan, terambil, ii. Kata kerja transitif pasif terpijak, terambil, iii. Kata kerja tak transitif terjatuh, terduduk, a. Maksud tak sengaja termakan, tertelan (oleh) b. Maksud keupayaan terangkat, tertewas, c. Maksud tersedia tersusun, terhidang

i. Pengimbuhan
Awalan Kata Kerja iv. Awalan di Ditulis, digulai, v. Awalan mempermemperalat, memperkemas, memperoleh,memperdaya Jenis kata kerja awalan memperi. Perbuatan/kiasan memperhamba, memperbudak, ii. Menjadikan lebih/ bertambah memperbesar, mempercepat, iii. Mendapat sesuatu memperoleh, vi. Awalan dipera. Dijadikan diperisteri, diperkawan, b. Dijadikan lebih diperkemas, diperbesar, c. Terdapat sesuatu diperoleh,

i. Pengimbuhan
Akhiran Kata Kerja i. Akhiran -kan Bukukan, carikan, lahirkan, besarkan, Makna akhiran kan: i. Kausatif / menyebabkan jadi wariskan, panjangkan, ii. Benefaktif / perbuatan manfaat orang lain jahitkan, hadiahkan, Makna akhiran i i. kausatif sudahi, hambai, ii. lokatif naiki, tumpahi * persamaan: menduduki-mendudukkan, menaiki-menaikkan, mendekai-mendekatkan, memagarkan-memagari,

i. Pengimbuhan
Apitan Kata Kerja i. Apitan meN-kan merundingkan, memberikan, mendirikan, menggulingkan, mengepinkan, Jenis kata kerja: i. meN--kan dengan satu objek Ibu sedang menidurkan adik. ii. meN--kan dengan dua objek Hasnah membelikan Asri sebuah buku. Asri dibelikan sebuah buku oleh Hasnah. *Sebuah buku dibelikan Asri oleh Hasnah. (x) Hasnah membeli sebuah buku untuk Asri. Sebuah buku dibeli oleh Hasnah untuk Asri.

i. Pengimbuhan
Apitan Kata Kerja a. Makna apitan meN--kan ~ membuat sesuatu merancangkan, ~ kausatif membesarkan, ~ benefaktif membelikan, ii. Apitan beR--kan bertilamkan, berhakimkan, a. Makna apitan beR--kan menjadikan berbantalkan lengan iii. Apitan beR--an berkiriman, berterbangan, bermaafan, berlanjutan, a. Makna apitan beR--an ~ Jumlah yang banyak bergantungan ~ bersalingan bertembakan ~ berulangan, berterusan - berdebaran

i. Pengimbuhan
Apitan Kata Kerja vi. Apitan di-kan diberikan, dinafikan, v. Apitan meN--i membelakangi, mengotori, menutupi, memasuki, menyudahi, a. Kata kerja meN- -i dengan satu objek. ~ Hujan membasahi jemurannya. b. Kata kerja meN--I dengan dua objek. ~ Pak Ali menghadiahi Ahmad sebuah basikal. ~ Ahmad dihadiahi sebuah basikal oleh Pak Ali. ~ Pak Ali menghadiahkan sebuah basikal kepada Ahmad. ~ Sebuah basikal dihadiahkan oleh Pak Ali kepada Ahmad. ~ *Sebuah basikal dihadiahi Ahmad oleh Pak Ali. (x)

i. Pengimbuhan
Perbezaan apitan meN--i dengan meN--kan 1a. Pak Ali menghadiahkan sebuah basikal kepada Ahmad. 1b. Pak Ali menghadiahi Ahmad sebuah basikal. MeN--kan menerima objek tak bernyawa meN--i menerima objek bernyawa 1a. Ali memberi kucing makanan. 1b. Ali memberikan makanan kepada kucing. Menerima apitan meN-..-kan dan meN--I saling berganti tanpa berbeza makna. 1a. Ali sedang membaiki kereta yang rosak. 1b. Ali sedang membaikkan kereta yang rosak.

i. Pengimbuhan
Apitan Kata Kerja vi. Apitan di-i dipelopori, dikotori, vii. Apitan memper--kan memperisterikan, memperdengarkan, Makna memper--kan. Kausatif mempersatukan Menyebabkan orang lain melakukan perbuatan memperlihatkan Perbezaan: a. Menjadikan lebih memperbesar, memperindah, b. Berbeza makna: memperhamba-memperhambakan, memperister-memperisterikan, mempersuami-mempersuamikan,

i. Pengimbuhan
Apitan Kata Kerja viii. Apitan mempeR--i memperingati, memperkawani, mempersuami, memperisteri, ix. Apitan ke--an kecurian, kepanasan, kehujanan, x. Apitan dipeR--kan diperjodohkan, diperbahaskan, Makna diper--kan. terjadi / disebabkan dipertemukan, dipertautkan, Menyebabkan orang lain melakukan perbuatan - diperlihatkan, diperdengarkan Perbezaan: a. Menjadikan lebih diperbesar, diperindah, b. Berbeza makna: diperisteri-diperisterikan, dipersuami-dipersuamikan, xi. Apitan dipeR--I diperingati, diperkawani, dipersuami, diperisteri

i. Pengimbuhan
Awalan Kata Adjektif i. Awalan terperbandingan/paling terkecil, termasyhur, ii. Awalan sePengertian sama setinggi Apitan Kata Adjektif i. Apitan ke--an kebaratan, kearaban,

i. Pengimbuhan
Kata Adjektif dalam Bentuk Perbandingan i. Darjah biasa bandingan yang sama sebesar, secantik, ii. Darjah penghabisan sepandai-pandai, terpandai, paling pandai, pandai sekali, teramat pandai, tersangat tinggi, amat pandai sekali, sungguh cergas sekali, sangat merdu sekali,

i. Pola Ayat
Subjek Pola 1 FN Ali Pola 2 FN Adikku Pola 3 FN Pegawai itu Pola 4 FN Rumahnya Predikat FN guru. FK sedang tidur. FA amat rajin. FSN di Kampung Baru.

i. Susunan Ayat
Subjek 1 Ali Predikat 2 Guru sementara di sekolah itu Ayat susunan biasa Ali. Ayat songsang Predikat guru sementara di sekolah itu. Subjek

i. Jenis Ayat
Ayat penyata, Ayat Tanya 1 Ayat suruhan 2 Ayat larangan 3 Ayat silaan Ayat Perintah Ayat Seruan Siapkan kerja itu dengan segera! Jangan berludah di sini. Tolong tutup pintu itu.

4 Ayat silaan

Sila buat laporan di balai polis.

KESALAHAN AYAT 1. KATA 2. FRASA 3. AYAT 4. STRUKTUR AYAT 5. PENGIMBUHAN 6. PERBENDAHARAAN KATA

4. KESALAHAN DARI SEGI KATA


Kata Ganti Diri: a. Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah. b. Dia/ia ditangkap kerana mengedarkan dadah.

c.
d.

Pembunuh itu dapat ditangkap oleh pihak polis. Ianya akan didakwa di mahkamah esok. Pembunuh itu dapat ditangkap oleh pihak polis. Ia akan didakwa di mahkamah esok.

4. KESALAHAN DARI SEGI KATA


Kata Ganti Diri: e. Mereka-mereka ialah petani yang gigih. f. Mereka ialah petani yang gigih. g.
h.

Perabot ini sangat mahal kerana ia/ianya diimport dari Itali. Perabot ini sangat mahal kerana diimport dari Itali. Perlawanan petang ini penting untuk kami, kata Cikgu Anuar kepada murid-muridnya. Perlawanan petang ini penting untuk kita, kata Cikgu Anuar kepada murid-muridnya.

i.

j.

4. KESALAHAN DARI SEGI KATA

Kata Bilangan: a. Berbagai jenis makanan terhidang di atas meja. b. Berbagai-bagai (Pelbagai ) jenis makanan terhidang di atas meja. c. Setengah orang masih tidak memahami sistem ejaan baru. d. Sesetengah ( setengah-setengah ) orang masih tidak memahami sistem ejaan baru.

4. KESALAHAN DARI SEGI KATA


Kata Bilangan: e. Tiap warga negara mesti mendaftarkan diri sebagai pengundi. f. Tiap-tiap ( setiap ) warga negara mesti mendaftarkan diri sebagai pengundi. g. Para-para pelajar harus meningkatkan disiplin mereka. h. Para pelajar harus meningkatkan disiplin mereka. i. Saya menantinya selama dua suku jam. j. Saya menantinya selama dua jam suku.

4. KESALAHAN DARI SEGI KATA


Penjodoh Bilangan: a. Perpaduan perlu dipupuk dalam sebuah masyarakat yang berbilang kaum. b. Perpaduan perlu dipupuk dalam masyarakat yang berbilang kaum. Sebahagian orang penduduk Seluruh buah negeri Semua orang gadis Para oarang pelajar Segala ekor binatang Setengah-setengah orang peserta Setiap orang warga negara

4. KESALAHAN DARI SEGI KATA


Kata Sendi: a. Saya menantinya daripada pukul tiga petang. b. Saya menantinya dari pukul tiga petang. c. Kain ini dibuat dari sutera. d. Kain ini dibuat daripada sutera. e. Dia tidak bersekolah di hari itu. f. Dia tidak bersekolah pada hari itu. g. Buku itu ada dengan Cikgu Minah. h. Buku itu ada pada Cikgu Minah.

4. KESALAHAN DARI SEGI KATA


Kata Sendi: i. Ibu pergi kepada pasar dengan bas. j. Ibu pergi ke pasar dengan bas. k. Surat itu diserahkan ke pegawai yang bertugas. l. Surat itu diserahkan kepada pegawai yang bertugas. m. Saya amat tertarik dengan lukisan yang indah itu. n. Saya amat tertarik oleh lukisan yang indah itu. o. Lawatan ke Kuala Lumpur oleh kerana tidak mendapat kelulusan daripada Guru Besar. p. Lawatan ke Kuala Lumpur oleh sebab tidak mendapat kelulusan daripada Guru Besar.

4. KESALAHAN DARI SEGI KATA

Kata Kerja: a. Orang itu senyum kepada saya. b. Orang itu tersenyum kepada saya. c. Anda perlu cari jalan keluar setiap kali anda menghadapi masalah. d. Anda perlu mencari jalan keluar setiap kali anda menghadapi masalah.

4. KESALAHAN DARI SEGI KATA


Kata Kerja: a. Dia menghadiahkan saya seutas jam tangan. i. Dia menghadiahi saya seutas jam tangan. ii. Dia menghadiahkan seutas jam tangan kepada saya b. Hakim menjatuhi hukuman gantung kepada penjahat itu. i. Hakim menjatuhkan hukuman gantung kepada penjahat itu ii. Hakim menjatuhi penjahat itu hukuman gantung.

4. KESALAHAN DARI SEGI KATA


Kata Hubung: a. Para penonton tertawa bila melihat telatah pelawak itu. b. Para penonton tertawa apabila melihat telatah pelawak itu. c. Anda perlu berakhlak mulia agar supaya anda dihormati orang. d. Anda perlu berakhlak mulia agar [supaya] anda dihormati orang. e. Amerika Syarikat menyerang Iraq sebab Iraq menyerang Kuwait. f. Amerika Syarikat menyerang Iraq kerana Iraq menyerang Kuwait.

4a. KESALAHAN DARI SEGI FRASA

Frasa Nama: a. Baju-bajunya cantik-cantik belaka. i. Bajunya cantik-cantik belaka. ii. Baju-bajunya cantik belaka. b. Kesalahan penggunaan kata bilangan: *dua buah lori-lori *beberapa orang pekerja-pekerja c. Pelanggaran Hukum D-M. * lain-lain hal * mini bas

4a. KESALAHAN DARI SEGI FRASA


Frasa Adjektif: a. Dialah pelari yang terhandal sekali. b. Dialah pelari yang terhandal . i. Peluasan frasa adjektif a. Saya suka durian. b. Saya suka akan durian. c. Dia patuh arahan itu. d. Dia patuh kepada arahan itu. ii. Kata adjektif awalan ter- sebagai predikat a. Bangunan itu tertinggi. b. Bangunan itu paling tinggi.

4a. KESALAHAN DARI SEGI FRASA

Frasa Kerja Aktif: i. Peluasan frasa adjektif a. Dia bertanya saya. b. Dia bertanya kepada saya. ii. Penggunaan frasa kerja tak transitif berapitan ber--kan. Meja itu beralaskan dengan sehelai kain. Meja itu beralaskan sehelai kain.

4a. KESALAHAN DARI SEGI FRASA


Frasa Kerja Aktif: iii. Kesalahan frasa kerja transitif: a. Dia belum mengetahui tentang hal itu. b. Beliau mempunyai banyak pengalaman dalam bidang penulisan. c. Mereka akan mendalamkan lagi sungai itu. d. Dia belum mengetahui hal itu. e. Beliau banyak mempunyai pengalaman dalam bidang penulisan. Mereka akan mendalamkan sungai itu lagi.

4b. KESALAHAN DARI SEGI FRASA


Frasa Kerja Pasif: i. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama: a. Jambangan bunga ini digubah olehku. b. Jambangan bunga ini kugubah. ii. Bentuk frasa kerja pasif diri kedua: a. Lukisan ini dihasilkan oleh kamu? b. Lukisan ini kamu hasilkan? iii. Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga: a. Keropok ini ibu goreng. b. Keropok ini digoreng oleh ibu. iv. Penyisipan kata lain a. Tempat itu saya belum kunjungi. b. Tempat itu belum saya kunjungi.

4c. KESALAHAN STRUKTUR AYAT


Ayat Tergantung: i. Tiada Subjek: a. Dengan kehadiran tuan akan menyerikan majlis kami. b. Kehadiran tuan akan menyerikan majlis kami.
ii. a. b.

Tiada Predikat: Kelalaian yang menyebabkan kemalangan sering berlaku. Kelalaianlah yang menyebabkan kemalangan sering berlaku.

4c. KESALAHAN STRUKTUR AYAT


Struktur Ayat yang Salah: i. Ayat tanya berpartikel -kah: a. Beliau guru kamukah?. b. Guru kamukah beliau?
ii. a.

b.

Susunan Kata: Mereka dikehendaki dalam masa seminggu menyiapkan kerja itu. Mereka dikehendaki menyiapkan kerja itu dalam masa seminggu.

4c. KESALAHAN STRUKTUR AYAT

Ayat Gabungan: i. Ketiadaan Kata Sendi: a. Mereka akan melancong ke Australia atau Indonesia? b. Mereka akan melancong ke Australia atau ke Indonesia?

4c. KESALAHAN STRUKTUR AYAT


Ayat Pancangan: a. Semua pelajar tahu dia anak hartawan. a. Semua pelajar tahu bahawa dia anak hartawan. b. Dia mengatakan yang dia sakit. c. Dia mengatakan bahawa dia sakit. ii. Pembentukan ayat: a. Rumah itu di atas bukit tidak ada penghuninya. b. Rumah di atas bukit itu tidak ada penghuninya.

4d. KESALAHAN PENGIMBUHAN


a.

b.

c. d.

Dengan cara berunding, sefahaman dapat dicapai. Dengan cara berunding, kesefahaman dapat dicapai. Dia menyerah wang itu kepada guru. Dia menyerahkan wang itu kepada guru.

4e. KESALAHAN DARI PERBENDAHARAAN KATA


a. b. c. d. e. f. g. h.

i.
j. k.

Adakah dan Apakah Apa dan Siapa Apabila dan Bila Banyak dan Ramai Belok dan Blok Belot dan Belut Bena dan Bina Bukan dan Tidak Cocok dan Cucuk Jemput dan Undang Menonton dan Menuntun

4e. KESALAHAN DARI PERBENDAHARAAN KATA


l.

m.
n. o. p. q. r. s. t.

Pedalaman dan Pendalaman Pendapat dan pendapatan Rasmi dan resmi Seloroh dan seluruh Telor dan Telur Tembok dan Tembuk Tempoh dan Tempuh Tepok dan Tepuk Karenah dan Kerenah

MAKNA IMBUHAN meNAwalan meN a. Melakukan perbuatan i. Melakukan sesuatu - menggulai, menggoreng, menumis ii. Mengeluarkan suara - mengaum, mencicit, mengiau iii. Mencari/mengumpulkan sesuatu - merotan, merumput, mendamar

iv. Menuju sasaran - melaut, mendarat, menepi v. Berlaku seperti / menyerupai sesuatu - mengekor, membusut, membukit b.
i.

ii.

Menyatakan Keadaan Hidup sebagai - menjanda, menduda Menjadi - memucat, memutih, memanjang

MAKNA IMBUHAN meNAwalan memperi. Membawa maksud kiasan (k.n) - memperalat, memperdaya, memperbudak, memperhamba ii. Menjadikan lebih / bertambah (k.adj.) - memperbesar, memperkemas, iii. Mendapat sesuatu (k.tugas) - memperoleh

Akhiran -kan i. Kausatif / menyebabkan jadi - bukukan, panjangkan, tinggikan, ii. Benefaktif / melakukan sesuatu untuk orang lain - belikan, masakkan, jahitkan, Akhiran i i. Kausatif / menyebabkan jadi - baiki, hambai, sudahi ii. Lokatif - naiki, tumpahi, dekati ( dekat kepada mereka )

Apitan me--kan i. Membuat sesuatu - mendirikan, meyakinkan, merancangkan, ii. Kausatif / menyebabkan - membesarkan, memalukan, menaikkan, iii. Benefaktif / manfaat - membelikan, memasakkan, menjahitkan Apitan meNi i. lokatif - menghadiahi, menghidangi, mengurniai, menjatuhi ii. Menerima objek bernyawa - memberi kucing, iii. Saling bertukar ganti - membaiki/membaikkan kereta, melupai/melupakan peristiwa

Apitan memper--kan i. Kausatif / menyebabkan - mempertemukan, mempersatukan, mempertautkan, ii. Menyebabkan orang lain melakukan perbuatan - memperdengarkan, memperlihatkan,

Apitan memper-i
-

memperingati, memperkawani, mempersuami, memperisteri,