Anda di halaman 1dari 11

ABU SAMAH BIN JAAFAR NURUL NAZIERA BT MOHD NOH NURUL SHANIZA BT KHAIRUDIN

Bahan pita rakaman digunakan sepenuhnya, lebih-lebih lagi jika gurunya bukan penutur jati bahasa yang diajar

Sebutan penutur jati bahasa itu

Membolehkan pelajar memahami kebudayaan asing melalui pengalaman dalam bahasa

Kaedah ini membolehkan pelajar memperkemban gkan kempatempat kemahiran bahasa iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis

Berdasarkan Kamarudin Hj. Husin (1997), beliau menyatakan kaedah oral-aural atau kaedah dengar tutur ini menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan.
Kaedah ini bermula dengan sebutan lisan. Dialog dianggap realistik dan dilatih tub secara berulang kali

Latih tubi dan dialog dijalankan secara realistik dengan memberi perhatian kepada intonasinya yang betul

Kaedah

oral aural atau kaedah dengar tutur ini menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan Kaedah ini bermula dengan sebutan lisan Dialog dianggap realistik dan ia dilatih tubi secara berulang kali. Latih tubi dan dialog dijalankan secara realistik dengan memberi perhatian kepada intonasinya yang betul. Perkara yang menjadi objektif bagi kaedah ini ialah sebutan penutur jati bahasa itu.

Bahan

pita rakaman boleh digunakan sepenuhnya, lebih-lebih lagi jika gurunya bukan penutur jati bahasa yang diajar itu. Setelah pelajar menguasai bacaan, latihan diteruskan pula kepada aktiviti menulis. Mula-mula latihan menulis ini dikawal oleh bahan-bahan yang telah dipelajari, dan hanya selepas itu baharulah latihan menulis bebas dibenarkan

Objektif pengajaran bahasa mengikut kaedah ini adalah untuk membolahkan pelajar memperkembangkan keempat-empat kemahiran bahasa iaitu, mendengar, bertutur, membaca dan menulis Tetapi dalam hal ini, mendengar dan bertutur diberi keutamaan. Kemahiran-kemahiran ini kemudiannya dijadikan asas untuk pembelajaran bacaan dan tulisan Kaedah ini juga membolehkan pelajar memahami kebudayaan asing melalui pengalaman dalam bahasa.

Alat

pandang dengar digunakan dengan luasnya. Latih tubi semuanya dibentuk dalam situasi yang realistik, disertai dengan bahan pandang dengar yang lengkap Latihan yang mentebut dan membaca bahan dikawal oleh bahan yang telah disusun rapi. Sistem tatabahasa yang diberi kepada pelajar diperkenalkan secara induktif dan dengan ingatan yang teratur. Perbendaharaan kata misalnya diberi sedikit demi sedikit pada awalnya dan selalunya dalam konteks yang bermakna

Kata-kata

yang diberi itu adalah berdasarkan bukan sahaja frekuensi tetapi juga kepada gunanya. Setelah pelajar menguasai bacaan, latihan diteruskan pula kepada aktiviti menulis. Mula-mula latihan menulis dikawal oleh bahan-bahan yang telah dipelajari, dan hanya selepas itu baharulah latihan menulis bebas dibenarkan.

Membebankan guru kerana ia memerlukan tenaga guru yang banyak untuk menjalankan latihan tubi

Membosankan murid-murid
Tidak dapat menggunakan apa yang dihafaz itu dalam konteks bahasa yang sebenarnya

KELEMAHAN
Masalah pembentukan struktur-stryktur ayat

Memerlukan masa yang panjang Menghilangkan keyakinan muridmurid terhadap pembelajaran

Pelaksanaan

perancangan ini perlulah sistematik dan teratur supaya mendapat hasil yang diingini. Menurut Kamarudin Hj Husin (1988), pengendalian suatu organisasi yang benarbenar berlaku adalah bila berada dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Oleh itu, satu muslihat, strategi atau teknik yang tepat digunakan oleh guru adalah penting untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar