Anda di halaman 1dari 7

Bab 7:Dasar Dalam Negara

Dasar Bioteknologi Negara

Dasar Bioteknologi Negara(DTN) telah dilancarkan pada 28 April 2005 yg bertujuan membangunkan bidang bioteknologi sebagai enjin pertumbuhan ekomomi baharu. Perbadanan Bioteknologi Malaysia(MBC) telah ditubuhkan bagi mengepalai pembangunan dalam sekto biotek.(merupakan agensi di Kememterian Sains,Teknologi dan Inovasi.)

3 Fasa

>>Fasa 1 (2006-2010)
=Melibatkan pembangunan kapasiti >>Fasa 2 (2010-2015) =Melibatkan pengkomersialan dari makmal ke pasaran >>Fasa 3 (2016-2020) =Ke pasaran antarabangsa

Teras dan strategi pelaksanaan DTN


Teras
Pembangunan Bioteknologi pertanian

Strategi pelaksanaan
Memperluaskan nilai penciptaan dan aplikasi bioteknologi dlm sektor pertanian & makanan.

Pembangunan teknologi Menggunakan kelebihan negara utk memban dlm -gunkan produk kesihatan asli,membantu penjagaan kesihatan Msia menembusi pasaran bigenerik. Pembangunan Teknologi dlm sektor perindustrian Pembangunan sumber Tenaga manusia Memastikan pertumbuhan peluang dlm aplikasi pengurusan persekitaran,bioproses, dan teknologi biopembuatan. Membina kemampuan sumbertenaga biotek melalui pelbagai skim khas,program, dan kursus latihan.

Teras Strategi pelaksanaan Penyelidikan dan menubuhkan pusat kecemerlangan dlm Pembangunan(R&D) serta institut R&D sedia ada melalui kerjasama pengambilalihan teknologi antara kumpulan penyelidik pelbagai bidang. mengenalpasti 4 pusatkecemerlanganMARDI,UPM,UKM,Lembah Bio di Dengkil menubuhkan Bionexus Msia-sebagai rangkaian pusat kecemerlangan.
Pembangunan prasarana kewangan Menawarkan dana makmal ke pasaran dan insentif utk menggalakkan penglibatan ahli akademik,sektor swasta dan GLC dlm bidang bioteknologi. Mewujudkan strategi pemasaran global untuk membina jenama bioteknologi Msia yang diiktiraf.

Kedudukan Strategik

Teras Strategi pelaksanaan Pembangunan kerangka mewujudkan persekitaran kondusif kerja prosedur dan melalui penyemakan kerangka kerja perundangan prosedur dan perundangan secara berterusan selaras dgn standard global. membangunkan prosedur perlindungan harta intelek bagi menyokong aktiviti R&D dan pengkomersialan.

SEKIAN, TERIMA KASIH~~~