Anda di halaman 1dari 1

HEA / PP / 02-2005 Pin 1

BORANG PENDAFTARAN PELAJAR LAMA KAMPUS MACHANG


(SEPENUH MASA)
SESI: ________________________________
PERINGATAN PENTING
1. Jangan simpan borang pendaftaran ini
2. Pelajar dikehendaki berjumpa dengan Penasihat Akademik untuk mendapat khidmat nasihat berkaitan pendaftaran
kursus dan perjalanan akademik anda.
3. Borang ini PERLU dihantar dalam tempoh 5 hari sampai ke Kaunter HEA dari tarikh akhir pendaftaran rasmi.
Denda lewat RM30.00 akan dikenakan dan ditambah RM5.00 setiap hari berikutnya.
No. Pelajar :

Kod Program:

No. KP :

Bahagian:

Nama Pelajar : __________________________________________________________________________________


Alamat Rumah/ ___________________________________________ No. Tel (Penjaga): ________________
Surat Menyurat: ___________________________________________ No. Tel (Pelajar) : ________________
Nama Ibubapa/ ____________________________________________ Tandatangan
Penjaga
: ___________________________________________ Pelajar
: _______________________
NAMA PENASIHAT AKADEMIK :

GPA

________________________________________ _________________ CGPA


BIL

BAHAGIAN

ARAHAN
a) Kolej
: ___________________
No. Bilik : ___________________

1.

UNIT
KOLEJ

b) Alamat Rumah Sewa


_____________________________
_____________________________

PENGESAHAN

_________________
Tandatangan
_________________
Nama & Cop Rasmi
Tarikh:

SILA SERAHKAN:

2.

HAL EHWAL
AKADEMIK

i) Borang Pendaftaran Pelajar Pra


Perdagangan
ii) Slip Bank bayaran yuran / Penyata
Penaja
SIMPANAN PELAJAR
iii) Cetakan keputusan peperiksaan
lepas (i-studient portal)(1 salinan)
iv) Cetakan pendaftaran kursus (istudent portal)(1 salinan)

_________________
Tandatangan
_________________
Nama & Cop Rasmi
Tarikh:

CATATAN