Anda di halaman 1dari 3

TAJUK PEMBENTANGAN KPPJ, PJM 3110

GROUP 1 (AFIDAH & Amirah) - Selasa, 26 Jun -Falsafah Pembentukan Kurikulum -Kepentingan Pendidikan Jasmani : *Pertumbuhan Fizikal *Perkembangan Mental *Perkembangan Emosi *Perkembangan Sosial

GROUP 2 (Pain & Paizal ) Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR -Konsep kesepaduan,penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani.

GROUP 3 (Azim & Fahmi) Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Infrastruktur dan tenaga pengajar Perkembangan murid Peralatan dan kemudahan Persekitaran budaya dan tempat.

GROUP 4 (Nadia, Hajar) Strategi, kaedah dan Teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. A-Commend (Arahan) B- Task (Latihan) C-Resiprocal (Resiprokal)

GROUP 5 ( Hafiz, Hakim) Strategi, kaedah dan Teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. D- Sef Check (Semakan Kendiri) E- Inclusion (Inklusif) F- Guided Discovery (Terbimbing)

GROUP 6 (Anis, Tiqa) Strategi, kaedah dan Teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. G- Convergent (Tertumpu) H- Divergent ( Mencapah) I-Individual Programme (Individu)

GROUP 7 (Iffah, Siti) Strategi, kaedah dan Teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. J-Learning Initiated K-Self Teaching

GROUP 8 (Gabie, Ekin) Strategi, kaedah dan Teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. -Kontruktivisme - Kontekstual - Kajian Masa Depan -Kemahiran Berfikir -Kecerdasan Pelbagai

GROUP 9 ( Azli, Wak) Pembelajaran Masteri Pembelajaran Koperatif

Pembelajaran Akses Kendiri Belajar Cara Belajar Elemen Merentasi Kurikulum dalam

GROUP 10 ( Akmal, FiQ) -Pengenalan EMK -Elemen Keusahawanan -Elemen Teknologi Maklumat Komunikasi -Elemen Kreativiti dan Inovasi