Anda di halaman 1dari 8

SJK(T) KLEBANG, 31200 CHEMOR, PERAK.

LAPISAN 2 PERINGKAT BIDANG UTAMA SEKOLAH (TAHUNAN)


LAPISAN 2A PERINGKAT BIDANG: KURIKULUM
SKRA: MENINGKATKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK

KPI OBJEKTIF TOV 2011


A. Peratus lulus semua matapelajaran UPSR B.GPS. UPSR

SASARAN PENCAPAIAN OTI/AR OTI/AR ETR 2012 63.49 66.74 70

B/MARK

INISIATIF/STRATEGI

TANGGUNGJAWAB

Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kualiti dan kuantiti.

60.24

62.77

Meningkatkan pencapaian lulus matapelajaran. (70% - 58 calon dari 83 calon) Meningkatkan GPS (2.84 ke 1.9) Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A dalam semua matapelajaran. (18.7% - 15 pelajar) Mengurangkan % murid yang gagal semua matapelajaran (39.76 ke 30) KETUA PANITIA

2.84

2.53

2.22

1.9

2.49

C.Bil.murid mendapat A dalam semua matapelajaran

11

15

D.Peratus murid gagal dalam semua matapelajaran

39.76

36.5

33.2

30

37.2

SJK(T) KLEBANG, 31200 CHEMOR, PERAK. PERINGKAT PANITIA/UNIT (TAHUNAN) - 2012


LAPISAN 2B: PANITIA MATAPELAJARAN BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN
SKRA: MENINGKATKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK

KPI OBJEKTIF TOV

SASARAN PENCAPAIAN OTI/AR OTI/AR ETR 2012 64% 67% 70%

B/MARK

INISIATIF/STRATEGI Meningkatkan pencapaian lulus matapelajaran BM Pemahaman. (70% - 58 calon dari 83 calon) Meningkatkan GPMP (3.14 ke 2.71) Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A dalam BM Pemahaman (18.7% - 15 pelajar) Mengurangkan % murid yang gagal dlm matapelajaran BM Pemahaman (39.76 ke 30)

KOS

TANGGUNGJAWAB

Meningkatkan pencapaian matapelajaran Bahasa Malaysia (Pemahaman) dalam UPSR dari segi kualiti dan kuantiti.

A. Peratus lulus matapelajaran BM Pemahaman dalam UPSR B.GPMP. BM.Pe UPSR C.Bil.murid mendapat A matapelajaran Bahasa Malaysia Pemahaman. D.Peratus murid gagal dalam matapelajaran BM Pemahaman

61%

69%

Guru matapelajaran Bahasa Malaysia.

3.14

3.00

2.86

2.71

2.69

10

12

15

14

39%

36%

33

30%

31%

SJK(T) KLEBANG, 31200 CHEMOR, PERAK. PERINGKAT PANITIA/UNIT (TAHUNAN) - 2012


LAPISAN 2B: PANITIA MATAPELAJARAN BAHASA MALAYSIA PENULISAN
SKRA: MENINGKATKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK

KPI OBJEKTIF TOV

SASARAN PENCAPAIAN OTI/AR OTI/AR ETR 2012 54% 62% 70%

B/MARK

INISIATIF/STRATEGI Meningkatkan pencapaian lulus matapelajaran BM Penulisan. (70% - 58 calon dari 83 calon) Meningkatkan GPMP (3.44 ke 2.71) Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A dalam BM Penulisan (18.7% - 15 pelajar) Mengurangkan % murid yang gagal dlm matapelajaran BM Pen.(54% ke 30%)

KOS

TANGGUNGJAWAB

Meningkatkan pencapaian matapelajaran Bahasa Malaysia (Penulisan) dalam UPSR dari segi kualiti dan kuantiti.

A. Peratus lulus matapelajaran BM Penulisan dalam UPSR B.GPMP. BM (Pen) UPSR C.Bil.murid mendapat A matapelajaran Bahasa Malaysia

46%

67%

Guru matapelajaran Bahasa Malaysia.

3.44

3.20

2.96

2.71

2.78

12

15

14

Penulisan.
D.Peratus murid gagal dalam matapelajaran BM Penulisan

54%

46%

38%

30%

33%

SJK(T) KLEBANG, 31200 CHEMOR, PERAK. PERINGKAT PANITIA/UNIT (TAHUNAN) - 2012


LAPISAN 2B: PANITIA MATAPELAJARAN BAHASA TAMIL PEMAHAMAN
SKRA: MENINGKATKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK

KPI OBJEKTIF TOV

SASARAN PENCAPAIAN OTI/AR OTI/AR ETR 2012 83% 87% 90%

B/MARK

INISIATIF/STRATEGI Meningkatkan pencapaian lulus matapelajaran BM Pemahaman.(90% - 75 calon dari 83 calon) Meningkatkan GPMP (2.55 ke 2.08) Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A dalam BM Pemahaman (36% - 30 pelajar) Mengurangkan % murid yang gagal dlm matapelajaran BM Pemahaman (21% ke 9%)

KOS

TANGGUNGJAWAB

Meningkatkan pencapaian matapelajaran Bahasa Tamil (Pemahaman) dalam UPSR dari segi kualiti dan kuantiti.

A. Peratus lulus matapelajaran BT Pemahaman dalam UPSR B.GPMP. BT (Pem) UPSR C.Bil.murid mendapat A matapelajaran Bahasa Tamil Pemahaman D.Peratus murid gagal dalam matapelajaran BT Pemahaman

79%

80%

Guru matapelajaran Bahasa Tamil.

2.55

2.40

2.05

2.08

2.53

14

19

24

30

25

21%

17%

13%

9%

20%

SJK(T) KLEBANG, 31200 CHEMOR, PERAK. PERINGKAT PANITIA/UNIT (TAHUNAN) - 2012


LAPISAN 2B: PANITIA MATAPELAJARAN BAHASA TAMIL PENULISAN
SKRA: MENINGKATKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK

KPI OBJEKTIF TOV

SASARAN PENCAPAIAN OTI/AR OTI/AR ETR 2012 78.6% 81.9% 85.2%

B/MARK

INISIATIF/STRATEGI Meningkatkan pencapaian lulus matapelajaran BT Penulisan (70% - 58 calon dari 83 calon) Meningkatkan GPMP (3.14 ke 2.71) Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A dalam BT Penulisan (18.7% - 15 pelajar) Mengurangkan % murid yang gagal dlm matapelajaran BT Penulisan (39.76 ke 30)

KOS

TANGGUNGJAWAB

Meningkatkan pencapaian matapelajaran Bahasa Tamil Penulisan dalam UPSR dari segi kualiti dan kuantiti.

A. Peratus lulus matapelajaran BT Penulisan dalam UPSR B.GPMP. BT Penulisan UPSR

75.3%

82.5%

Guru matapelajaran Bahasa Tamil.

2.82

2.64

2.46

2.28

2.52

C.Bil.murid mendapat A matapelajaran Bahasa Tamil Penulisan D.Peratus murid gagal dalam matapelajaran BT Penulisan

13

17

21

25

22

24.69%

21.4%

18.1%

14.8%

17.5%

SJK(T) KLEBANG, 31200 CHEMOR, PERAK. PERINGKAT PANITIA/UNIT (TAHUNAN) - 2012


LAPISAN 2B: PANITIA MATAPELAJARAN BAHASA INGGERIS
SKRA: MENINGKATKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK

SJK(T) KLEBANG, 31200 CHEMOR, PERAK.


KPI OBJEKTIF TOV SASARAN PENCAPAIAN OTI/AR OTI/AR ETR 2012 77.45% 80.88% 84.3% B/MARK INISIATIF/STRATEGI Meningkatkan pencapaian lulus matapelajaran B.Inggeris (84.3% 70 calon dari 83) Meningkatkan GPMP (2.65 ke 2.57) Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A dalam B.Inggeris. (18.7% - 15 pelajar) Mengurangkan % murid yang gagal dlm matapelajaran B.Inggeris (25.98% ke 15.7%) KOS TANGGUNGJAWAB

Meningkatkan pencapaian matapelajaran Bahasa Inggeris dalam UPSR dari segi kualiti dan kuantiti.

A. Peratus lulus matapelajaran Bahasa Inggeris dalam UPSR B.GPMP. B.Inggeris UPSR C.Bil.murid mendapat A matapelajaran Bahasa Inggeris D.Peratus murid gagal dalam matapelajaran B.Inggeris

74.02%

79.8%

Guru matapelajaran Bahasa Inggeris

2.65

2.62

2.60

2.57

2.68

12

13

14

15

14

25.98%

22.56%

19.14% 15.7%

20.2%

PERINGKAT PANITIA/UNIT (TAHUNAN) - 2012


LAPISAN 2B: PANITIA MATAPELAJARAN MATEMATIK
SKRA: MENINGKATKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK

KPI OBJEKTIF TOV

SASARAN PENCAPAIAN OTI/AR OTI/AR ETR 2012 74.79% 87.39% 100%

B/MARK

INISIATIF/STRATEGI Meningkatkan pencapaian lulus matapelajaran Matematik (100% 83 calon dari 83) Meningkatkan GPMP Matematik (2.84 ke 1.91) Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A dalam Matematik (36.14% - 30 pelajar) Mengurangkan % murid yang gagal dlm matapelajaran Matematik (37.81% ke 0%)

KOS

TANGGUNGJAWAB

Meningkatkan pencapaian matapelajaran Matematik dalam UPSR dari segi kualiti dan kuantiti.

A. Peratus lulus matapelajaran Matematik dalam UPSR B.GPMP. Matematik UPSR C.Bil.murid mendapat A matapelajaran Matematik D.Peratus murid gagal dalam matapelajaran Matematik

62.19%

100%

Guru matapelajaran Matematik

2.84

2.53

2.22

1.91

1.96

18

22

26

30

20

37.81%

25.21%

12.61%

0%

0%

PERINGKAT PANITIA/UNIT (TAHUNAN) - 2012


LAPISAN 2B: PANITIA MATAPELAJARAN SAINS
SKRA: MENINGKATKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK

KPI OBJEKTIF TOV

SASARAN PENCAPAIAN OTI/AR OTI/AR ETR 2012 83.93% 91.96% 100%

B/MARK

INISIATIF/STRATEGI Meningkatkan pencapaian lulus matapelajaran Sains (100% - 83 calon dari 83) Meningkatkan GPMP Sains (2.55 ke 2.1) Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A dalam Sains (16.7% - 23 pelajar) Mengurangkan % murid yang gagal dlm matapelajaran Sains(24.1% ke 0%)

KOS

TANGGUNGJAWAB

Meningkatkan pencapaian matapelajaran Sains dalam UPSR dari segi kualiti dan kuantiti.

A. Peratus lulus matapelajaran Sains dalam UPSR B.GPMP. Sains UPSR C.Bil.murid mendapat A matapelajaran Sains D.Peratus murid gagal dalam matapelajaran Sains

75.90%

88.3%

Guru matapelajaran Sains.

2.55

2.4

2.25

2.1

2.34

17

19

21

23

18

24.1%

16.1%

8.1%

0%

0%