Anda di halaman 1dari 76

Click to edit Master subtitle style

Frasa Adjektif

8/28/12

PENDAHULUAN

8/28/12

PENDAHULUAN

Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif atau kata sifat sebagai kata intinya. Kata inti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut.

8/28/12

Frasa adjektif yang dibincangkan ialah yang berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsr keterangan dalam predikat. Sebagai unsur keterangan, kata adjektif hadir sesudah frasa kerja dan frasa sendi nama. Contohnya:

8/28/12

1. 2. 3. 4. 5.

Subjek (FN) Adiknya Markahnya Orang muda itu Anaknya Sekolahnya

(I) FRASA

ADJEKTIF SEBAGAI PREDIKAT

Predikat (FA) sangat pandai. tinggi. kacak sungguh. masih kecil lagi. jauh dari situ.

8/28/12

Subjek

SEBAGAI UNSUR KETERANGAN DALAM Predikat Frasa Utama Frasa PREDIKAT Adjektif Unsur Sebagai
Keterangan (a) Frasa Kerja berjalan tidur berucap di Beijing sangat cepat. nyenyak sekali. sungguh lantang. (b) Frasa Sendi Nama paling lama. amat kerap. panjang sungguh.

(II) FRASA ADJEKTIF

6. Dia 7. Bayi itu 8. Pemidato itu 9. Duta Besar itu

10. Pegawai belia kami ke pusat latihan 8/28/12 11. Surat daripada sahabat

Walau bagaimanapun, unsur frasa adjektif sebagai keterangan dapat hadir sebelum frasa kerja dan frasa sendi nama. Contohnya:
6. (a)Dia sangat cepat berjalan. 7. (a)Bayi itu nyenyak sekali tidur.

8/28/12

8. (a)Pemidato itu sungguh lantang berucap. 9. (a)Duta Besar itu paling lama di Beijing. 10. (a) Pegawai belia kami amat kerap ke pusat latihan.
8/28/12

11. (a) Panjang sungguh surat daripada sahabat penanya.

BINAAN FRASA ADJEKTIF: UNSUR PENGISI FRASA ADJEKTIF


8/28/12

BINAAN FRASA ADJEKTIF: UNSUR PENGISI FRASA ADJEKTIF

8/28/12

Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja atau deretan perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu atau kata penguat, sama ada di hadapan atau di belakangnya.

CONTOH
Kata Bantu Sudah Belum Masih Masih 8/28/12

Penguat Terlalu Agak Amat

Kata Adjektif Penguat Pandai Nakal Besar Tua Masak Jahat Kecil Kecil Cantik Ganas Sekali Sangat Betul Amat Sungguh -

Frasa adjektif terletak pada kata adjektif. Bahagian inti pula terdiri daripada dua jenis, mengikut binaannya:
(i) (ii)

Binaan satu perkataan. Binaan dua perkaaan.

8/28/12

8/28/12

Binaan ini terdiri daripada satu kata adjektif, seperti rajin, tinggi, nakal, baik, pucat, kosong, sederhana, cemas, dan sebagainya, seperti contohcontoh berikut: 12. Pelayan kedai Pak Ali rajin. 13. Kawan-kawan Ahmad cerdik.

BINAAN SATU PERKATAAN

15. 16. 17. 18. 19.

Warna kulit buku saya merah. Wanita itu baik sungguh. Mukanya pucat. Bilik tetamu itu kosong. Hidup seniman itu amat sederhana.

20. Hati mereka cemas. 21. Pada malam ini bulan sungguh 8/28/12 terang.

8/28/12

Kata adjektif boleh juga terdiri daripada perkataan berimbuhan, misalnya: sepandai, kemerahmerahan, terbaik, keinggerisinggerisan, setinggi, seperti yang terdapat dalam ayat-ayat berikut:

CONTOHNYA
22. Aminah tidak sepandai adiknya. 23. Dalam darjah ini markah Husnilah yang terbaik. 24. Langit kemerah-merahan pada waktu senja. 25. Gaya pertuturannya agak keinggeris-inggerisan.
8/28/12

26.

Bangunan ini tidak setinggi

BINAAN DUA PERKATAAN

Binaan jenis ini terdiri daripada dua perkataan, iaitu: (i) Kata Adjektif + Kata Adjektif (ii) Kata Adjektif + Kata Nama

8/28/12

Cantuman kata adjektif dengan kata adjektif atau kata adjektif dengan kata nama membentuk konstituen baharu dengan makna baharu. Berikut dibincangkan binaan kata adjektif yang terdiri daripada dua perkataan.

8/28/12

(a)

yang menekankan unsur keserasian makna, contohnya: o riang gembira


o letih lesu o cantik molek o lemak manis o gagah berani

(i) Binaan kata adjektif + kata adjektif Dua kata adjektif

8/28/12

o penat lelah

(b)

8/28/12

Dua kata adjektif yang maknanya berlawanan. Contohnya: o tinggi rendah o pahit manis o baik buruk o tua muda

(c)

Deretan dua kata adjektif dengan perkataan yang kedua digunakan oleh sebab unsur rima, yakni keindahan bunyi. Contohnya:
tinggi lampai gemuk gedempol kaya raya lemah gemalai kering kontang

8/28/12

(II) BINAAN KATA ADJEKTIF + KATA NAMA


(a) Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan: o merah jambu o o o o
8/28/12

hijau daun biru laut kuning langsat manis buah muda remaja

(b) Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan:


o panjang tangan o besar kepala o ringan tulang o terang hati o rabun ayam o buta huruf o terang tanah o banyak mulut
8/28/12

o tua keladi

UNSUR PENGUAT DALAM FRASA ADJEKTIF


Click to edit Master subtitle style 8/28/12

Boleh terdiri daripada satu kata adjektif dan kata adjektif yang disertai unsur penguatnya. Tiga jenis unsur penguat:
Penguat Penguat

hadapan belakang bebas

8/28/12

Penguat

PENGUAT HADAPAN

Terletak adjektif Contohnya:


terlalu paling sangat

di

hadapan

kata

nakal indah

sedap

8/28/12

CONTOH AYAT

Anak kecil itu terlalu nakal. Masakan ibunya paling sedap. Pemandangan di tasik itu sangat indah.

8/28/12

PENGUAT BELAKANG

Terletak adjektif Contohnya:


baik

di

belakang

kata

sekali lambat benar indah nian


8/28/12

CONTOH AYAT

Perangai budak itu baik sekali. Kereta api itu lambat benar. Istana di atas bukit itu indah nian.

8/28/12

PENGUAT BEBAS

Kedudukannya bebas Di hadapan atau di belakang kata adjektif Contohnya: amat indah/ indah amat sungguh berani/ berani sungguh

8/28/12

CONTOH AYAT
1.(a) Pemandangan di pantai itu amat indah. (b)Pemandangan di pantai itu indah amat. 2.(a)Pahlawan itu sungguh berani. (b)Pahlawan itu berani sungguh.
8/28/12

DUA UNSUR PENGUAT

Boleh hadir berderetan sebelum kata adjektif Contohnya:


sungguh

amat merdu sangat kurang sopan terlalu amat pedih


8/28/12

Click to edit Master subtitle style

8/28/12

KATA BANTU DALAM FRASA ADJEKTIF

Terdiri daripada kata adjektif yang disertai oleh kata bantu Contohnya:
sudah belum masih harus

besar cerdik kecil pandai

8/28/12

CONTOH AYAT

Anak itu sudah besar. Dia belum cerdik lagi. Anak kucingnya masih kecil. Semua pegawai harus pandai.

8/28/12

8/28/12

Ada kata bantu boleh sebelum/ sesudah penguat Contohnya: masih amat kecil belum terlalu jauh belum sangat pandai sungguh masih letih tentu sudah masak benar telah pandai

hadir

CONTOH AYAT

Anak-anak jiran saya belum bersekolah kerana masih amat kecil. Kami dapat mengejar Ali kerana dia belum terlalu jauh. Pemain itu belum sangat pandai kerana belum lama dilatih Kami terasa sungguh masih letih walaupun telah lama berehat. Buah yang diperam itu tentu sudah masak. Sesudah mengikuti latihan mereka benar telah pandai. berkali-kali,

8/28/12

Click to edit Master subtitle style

SUSUNAN FRASA ADJEKTIF DALAM AYAT

8/28/12

Tiga kedudukan frasa adjektif dalam ayat susunan biasa:


Selepas
Selepas

subjek (predikat)
frasa nama (penerang)

frasa kerja (keterangan)

Selepas

8/28/12

FRASA ADJEKTIF SEBAGAI PREDIKAT


Hadir selepas subjek Contohnya:

Rumah Ali sangat sederhana iaitu

Boleh disongsangkan mendahului subjek Contohnya:

8/28/12

Sangat sederhana rumah Ali

Hadir selepas kata kerja Contohnya:


Dia

FRASA ADJEKTIF SEBAGAI KETERANGAN


berjalan sangat cepat. pulang segera.

Mereka

8/28/12

KATA ADJEKTIF SEBAGAI PENERANG KATA NAMA


Hadir dalam frasa nama Menjadi penerang kepada kata nama Contohnya:

baharu warna merah


pelajar
8/28/12

Kata nama Pelajar Warna Minyak Bulan Baju Rumah Kopi Penutur Emas Pangkat bangunan

Penerang (kata Adjektif) Baharu Merah wangi Terang Putih Haram Segera Asli Tulen Rendah Tinggi

8/28/12

UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA ADJEKTIF


Dalam Master subtitleadjektif, unsur frasa style Click to edit keterangan boleh hadir sesudah kata adjektif. Contohnya:
o

8/28/12

Subjek
69. Pegawai itu 70. Rumah 71. Keadaannya 72. Buahnya 73. Badannya

Prediket (Frasa Adjektif) selalu sibuk dengan pekerjaannya. harus bersih demi kesihatan hidup kita. tetap cergas pada bulan puasa. manis ibarat gula. lemah dengan tiba-tiba.

8/28/12

Dari segi makna, keterangan bagi kata adjektif boleh digolongkan ke dalam beberapa golongan, iaitu:

8/28/12

(I) CONTOH KETERANGAN CARA


74. Badannya lemah dengan tiba-tiba. 75. Lukanya baik dengan sendirinya. 76. Pokok itu segar dengan cepatnya.
8/28/12

77. Buahnya manis ibarat gula. 78. Badannya kurus bagai lidi. 79. Suaranya merdu seperti buluh perindu.

(II) CONTOH KETERANGAN BANDINGAN

8/28/12

(III) CONTOH KETERANGAN HAL ATAU KEADAAN 80. Pegawai itu selalu sibuk dengan pekerjaannya. 81. Ramai penduduk desa masih melarat dalam kemiskinan. 82. Budak itu pandai dalam semua mata pelajaran.
8/28/12

(IV) CONTOH KETERANGAN TUJUAN


83. Rumah harus bersih kesihatan hidup kita.

demi

84. Rakyat mesti cergas untuk kemajuan masa depan. 85. Juruterbang harus hati-hati demi keselamatan semua penumpang.
8/28/12

(V) CONTOH KETERANGAN KEKERAPAN 86. Dia sakit selalu. 87. Pekerja itu jarang-jarang lewat. 88. Wanita itu sering sedih.

8/28/12

89. Anak itu sangat rindu akan emaknya. 90. Kita harus cinta akan tanah air. 91. Hang Tuah amat setia kepada rajanya.
8/28/12

(VI) CONTOH KETERANGAN TERHADAP

92. Budak itu lemah oleh sebab keletihan. 93. Murid-murid itu lembap kerana tiada bimbingan. 94. Makanan itu sedap kerana cukup bahan-bahannya.
8/28/12

(VII) CONTOH KETERANGAN MUSABAB

(VIII) CONTOH KETERANGAN WAKTU


95. Ali selalu sakit ketika masih kecil dahulu. 96. Pegawai itu sungguh cekap pada masa sekarang ini. 97. Pelatih-pelatih itu telah mahir dalam masa dua bulan sahaja. 8/28/12

(IX) CONTOH KETERANGAN TEMPAT


98. Kanak-kanak itu sakit pada kakinya. 99. Buah nanas manis di bahagian pangkalnya. 100.Bunyinya kuat daripada pembesar suara sebelah kanan.
8/28/12

FRASA ADJEKTIF DENGAN AYAT KOMPLEMEN


8/28/12

FRASA ADJEKTIF DENGAN AYAT KOMPLEMEN

Frasa adjektif sebagai prediket dapat diikuti oleh ayat komplemen, menjadikan ayat yang terhasil itu ayat majmuk. Contohnya:

8/28/12

Ayat Induk dengan Frasa Adjektif

Ayat Komplemen

101. Para peserta amat sedar bahawa persiapan mereka tidak mencukupi. 102. Ali tetap percaya 103. Mereka pasti yakin 104. Dia cukup insaf 105. Mereka agak ragu
8/28/12

bahawa anaknya masih hidup. bahawa pasukan sekolah mereka akan menang. bahawa dia perlu membaiki prestasinya. bahawa berita itu benar.

KESIMPULAN
Frasa adjektif sebagai prediket ialah satu binaan yang boleh terdiri daripada beberapa unsur yang dapat digambarkan seperti dalam jadual ini.
o

8/28/12

Kata Bantu + Kata Penguat + Kata Adjektif + Kata Penguat + Unsur Keterangan + Ayat Komplemen

8/28/12

Maksud jadual ini ialah bahawa frasa adjektif boleh mengandungi kata bantu, dua kata penguat, dua kata adjektif, unsur keterangan, dan ayat komplemen. Kata adjektif yang pertama merupakan unsur inti yang wajib bagi seluruh binaan itu, sementara unsur-unsur yang lain ialah unsur tambahan yang bersifat pilihan yang menerangkan unsur inti.

8/28/12

Jika dua kata adjektif hadir berderetan yang membawa makna berlawanan, maka kedua-duanya tidak boleh digugurkan, misalnya tinggi rendah. Sebaliknya, jika unsur adjektif yang kedua membawa maksud keserasian atau berunsur rima, maka perkataan yang kedua boleh digugurkan. Contohnya, riang gembira atau hitam

8/28/12

Di sini diberikan contoh frasa adjektif dengan pelbagai keadaan binaan unsur-unsurnya.

8/28/12

o masih kuat o sudah kurus

(I) KATA BANTU + KATA ADJEKTIF

o belum sihat o mahu cantik o telah gering

8/28/12

o sungguh cantik o amat dalam o lebih baik o paling tinggi o agak kecil

(II) KATA PENGUAT + KATA ADJEKTIF

8/28/12

(III) KATA BANTU + KATA PENGUAT + KATA ADJEKTIF


masih agak kecil belum terlalu awal mahu benar pandai masih terlalu banyak sudah amat jelas

8/28/12

besar sekali cantik betul

(IV) KATA ADJEKTIF + KATA PENGUAT

baik benar banyak sungguh panjang sangat

8/28/12

masih awal sangat

(V) KATA BANTU + KATA ADJEKTIF + KATA PENGUAT

sudah baik sungguh belum masak benar mahu pandai sekali sudah tua betul

8/28/12

(VI) KATA PENGUAT + KATA ADJEKTIF + KATA PENGUAT


amat cantik sekali sangat baik benar sungguh indah nian

8/28/12

(VII) KATA PENGUAT + KATA ADJEKTIF + UNSUR KETERANGAN

sangat manis pangkalnya

pada

bahagian

sungguh cinta akan tanah airnya


sangat sibuk dengan pekerjaannya

amat malas oleh sebab kejemuan sungguh halus ibarat sutera

8/28/12

sungguh yakin bahawa mereka telah tiba amat percaya pernah datang
bahawa budak kita itu

(VIII) KATA PENGUAT + KATA ADJEKTIF + AYAT KOMPLEMEN

sangat sedar bahawa lemah

masih

8/28/12

amat insaf bahawa kelemahannya menyebabkan kekalahan itu

(IX) KATA ADJEKTIF + KATA PENGUAT + AYAT KOMPLEMEN sedar sungguh bahawa persiapannya
tidak mencukupi

percaya benar bahawa anaknya telah berjaya yakin betul bahawa pasukannya akan menang insaf benar bahawa kelemahannya menyebabkan kekalahan itu percaya sungguh bahawa
ayahnya

8/28/12

masih riang gembira tetap gagah berani

(X) KATA BANTU + KATA ADJEKTIF + KATA ADJEKTIF

sudah besar panjang pasti letih lesu

8/28/12

Frasa adjektif yang terdiri daripada dua kata adjektif boleh didahului oleh kata bantu tetapi tidak boleh disertai kata penguat. Untuk lebih jelas lagi, contohcontoh di atas dapat digambarkan seperti jadual yang berikut :

8/28/12

Kata bantu Kata penguat belum belum belum sungguh terlalu sungguh sangat

Kata adjektif sihat cantik lewat -

Kata adjektif besar masak indah manis

Kata penguat sekali benar nian -

Kata Ayat keterangan komplemen -

pada bahagian pangkalnya bahawa mereka telah tiba

sungguh 8/28/12

yakin

TAMAT

8/28/12