Anda di halaman 1dari 12

Tajuk 4

Ahli kumpulan :
MUFIDAH DHAMIRAH BINTI MIHAT FARAHHANIS BINTI MOHAMAD BADRUDIN SITI MAISARAH BINTI IDRIS NURUL SYAHIRAH BINTI MOHD SALIM MOHAMAD SYAMIL SUFI BIN ZULKEFLI

Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur

Nak sediakan Rancangan Pengajaran haruslah ambil tahu Komponan Persediaan Mengajar

KOMPONEN PERSEDIAAN

KOMPONEN PENYAMPAIAN Set induksi Perkembangan - Langkah-langkah - Masa - Isi pelajaran Kaedah penyampaian - Strategi - penggunaan sumber - Penerapan nilai

-Maklumat am -Objektif umum & khusus - Isi pelajaran - Nilai murni - Sumber pengajaran: abm & bahan rujukan - Langkah keselamatan - Pengetahuan sedia ada

KOMPONEN PENUTUP

- Kesimpulan - Penilaian - Tugasan - Ulasan diri

Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat iaitu sebelum (peringkat persediaan), semasa (peringkat pelaksanaan aktiviti) dan selepas aktiviti (peringkat susulan dan penilaian).

Peringkat persediaan
Pada peringkat ini, guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas, Iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti.

(ii)Guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad imbasan, bahan stensilan, gambar, alat tulis dan seumpamanya) yang

akan digunakan dalam proses P & P.

(iii)Guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik, mencukupi, boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya, semasa mereka

membuat
diarahkan.

atau

melaksanakan

tugasan

sebagaimana

Peringkat pelaksanaan aktiviti


Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting, iaitu :

(i) Murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana


diarahkan.

(i) Guru menyelia dan memberi bimbingan secara


kelas, kumpulan atau berpasangan, bahkan secara

individu sekiranya perlu.

Peringkat susulan dan penilaian


Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada :

(i) (ii)

(iii)

Objektif pengajarannya tercapai atau tidak. Murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan Mengetahui apakah kekuatan dan kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan.

(iv) Guru boleh membuat penambahbaikan

mengenai
Contohnya,

maklumat
guru boleh

yang

diperoleh.
murid

meminta

melaksanakan tindakan susulan seperti aktiviti


pemulihan (untuk murid-murid yang lemah)

dan aktiviti pengayaan (untuk murid-murid


yang berpotensi cemerlang).

Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran

(a) Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu (c) Mengambil kira latar belakang pendidikan, status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar (d) Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran di mana akan meninggalkan kesan yang baik kepada murid-murid (e) Kesesuaian bahan yang dipilih membantu meningkatkan motivasi, mendorong, menggerak, merangsang, minat, mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadap topik pengajaran pada hari tersebut. (f) Bahan yang dipilih mesti mencabar kerana akan merupakan rangsangan yang menggerakkan akal (pemikiran), kemudiannya mempengaruhi tindakan (tingkah laku) seseorang. (g) Menggunakan bahan konkrit dahulu barulah kepada kepada bahan abstrak, bahan mudah kepada yang kompleks (h) Mempunyai hubungan dari satu kandungan bab kepada bab yang lain (i) Bahan yang jimat dan murah (j) Bahan yang praktikal (boleh guna secara berulangkali, boleh dimanfaat juga kemahiran lain (k) Bahan yang bersifat luwes - bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai