Anda di halaman 1dari 6

PROGRAM LINUS & PROTIM

JAN 2012

07
posted by Mohd Fadzil Bin Abdul Hanid on TEMUDUGA GURU SPP 1 comment

PROGRAM LINUS

& PROTIM

APA MAKSUD PROGRAM LINUS? Akronim kepada perkataan LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Screening Saringan). Jadi maknanya Program Saringan Literasi dan Numerasi. Program ini dirancang dan dibentuk sebagai penambahbaikan program sedia ada (KIA2M), memastikan semua murid Tahun 1 pada 2010menguasai asas membaca, menulis dan mengira pada akhir tahun 3 menjelang Tahun 2011.

DEFINISI LITERASI Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian. KEMAHIRAN ASAS LITERASI TAHUN 1 Boleh membaca, menulis dan memahami minima 500 patah perkataan

dan ayat mudah. TAHUN 2 Boleh membaca, menulis dan memahami minima 800 patah perkataan dan ayat mudah menggunakan kata sendi. TAHUN 3 Boleh membaca, menulis dan memahami minima 1000 patah perkataan dan ayat mudah dengan kata sendi dalam satu perenggan. DEFINISI NUMERASI Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian. KEMAHIRAN ASAS NUMERASI TAHUN 1 - Kemahiran : Membaca, menulis dan mengira mengikut turutan nombor hingga 50. - Operasi asas : Faham fakta asas tambah dan tolak - Aplikasi : Mengira wang hingga RM 10, memahami masa dan ukuran asas TAHUN 2 - Kemahiran : Membaca, menulis dan mengira turutan nombor hingga 100 - Operasi asas : Faham fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi -Aplikasi : Mengira wang hingga RM 50, memahami waktu dalam jam dan mengukur panjang/pendek objek TAHUN 3 - Kemahiran : Membaca, menulis dan mengira mengikut turutan nombor hingga 1000. - Operasi asas : Faham fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi - Aplikasi : Mengira wang hingga RM 100, memahami waktu dalam jam dan minit serta mengukur objek dalam unit piawai

LINUS

Semua

murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan

untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir 2012
Terdiri

dari guru Bahasa Malaysia dan guru Matematik serta dibantu oleh

Guru Pemulihan
KIA2M

(2006) memfokuskan kepada Tahun 1 sahaja. Tahun 2 dan 3 dibawah memfokuskan pada Tahap 2 yang dirasakan terlalu lewat dalam

kendalian guru pemulihan


PROTIM

usaha memulihkan kemahiran literasi dan numerasi LATAR BELAKANG


*

Satu daripada National Key Result Area (NKRA) murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan

semua

untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir 2012.
(NKRA *

= Bidang Keberhasilan Utama Negara)

Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan

rendah (Kohort Pertama).


*

untuk menerajui usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi dalam kalangan murid sekolah rendah.
Rasional *

Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira murid (yang tidak mempunyai masalah pembelajaran) yang belum

guru pemulihan khas di sekolah masing-masing.


*

(PROTIM) untuk murid Tahap II.


Masalah

menguasai kemahiran asas M3 dengan baik masih belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya:
Program-program

yang dilaksanakan tidak gagal tetapi tidak dapat

memenuhi kehendak NKRA.

KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan

supaya masalah 3M dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang belum menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan sukar memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya.
*

Program alternatif yang dirangka merupakan suatu program yang

bersepadu untuk murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3 (Tahap I) menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Program ini dinamakan Program Saringan Literasi dan Numerasi (LINUS). Matlamat LINUS
-

Celik huruf

Celik nombor Strategi Pelaksanaan Di Sekolah


Program

LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK, SJKC, SJKT dan SABK. 3 peringkat saringan bagi setiap tahun (Tahun 1, 2, 3): 1 (Mac) 2 (Jun) 3 (September)

Terdapat Saringan Saringan Saringan Semua

murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk menilai oleh guru BM/Matematik/Pemulihan.

tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun.
Dikendalikan Instrumen

dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI, BC-BI, BT-BI.

PROTIM ( PROGRAM PEMULIHAN 3M) PROTIM adalah satu program pembangunan yang dilaksanakan ke atas murid tahun 4, 5 dan 6 di setiap sekolah di mana murid-muridnya menghadapi masalah penguasaan asas membaca, menulis dan mengira atau lebih dikenali dengan masalah 3M. Sebelum PROTIM diperkenalkan, Guru Pemulihan bertanggungjawab sepenuhnya mengajar murid yang bermasalah ini. PROTIM pula adalah sebahagian daripada sejarah hidup Program PEMULIHAN. PROTIM mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan PEMULIHAN. Aras modul dalam program PROTIM ini sedikit berbeza dengan aras modul dalam program PEMULIHAN. Ini kerana modul PROTIM melibatkan penguasaan sistem bahasa. Gambar masih menjadi pilihan utama dalam modul ini untuk membantu pemahaman murid. Berbanding program PEMULIHAN, program PROTIM mahukan murid menyelesaikan banyak latih tubi dalam satu-satu masa yang ditetapkan.

Aras soalannya sederhana sukar kerana kebanyakan murid dalam program PROTIM sudah menguasai asas 3M. Murid dalam program PROTIM sudah ramai yang tahu membaca. Cuma yang menjadi masalah adalah, murid seringkali melakukan kesilapan semasa menulis. Gambar yang sepatutnya ditulis sebagai : SELIPAR murid tulis SIPE LOCENG ditulis LONCENG SELUAR ditulis SUAR dan banyak lagi. Sesetengah sekolah melaksanakan PROTIM dalam dua sesi iaitu, pagi sebelum rehat untuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan selepas rehat untuk mata pelajaran Matematik. Kedua-dua program ini akan melepaskan murid mereka setelah didapati cemerlang dalam ujian penilaian yang dijalankan. Semoga, coretan ini dapat memberi maklumat berguna untuk semua. PROTIM dilaksanakan di sekolah bagi murid yang juga menghadapi masalah 2M dalam kategori aras rendah. Sasaran program PROTIM ini adalah untuk murid tahun 4, 5 dan 6 pada mulanya. Di bawah modul yang sama, murid dikehendaki menjalani satu ujian tapisan. Murid yang gagal mencapai sekurang-kurangnya 90 daripada 100 markah akan terlibat dalam program PROTIM ini. PROTIM bagi Tahun 6 pula dijalankan selepas murid-murid selesai menduduki peperiksaan UPSR.