Anda di halaman 1dari 8

1.

0 CD Aplikasi
1.1 Semua Pengurus Pasukan akan dibekalkan dengan satu CD. Kandungan CD ialah Program SISMAS_CLIENT MANUAL SISMAS_CLIENT Fail Pendaftaran Peserta dalam format MICROSOFT EXCEL Apabila CD dimasukkan, dwi-klik pada My Computer dan klik pada IKON SISMAKAN_CLIENT. Skrin seperti Rajah 1 dipaparkan.

1.2

2.0 PROSES INSTALLASI


2.1 Paparan Rajah 1 akan muncul di skrin komputer anda.

Rajah 1 2.2 2.3 Teruskan proses installasi dengan menekan butang next. Rajah 2 akan muncul di skrin komputer anda.

Rajah 2 2.4 2.5 Teruskan dengan menekan butang next. Kemudian Rajah 3 akan muncul di skrin komputer anda.

Rajah 3 2.6 2.7 Klik butang next pada paparan Rajah 3 dan simpan program SISMAS_CLIENT dalam pemacu C: di bawah folder C:\SISMAS. Kemudian Rajah 4 pula akan dipaparkan pada skrin komputer anda.

Rajah 4 2.8 Klik sahaja butang next pada paparan anda.

Rajah 5 2.9 2.10 Klik butang next pada Rajah 5. Proses installasi akan bermula secara automatik. Di akhir proses installasi dalam Rajah 6, klik butang Finish.

Rajah 6 2.11 Setelah selesai proses installasi, satu icon shortcut SISMAS_CLIENT akan muncul di desktop anda seperti contoh dibawah.

3.0 PROSES PENDAFTARAN PESERTA


3.1 3.2 Klik pada shortcut SISMAS_CLIENT. Rajah 7 akan terpapar di skrin komputer anda.

Rajah 7

3.3 3.4 3.5 3.6

Pastikan semua OK terpapar pada Regional Setting. Sekiranya terdapat sebarang kesalahan pada Regional Setting, klik pada butang Betulkan Secara Automatik. Sekiranya tidak terdapat sebarang kesalahan pada Regional Setting maka klik sahaja butang OK. Setelah butang OK diklik, maka Rajah 8 akan muncul di skrin komputer anda.

Rajah 8 3.7 Pada permulaan proses pendaftaran, klik pada butang Sekolah Rendah untuk mendaftar peserta sekolah rendah atau Sekolah Menengah untuk mendaftar peserta sekolah menengah. 5

3.8

Kemudian, pilih SEKOLAH dan KELAS peserta yang ingin didaftarkan. Perhatikan NO MULA dan NO AKHIR yang dipaparkan. Nombor peserta yang didaftarkan hendaklah bermula dari NO MULA dan tidak melebih NO AKHIR. Sekiranya bilangan peserta melebihi had tersebut, sila hubungi tuanrumah kejohanan

3.9

Pastikan nombor peserta yang dimasukkan adalah berturutan seperti contoh 111, 112, 113, 114 dan 115 dalam ruang seperti Rajah 9

Rajah 9 3.10 3.11 Masukkan nama peserta berserta dengan no KP atau sijil lahir, tarikh lahir, acara individu dan acara berpasukan yang akan disertai dalam Rajah 9. Setelah selesai, simpan data yang telah dimasukkan dengan menekan butang Simpan Data.

3.12

Sekiranya terdapat lebih daripada lima (5) orang peserta untuk satusatu kategori, maka simpan dahulu data yang telah dimasukkan dengan menekan butang Simpan Data. Kemudian, klik pada butang Tambah Data dan ulangi prosedur 3.12 hingga prosedur 3.14.

3.13

Sila pastikan no peserta adalah berturutan dengan data yang telah disimpan sebelum memulakan dengan Kelas yang berbeza dan ulangi prosedur 3.11 sehingga prosedur 3.15.

4.0 SEMAKAN DATA PESERTA

4.1 Setelah selesai penyimpanan semua data peserta lelaki dan perempuan, semak semula data yang telah dimasukkan dengan merujuk kepada skrin ruangan semak data peserta dalam Rajah 10.

Rajah 10: Senarai Nama Peserta Yang Telah Didaftarkan 4.2 Jika terdapat sebarang kesalahan, sila klik pada senarai nama peserta yang telah didaftarkan seperti dalam Rajah 10 dan data tersebut akan terpapar pada ruangan pembetulan pada Rajah 11.

Rajah 11 4.3 Sila betulkan pada ruang pembetulan dalam Rajah 11 dan klik butang Kemaskini. Klik butang Padam Rekod jika anda hendak memadam rekod yang telah dipilih dari senarai nama peserta yang telah didaftarkan. 4.4 Sekiranya tidak terdapat sebarang perubahan, teruskan ke proses mengeksport data.

5.0 PROSES MENGEKSPORT DATA


5.1 Mula-mula, klik pada pemacu yang menjadi pilihan contohnya Pemacu A untuk disket. Jika penghantaran dilakukan dengan Thumb Drive, pastikan Nama Drive tersebut. Contohnya F:

5.2 Dicadangkan semua pengurus pasukan menggunakan disket untuk menyimpan data pendaftaran peserta pasukan masing-masing. 5.3 Setelah membuat pilihan pemacu, klik butang Eksport Data.

5.4

Klik Yes pada paparan seterusnya.

5.5 Segala data akan disimpan dalam pemacu pilihan anda. Pengesahan proses eksport data Rajah 12 dipaparkan di bahagian tengah skrin di antara Rajah 9 dan Rajah 10.

Rajah 12 Sekiranya terdapat sebarang masalah, sila hubungi En. Haris di email yang berikut hafaba@gmail.com.