Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

HALAMAN PENGAKUAN

PENGHARGAAN

ii

ISI KANDUNGAN 1.0 2.0 PENDAHULUAN GURU DAN CABARAN SEMASA 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Beban Tugas Guru Di Sekolah Inovasi Dalam Pendidikan Globalisasi dan Pendidikan Kepelbagaian Budaya Pengaruh Teknologi Maklumat Komunikasi Pendemokrasian Pendidikan

iii 1

2 3 4 5 7 8

3.0

TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN GURU

10

LAMPIRAN SENARAI RUJUKAN REFLEKSI

iii