Anda di halaman 1dari 3

KUIZ SEJARAH TINGKATAN 2

NAMA :
TINGKATAN :
ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN

1
0

1. Mengapakah Pulau Pinang dikatakan startegik?


............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2. Mengapakah NNS ditubuhkan pada tahun 1826?

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

3. Mengapakah perlantikan Tengku Abdullah sebagai raja muda ditentang oleh kerabat
diraja Kedah?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. Apakah kepentingan Pulau Pinang kepada SHTI?

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

5. Apakah dasar yang diamalkan oleh British ke atas ngeri-negeri melayu sebelum
tahun 1874?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
6. Pertapakan British di Selangor menemui kegagalan walaupun terlibat dalam Perang
Klang. Apakah kejadian yang akhirnya membolehkan British menguasai Selangor?

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

RESIDEN
J.W.W.BIRCH

NEGERI

JP RODGER
JG DAVIDSON
PJ MURRAY
7.

NEGERI
PAHANG

PERISTIWA

PERAK
SELANGOR
NEGERI SEMBILAN
8.

9. Nyatakan 4 usaha Tengku Mahmud mengekalkan identiti negeri Kedah?

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................................................................................................
10.Apakah kepentingan surat sungai kepada orang cina?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................