Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Pentaksiran Kerja Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

Rubrik Pemarkahan)

Kursus:

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

Tarikh Mula: 11/8/2012 Tempoh: Tarikh Serahan: 11/9/2012 2012/Semester 3

Program: Kumpulan: Disediakan oleh: Disahkan oleh: Nama & Tandatangan: Tarikh:

PPG

Tahun/Semester:

Penyelaras Kursus

Ketua Jabatan

Menjawab 5 soalan tugasan yang diberikan dalam Pembelajaran Atas Talian (Online alearning) 3. Bincangkan pembangunan politik dari tahun 1946 hingga tahun 1957 dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. masyarakat dan kumpulan etnik. 4. Membincangkan peranan masyarakat dan kerajaan dalam mengeratkan hubungan etnik. Menghuraikan konsep Islam Hadhari dan hubungan etnik. Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan yang telah diberikan Tugasan Projek (100 % : Wajaran 50%) Kerjasama dan pemuafakatan politik antara etnik di negara kita bertitik tolak daripada perjuangan menuntut kemerdekaan. 5. Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 1. 2012 GURU PELATIH : Hasil Pembelajaran Kursus 1.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM. 5 Objektif Projek Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. JOHOR PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (DPLI) TUGASAN PROJEK NAMA PROGRAM : PPG TAJUK KURSUS : HUBUNGAN ETNIK KOD KURSUS TARIKH MULA : WAJ3106 11 OGOS 2012 SEMESTER : 3 TARIKH HANTAR 11 SEPT. Membincangkan aspek kerjasama politik dan hubungan etnik. 2. Meramal cabaran pluraliti budaya dan hubungan etnik di Malaysia. Menjelaskan pluraliti budaya. . 2. Menghasilkan satu penulisan esei aspek kerjasama politik dan hubungan etnik di Malaysia dari tahun 1946 hingga 1957 berdasarkan format yang telah ditetapkan 2. 3.

5. menghuraikan sejauhmana kerjasama dan permuafakatan politik antara etnik dapat membantu kemantapan politik dan mempercepatkan proses kemerdekaan Tanah Air. Kulit muka hadapan berwarna kuning. Nama ahli kumpulan dan bergambar. 6. 3. Rujukan mengikut APA 5. membincangkan pembangunan politik dari tahun1946 hingga ke tahun 1957. Nama pensyarah. Tarikh serah. Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan dan individu. ii. Kod kursus dan nama kursus. Bahagaian C : Penulisan Reflektif (10%) Anda dikehendaki membuat satu penulisan reflektif . Bahagian D. Pengalaman anda semasa melakukan tugasan A. Amalan plagiat tidak dibenarkan. Panjang tugasan tidak lebih daripada 15-20 muka surat. 2.Jika didapati berlaku pelajar akan digagalkan kerja kursus. 6. Lampiran. 2. Anda boleh berkolaboratif untuk mengumpul data. . 3. Huraikan pengetahuan baharu yang anda perolehi semasa melakasanakan tugasan tersebut. 4. ii. Masalah yang dihadapi semasa menjalankan tugasan dan bagaimana anda mengatasinya.Bahagian A : Penulisan Esei (60%) Anda secara berkumpulan (3 atau 4 orang sekumpulan) dikehendaki menyediakan penulisan esei: i. Format penulisan anda adalah seperti berikut:  Font Arial  Saiz font 11  Langkau baris 1.Penulisan refleksi anda perlu merangkumi aspekaspek berikut: i. Bahagian E: Tugasan perlu lengkap dengan butiran yang berikut: 1. iii. 7.Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Bahagian B: Soalan-soalan Tugasan (30%) Menjawab lima soalan tugasan yang diberikan melalui Pembelajaran Atas (Online Learning). Nombor kad pengenalan setiap ahli kumpulan.5  Margin kiri dan kanan 1”  Margin atas dan bawah 1” 4.

Bahagian G: Kriteria Pentaksiran: Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan. Liputan isi kandungan yang menyeluruh. Penulisan esei dan refleksi haruslah menunjukkan kefasihan bahasa. 3. Rujukan perlulah daripada pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan.Bahagian F : Tugasan yang baik haruslah menunjukkan kriteria berikut: 1. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang relevan bagi menyokong penulisan esei Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dengan sokongan Ilmiah. 5. Disediakan Oleh: (Hajah Zubedah Binti Abdullah) Penyelaras Unit Pengajian Sosial Jabatan Kajian Sosial IPGK Temenggong Ibrahim Johor Disahkan Olehh (Sae’dah Binti Mohd Shah) Ketua Jabatan Jabatan Kajian Sosial IPGK Temenggong Ibrahim Johor. . laras yang sesuai dan dan tiada kesalahan ejaan. 4.konsisten dan relevan. 2.

Saiz huruf ialah 11 . akhbar. Pembangunan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia   Kemajmukan etnik dalam proses politik di Malaysia Kerjasama politik dan hubungan etnik TUGASAN WAJARAN CATATAN 1. 60%  Kriteria penilaian keseluruhan:  Kandungan  Perbincangan kritikal dan reflektif  Persembahan  Organisasi  Bahasa  Rujukan dan bahanbahan sokongan Komitmen  Menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan  Berusaha mencari bahan rujukan relevan dan terkini Refleksi  Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dan mencatat refleksi dengan kaedah penulisan refleksi yang bermutu   2.5 spacing .Lampiran Amalan plagiat tidak dibenarkan. Format penulisan tugasan adalah . Panjang tugasan tidak lebih daripada 15 hingga 20 muka surat. internet dan lain-lain. majalah jurnal.Fon Arial .Langkau 1.Rujukan mengikut format APA .Spesifikasi Tugasan TAJUK 1. Penulisan refleksi  Kebolehan menganalisis pengalaman yang dilalui semasa melaksanakan projek penulisanesei dan tugasan  Pengetahuan baharu yang tercapai 30% 10% . Penulisan Esei   Secara berkumpulan 3 atau 4 orang sekumpulan merujuk kepada sumbersumber yang berbeza dan berwibawa seperti buku. Tugasan OLL  Menjawab 5 Soalan tugasan yang diberikan dalam melalui Pembelajaran Atas Talian (Online Learning) 3.