Kkbi Waj3106 Ppg 2012

Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Pentaksiran Kerja Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

Rubrik Pemarkahan)

Kursus:

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

Tarikh Mula: 11/8/2012 Tempoh: Tarikh Serahan: 11/9/2012 2012/Semester 3

Program: Kumpulan: Disediakan oleh: Disahkan oleh: Nama & Tandatangan: Tarikh:

PPG

Tahun/Semester:

Penyelaras Kursus

Ketua Jabatan

4. Menghuraikan konsep Islam Hadhari dan hubungan etnik. 2. JOHOR PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (DPLI) TUGASAN PROJEK NAMA PROGRAM : PPG TAJUK KURSUS : HUBUNGAN ETNIK KOD KURSUS TARIKH MULA : WAJ3106 11 OGOS 2012 SEMESTER : 3 TARIKH HANTAR 11 SEPT. Menjawab 5 soalan tugasan yang diberikan dalam Pembelajaran Atas Talian (Online alearning) 3. Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan yang telah diberikan Tugasan Projek (100 % : Wajaran 50%) Kerjasama dan pemuafakatan politik antara etnik di negara kita bertitik tolak daripada perjuangan menuntut kemerdekaan. 2. Membincangkan peranan masyarakat dan kerajaan dalam mengeratkan hubungan etnik. Menjelaskan pluraliti budaya. Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 1. Bincangkan pembangunan politik dari tahun 1946 hingga tahun 1957 dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM. 2012 GURU PELATIH : Hasil Pembelajaran Kursus 1. 5. . Menghasilkan satu penulisan esei aspek kerjasama politik dan hubungan etnik di Malaysia dari tahun 1946 hingga 1957 berdasarkan format yang telah ditetapkan 2. 3. Meramal cabaran pluraliti budaya dan hubungan etnik di Malaysia. Membincangkan aspek kerjasama politik dan hubungan etnik. masyarakat dan kumpulan etnik. 5 Objektif Projek Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1.

Format penulisan anda adalah seperti berikut:  Font Arial  Saiz font 11  Langkau baris 1. 3. ii. Bahagian D.Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. 4. Amalan plagiat tidak dibenarkan.Bahagian A : Penulisan Esei (60%) Anda secara berkumpulan (3 atau 4 orang sekumpulan) dikehendaki menyediakan penulisan esei: i. 6. membincangkan pembangunan politik dari tahun1946 hingga ke tahun 1957. 2. 2. Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan dan individu. Kulit muka hadapan berwarna kuning.Jika didapati berlaku pelajar akan digagalkan kerja kursus. Anda boleh berkolaboratif untuk mengumpul data.5  Margin kiri dan kanan 1”  Margin atas dan bawah 1” 4. 3. Nama ahli kumpulan dan bergambar. Bahagaian C : Penulisan Reflektif (10%) Anda dikehendaki membuat satu penulisan reflektif . Huraikan pengetahuan baharu yang anda perolehi semasa melakasanakan tugasan tersebut. Tarikh serah. 7. Rujukan mengikut APA 5. ii. Pengalaman anda semasa melakukan tugasan A. menghuraikan sejauhmana kerjasama dan permuafakatan politik antara etnik dapat membantu kemantapan politik dan mempercepatkan proses kemerdekaan Tanah Air. 5. Bahagian B: Soalan-soalan Tugasan (30%) Menjawab lima soalan tugasan yang diberikan melalui Pembelajaran Atas (Online Learning). Panjang tugasan tidak lebih daripada 15-20 muka surat. Lampiran.Penulisan refleksi anda perlu merangkumi aspekaspek berikut: i. iii. Kod kursus dan nama kursus. Nama pensyarah. Bahagian E: Tugasan perlu lengkap dengan butiran yang berikut: 1. . Nombor kad pengenalan setiap ahli kumpulan. Masalah yang dihadapi semasa menjalankan tugasan dan bagaimana anda mengatasinya. 6.

3. Bahagian G: Kriteria Pentaksiran: Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan. Penulisan esei dan refleksi haruslah menunjukkan kefasihan bahasa. 4. . Liputan isi kandungan yang menyeluruh. laras yang sesuai dan dan tiada kesalahan ejaan. Rujukan perlulah daripada pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan.Bahagian F : Tugasan yang baik haruslah menunjukkan kriteria berikut: 1.konsisten dan relevan. 5. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang relevan bagi menyokong penulisan esei Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dengan sokongan Ilmiah. Disediakan Oleh: (Hajah Zubedah Binti Abdullah) Penyelaras Unit Pengajian Sosial Jabatan Kajian Sosial IPGK Temenggong Ibrahim Johor Disahkan Olehh (Sae’dah Binti Mohd Shah) Ketua Jabatan Jabatan Kajian Sosial IPGK Temenggong Ibrahim Johor. 2.

akhbar. Penulisan refleksi  Kebolehan menganalisis pengalaman yang dilalui semasa melaksanakan projek penulisanesei dan tugasan  Pengetahuan baharu yang tercapai 30% 10% . Penulisan Esei   Secara berkumpulan 3 atau 4 orang sekumpulan merujuk kepada sumbersumber yang berbeza dan berwibawa seperti buku.Spesifikasi Tugasan TAJUK 1. 60%  Kriteria penilaian keseluruhan:  Kandungan  Perbincangan kritikal dan reflektif  Persembahan  Organisasi  Bahasa  Rujukan dan bahanbahan sokongan Komitmen  Menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan  Berusaha mencari bahan rujukan relevan dan terkini Refleksi  Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dan mencatat refleksi dengan kaedah penulisan refleksi yang bermutu   2.Rujukan mengikut format APA .5 spacing . internet dan lain-lain.Langkau 1. Panjang tugasan tidak lebih daripada 15 hingga 20 muka surat. Tugasan OLL  Menjawab 5 Soalan tugasan yang diberikan dalam melalui Pembelajaran Atas Talian (Online Learning) 3.Saiz huruf ialah 11 . Format penulisan tugasan adalah . Pembangunan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia   Kemajmukan etnik dalam proses politik di Malaysia Kerjasama politik dan hubungan etnik TUGASAN WAJARAN CATATAN 1.Lampiran Amalan plagiat tidak dibenarkan.Fon Arial . majalah jurnal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful