Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Pentaksiran Kerja Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

Rubrik Pemarkahan)

Kursus:

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

Tarikh Mula: 11/8/2012 Tempoh: Tarikh Serahan: 11/9/2012 2012/Semester 3

Program: Kumpulan: Disediakan oleh: Disahkan oleh: Nama & Tandatangan: Tarikh:

PPG

Tahun/Semester:

Penyelaras Kursus

Ketua Jabatan

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM. Meramal cabaran pluraliti budaya dan hubungan etnik di Malaysia. Menjawab 5 soalan tugasan yang diberikan dalam Pembelajaran Atas Talian (Online alearning) 3. Membincangkan aspek kerjasama politik dan hubungan etnik. 5 Objektif Projek Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. 2. Menghuraikan konsep Islam Hadhari dan hubungan etnik. Menjelaskan pluraliti budaya. Menghasilkan satu penulisan esei aspek kerjasama politik dan hubungan etnik di Malaysia dari tahun 1946 hingga 1957 berdasarkan format yang telah ditetapkan 2. 5. Membincangkan peranan masyarakat dan kerajaan dalam mengeratkan hubungan etnik. masyarakat dan kumpulan etnik. 3. 2012 GURU PELATIH : Hasil Pembelajaran Kursus 1. Bincangkan pembangunan politik dari tahun 1946 hingga tahun 1957 dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. . 4. Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 1. JOHOR PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (DPLI) TUGASAN PROJEK NAMA PROGRAM : PPG TAJUK KURSUS : HUBUNGAN ETNIK KOD KURSUS TARIKH MULA : WAJ3106 11 OGOS 2012 SEMESTER : 3 TARIKH HANTAR 11 SEPT. 2. Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan yang telah diberikan Tugasan Projek (100 % : Wajaran 50%) Kerjasama dan pemuafakatan politik antara etnik di negara kita bertitik tolak daripada perjuangan menuntut kemerdekaan.

Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan dan individu. Nama pensyarah. 3. membincangkan pembangunan politik dari tahun1946 hingga ke tahun 1957.Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. 6. Pengalaman anda semasa melakukan tugasan A. Panjang tugasan tidak lebih daripada 15-20 muka surat. Rujukan mengikut APA 5. .Bahagian A : Penulisan Esei (60%) Anda secara berkumpulan (3 atau 4 orang sekumpulan) dikehendaki menyediakan penulisan esei: i. ii. Masalah yang dihadapi semasa menjalankan tugasan dan bagaimana anda mengatasinya. Nombor kad pengenalan setiap ahli kumpulan. Amalan plagiat tidak dibenarkan. Kod kursus dan nama kursus. ii. 2. 4. Bahagian D. Format penulisan anda adalah seperti berikut:  Font Arial  Saiz font 11  Langkau baris 1. iii. Anda boleh berkolaboratif untuk mengumpul data. Bahagian E: Tugasan perlu lengkap dengan butiran yang berikut: 1.Jika didapati berlaku pelajar akan digagalkan kerja kursus. menghuraikan sejauhmana kerjasama dan permuafakatan politik antara etnik dapat membantu kemantapan politik dan mempercepatkan proses kemerdekaan Tanah Air.Penulisan refleksi anda perlu merangkumi aspekaspek berikut: i. Tarikh serah. Lampiran. 2. 5. Nama ahli kumpulan dan bergambar. Bahagaian C : Penulisan Reflektif (10%) Anda dikehendaki membuat satu penulisan reflektif . Kulit muka hadapan berwarna kuning.5  Margin kiri dan kanan 1”  Margin atas dan bawah 1” 4. Bahagian B: Soalan-soalan Tugasan (30%) Menjawab lima soalan tugasan yang diberikan melalui Pembelajaran Atas (Online Learning). 7. Huraikan pengetahuan baharu yang anda perolehi semasa melakasanakan tugasan tersebut. 3. 6.

Liputan isi kandungan yang menyeluruh. 2. Penulisan esei dan refleksi haruslah menunjukkan kefasihan bahasa. 5.Bahagian F : Tugasan yang baik haruslah menunjukkan kriteria berikut: 1. 4.konsisten dan relevan. laras yang sesuai dan dan tiada kesalahan ejaan. 3. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang relevan bagi menyokong penulisan esei Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dengan sokongan Ilmiah. Bahagian G: Kriteria Pentaksiran: Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan. Rujukan perlulah daripada pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan. Disediakan Oleh: (Hajah Zubedah Binti Abdullah) Penyelaras Unit Pengajian Sosial Jabatan Kajian Sosial IPGK Temenggong Ibrahim Johor Disahkan Olehh (Sae’dah Binti Mohd Shah) Ketua Jabatan Jabatan Kajian Sosial IPGK Temenggong Ibrahim Johor. .

Tugasan OLL  Menjawab 5 Soalan tugasan yang diberikan dalam melalui Pembelajaran Atas Talian (Online Learning) 3.5 spacing . Pembangunan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia   Kemajmukan etnik dalam proses politik di Malaysia Kerjasama politik dan hubungan etnik TUGASAN WAJARAN CATATAN 1. internet dan lain-lain.Lampiran Amalan plagiat tidak dibenarkan.Rujukan mengikut format APA .Spesifikasi Tugasan TAJUK 1. Panjang tugasan tidak lebih daripada 15 hingga 20 muka surat.Fon Arial . akhbar. Format penulisan tugasan adalah . Penulisan refleksi  Kebolehan menganalisis pengalaman yang dilalui semasa melaksanakan projek penulisanesei dan tugasan  Pengetahuan baharu yang tercapai 30% 10% . Penulisan Esei   Secara berkumpulan 3 atau 4 orang sekumpulan merujuk kepada sumbersumber yang berbeza dan berwibawa seperti buku.Saiz huruf ialah 11 . majalah jurnal. 60%  Kriteria penilaian keseluruhan:  Kandungan  Perbincangan kritikal dan reflektif  Persembahan  Organisasi  Bahasa  Rujukan dan bahanbahan sokongan Komitmen  Menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan  Berusaha mencari bahan rujukan relevan dan terkini Refleksi  Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dan mencatat refleksi dengan kaedah penulisan refleksi yang bermutu   2.Langkau 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful