Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Pentaksiran Kerja Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

Rubrik Pemarkahan)

Kursus:

WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

Tarikh Mula: 11/8/2012 Tempoh: Tarikh Serahan: 11/9/2012 2012/Semester 3

Program: Kumpulan: Disediakan oleh: Disahkan oleh: Nama & Tandatangan: Tarikh:

PPG

Tahun/Semester:

Penyelaras Kursus

Ketua Jabatan

2012 GURU PELATIH : Hasil Pembelajaran Kursus 1. Menghuraikan konsep Islam Hadhari dan hubungan etnik. 4. 3. Menjawab 5 soalan tugasan yang diberikan dalam Pembelajaran Atas Talian (Online alearning) 3. 5. Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 1. masyarakat dan kumpulan etnik. Menghasilkan satu penulisan esei aspek kerjasama politik dan hubungan etnik di Malaysia dari tahun 1946 hingga 1957 berdasarkan format yang telah ditetapkan 2. Meramal cabaran pluraliti budaya dan hubungan etnik di Malaysia. 2. 5 Objektif Projek Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM. Membincangkan peranan masyarakat dan kerajaan dalam mengeratkan hubungan etnik. 2. Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan yang telah diberikan Tugasan Projek (100 % : Wajaran 50%) Kerjasama dan pemuafakatan politik antara etnik di negara kita bertitik tolak daripada perjuangan menuntut kemerdekaan. JOHOR PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (DPLI) TUGASAN PROJEK NAMA PROGRAM : PPG TAJUK KURSUS : HUBUNGAN ETNIK KOD KURSUS TARIKH MULA : WAJ3106 11 OGOS 2012 SEMESTER : 3 TARIKH HANTAR 11 SEPT. Bincangkan pembangunan politik dari tahun 1946 hingga tahun 1957 dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. . Menjelaskan pluraliti budaya. Membincangkan aspek kerjasama politik dan hubungan etnik.

Kod kursus dan nama kursus. 6. Format penulisan anda adalah seperti berikut:  Font Arial  Saiz font 11  Langkau baris 1. Lampiran. membincangkan pembangunan politik dari tahun1946 hingga ke tahun 1957.Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Pengalaman anda semasa melakukan tugasan A. Tarikh serah. Huraikan pengetahuan baharu yang anda perolehi semasa melakasanakan tugasan tersebut. Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan dan individu.Penulisan refleksi anda perlu merangkumi aspekaspek berikut: i. Nombor kad pengenalan setiap ahli kumpulan. ii. Bahagaian C : Penulisan Reflektif (10%) Anda dikehendaki membuat satu penulisan reflektif .Jika didapati berlaku pelajar akan digagalkan kerja kursus. Bahagian E: Tugasan perlu lengkap dengan butiran yang berikut: 1. 5. 3. 2. Amalan plagiat tidak dibenarkan. Kulit muka hadapan berwarna kuning.Bahagian A : Penulisan Esei (60%) Anda secara berkumpulan (3 atau 4 orang sekumpulan) dikehendaki menyediakan penulisan esei: i. menghuraikan sejauhmana kerjasama dan permuafakatan politik antara etnik dapat membantu kemantapan politik dan mempercepatkan proses kemerdekaan Tanah Air. Bahagian D. Masalah yang dihadapi semasa menjalankan tugasan dan bagaimana anda mengatasinya. iii. ii. . Nama ahli kumpulan dan bergambar. 2. Anda boleh berkolaboratif untuk mengumpul data. 4. 6. Nama pensyarah. Bahagian B: Soalan-soalan Tugasan (30%) Menjawab lima soalan tugasan yang diberikan melalui Pembelajaran Atas (Online Learning). 7. Rujukan mengikut APA 5.5  Margin kiri dan kanan 1”  Margin atas dan bawah 1” 4. 3. Panjang tugasan tidak lebih daripada 15-20 muka surat.

Bahagian G: Kriteria Pentaksiran: Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan. laras yang sesuai dan dan tiada kesalahan ejaan. 2. 5. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang relevan bagi menyokong penulisan esei Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dengan sokongan Ilmiah. Disediakan Oleh: (Hajah Zubedah Binti Abdullah) Penyelaras Unit Pengajian Sosial Jabatan Kajian Sosial IPGK Temenggong Ibrahim Johor Disahkan Olehh (Sae’dah Binti Mohd Shah) Ketua Jabatan Jabatan Kajian Sosial IPGK Temenggong Ibrahim Johor. Penulisan esei dan refleksi haruslah menunjukkan kefasihan bahasa. Rujukan perlulah daripada pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan. Liputan isi kandungan yang menyeluruh.Bahagian F : Tugasan yang baik haruslah menunjukkan kriteria berikut: 1.konsisten dan relevan. . 4. 3.

Lampiran Amalan plagiat tidak dibenarkan. Tugasan OLL  Menjawab 5 Soalan tugasan yang diberikan dalam melalui Pembelajaran Atas Talian (Online Learning) 3. Penulisan Esei   Secara berkumpulan 3 atau 4 orang sekumpulan merujuk kepada sumbersumber yang berbeza dan berwibawa seperti buku.5 spacing .Rujukan mengikut format APA . Penulisan refleksi  Kebolehan menganalisis pengalaman yang dilalui semasa melaksanakan projek penulisanesei dan tugasan  Pengetahuan baharu yang tercapai 30% 10% .Saiz huruf ialah 11 . akhbar. majalah jurnal.Spesifikasi Tugasan TAJUK 1. Panjang tugasan tidak lebih daripada 15 hingga 20 muka surat. internet dan lain-lain.Fon Arial . Pembangunan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia   Kemajmukan etnik dalam proses politik di Malaysia Kerjasama politik dan hubungan etnik TUGASAN WAJARAN CATATAN 1. 60%  Kriteria penilaian keseluruhan:  Kandungan  Perbincangan kritikal dan reflektif  Persembahan  Organisasi  Bahasa  Rujukan dan bahanbahan sokongan Komitmen  Menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan  Berusaha mencari bahan rujukan relevan dan terkini Refleksi  Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dan mencatat refleksi dengan kaedah penulisan refleksi yang bermutu   2. Format penulisan tugasan adalah .Langkau 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful