Anda di halaman 1dari 2

SASARAN KERJA TAHUNAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Bil. SENARAI PERKHIDMATAN KUANTITI STANDARD PELAKSANAAN PERSONALIA SEKOLAH MENENGAH/ SEKOLH RENDAH & JAM KONTAK

1 .

Sesi Kaunseling / Bimbingan

Sasaran Semua murid Ibu bapa (Jika berkaitan)

Matlamat : Murid mendapat perkhidmatan kaunseling Jenis Pekhidmatan : Kaunseling individu Kaunseling kelompok

Sepanjang tahun

Guru Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa sekolah menengah dan rendah

30% (210 Jam)

2 .

Program Pembangunan Sahsiah Diri Murid 2.1 Akademik Sasaran Semua murid 2.2 Psikososial Kesejahteraan mental Sasaran Semua murid Matlamat : Murid menguasai kemahiran belajar/taklimat IPTA/Motivasi Pelajar Matlamat : Murid akan didedahkan input dalam bidang psikososial, kesihatan mental dan perkembangan diri murid.Dan program sekolah penyayang. Matlamat : Semua murid didedahkan dengan pendidikan pencegahan HIV/dadah/rokok/seksual/dll Matlamat : Semua murid diberi input dan pendedahan pembangunan diri personaliti/konsep kendiri/asertif/dll Sepanjang tahun Guru Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa sekolah menengah dan rendah Guru Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa sekolah menengah dan rendah

30% (210 Jam) 5% (35 Jam)

Sepanjang tahun

5% (35 Jam)

2.3 Pendidikan Pencegahan

Sasaran Semua murid

Sepanjang tahun

Guru Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa sekolah menengah dan rendah Guru Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa sekolah menengah dan rendah

5% (35 Jam)

2.4 Pembangunan diri

Sasaran Semua murid

Sepanjang tahun

5% (35 Jam)

2.5 Keibubapaan

Sasaran Semua Murid Ibu bapa Sasaran Semua murid

Matlamat : Murid/Ibu bapa diberi pendedahan program/kemahiran keibubapaan. Matlamat : Murid didedahkan dengan maklumat peluang pendidikan dan kerjaya Matlamat : Melatih murid-murid terpilih dengan laithan PRS mengikut modul.

Sepanjang tahun

Guru Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa sekolah menengah dan rendah Guru Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa sekolah menengah dan rendah Guru Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa sekolah menengah dan rendah

5% (35 Jam)

2.6 Kerjaya

Sepanjang tahun

5% (35 Jam)

3.

Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya : Latihan PRS : Aktiviti PRS

Sasaran Murid-murid terpilih

Sepanjang tahun

10% (70 Jam)

4.

Pengurusan dan Pentadbiran

Sasaran : Semua warga sekolah yang terlibat dengan PBK

Matlamat : Semua tugas pengurusan dan pentadbiran yang melibatkan Guru Bimbingan & Kaunseling seperti kertas kerja/pengurusan bilik dll Matlamat Melatih murid-murid Terpilih bagi memberi pengetahuan dan kemahiran kaunseling Matlamat Membimbing murid-murid terpilih dalam pemulihan sahsiah diri

Sepanjang tahun

Guru Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa sekolah menengah dan rendah

15 % (105 Jam)

5.

Kelab Bimbingan dan Kaunseling

Sasaran Murid-murid terpilih

Sepanjang tahun

Guru Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa sekolah menengah dan rendah Guru Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa sekolah menengah dan rendah

5% (35 Jam)

6.

Program Kaunseling Berfokus Disiplin

Sasaran Murid-murid terpilih

Sepanjang tahun

10% (70 Jam)

Kiraan jam kontak mengikut waktu bertugas di sekolah ( sesi persekolahan ) 7 jam x bilangan hari persekolahan Jam kontak bidang mengikut keperluan sekolah.