Anda di halaman 1dari 3

     

?KEBAIKAN DAN KEBURUKAN:AQLIYYAH @SYAR’IYYAH

         
                 

100. Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang
buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal,
agar kamu mendapat keberuntungan."(TQS:Alma’idah:100)

Kebaikan:Didalam bahasa arab disebut( ) /( ) adalah kata sifat yang


dipadankan kepada perbuatan dan benda yang membawa maksud,perbuatan dan benda
itu akan menghasilkan kemaslahatan dan kemanfaatan.

Keburukan: Didalam bahasa arab disebut ( )/( ) adalah kata sifat yang juga
dipadankan kepada perbuatan dan benda yang membawa maksud,perbuatan dan benda
itu akan menghasilkan kemudharatan dan kerosakan.

Aqliyyah:Berasal dari perkataan arab,aqal yang bermaksud faham/mengerti.Aqal


adalah anugerah dari Allah
swt kepada manusia untuk memahami/mengerti sesuatu perbuatan/benda dan
seterusnya membuat pilihan
terhadap perbuatan dan benda tersebut.

Syar’iyyah:Berasal dari perkataan arab, syara’ yang bermaksud peraturan. Syara’


adalah peraturan ciptaan
Allah swt yang mengatur keseluruhan perbuatan2 dan benda yang manusia
lakukan/guna didalam kehidupan
dunia( ).

Matlamat kehidupan manusia:


Kehidupan manusia di penuhi dengan perbuatan2 seperti beribadah,makan
minum,berpakaian,berkeluarga
berekonomi,berpolitik dan berbagai lagi. Semasa melakukan berbagai perbuatan ini,
manusia sentiasa
memperhatikan dua perkara iaitu, kemanfaatan yang hendak di dapatkan dan
kemudharatan yang hendak
di hindari. Kedua2 ini adalah matlamat yang hendak dicapai oleh manusia apabila
melakukan perbuatan dan
menggunakan benda.
Kesimpulannya: Matlamat bagi mendapatkan kemanfaatan dan menghindari
kemudharatan hanya akan
dapat di raih melalui perbuatan dan penggunaan benda yang
baik. Rumusan nya adalah
seperti berikut:

PERBUATAN BAIK /BENDA BAIK DAPAT KEMANFAATAN.


PERBUATAN BURUK /BENDA BURUK DAPAT
KEMUDHARATAN

Hak menentukan kebaikan dan keburukan


Allah swt menciptakan manusia dengan fitrah berkeinginan(bernafsu) yang mendorong
manusia melakukan
perbuatan2.Akal dijadikan oleh Allah swt supaya manusia memahami dan membuat
pilihan terhadap
perbuatan2 yang hendak dilakukan dan juga benda yang hendak digunakan. Boleh jadi
perbuatan dan benda
yang dipilih oleh akal manusia itu itu adalah baik atau buruk. Akal manusia tidak
berkemampuan untuk
melakukan penilaian ini kerana keterbatasan.
Justeru itu,yang berhak menentukan baik atau buruk perbuatan untuk dilakukan dan
benda untuk digunakan
adalah Allah swt(pencipta manusia dan akal nya)melalui syari’at nya iaitu ISLAM.

Persoalan: Boleh kah akal manusia dijadikan penentu kebaikan dan


keburukan?
Kalau dari segi boleh, ya,akal manusia memang boleh menentukan kebaikan dan
keburukan pada perbuatan2
dan benda2. Tetapi akal manusia ini terbatas, kemungkinan apa yang mengikut
penilaian akal itu kebaikan,
tetapi sebenarnya adalah keburukan dan begitulah sebaliknya. Contohnya,akal manusia
menilai sifat mengasihi
itu adalah baik,sedangkan sifat membenci itu adalah buruk secara mutlak. Ini
ternyata tidak benar kerana
mengasihi/menyukai maksiat dan pelakunya adalah buruk dan begitu lah sebaliknya
membenci maksiat dan
pelakunya adalah baik. Ini lah apa yang di sebut oleh Rasulullah saw di dalam hadis nya
yang bermaksud
“Kasih dan benci itu mestilah kerana Allah”.

Jadi amat jelas lagi nyata bahawa akal manusia tidak berkemampuan menentukan
perbuatan dan benda apa
yang baik dan buruk bagi kehidupan manusia. Justeru itu, agama Islam menyatakan bahawa
,Allah swt iaitu
Pencipta manusia dan akal nya lah satu2nya yang layak dan mampu menentukan
perbuatan dan benda apakah
yang baik dan buruk bagi kehidupan manusia iaitu melalui syariat nya(ISLAM). Firman
Allah swt:

          
      
Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama
itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak
mengetahui.(TQS:Al-Jaathiyah:18)

Kesimpulannya: 1)Aqal manusia tidak berkemampuan menentukan perbuatan dan


benda apa yang baik dan
buruk bagi kehidupan manusia.
2)Syariat Islam sahaja lah yang berkemampuan menentukan
perbuatan dan benda apa yang
baik dan buruk .

Kenyataan : Ada manusia yang dengan keupayaan aqal nya yang serba kekurangan
membuat peraturan2 yang
menentukan perbuatan dan benda apakah yang baik dan buruk bagi
kehidupan manusia yang
kemudian mereka laksanakan .Peraturan2 ciptaan manusia ini(selepas ini di
sebut “syariat manusia),
asalnya di buat oleh orang kafir dan dilaksanakan juga, oleh orang
kafir(dinegeri2 Eropah). Tetapi
amat sedih dan menghinakan, “syariat manusia” ini dipaksakan kepada
kaum muslimin untuk
kita jadi kan pemikiran kita yang seterus nya kemudian di laksanakan.

Inilah kenyataan yang kita nampak pada kehidupan kaum muslimin


sekarang. Syariat Islam hanya
dilaksanakan dalam urusan2 aqidah,ibadah, akhlak,makan minum dan serba
sedikit kekeluargaan.
Adapun dalam urusan2 lain seperti politik
pemerintahan,ekonomi,sosial(hubungan lelaki dan wanita)
pendidikan dan penghukuman, Syariat Islam telah diketepikan, sebaliknya,
“syariat manusia” telah
di agong kan dan di laksanakan.
Akibatnya : Kehinaan telah menghinggapi kaum muslimin dan negeri2 mereka.Al-quran
dan junjungan besar
kita dihina,ummat Islam di Palestin,Bosnia,Iraq,Afghanistan,Selatan
Thailand,Kashmir dizalimi
dengan pengusiran dari kampong halaman,diperkosa (muslimah) dan di
bunuh dengan kejam.

Negeri kaum muslimin yang wajib nya satu telah dipecah2kan menjadi
banyak . Sempadan2 palsu
yang berdasarkan kepada nasionalisma dijadikan “garis” yang
memisahkan negeri kaum muslimin
yang wajib nya satu.

Firman Allah swt:

        
   
124. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya
penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam
keadaan buta".(TQS:Al-Qasas:124)

Khatimah: Mari kita fikir2kan 4 soalan di bawah dan jawab lah dengan hati yang tulus
ikhlas:

1)Apakah yang hendak kita raih dari kehidupan ini? Maslahat atau
mudharat?
___________ .
2)Dengan apakah kita hendak meraih kemaslahatan itu? Syariat Islam atau
“syariat manusia” ?
_________________ .
3)Adakah Syariat Islam itu telah dilaksanakan ? Ya atau tidak ?
______ .
4)Jika tidak, apakah yang wajib kita lakukan berkaitan Syariat Islam
ini?Perjuangkan atau biarkan?
___________ .

Ayoh lah,saudara2ku,kita sama2 perjuangkan Syariat Islam ini diatas jejak


Rasul dan sahabat2nya.
WALLAHU A’ALAM.

Anda mungkin juga menyukai