NAMI: IFAN SOPIAN KELAS: IX-D CARPON SUNDA NGAJI BARENG

Unggal subuh saentos imsyak kuring jeung barudak sok indit ka masjid keur ngalaksana keun solat subuh berjamaah Pas nepi ka masjid kuring jeung barudak langsung ka cai nyokot wudu, terus babarengan solat Sanggeus beres solat kuring jeung barudak balalik,pas keur di jalan kuring papanggih si Wildan trus kukuring di tanya,, -ipan: bade kamana isuk-isuk kieu?,,,

..-wildan: ka mesjid.. -ipan: hayu ath babarengan.trus maca al quran nepi ka beres… . bade ngiring?. Pas kitu kuring jeung barudak arindit deui ka masjid.pan -Ipan: Bade naon?. -wildan: bade ngaos al quran.