Anda di halaman 1dari 20

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 / 2012

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1-3 4 (30 Jan 3 Feb) Kesihatan Fizikal Tajuk: Kesihatan Diri dan Reproduktif

MINGGU ORIENTASI DAN TRANSISI TAHUN 1 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. 1.1.1 Mengenali bahagian tubuh badan kepala, badan, tangan, kaki dan genital. B1D1E1 Mengenal bahagian tubuh seperti kepala, kaki dan genital. Aktiviti: -nyanyian are you sleeping -menamakan bahagian tubuh badan -bersoaljawab perbincangan fungsi tubuh badan Aktiviti: -permainan -perbincangan aspek fizikal -penerangan sentuhan selamat atau tidak selamat -Nyanyian

5 (6 -10 Feb)

Kesihatan Fizikal Tajuk: Kesihatan Diri dan Reproduktif

1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan.

1.1.2 Berkata TIDAK /JANGAN kepada sentuhan tidak selamat.

Kesihatan Fizikal

1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.

1.2.1 Memahami kepentingan menjaga

B2D1E1 Menjaga kebersihan diri

Aktiviti; -Penerangan kepentingan

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

(13-17 Feb)

Tajuk: Kesihatan Diri dan Reproduktif

kebersihan diri. 1.2.2 Menjaga kebersihan diri kepala, badan, tangan, kaki dan genital dengan cara mandi yang betul. 1.2.3 Menjaga kebersihan tangan dan kaki-cara dan masa mencuci dengan betul. 1.2.4 Menjaga kebersihan kuku tangan dan kaki cara membersih dan memotong kuku dengan betul. 1.2.5 Menjaga kesihatan gigi menggosok gigi dengan cara yang betul dan mengurangkan makanan yang boleh makanan yang boleh merosakkan gigi.

seperti kebersihan kepala, badan, tangan, kaki, gigi dan genital.

menjaga kebersihan diri -Bersoaljawab cara pembersihan tubuh badan -Perbincangan cara menjaga kebersihan diri dengan betul

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1.2.6 Menjaga kebersihan organ genital cara dan masa mencuci organ ginetal dengan betul. 7 Kesihatan Fizikal Tajuk: Kesihatan Diri dan Reproduktif 1.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. 1.3.1 Menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri. 1.3.2 Mengelakkan daripada berkongsi alatan keperluan diri sikat, berus gigi, tuala, pakaian dalam, peralatan makan dan minum. B2D1E2 Menjaga kebersihan pakaian. B2D1E3 Menjaga kebersihan alatan keperluan diri seperti sikat, berus gigi, tuala, pakaian dalam, peralatan makan dan minum. B3D1E1 Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri dan melakukannya dengan cara yang betul dan pada masa yang betul. B3D1E2 Memahami kepentingan Aktiviti: Permainan kotak beracun Bercerita dalam kumpulan kecil Penerangan tentang peralatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi dan sebabsebabnya

(20-24 Feb)

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

menjaga kebersihan pakaian dan melakukannya dengan cara yang betul. B4D1E1 Menjelaskan akibat jika tidak prihatin terhadap penjagaan kebersihan diri,pakaian dan alatan keperluan. B5D1E1 Mengamalkan penjagaan kebersihan diri, pakaian dan alatan keperluan dan memastikan aspek ini juga menjadi amalan keluarga, rakan sebaya dan individu lain.

Kesihatan Fizikal

1.4 Mengetahui jenis makanan harian.

1.4.1 Memilih jenis makanan harian yang

B1D2E1 Menamakan jenis

Aktiviti: - Kenalpasti makanan

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

(27 Feb 2 Mac)

berkhasiat. Tajuk: Pemakanan 1.4.2 Mengamalkan pengambilan makanan yang sesuai mengikut waktu makan (sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam) 1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. 1.5.1 Menentukan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih dan selamat. 1.5.3 Menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat.

makanan harian mengikut waktu makan. B3D2E2 Mengambil makanan yang sesuai mengikut waktu makan.

harian. - Menyenaraikan jenis makanan berkhasiat - Bersoaljawab waktu makan - Menyenaraikan makanan mengikut waktu makan. - Lembaran kerja. Aktiviti: -Perbandingan makanan yang kotor dan bersih -Murid menerangkan ciri-ciri makanan yang bersih.

Kesihatan Fizikal Tajuk: Pemakanan

B2D2E1 Menentukan ciri-ciri makanan yang bersih dan selamat.

(5 9 Mac)

10 (19-23 Mac)

Kesihatan Fizikal Tajuk: Pemakanan

1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat

1.5.2 mengamalkan cara menyimpan makanan dan minuman yang betul

B3D2E3 Menyimpan makanan dan minuman dengan cara yang betul

Aktiviti: -Murid bercerita cara menyimpan makanan dan minuman yang betul -Lembaran kerja.

11 (26-30

Kesihatan Fizikal

1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat.

1.5.4 Menyedari kepentingan pengambilan air yang cukup.

B3D2E1 Mengambil makanan

Aktiviti: -Bersoal jawab kekurangan air

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

Mac)

Tajuk: Pemakanan

1.5.5 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman yang cukup, bersih dan selamat.

dan minuman yang bersih, berkhasiat dan mencukupi.

-Kepentingan meminum air yang cukup -Murid bercerita pengambilan makanan dan minuman yang cukup, bersih dan selamat Lembaran kerja Aktiviti: -Peti pertolongan cemas -Bersoaljawab kandungannya -Sumbangsaran -Perbincangan tujuan ubat -Lembaran kerja

12

Kesihatan Fizikal Tajuk: Penyalah-gunaan Bahan

1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat.

1.6.1 Mengenali pelbagai jenis ubat. 1.6.2 Mengenalpasti tujuan ubat digunakan. 1.6.5 Menyedari kepentingan ubat disimpan di tempat yang sesuai.

B3D3E1 Menamakan pelbagai jenis ubat dan menyatakan tujuan ubat tersebut digunakan.

(2 -6 April)

13 (9 13 April)

Kesihatan Fizikal Tajuk: Penyalahgunaan Bahan

1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat.

1.6.3 Menyedari bahawa ubat boleh membahayakan kesihatan salah guna pengambilan ubat yang berubah warna, rasa, bau, rupa dan tamat tempoh. 1.6.4 Mematuhi preskripsi doktor apabila

B4D2E1 Mengenal pasti ciri-ciri ubat yang boleh membahayakan kesihatan.

Aktiviti: -Membandingkan ubat pil, cecair, kapsul dan krim -Bersoaljawab tentang ubat Penerangan bahaya penyalahgunaan ubat

14

Kesihatan Fizikal

1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat.

B5D2E1

Aktiviti: -Murid bercerita

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

(16- 20 April)

mengambil ubat. Tajuk: Penyalah-gunaan Bahan 1.6.6 Memberi sebab ubat seseorang tidak selamat untuk orang lain.

Mengingatkan diri, keluarga , rakan sebaya dan individu lain akan kepentingan ubat dan akibat penyalahgunaanya. B5D2E2 Menyatakan kepentingan mengambil ubat mengikut preskipsi.

pengalaman sakit dan pengambilan ubat -Bersoaljawab maklumat dalam preskripsi -Lembaran kerja

15

Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Tajuk:

2.1 Memahami perasaan

(23-27

2.1.1 Mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira, sedih, takut, marah dan malu.

B1D3E1 Mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira, sedih,

Aktiviti: -Kotak beracun -Memek muka

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

April)

Penggurusan Mental dan Emosi

2.1.2 Membezakan antara kehendak dan keperluan.

takut, marah dan malu

-Bersoaljawab keperluan dan kehendak -Perbincangan gambar yang telah diklasifikasikan.

16 (30 April 4 Mei)

Kesihatan mental, Emosi dan Sosial Tajuk: Penggurusan Mental dan Emosi Kesihatan mental, Emosi dan Sosial Tajuk: Penggurusan Mental dan Emosi

2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.

2.2.1 Menunjuk cara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi.

B3D4E1 Meluahkan perasaan mengikut situasi dan kepada individu-individu yang sesuai.

Aktiviti: -Murid melakonkan meminta barangan -Bersoaljawab cara yang betul meminta keperluan atau kehendak daripada orang lain. Aktiviti: -Bercerita kisah Rosli Bersoaljawab kisah Rosli tentang perasaan terhadap sekolah dan kawan-kawan.

17

(7 -11 Mei)

2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.

2.2.2 Menyuarakan keperluan dan kehendak diri dengan cara yang betul.

B5D3E1 Menyuarakan dan membezakan antara kehendak dan keperluan

18

Kesihatan mental, Emosi dan Sosial Tajuk:

2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.

(14-18 Mei)

2.2.3 Menyedari bahawa kasih sayang, penerimaan, rasa kepunyaan dan keselamatan adalah asas

B3D4E2 Menyatakan asas keperluan emosi

Aktiviti: -Bercerita Bersoaljawab perasaan terhadap sekolah dan

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

Penggurusan Mental dan Emosi 19 Kesihatan mental, Emosi dan Sosial Tajuk: Penggurusan Mental dan Emosi PKBS Pada akhir penilaian murid dapat: 1. Menyedari kepentingan menjaga kesihatan. 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.

keperluan emosi.

kawan-kawan.

(21-25 Mei)

2.2.4 Mengenalpasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah.

Aktiviti: -Bersoaljawab orang yang tinggal di rumah dan di sekolah -Perbincangan ahli rumah dan warga sekolah.

20

Penilaian oleh guru Contoh penilaian: a) Melalui pemerhatian semasa P&P b) Melalui soal jawab secara lisan atau bertulis.

(11- 15 Jun)

21 (18-22 Jun)

Kesihatan mental, Emosi dan Sosial

2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga.

2.3.1 Mengenalpasti ahli dalam keluarga/penjaga. 2.3.2 Menyedari peranan ahli dalam keluarga/penjaga.

B1D4E1 Mengenal pasti ahli dalam keluarga/penjaga B2D3E1

Aktiviti: -Bersoaljawab - tentang keluarga -Memperkenalkan ahli

Tajuk:

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

Kekeluargaan

2.3.6 Mengenalpasti ahli dalam rumah.

Menyatakan peranan diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga

keluarga -Peranan murid sebagai ahli keluarga. Aktiviti: -Bercerita keistimewaan diri -Bercerita keistimewaan ahli keluarga

22 (25-29 Jun)

Kesihatan mental, Emosi dan Sosial Tajuk: Kekeluargaan

2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga

2.3.3 Menceritakan keistimewaan diri dan ahli dalam keluarga/penjaga. 2.3.4 Menghormati diri, ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga.

B3D5E1 Menghormati ahli keluarga/penjaga, memahami hubungan serta mampu menceritakan keistimewaan diri sendiri dan ahli dalam keluarga.

23

(2-6 Julai)

Kesihatan mental, Emosi dan Sosial

2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga.

Tajuk: Kekeluargaan

2.3.5 Mengambil maklumat ibu bapa, penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat.

Aktiviti: -Membuat simulasi hormat -Penerangan kepentingan hormat

PK TAHUN 1 KSSR

10

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

-Perbincangan maklumat ibu bapa atau orang dewasa yang boleh dipercayai. 24 Kesihatan mental, Emosi dan Sosial 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan indvidu lain. 2.4.1 Menjalinkan hubungan berkekalan dengan ibubapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain. Aktiviti: -Menyanyi Keluarga Bahagia -Murid bercerita kepentingan hubungan berkekalan dikalangan ahli keluarga.

(9-13 Julai) Tajuk: Perhubungan

25

Kesihatan mental, Emosi dan Sosial

(16-20 Julai) Tajuk: Perhubungan

2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan indvidu lain.

2.4.2 Menetapkan batas hubungan antara diri dengan ibu bapa, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain.

B4D3E1 Menjalin hubungan dan memahami batas hubungan dengan ibubapa/ penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain.

Aktiviti: -Murid melakukan simulasi perlakuan melibatkan sentuhan sesama jantina dan berlainan jantina.

PK TAHUN 1 KSSR

11

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

26

Kesihatan mental, Emosi dan Sosial

(23-27 Julai) Tajuk: Perhubungan

2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain.

2.4.3 Mengenalpasti sentuh yang selamat dan tidak selamat. 2.4.5 Memberitahu orang yang boleh dipercayai apabila berlaku sentuhan tidak selamat.

Aktiviti; -Perbandingan lakonan sentuhan -Penerangan tindakan yang perlu diambil bila berlaku sentuhan tidak selamat.

27

(30 Julai 3 Ogos)

Kesihatan mental, Emosi dan Sosial

2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain.

2.4.4 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat

Aktiviti: -Memberitahu TIDAK/JANGAN pada sentuhan tidak selamat -Menyanyi Rasa Sayang

Tajuk: Perhubungan Kesihatan 2.4 Mengetahui 2.4.6 Mengamalkan sikap B6D2E1

28

Aktiviti:

PK TAHUN 1 KSSR

12

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

(6-10 Ogos)

mental, Emosi dan Sosial

perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain.

bekerjasama dan berkongsi dengan orang lai.n

Mengamalkan sikap kerjasama dan berkongsi.

-Mengemas kelas -Bersoaljawab fungsi jadual bertugas dan bekerjasama -Pembentangan hasil kerja.

Tajuk: Perhubungan

29

Kesihatan mental, Emosi dan Sosial

2.5 Mengetahui buli.

2.5.1 Mengenal pasti perbuatan buli. 2.5.2 Mengenal pasti pembuli dan mangsa. 2.5.3 Bertindak dengan cara yang betul untuk menghadapi dan menangani buli.

B4D3E2 Mengenal pasti perbuatan buli, pembuli dan mangsa. B6D2E2 Bertindak dengan cara yang positif untuk menghadapi dan menangani buli. B4D4E1 Memahami kuman sebagai organism merbahaya.

Aktiviti: -Murid melakonkan situasi buli -Penerangan maksud buli -Murid bercerita atasi buli -Penerangan - cara mengatasi buli.

(13-17 Ogos)

Tajuk: Perhubungan

30

Kesihatan Persekitaran

3.1 Mengetahui kuman.

3.1.1 Menyedari kuman organism yang berbahaya. 3.1.2 Menceritakan cara

Aktiviti: -Bersoaljawab jenis penyakit -Penerangan kuman

(27-30 Ogos)

Tajuk:

PK TAHUN 1 KSSR

13

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

Penyakit

kuman merebak. 3.1.3 Menceritakan cara mengelak kuman merebak.

B5D4E1 Menerangkan cara kuman dan penyakit berjangkit merebak.

punca penyakit cara kuman merebak -Murid bercerita cara mengelak dari jangkitan kuman.

31

Kesihatan Persekitaran Tajuk: Penyakit

3.1 Mengetahui kuman.

3.1.4 Menyedari kepentingan mencegah kuman. 3.2.5 Mengamalkan kebersihan diri.

B6D1E1 Menceritakan cara-cara mengawal kuman dan penyakit berjangkit dari merebak.

Aktiviti: -Bersolajawab cara kuman merebakkan -Menyanyikan lagu lenggang kangkung

(3-7 Sept)

32 (10-14 Sept)

Kesihatan Persekitaran Tajuk: Penyakit

3.2 Mengetahui penyakit berjangkit: - penyakit kulit, - penyakit tangan, kaki dan mulut, - demam selsema - jangkitan cacing.

3.2.1 Mengenali penyakit berjangkit.

B3D6E1 Mengenal pasti penyakit berjangkit yang berkaitan dengan kulit, tangan, kaki , mulut, demam selsema dan jangkitan cacing.

Aktiviti: -Bersoaljawab kesihatan murid -Kumpul maklumat penyakit berjangkit -Penerangan jenis penyakit berjangkit.

PK TAHUN 1 KSSR

14

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

33

Kesihatan Persekitaran

3.2 Mengetahui penyakit berjangkit: - penyakit kulit, - penyakit tangan kaki dan mulut, -demam selsema -jangkitan cacing.

(17-21 Sept)

3.2.2 Menceritakan cara penyakit berjangkit merebak. 3.2.3 Mengelakkan jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. 3.2.4 Menunjuk cara meminta bantuan jika terdapat masalah kesihatan daripada orang yang boleh dipercayai. B6D1E2 Menunjukkan cara memohon bantuan ketika keluarga, rakan sebaya dan individu lain mengalami masalah kesihatan, kecederaan dan kecemasan. B1D5E1 Mempunyai maklumat untuk menghubungi ibu bapa / penjaga untuk menangani aspek keselamatan diri.

Aktiviti: -Perbincangan jenis penyakit berjangkit -Penerangan cara merebak dan mengelak daripada dijangkiti penyakit.

Tajuk: Penyakit

34

Kesihatan Persekitaran

3.2 Mengetahui penyakit berjangkit: - penyakit kulit, - penyakit tangan kaki dan mulut, - demam selsema - jangkitan cacing. 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

Aktiviti: -Bersoaljawab situasi kecemasan -Penerangan langkahlangkah meminta bantuan

(24-28 Sept)

Tajuk: Penyakit

35

Kesihatan Persekitaran

(1-5 Okt)

Tajuk: Keselamatan

3.3.1 Menyimpan sendiri nama, nombor telefon, alamat sendiri serta nama, nombor telefon dan tempat kerja ibu bapa/penjaga.

Aktiviti: -Menceritakan situasi tertinggal bas lewat ibu bapa menjemput -Perbincangan kepentingan borang butiran diri.

PK TAHUN 1 KSSR

15

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

36

Kesihatan Persekitaran

(8-12 Okt)

3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

3.3.2 Mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.

Aktiviti: -Perbincangan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.

Tajuk: Keselamatan

37

Kesihatan Persekitaran

(15-19 Okt)

Tajuk: Keselamatan

3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

3.3.3 Mengenal pasti beberapa situasi tidak selamat dirumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

B2D4E1 Mengenal pasti situasi yang tidak selamat.

Aktiviti: -Perbincangan situasi selamat dan tidak selamat -Memadankan gambar.

38

Kesihatan Persekitaran

(22-26 Okt)

3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

Tajuk: Keselamatan

3.3.4 Menyenaraikan barangan keperluan rumah yang berbahaya jika disentuh, ditelan dan dihidu.

Aktiviti: -Bersoaljawab barangan berbahaya -Mengenalpasti barangan berbahaya di rumah -Perbincangan hasil kerja kumpulan.

PK TAHUN 1 KSSR

16

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

39

Kesihatan Persekitaran

(29 Okt 2 Nov)

3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

3.3.5 Memberitahu orang dewasa yang dipercayai jika terjumpa alat-alat berbahaya.

B2D4E2 Mengenal pasti barangan yang merbahaya.

Aktiviti: -Bersoaljawab jika terjumpa alat-alat yang berbahaya -Menamakan orang dewasa yang boleh dipercayai

Tajuk: Keselamatan

40

Kesihatan Persekitaran

(5-9 Nov) Tajuk: Keselamatan

3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

3.3.6 Memohon bantuan daripada orang yang boleh membantu ketika mengalami kecederaan (termasuk penderaan) dan kecemasan 3.3.7 Menunjukkan cara meminta bantuan semasa berlaku kecederaan (termasuk penderaan) dan kecemasan

Aktiviti: -Guru bunyikan siren -Bersoaljawab bila hendak hubungi ambulans, polis dan bomba -Murid melakonkan situasi kecemasan

* Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah.

PK TAHUN 1 KSSR

17

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

CONTOH RINGKASAN MENGAJAR PENDIDIKAN KESIHATAN Tahun / Kelas Masa Tarikh Hari Modul Tajuk Standard Kandungan : : : : : : : TAHUN 1

Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri dan Reproduktif 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. 1.1.1 1.1.2 Mengenali bahagian tubuh kepala, badan, tangan, kaki dan genital. Berkata TIDAK / JANGAN kepada sentuhan tidak selamat.

Standard Pembelajaran :

BBM

1. CD lagu

PK TAHUN 1 KSSR

18

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG


2. Carta 3. Lirik lagu Aktiviti : 1. Murid menyanyikan lagu Tubuh Saya. 2. Murid menamakan anggota tubuh badan. 3. Murid membincangkan tentang fungsi tubuh badan. 4. Murid bermain permainan mengenal jantina. 5. Murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak selamat. : : 4.1, 4.2 1.1.1,

TMK EMK (Kreativiti dan Inovasi)

* Sila masukkan elemen-elemen EMK di mana-mana aktiviti yang berkaitan sekiranya bersesuaian.

PK TAHUN 1 KSSR

19

KSSR TAHUN 1 JPN PAHANG

PK TAHUN 1 KSSR

20

Anda mungkin juga menyukai