Anda di halaman 1dari 15

IPG KAMPUS DARULAMAN, 0600 JITRA, KEDAH.

PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA RA D A R

AHLI KUMPULAN :SYUHADAH BT ABDUL RAZAK NOOR IZZATI BT MOHD ZAMBURI MOHAMED DANIAL BIN ABDUL GHANI
4PISMP PEND. PEMULIHAN PR (1)

PENGENALAN
Apa itu RADAR ?
R (READ) : Membaca

R (REVIEW) : Menyemak

A (ANALOGIZE) : Menganalogi

A (APPLY) : Mengaplikasi

D (DISCUSS) : Berbincang

Teknik RADAR direka oleh Martin pada tahun 1983. Teknik


ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk

membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan

pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka


sendiri.

5 langkah RADAR ialah : Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan maklumat lain.

R : READ

Pelajar menerangkan bagaimana konsep , barang, idea, tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. A : ANALOGIZE

Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang, idea atau tempat. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan D : DISCUSS yang penting tentang konsep, barang, idea atau tempat.

A : APPLY

Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan.

Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. R : REVIEW

CONTOH PELAKSANAAN P&P

Mata Pelajaran Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Tarikh

: Bahasa Melayu : Tahun 2 Al-Farabi : 45 orang : Kebersihan dan kekemasan diri. : Pengurusan diri. : 6 Ogos 2012

Masa

: 9.00 Pagi 10.00 Pagi (60 Minit)

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P

Catatan

Set Induksi 8.00-8.05

Pengurusan Diri Cth :

1)Guru menayangkan

KB : Menghubungkaitkan,

Fokus Sampingan tidur

(5 Minit)

i) Selepas bangun

video klip
pengurusan diri di

mencirikan
BCB : BBB :

ii) Sebelum ke 5.2 Membaca kuat teks rumah. prosa dan mendengar aktif puisi dengan

sebutan dan intonasi yang betul dan


iii) Selepas pulang 2) Murid menonton

sekolah

Contoh-contoh cara pengurusan diri Interpersonal

lancar serta

memahami perkara yang dari sekolah Aras 2

dibaca. video klip yang


mencatat

ditayangkan sambil KP : perlakuan di dalam Nilai : Ilmu :

Kerjasama (i) Membaca teks bukanvideo klip. sastera dan teks sastera

dengan

sebutan dan intonasi yang betul serta 3) Murid diminta Pengurusan diri
menyatakan semula contoh-

gaya penyampaian

yang sesuai.

contoh perlakuan dalam video klip.

Langkah/Masa Langkah 1 8.05-8.20 (15 Minit) Cth:

Isi Pelajaran Pengurusan Diri Pengurusan diri yang kebiasaannya menjadi rutin seorang murid : i) ii) iii) iv) Bangun pagi,kemas tempat tidur Bersihkan diri. Solat subuh (muslim) Bersiap untuk ke sekolah.

Aktiviti P&P

Catatan BBB : Petikan KP : Intrapersonal Nilai : Kerjasama Ilmu : Pengurusan diri

1) Guru mengedarkan BCB : Berbincang petikan kepada murid tentang rutin harian seorang murid.

2) Murid dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki

3) Murid juga boleh


mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan maklumat lain.

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P

Catatan

Langkah 2 (8.20-8.40) (20 Minit)

Pengurusan diri Cth tulisan :

1)

Mandi

2) Tidur 3) Makan

1. Murid menerangkan bagaimana konsep , barang, idea, tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. 2. Murid mengaitkan perkara-perkara di atas dengan teks yang dibaca.

KB : Menghubungkaitkan BCB : Berbincang KP : Intrapersonal Nilai : Keberanian Ilmu : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P

Catatan

Langkah 3 (8.40-8.50) (10 Minit)

Pengurusan diri Cth Aksi:


1. Anda menyikat rambut sambil melihat kepada cermin. 2. Anda sedang mandi sambil angin bertiup kencang di luar.

1. Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang, idea atau tempat. 2. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep, barang, idea atau tempat.

KB : Menghubungkaitkan BCB : Berbincang KP : Interpersonal Nilai : Kerjasama Ilmu : Bahasa Melayu

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P

Catatan

Langkah 4 (8.50 8.45) (5 Minit)

Perbincangan

1. Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. 2. Guru meminta murid membandingkan aktiviti pengurusan diri berdasarkan teks dengan pengurusan diri yang dilakukan di rumah . 3. Guru meminta supaya murid berbincang dengan rakan-rakan mengenai perbandingan.

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P

Catatan

Langkah 5 (8.50 8.55) (5 Minit)

Penyelidikan

1. Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan.
2. Guru mencadangkan agar murid-murid lebih matang apabila meningkat dewasa kelak.

SEKIAN, TERIMA KASIH