Anda di halaman 1dari 1

1.

Dasar dan matlamat LINUS Memastikan semua murid kecuali berkeperluan khas berkeupayaan menguasai asas Literasi (Bahasa Melayu) dan Numerasi (Matematik) selepas tiga tahun menduduki pendidikan sekolah rendah menjelang 2012. masalah literasi dan numerasi dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap1. Memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan. Mengelakkan kumpulan yang berisiko keciciran Mengelakkan kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya. Membolehkan murid dapat mengaplikasi pengetahuan numerasi dalam kehidupan harian Membina asas yang kukuh sebelum melanjutkan pelajaran ke Tahap 2.