Anda di halaman 1dari 3

PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN KEMAHRIAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

CARA PEMARKAHAN MEMBUAT RUBRIK AMALI MEMBINA MODEL MAT PINTAR

BIL.

PERKARA LEMAH 1-3

KRITERIA PENTAKSIRAN SEDERHANA 4-6 Memilih 7 -13 bahan,alatan dan komponen yang betul Bahan,alatan dan komponen yang diambil 50% tepat SEDERHANA 4-6 50% penggunaan alatan dan bahan yang kurang tepat dan perlu mendapatkan sedikit bimbingan daripada guru

BAIK 7-10 Memilih 14-20 bahan,alatan dan komponen yang betul Mengambil alatan dengan baik, cermat dan selamat. BAIK 7-10 Murid menggunakan peralatan dengan baik, cermat serta selamat

1.

PEMILIHAN ALATAN DAN BAHAN Alatan yang betul Komponen yang mencukupi PENGGUNAAN ALATAN DAN BAHAN Alatan yang digunakan dengan betul

1-6 bahan,alatan dan komponen yang betul Setiap bahan,alatan dan komponen di ambil sesuka hati dan tidak mengikut kehendak solan LEMAH 1-3 >50% penggunaan alatan dan bahan tidak tepat Cara pengendalian alatan yang membahayakan dan tidak sesuai dengan fungsi alatan yang sebenar

2.

SULIT

PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN KEMAHRIAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

3.

KEFUNGSIAN Penghasilan litar skematik Model yang dihasilkan berfungsi mengikut apa yang dikhendaki soalan

LEMAH 1-3 Litar skematik yang dilukis semua tidak tepat dengan litar bergambar atau tidak dilukis langsung Kedua dua LED tidak berfungsi Model Mat Pintar tidak dapat berdiri langsung LEMAH 1-3 Semua penyambungan litar tidak diasambung pada kedudukan yang betul Badan Mat Pintar tidak diwarnakan langsung

SEDERHANA 4-6 Litar skematik yang dilukis kurang tepat dengan litar bergambar Hanya satu LED yang berfungsi Model Mat Pintar kurang stabil

BAIK 7-10 Litar skematik yang dilukis sama dengan litar bergambar yang ditunjukkan Kedua dua LED pada model Pintar berfungsi apabila dipasang

4.

KREATIVITI DAN KEKEMASAN

SEDERHANA 4-6 Sebahagian daripada penyambungan litar tidak disambung pada kedudukan yang betul Badan Mat Pintar diwarnakan dan tidak sepenuhnya dan kurang menarik

Model Mat Pintar dapat berdiri dengan kukuh BAIK 7-10 Semua aspek penyambungan litar disambung dengan betul (2 LED, 2 perintang dan penyambung bateri) Badan Mat Pintar diwarnakan dengan menarik dan penuh

SULIT

PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN KEMAHRIAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

5.

SAHSIAH Komitmen Kepatuhan

LEMAH 1-3 Tidak menunjukkan langsung kesungguhan dan penglibatan dalam tugasan Tidak mematuhi semua peraturan yang ditetapkan

SEDERHANA 4-6 Menunjukkan kesungguhan dan penglibatan dalam tugasan Tidak mematuhi sepenuhnya peraturan yang telah ditetapkan

BAIK 7-10 Menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Usaha untuk mendapatkan bimbingan

Disahkan oleh Ketua Panitia,

.. AQILAH BT. MOHD NADZIR KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP SK SRI BERSATU 08000, SUNGAI PETANI, KEDAH D.A.

SULIT