Anda di halaman 1dari 5

INSTRUMEN PENILAIAN PROGRAM BINA INSAN GURU FASA VI 2012 SOAL SELIDIK RESPENDEN: GURU-GURU PELATIH SEMESTER 6 2012

ARAHAN Unit Kaunseling Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim sedang menjalankan kajian mengenai persepsi pelajar terhadap Program Bina Insan Guru bagi tujuan membaiki prestasi penglibatan mereka. Kami sangat mengharapkan kerjasama semua pelajar untuk memberi maklum balas terhadap aspek-aspek tertentu. Kerjasama semua peserta dalam perkara ini adalah amat dihargai dan diucapkan terima kasih. BAHAGIAN A: PROFIL RESPONDEN Sila isikan maklumat diri anda dengan melengkapkan menandakan ( / ) dalam petak yang disediakan. 1. Negeri Asal : ruang kosong atau

____________________________________

2. Bangsa

Melayu Cina India Lain-Lain (Nyatakan __________________)

3. Jantina

Lelaki

Perempuan

4. Kursus

PPISMP (Semester : ____________) PISMP (Semester : ____________) KPLI

5. Opsyen

_____________________________________

6. Status

Bujang Berkahwin Lain-lain (Nyatakan __________________)

7. Pengalaman berjauhan dengan keluarga :

Lebih dari 3 tahun 1-3 tahun Kurang dari 1 tahun Tidak pernah berjauhan

8. Bil. adik beradik

Lebih dari 5 orang 2-4 orang Anak tunggal

BAHAGIAN B: KESESUAIAN PROGRAM Setiap pernyataan yang berikut, sila nyatakan tahap persetujuan anda dengan membulatkan satu pilihan berpandukan skala berikut: 1 2 3 4 5 Sangat Tidak Bersetuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

PROGRAM BINA INSAN GURU Pernyataan Sang at Tidak Setuj u 1 1 1 1 1 Tidak Setuj u 2 2 2 2 2 Kura ng Setuj u 3 3 3 3 3 Setu ju Sang at Setu ju 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5

Pemilihan tempat kursus adalah bersesuaian dengan program ini Tenaga pengajar yang dipilih bersesuaian dengan program Penyusunan jadual waktu bersesuaian dengan masa saya Aktiviti yang dipilih bersesuaian dengan program ini Pemilihan setiap guru pelatih bersesuaian

4 4 4 4 4

6 7 8 9 1 0

dengan program ini Penyaluran maklumat tentang program ini adalah sesuai Tempoh masa untuk mengendalikan program ini adalah sesuai Kemudahan prasarana yang digunakan adalah sesuai Strategi perlaksanaan Team Buiding ini adalah sesuai Kepakaran tenaga pengajar adalah sesuai dengan program ini

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

BAHAGIAN C: KEBERKESANAN PROGRAM Pernyataan Sang at Tidak Setuj u 1 1 1 1 1 1 Tidak Setuj u 2 2 2 2 2 2 Kura ng Setuj u 3 3 3 3 3 3 Setu ju Sang at Setu ju 5 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5 6

Program ini meningkatkan pengetahuan guru pelatih Program ini meningkatkan kemahiran guru pelatih Program ini meningkatkan motivasi guru pelatih Program ini meningkatkan kesedaran guru pelatih terhadap rakan seblok Pelaksanaan program ini dikendalikan dengan berkesan Strategi penilaian yang dilaksanakan dalam program ini dapat mengesan pencapaian guru pelatih dengan berkesan Aplikasi ICT digunakan secara berkesan

4 4 4 4 4 4

BAHAGIAN D: IMPAK PROGRAM Pernyataan Sang at Tidak Setuj u 1 1 1 1 Tidak Setuj u 2 2 2 2 Kura ng Setuj u 3 3 3 3 Setu ju Sang at Setu ju 5 5 5 5

1 2 3 4

Memenuhi keperluan IPG Berkongsi pengetahuan dan kemahiram dengan rakan-rakan Mempengaruhi rakan-rakan lain untuk melibatkan diri dalam program Team Building seperti ini Menunjukkan sikap yang positif terhadap program Team Building

4 4 4 4

BAHAGIAN E: KECEKAPAN Pernyataan Sang at Tidak Setuj u 1 1 1 1 1 1 1 1 Tidak Setuj u 2 2 2 2 2 2 2 2 Kura ng Setuj u 3 3 3 3 3 3 3 3 Setu ju Sang at Setu ju 5 5 5 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyusunan jadual waktu yang selari dengan masa guru pelatih Penyampaian maklumat berkenaan perjalanan program diurus dengan baik Membuat persedian yang cukup sebelum aktiviti bermula Mempunyai kepakaran yang mencukupi untuk mengendalikan aktiviti Menepati masa ketika aktiviti dijalankan Bahan yang digunakan mencukupi Mempunyai kepakaran dalam program Team Building Berkemampuan mengendalikan Team Building

4 4 4 4 4 4 4 4

BAHAGIAN F: KEKUATAN PROGRAM BINA INSAN GURU Pernyataan Sang at Tidak Setuj u 1 1 1 1 1 1 1 1 Tidak Setuj u 2 2 2 2 2 2 2 2 Kura ng Setuj u 3 3 3 3 3 3 3 3 Setu ju Sang at Setu ju 5 5 5 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8

Berjaya meningkatkan hubungan diantara guru pelatih Menambah motivasi cara belajar dikalangan guru pelatih Menambah motivasi didalam pembelajaran guru pelatih Meningkatkan prestasi akademik guru pelatih yang terlibat Program ini mengeratkan hubungan IPG KKB dengan komuniti Membantu menyelesaikan masalah guru pelatih Meningkatkan jati diri guru pelatih Meningkatkan keprihatinan sesama guru pelatih

4 4 4 4 4 4 4 4

BAHAGIAN G: CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 1. Apakah kekuatan program ini untuk melahirkan guru pelatih yang berkualiti? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

2. Nyatakan kelemahan yang terdapat ketika mengendalikan program ini? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

3. Apakah cadangan anda untuk memperbaiki program ini? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________