Anda di halaman 1dari 23

JAMMZ TRADING

Company No: MA0095199-V


Email jammz_t@yahoo.com
Laman web http://www.geocities.com/jammz_t

RANCANGAN PERNIAGAAN

PROJEK MEMBUKA KILANG


MEMPROSES DAN MEMASARKAN
MAKANAN BERMUSIM DAN HARIAN

DISEDIAKAN OLEH

JAMMZ TRADING

TARIKH

20 April 2006
SENARAI KANDUNGAN

1. PENGENALAN
2. TUJUAN
3. LATARBELAKANG PEMILIK
4. LATARBELAKANG SYARIKAT
5. ASPEK OPERASI
5.1.JENIS PENIAGAAN
5.2.MESIN DAN PERALATAN
5.3.TENAGA KERJA
6. ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI
7. ASPEK PEMASARAN
7.1.ANALISIS PASARAN
7.2.SAIZ PASARAN
7.3.PERSAINGAN
7.4.SYER PASARAN
7.5.RAMALAN JUALAN
7.6. STRATEGI PASARAN
8. ASPEK KEWANGAN
8.1.LAMPIRAN KEWANGAN DISERTAKAN
9. KESIMPULAN
10. LAMPIRAN
PENDAFTARAN SYARIKAT
LESEN DAN SIJIL YANG BERKENAAN
DOKUMEN BERKENAAN
1. PENGENALAN

Bidang perniagaan yang pihak kami pilih ini adalah bidang

pembuatan iaitu pengilangan memproses makanan berupa kueh mueh

bermusim, harian dan tradisonal. Walaupun terdapat ramai bumiputera

mengusahakan projek ini tapi tidak ramai yang ada mengeluarkan

kueh yang bermusim seperti untuk perayaan di keluarkan dan di

pasarkan sepanjang masa.

Adalah tanggung jawab kami pengusaha bumiputera dalam negeri

Melaka untuk merealisasikan hasrat kerajaan negeri Melaka dan

menyahut seruan kerajaan untuk menjadikan program Satu Daerah

Satu Industri satu kenyataan.

Kelebihan kami adalah dengan mempunyai kakitangan yang

menjayakan perniagaan produk syarikat adalah dipilih dari kalangan

mereka yang mempunyai pengalaman, kemahiran dan kepakaran

dalam memproses kueh dan makanan tradisional. Pengalaman yang

mereka perolehi dari beberapa syarikat sebelumnya adalah satu

kelebihan bagi syarikat Jammz Trading.

Perniagaan ini mempunyai potensi yang baik khusus dikawasan yang

kami pilih untuk beroperasi.serta kurangnya persaingan


2. TUJUAN

Perancangan perniagaan ini dibuat dengan tujuan, untuk mendapatkan

bantuan atau bimbingan dari Kementerian Pembangunan Luar Bandar

bagi melancarkan lagi proses dan mengeluarkan kueh kueh

tradiosional. Syarikat kami perlu menyediakan mesin dan peralatan

yang berkaitan dengan penyediaan kueh keuh tradisional.

Kerjasama pihak tuan amat diperlukan bagi kami menjayakan sebuah

lagi perniagaan yang diusahakan oleh kaum bumiputera.


3. LATARBELAKANG PEMILIK

3.1 BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMOHON

Nama : FARINA BT MUHAMMAD FAUZI


No. Kad Pengenalan : 620617-01-5366
Alamat Tetap : No. 33 JALAN SERI MAS 14
TAMAN SERI TELOK MAS,
TELOK MAS, 75460
MELAKA
Tarikh Lahir : 17/06/1962
Umur : 21Tthn
Jantina : Perempuan
Warganegara : Malaysia
Agama : Islam
Pengalaman Kerja : 3 thn
Pekerjaan Sekarang : Peniaga
Jawatan Dalam Syarikat : Pengarah Urusan
4. LATAR BELAKANG SYARIKAT

Nama Syarikat : JAMMZ TRADING

Alamat Perniagaan : No 42-1 Jalan Seri Mas 2


/Pejabat Taman Seri Telok Mas
Telok Mas, 75460.
Melaka
No Talipon : 06-2610154
No Fax : 06-2610234

Pemegang Saham : 100% Bumiputera

Jenis perniagaan : Memproses dan memasarkan kueh


yang dijalankan tradisional dan minuman

No Pendaftaran : MA0095199-V
Perniagaan

Akaun Bank :

Akaun No. :

Jenis Perniagaan : Milik Sendiri

Tarikh Daftar Perniagaan : 1/02/2006

*Sertakan salinan sijil perniagaan, serta sijil-sijil yang berkenaan dan yang telah disahkan.
5. PRODUK JAMMZ TRADING

5.1. Jam Tart

Produk utama Jammz Trading merupakan kueh Jam Tart yang selalu
disediakan semasa hari perayaan. Jammz Trading cuba mengubah corak
cara pemakanan agar Jam Tart ini di makan sepanjang masa terutama
minum petang dan juga masa majlis rasmi atau tidak rasmi. Jam Tart juga
di jadikan sebagai hadiah atau hantaran untuk majlis majlis rasmi.
5.2. Kueh Makmor.

Produk kedua Jammz Trading merupakan kueh Makmor yang selalu


disediakan semasa hari perayaan. Jammz Trading cuba mengubah corak
cara pemakanan agar kueh Makmor ini di makan sepanjang masa
terutama minum petang dan juga masa majlis rasmi atau tidak rasmi.
Kueh Makmor juga di jadikan sebagai hadiah atau hantaran untuk majlis
majlis rasmi.
6. ASPEK OPERASI

6.1. Jenis perniagaan

Pengilangan dalam ketegori industri kecil dan sederhana iaitu


memproses, dan memasarkan kueh kueh tradisonal serta makanan dan
minuman ringan.

6.2. Mesin dan Peralatan.

Buat masa ini Jammz Trading beroperasi mengeluarkan kueh


tradisional ia itu kueh TART dan kueh MAKMOR secara tangan. Jammz
Trading merancang untuk mengeluarkan produk kueh TART dan
MAKMOR secara besaran dan berhasrat untuk membuka kilang
pengeluaran kueh TART dan MAKMOR. Dari itu Jammz Trading sedang
merangka keperluan mesin dan peralatan untuk beroperasi secara besar
besaran.

Keperluan mesin ada lah berdasarkan peralatan yang bolih di percayai


dan selamat di gunakan serta kebersihan yang terjamin. Kaji selidik yang
telah dijalankan mendorong kami untuk menggunakan mesin mesin
tersebut.

Bil Unit Pekara RM


1 1 Industrial mixer
2 1 Dough mixing machine
3 1 Dough moulding machine
4 2 Industrial Oven
5 1 Multi level trolley
6 1 Shrink Wrapping Machine
7 1 Industrial cooking pot and stove
8 1 Industrial Freezer
6.3. Tenaga Kerja.

Jammz Trading mempunyai 4 orang kakitangan yang


berpengalaman bagi menguruskan perusahaan ini. Pekerja-pekerja yang
kami latih ini mampu membantu syarikat ini dengan pelbagai jawatan
bagi mengurangkan kos operasi. Mereka-mereka ini juga menjadi nadi
penggerak kepada syarikat kami

6.4. Bahan pembungukusan

Setelah modal membeli mesin-mesin dikenalpasti, kami juga


bersedia menyenaraikan Bahan2 Mentah yang menjadi tunggak kepada
perusahaan kami.

Bagi pembukusan pula kami sudah kenal pasti jenis dan cara
pembukusan . Selain dari pembukusan untuk pasaran am. kami juga
sedang merangka cara pembukusan untuk pasaran luar dan antara bangsa.

6.5 Taraf Pemakanan.


Jammz Trading telah mendapatkan kandungan makanan dari
Applied Technolgy dan dalam proses untuk mendapatkan tanda halal.
6. ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI.

6. ASPEK PENGURUSAN

6.1.Nama :
No KP :
Umur :
Jawatan :
Kelulusan :
Pengalaman :
Gaji Bulanan :
Tanggungjawab :

6.2.Nama :
No KP :
Umur :
Jawatan :
Kelulusan :
Pengalaman :
Gaji Bulanan :
Tanggungjawab :

6.3.Nama :
No KP :
Umur :
Jawatan :
Kelulusan :
Pengalaman :
Gaji Bulanan :
Tanggungjawab :
6.4.Nama :
No KP :
Umur :
Jawatan :
Kelulusan :
Pengalaman :

Gaji Bulanan :
Tanggungjawab :

6.5.Nama :
No KP :
Umur :
Jawatan :
Kelulusan :
Pengalaman :
Gaji Bulanan :
Tanggungjawab :
CARTA PENGURUSAN

Zabidah Aman
Pengarah Urusan

Pengurus Besar/Pengeluaran

Pengurus Pemasaran Pengurus Pengeluaran

Kerani
Marketing Executive
Pekerja Am

6.7. PROJEK CADANGAN

1. Alamat Peniagaan :

2. Jenis : Pengilangan IKS


Memproses, Membotol &
Mengedar minuman Tongkat Ali
Kacip Fatimah, Juice Asam Jawa,
Juice Mango Juice Mengkudu,
Air Mineral & Minuman Tenaga
3. Jumlah Kos : RM 7105,59.00
4. Modal Sendiri : RM 71,056.00
5. Jumlah Modal Diperlukan : RM 639,503.00

Ultramoda (M) Sdn. Bhd. juga bercadang untuk membekal, membotol


dan mengeluarkan sendiri air jus dari ektrek asli tradisional seperti
Tongkat Ali dan Kacip Fatimah serta air mineral beraneka perisa.

6.8. KEMUDAHAN ASAS

Lokasi yang dipilih ialah di kawasanm peindustrian kecil di


pun mengenal pasti kawasan yang di cadangkan untuk memulakan
memproses dan membotol Jus Minuman Herbal di kawasan perindustrian
Herbal ia itu di Telok Mas, Melaka. Kilang yang kami cadangkan itu
terletak di Kawasan Kilang Telok Mas. Melaka.

Premis yang dicadangkan merupakan kilang pembuatan dengan kadar


sewa iaitu RM 1600.00 sebulan iaitu 2 Lot Kilang. Kesemua kemudahan
telah tersedia hanya memerlukan pembayaran deposit. Lesen perniagaan
akan disediakan dan disertakan.
Bekalan letrik dan air mencukupi bagi projek kami Berserta surat
perjanjian sewa dan ianya terikat selama setahun dan boleh di perbaharui.
Kilang juga di lengkapi dengan 3 phase wiring system dan kawasannya
lapang dan luas.

Ubahsuai perlu dibuat untuk memulakan operasi pembuatan dan kami


memerlukan perbelanjaan ubahsuai lebih kurang RM 20,000.00 sahaja

7. ASPEK PEMASARAN

7.1. ANALISIS PASARAN

Suyarikat kami mampu

7.2. SAIZ PASARAN.


Saiz pasaran di dianggarkan lebih. Penduduknya terdiri dari pelbagai
golongan masyarakat serta kewujudan kawasan meluaskan lagi saiz
pasaran syarikat kami.
7.3. PERSAINGAN
(pesaing)

7.4. SYER PASARAN.


Oleh kerana adanya persaing maka syarikat kami cuba untuk
menguasai 10% kawasan pasaran di seluruh kawasan selatan
semenanjung. (tambah)

7.5. RAMALAN JUALAN

Pengeluaran kilang kami berdasarkan 4 jenis produk. Yang pertama Jus


Air Tongkat Ali jenama E-MAZ. Kami akan keluarkan sebanyak 200
karton untuk sehari selama 26 hari bekerja, ia itu 5200 karton sebulan. Ini
adalah permulaan pengeluaran.

Harga jualan ke kedai ialah RM24.00 sekarton


Harga buatan kilang ialah RM18.00 sekarton
Untung Kasar ia lah RM 6.00 sekarton

Produk kedua Jus Air Asam Jawa jenama E-maz, kami keluarkan
sebanyak 200 karton sehari selama 26 hari bekerja iaitu 5,200 karton
sebulan. Ini ada lah pemulaan pengeluaran.

Harga jualan ke kedai ialah RM14.00 sekarton


Harga buatan kilang ialah RM 8.00 sekarton
Untung Kasar ialah RM 6.00 sekarton
Produk ketiga dan keempat ialah Jus Mangga dan Minuman
Tenaga. Kami sedang berusaha untuk mendapat persetujuan dari pihak2
tertentu yang sedia membekalkan kepada kami teknik dan kepakaran
memprosesnya.

Kami menjangkakan jualan bulan pertama selepas beroperasi berjumlah


RM 197,800.00 dengan peningkatan bertambah 5% pada setiap bulan
pada tahun kedua beroperasi dan seterusnya.

7.6. STRATEGI PASARAN

Pada 3 bulan pertama permulaan operasi, kakitangan jualan syarikat


akan membuat jualan bagi seluruh Negeri Sembilan, Melaka dan
kawasan Johor Utara. Ini adalah bertujuan supaya setiap outlet di
kawasan tersebut menjual produk syarikat.

Pada 3 bulan berikut dan seterusnya, barulah kakitangan jualan


dibenarkan bergerak di luar kawasan sasaran tersebut ke seluruh negara
mengikut arahan daripada pihak pengurusan.

Jenis-jenis Outlet untuk Penempatan Produk Ultramoda (M) Sdn. Bhd.


Modern Outlet Convenience Store

Hypermarket Stesen Minyak


Supermarket Kedai 24 Jam
Farmasi
Farmasi Berangkai Eateries
Farmasi Individu
Kedai Ubat Cina Restoran
Kantin
Tradisional Outlet

Minimarket Institusi
Kedai Runcit
Kedai Ubat dan Jamu Kawasan Rehat dan Rekreasi
Kedai Kopi Kelab Golf
Kedai Makan Hotel
Distributor Koperasi
Whosaler Pusat Kecantikan

Perancangan Pemasaran.

Syarikat telah mengenal pasti kawasan2 yang akan di servis utk


penghantaran produk produk yang sedia ada. Syarikat juga telah
mengenal pasti keperluan kenderaan berupa Van Sales seperti berikut:

VAN EZ 1 = Jurujual 1
Kawasan Jualan = Muar, Pahang & Melaka
VAN EZ 2 = Jurujual 2
Kawasan Jualan = Melaka, Negri Sembilan & Muar

VAN EZ 3 = Jurujual 3
Kawasan Jualan = Johor Bahru Timor

Jadual Kawasan Jualan Yang Telah Di Kenalpasti:

VAN EZ 1 = Jurujual 1

SALES AREA – AREA YANG DISERVIS DAN DILAWATI OLEH


VAN

BANDAR MUAR 16. PARIT SULONG


TANJUNG AGAS 17. PARIT YAANI
KESANG TASIK 18. PARIT RAJA
SUNGAI MATI 19. SRI GADING
BUKIT GAMBIR 20. BATU PAHAT
BUKIT KEPONG 21. BESERAI
BUKIT KANGKAR 22. SEMERAH
JEMENTAH 23. RENGIT
SEGAMAT 24. CHAAH
LABIS 25. BULUH KASAP
TANGKAK 26. BATU ANAM
YONG PENG 27. PARIT JAWA
AYER HITAM 28. PARIT BAKAR
MACHAP 29. PAGOH
SIMPANG RENGGAM 30. MUADHZAM SHAH

VAN EZ 2 = Jurujual 2

SALES AREA – AREA YANG DISERVIS DAN DILAWATI OLEH


VAN

SUNGAI RAMBAI 18. SEMABOK


MERLIMAU 19. BUKIT BARU
JASIN 20. PERINGGIT JAYA
PERNU 21. MALIM
BUKIT TENBAKAU 22. LORONG PANDAN
TAMBAK PAYA 23. CHENG
TELOK MAS 24. BUKIT RAMBAI
AYER MOLEK 25. KLEBANG
DUYUNG 26. SUNGAI UDANG
BUKIT KATIL 27. MASJID TANAH
TEHEL 28. KUALA SUNGAI BARU
BUKIT BERUANG 29. ALOR GAJAH
AIR KEROH 30. MELAKA PINDAH
DURIAN TUNGGAL 31. TAMPIN
SELANDAR 32. SIMPANG EMPAT
BATANG MELAKA 33. AIR MAWANG
GEMENCHEH 34. JOHOL

VAN EZ 3 = Jurujual 3

SALES AREA – AREA YANG DISERVIS DAN DILAWATI OLEH


VAN

JAMALUANG 16. KLUANG BARU


BANDAR MERSING 17. GELANG PATAH
ENDAU 18. ULU CHOH
FELDA TENGGAROH 19. PEKAN NENAS
TANJUNG LEMAN 20. KUKUP
SIMPANG RENGGAM 21. BANDAR PONTIAN
MACHAP 22. PEKAN KAYU ARA
PASONG
AYER HITAM 23. AYER BALOI
BANDAR KLUANG 24. BENUT
PEKAN RENGGAM 25. RENGGIT
JALAN MERSING
BANDAR TENGGARA
TELOK BUKIT TONGKAT
FELDA ULU BELITUNG
FELDA KAHANG BARAT / TIMUR
8. ASPEK KEWANGAN

8.1 PERINCIAN ALIR TUNAI PROJEK

8.2 PENYATA ALIRAN KEWANGAN


Bulanan selama 5 tahun
8.3 PENYATA UNTUNG
Bulanan selama 5 tahun
8.4 CADANGAN PEMBIAYAAN PROJEK

Lampiran

9. KESIMPULAN

Berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi dan jangkaan


kedudukan dan keuntungan syarikat, serta dengan kerjasama dan bantuan
pehak kami berkeyakinan penuh perojek yang dicadangkan ini adalah
berdaya maju dan mampu bersaing dengan syarikat-syarikat lain terutama
bukan bumiputera.

Dengan tercapai nya cita cita kami ini, kami harap dapat menaikan lagi

taraf pengusaha bumiputera dan skali gus menambahkan lagi kadar

pengeluaran negeri Melaka. Kami juga harap dapat menambahkan

ekonomi negeri Melaka di peringkat bandar/luar bandar berdasarkan

pekara berikut:

1. Meningkatkan ekonomi setempat

2. Mewujudkan peluang pekerjaan setempat

3. Melatih dan mewujudkan perintis/pengusaha muda di

kalangan belia.

4. Mengelakan dari berlaku nya penghijrahan penduduk ke

negeri lain

5. Menjadikan kilang perusahaan kami sebagai destinasi

pelancong yang ingin melihat kilang perusahaan memproses

minuman minuman Herbal (Agro-Based Herbal Drink) dan

minuman Bertenaga (Energytonic Drink)

Harapan kami agar cadangan projek ini akan mendapat pertimbangan


sepenuhnya dari pihak demi meningkatkan kedudukan ekonomi kaum
Bumiputera.