Anda di halaman 1dari 23

MZ MULTIMEDIA ENTERPRISE

Company No: CO001114574-D


Email mzmultimedia@mzmultimedia.net
Laman web http://www.mzmultimedia.net

RANCANGAN PERNIAGAAN

DISEDIAKAN OLEH

Zolkiflee M. S.

TARIKH

8hb Jun 2006


ISI KANDUNGAN

1. PENGENALAN.................................................................................................... 1
2. VISI....................................................................................................................... 2
3. MISI ...................................................................................................................... 2
4. OBJEKTIF ............................................................................................................ 2
5. TUJUAN ............................................................................................................... 3
6. LATARBELAKANG SYARIKAT ...................................................................... 4
6.1 BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMILIK .............................................................. 4
6.2 LATAR BELAKANG SYARIKAT ................................................................... 5
7. ASPEK OPERASI ................................................................................................ 6
7.1 JENIS PERNIAGAAN ...................................................................................... 6
7.2 PENGALAMAN................................................................................................ 6
7.3. TENAGA KERJA.............................................................................................. 7
7.4 PERALATAN DAN PERKAKASAN ............................................................... 7
8. ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI............................................................. 8
8.1 AHLI SYARIKAT.............................................................................................. 8
8.2 CARTA ORGANISASI...................................................................................... 9
9. PROJEK CADANGAN ...................................................................................... 10
9.1 PERKHIDMATAN DAN PRODUK BARU. .................................................. 10
9.2. KEPERLUAN ................................................................................................. 11
9.3 BUTIR BELANJAWAN ............................................................................ 11
9.3 BELANJAWAN PENGURUSAN ............................................................. 12
9.4 BELANJAWAN PERMULAAN ............................................................... 12
9.5 PERALATAN YANG SEDIA ADA.......................................................... 12
9.6 KEMUDAHAN ASAS /LOKASI .................................................................... 13
10. ASPEK PEMASARAN .................................................................................. 14
10.1. ANALISIS PASARAN.............................................................................. 14
10.2 SAIZ PASARAN. ....................................................................................... 14
10.3 PERSAINGAN ........................................................................................... 14
10.4 SYER PASARAN....................................................................................... 14
10.5 STRATEGI PEMASARAN ....................................................................... 15
11. ASPEK KEWANGAN ................................................................................... 16
12. KESIMPULAN............................................................................................... 21
MZ Multimedia Enterprise

1. PENGENALAN

Syarikat MZ Multimedia Enterprise ada lah sebuah syarikat

bumiputera yang berdaftar pada tahun 1997 yang memulakan

operasinya di Shah Alam dan bertapak di Melaka sejak Ogos 2001.

Adalah tanggung jawab kami pengusaha bumiputera dalam negeri

Melaka untuk merealisasikan hasrat kerajaan negeri Melaka dan

menyahut seruan kerajaan untuk menjadikan Melaka sebuah negeri

ICT serta mencapai matlamat sebagai Negeri bertaraf MSC .

Kelebihan kami adalah dengan mempunyai kakitangan dan kepakaran

dalam bidang ICT serta kerjasama kami dengan K-Incubator dibawah

Pejabat Ketua Menteri Melaka.

Perniagaan ini mempunyai potensi yang baik khusus dikawasan yang

kami pilih untuk beroperasi serta kurangnya persaingan.

1
MZ Multimedia Enterprise

2. VISI

Menjadi pengusaha bumiputera dalam bidang ICT untuk memajukan

ekonomi dan taraf negeri Melaka.

3. MISI

Menyahut seruan kerajaan untuk mencapai matlamat kerajaan

menjadikan Melaka bertaraf MSC dan membantu usahawan usahawan

dalam membentuk perniagaan mereka ke peringkat global berteraskan

ICT..

4. OBJEKTIF

Melatih dan melahirkan kakitangan technical dari penduduk setempat

dan menyumbang untuk menaikkan taraf ekonomi negara.

Menggalakkan penggunaan ICT di kalangan peniaga dah pengusaha

bumiputera untuk mencapai taraf global dalam bidang perniagaan.

Menggalakkan penggunaan ICT di kalangan Guru guru sekolah

sebagai satu media untuk menyampai kan maklumat dalam bidang

pelajaran.

2
MZ Multimedia Enterprise

5. TUJUAN

Perancangan untuk mempebesarkan perniagaan ini dibuat dengan

tujuan, untuk mendapatkan Ppembiayaan dari institiusi kewangan

bagi melancarkan lagi usaha kami didalam mengejar perkembangan

ICT dan melatih para usahawan mengguna kemudahan ICT dalam

perniagaan mereka. Syarikat kami perlu menyediakan tempat yang

luas sebagai pusat latihan dan bimbingan dan peralatan yang berkaitan

bagi tujuan tersebut.

Kerjasama pihak tuan amat diperlukan bagi kami menjayakan sebuah

lagi perniagaan yang diusahakan oleh kaum bumiputera.

3
MZ Multimedia Enterprise

6. LATARBELAKANG SYARIKAT

6.1 BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMILIK

Nama : Nur Farina Binti Muhamad Fauzi


No. Kad Pengenalan : 840920105238
Alamat Tetap : No 33 Jalan Seri Mas 14
Taman Seri Telok Mas,
Telok Mas, 75460
Melaka
Tarikh Lahir : 20/9/84
Umur : 22thn
Jantina : Perempuan
Warganegara : Malaysia
Agama : Islam
Pengalaman Kerja : 3 thn
Pekerjaan Sekarang : Usahawan
Jawatan Dalam Syarikat : Pengarah Urusan

4
MZ Multimedia Enterprise

6.2 LATAR BELAKANG SYARIKAT

Nama Syarikat : MZ Multimedia Enterprise

Alamat Perniagaan : No 42-1 Jalan Seri Mas 2


/Pejabat Taman Seri Telok Mas
Telok Mas Melaka

No Talipon : 06-2610154
No Fax : 06-2610234

Pemegang Saham : 100% Bumiputera

Jenis perniagaan : Pusat Latihan Computer,


yang dijalankan Internet Cafe
Baik Pulih Computer

No Pendaftaran : CO001114574-D
Perniagaan

Akaun Bank :

Akaun No. :

Jenis Perniagaan : Sendiri

Tarikh Daftar Perniagaan : 1/04/1997

*Sertakan salinan sijil perniagaan, serta sijil-sijil yang berkenaan dan yang telah disahkan.

5
MZ Multimedia Enterprise

7. ASPEK OPERASI

7.1 JENIS PERNIAGAAN

Perniagaan ini ada lah dalam bentuk perkhidmatan dalam bidang ICT
seperti berikut
a. Latihan komputer
b. Jualan/servis/naik taraf komputer
c. Perunding Projek
d. Pemasangan Rangkaian Komputer
e. Melayar Internet / Membina Laman Web

7.2 PENGALAMAN

Sejak beroperasi pada tahun 1997, MZ Multimedia Enterprise telah


mengendalikan berbagai latihan komputer dalam bidang berikut:
a. MS Office
b. MS Project
c. PC Support
d. Anti Virus Warfare

Antara institiusi yang telah mendapat perkhidmatan kami ia lah:


a. Perbadanan Kemajuan Petanian Selangor
b. Syarikat Pengurusan Ladang Selangor
c. Esso Malaysia
d. Petronas Dagangan
e. Petronas Cari Gali
f. Sarawak Shell Malaysia
g. Asian Bintulu Fertilizer
h. Rajang Port Autority
i. Jabatan Perkhidmatan Awam Brunei

6
MZ Multimedia Enterprise

MZ Multimedia Enterprise telah memulakan perniagaan di Melaka pada


Ogos 2001 dengan modal sendiri sebanyak RM40,000 dan berpeluang
memberi perkhidmatan dalam program Kursus Komputer Untuk Warga
Pencen dan Suri Rumah anjuran K-Ekonomi di bawah Pejabat Ketua
Menteri Melaka. MZ Multimedia Enterprise ada lah sebuah syarikat yang
telah berdaftar dengan K-Incubator untuk menjalankan program tersebut.

7.3. TENAGA KERJA.

MZ Multimedia Enterprise mempunyai tenaga yang mahir dalam


bidang latihan dan teknikal serta wakil pemasaran yang agresif untuk
pemasaran produk.

7.4 PERALATAN DAN PERKAKASAN

Buat masa ini MZ Multimedia Enterprise beroperasi dengan peralatan


berikut
a. computer dan perabot 8 unit
b pencetak 1 unit
c hub dan modem 1 set

MZ Multimedia Enterprise bercadang untuk memohon bantuan bagi


menambah peralatan yang bagi tujuan latihan dan perkhidmatan yang
yang diperlukan.

7
MZ Multimedia Enterprise

8. ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI.

8.1 AHLI SYARIKAT

Syarikat MZ Multimedia Enterprise buat masa ini di


kendalikan oleh ahli ahli perikut:
1. Cik Nur Farina Md Fauzi Pemilik (100%)
Berkecimpungan dalam bidang perniagaan dan
menjadikan ICT sebagai satu peluang untuk menjana
pendapatan.
2. En Zolkiflee Md Salleh Perancang/Pengajar
Seorang yang mahir dalam bidang latihan dan
teknikal komputer selama 10 tahun. Beliau ada lah
Microsoft Certified Trainer sejak tahun 1998.
3. Puan Marina Abd Jalil Pentadbiran/Kewangan
Bekas kakitangan kerajaan dan mahir dalam
pengurusan dan kewangan.
4. Pn Zuraidah Abd Rahman Pemasaran
Seorang yang mahir dalam pemasaran dan telah
berkecimpong dalam bidang tersebut sejak 7 tahun.

8
MZ Multimedia Enterprise

8.2 CARTA ORGANISASI

Farina
Pengarah Urusan

Zolkiflee Marina Zuraidah


Perancang/Latihan Pentadbiran/Kewangan Pemasaran

Pen Pelatih Pen teknikal Pen Pemasaran Pen Pemasaran

Untuk membentuk sebuah organisasi yang lengkap dan agresif


serta produktif, MZ Multimedia Enterprise bercadang untuk
menambah kakitangan di bahagian pemasaran dan teknikal.

9
MZ Multimedia Enterprise

9. PROJEK CADANGAN

9.1 PERKHIDMATAN DAN PRODUK BARU.

MZ Multimedia Enterprise bercadang untuk memperluaskan


perniagaan dengan menambah perkhidmatan dalam bidang ICT seprti
berikut.
a. Perkhidmatan Digital Photography dan Latihan
Perkhidmatan ini ada lah memproses gambar digital untuk di
jadikan vcd(fomat video compact disc). Selain itu MZ
Multimedia Enterprise juga bercadang untuk membuka kelas
latihan bagi tujuan tersebut untuk yang berminat dan pengusaha
pengusaha bumiputera bagi menambahkan lagi perkhidmatan
jualan mereka.
b. Perkhidmatan Webhosting dan Membina Laman Web
Produk terbaru yang akan diedarkan oleh MZ Multimedia
Enterprise merupakan Webhosting dan pembinaan laman web
untuk para usahawan dan individu. Tujuan nya untuk
menaikkan taraf pengusaha pengusaha bumiputra diperingkat
antarabangsa untuk memmasarkan dan mengiklankan syarikat
dan produk mereka.
c. Mobile Income
Produk mobile income ini ada lah produk yang terbaru yang
akan di pasarkan. Produk ini secara rengkas nya adalah berupa
mesin carian atau ‘ search engine ‘ yang di lakukan melalui
telefon bimbit berbentuk sms atau pesanan rengkas.

10
MZ Multimedia Enterprise

Kesemua produk produk dan perkhidmatan diatas ada lah yang terbaru
dan memberi menafaat kepada ramai pengguna terutama pengusaha
pengusaha yang baru dan yang sedang membangun.

9.2. KEPERLUAN .

Bagi mencapai matlamat di atas MZ Multimedia Enterprise


memerlukan bantuan untuk menambah perkasasan dan juga mendapatkan
tempat yang sesuai dan luas bagi menjalankan latihan dan operasi yang
terbabit.
Kami memerlukan modal tambahan untuk berikut:-
a. Menyewa ruang perniagaan yang luas dan menepati kehendak
MBMB dan Bomba.
b. Menambah perlatan dan perkakasan komputer
c. Membeli projector bagi tujuan mengajar
d. Membeli bahan bahan stock berupa Sharksurf Webhosting dan
Mobile Income.

9.3 BUTIR BELANJAWAN

1. Alamat Peniagaan : No. 34 Jalan Seri Mas 2


Taman Seri Telok Mas
Telok Mas
2. Jenis : Perkhidmatan Computer/Latihan
3.Jumlah Modal Diperlukan : RM 66,000.00

11
MZ Multimedia Enterprise

9.3 BELANJAWAN PENGURUSAN

GAJI 6,000.00
SOCSO 90.00
EPF 660.00
SEWA 1.750.00
API/AIR 250.00
Tel/Internet 250.00
INS 1.000.00
ALAT TULIS 500.00
PELBAGAI 1.500.00 12,000.00

9.4 BELANJAWAN PERMULAAN

Komputer (10 unit) 18,000.00


Komputer Riba (2 unit) 8,000.00
Alat Projector / Scanner / Printer 5,000.00
Perabot dan Pemasangan 5,000.00
Ubahsuai Pejabat/Kedai 5,000.00
Deposit Kedai 5,250.00
Deposit Api/Air 900.00
Peralatan Keselamatan 350.00
Naik Taraf Komputer Sedia Ada 5.000.00
Stok Produk 5.000.00
Hub dan Pemasangan Rangkaian 500.00 58,000.00

9.5 PERALATAN YANG SEDIA ADA

Komputer (8 unit) 12,000.00


Printer / Hub / Perabot / Fax 3,000.00 15,000.00

12
MZ Multimedia Enterprise

9.6 KEMUDAHAN ASAS /LOKASI

Lokasi yang dipilih ialah di kawasan perniagaan di Telok Mas


yang telah di iktiraf sebagai pekan kecil berdekatan dengan Sekolah dan
kawasan perumahan.

Premis yang dicadangkan merupakan rumah kedai 2 tingkat yang akan


kami jadikan pejabat, bilik latihan dan juga melayar internet. Kesemua
kemudahan telah tersedia hanya memerlukan pembayaran deposit dan
pengubahsuaian.

Bekalan letrik dan air mencukupi bagi projek kami berserta surat
perjanjian sewa dan ianya terikat selama dua tahun dan boleh di
perbaharui.

13
MZ Multimedia Enterprise

10. ASPEK PEMASARAN

10.1. ANALISIS PASARAN

Memandangkan ramai pengusaha bumiputera yang baru dan lama di


Melaka ini tidak mempunyai bantuan ICT dalam perkembangan
perniagaan mereka, maka ini lah peluang kami untuk membantu mereka
dalam menaikan taraf perniagaan mereka.
Sasaran kami ada lah seperti berikut:
1 Peniaga Peniaga Baru Dan Lama
2 Pengusaha Pengusaha Produk Desa
3 Persatuan Usahawan/Usahawanita
4 Peniaga Persendirian
5 Orang Awam

10.2 SAIZ PASARAN.

Saiz pasaran di dianggarkan lebih. Penduduknya terdiri dari pelbagai


golongan masyarakat serta kewujudan kawasan meluaskan lagi saiz
pasaran syarikat kami.

10.3 PERSAINGAN

Kami sudah mengenal pasti pesaingan yang ada dan ini tidak
menjejaskan perkhidamtan dan pemasaran kami.

10.4 SYER PASARAN.

Oleh kerana adanya persaing maka syarikat kami cuba untuk


menguasai 40% kawasan pasaran di seluruh kawasan selatan
semenanjung, Melaka dan Negri Sembilan.

14
MZ Multimedia Enterprise

10.5 STRATEGI PEMASARAN

Pada 3 bulan pertama permulaan operasi, kami akan mempromosi kan


produk kami kepada pengusaha pengusaha melalui hebahan dan juga
iklan. MZ Multimedia Enterprise juga mempunyai lama web sendiri
untuk mengiklan peduk dan perkhidmatan. Pada peringkat awal kami
telah pun mepertengahkan produk kami semasa kursus, seminar dan
karnival di Melaka Tengah.

Pada bulan berikut nya kami akan memasarkan produk produk kami
kepada pengusaha pengusaha di daerah Jasin dan Alor Gajah dan seterus
nya luar Melaka.

15
MZ Multimedia Enterprise

11. ASPEK KEWANGAN

11.1 Sales Forecasts


Monthly Sales Forecasts - first year (cash)
Month JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Total
2006

Sharksurf 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 29,700
MobileIcome 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600
Digital VCD 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 60,000
Training 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 21,000
Internet 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 15,000
Website building 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 52,500
Totals 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 22,270 22,270 22,270 22,270 22,270 22,270 235,800

Monthly Sales Forecasts - first year (units)

150

140

130

120

110

100

90

80

70
60

50

40

30
20

10

0
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

Sharksurf MobileIcome Digital VCD Training Internet Website building

Annual Sales Forecast (cash)

Year 2006 2007 2008 2009 2010

Sharksurf 29,700 31,482 33,264 35,046 36,828

MobileIcome 57,600 60,480 63,360 66,816 70,272

Digital VCD 60,000 63,600 67,200 70,800 74,400

Training 21,000 22,200 23,400 24,600 25,800

Internet 15,000 15,780 16,560 17,400 18,300

Website building 52,500 55,500 61,500 70,500 84,000

Totals 235,800 249,042 265,284 285,162 309,600

16
MZ Multimedia Enterprise

11.2 Profit and Loss


Profit and Loss
Year 2006 2007 2008 2009 2010
Sales 235,800 249,042 265,284 285,162 309,600
Cost of sales 103,500 109,194 115,488 122,832 131,106
Gross margin 132,300 139,848 149,796 162,330 178,494
Fixed costs
Personnel 36,000 36,900 37,823 38,768 39,737
General costs 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Sales Cost 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Profit before depreciation 18,300 24,948 33,974 45,562 60,757
Depreciation 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830
Sales profit 14,470 21,118 30,143 41,732 56,927
Interest on loans -2,242 -1,778 -1,298 -801 -286
Grants 0 0 0 0 0
Profit before tax 12,228 19,340 28,845 40,931 56,641
Taxes 1,223 1,934 2,885 4,093 5,664
Profit after tax 11,005 17,406 25,961 36,838 50,977

17
MZ Multimedia Enterprise

11.3 Cash Flow


Cash Flow Forecast - first year
Month JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Total 2006

Received payments 117,03 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 22,270 22,270 22,270 22,270 22,270 22,270 335,800
0
Sharksurf 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 29,700
MobileIcome 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600
Digital VCD 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 60,000
Training 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 21,000
Internet 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 15,000
Website building 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 52,500
Shareholder investment 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000

Third party 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000

Outgoing payments 72,933 16,933 19,933 16,933 19,933 16,933 21,863 18,863 21,863 18,863 21,863 18,863 285,781

Purchases 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 9,590 9,590 9,590 9,590 9,590 9,590 103,500
Personnel 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000
National Insurance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General costs 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
Sales Cost 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 18,000
Start up costs 6,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,150
Loans 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 15,281
Investments 46,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,850

Financial costs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow 44,097 97 -2,903 97 -2,903 97 407 3,407 407 3,407 407 3,407 50,019

Cash Balance 44,097 44,193 41,290 41,386 38,483 38,579 38,986 42,393 42,799 46,206 46,612 50,019

18
MZ Multimedia Enterprise

Cash Flow Forecast - years


Year 2006 2007 2008 2009 2010
Received payments 335,800 249,042 265,284 285,162 309,600
Sharksurf 29,700 31,482 33,264 35,046 36,828
MobileIcome 57,600 60,480 63,360 66,816 70,272
Digital VCD 60,000 63,600 67,200 70,800 74,400
Training 21,000 22,200 23,400 24,600 25,800
Internet 15,000 15,780 16,560 17,400 18,300
Website building 52,500 55,500 61,500 70,500 84,000
Shareholder investment 30,000 0 0 0 0

Third party 70,000 0 0 0 0


Outgoing payments 285,781 240,598 248,526 257,766 268,217
Purchases 103,500 109,194 115,488 122,832 131,106
Personnel 36,000 36,900 37,823 38,768 39,737
National Insurance 0 0 0 0 0
Income tax 0 0 0 0 0
General costs 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Sales Cost 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Start up costs 6,150 0 0 0 0
Loans 15,281 15,281 15,281 15,281 15,281
Investments 46,850 0 0 0 0
Financial costs 0 0 0 0 0
Shareholder dividends 0 0 0 0 0
Taxes 0 1,223 1,934 2,885 4,093
Cash Flow 50,019 8,444 16,758 27,396 41,383
Cash Balance 50,019 58,463 75,222 102,618 144,000

19
MZ Multimedia Enterprise

11.4 Balance Sheet


Balance Sheet
Year 2006 2007 2008 2009 2010
Long term assets 49,170 45,340 41,510 37,680 33,850
Start up costs 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150
Material
Projector /Scanner / 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Printer
Upgrade and Networking 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
Laptop 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
Personal Computer 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Immaterial
Security Items 350 350 350 350 350
Renovations 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Furnitures/Fittings 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Accumulated depreciation -3,830 -7,660 -11,490 -15,320 -19,150
Short term assets 50,019 58,463 75,222 102,618 144,000
Stock 0 0 0 0 0
Clients 0 0 0 0 0
Cash 50,019 58,463 75,222 102,618 144,000
TOTAL ASSETS 99,189 103,803 116,732 140,298 177,850

Owners equity 42,228 60,345 87,256 125,303 177,850


Paid-in capital 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Retained earnings 0 11,005 28,411 54,372 91,210
Earnings 12,228 19,340 28,845 40,931 56,641
Long term creditors 56,961 43,458 29,476 14,995 0
Bank 56,961 43,458 29,476 14,995 0
Short term creditors 0 0 0 0 0
Other creditors 0 0 0 0 0
Taxes 0 0 0 0 0
Other debts 0 0 0 0 0
TOTAL LIABILITIES 99,189 103,803 116,732 140,298 177,850

11.5 Investments
Investments
Item Value Depreciation Year aquired
term

Personal Computer 18,000 10 years 2006


Laptop 8,000 10 years 2006
Upgrade and Networking 5,500 2006
Projector /Scanner / Printer 5,000 2006

Renovations 5,000 2006


Furnitures/Fittings 5,000 2006
Security Items 350 2006
Total 46,850

20
MZ Multimedia Enterprise

12. KESIMPULAN

Berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi dan jangkaan


kedudukan dan keuntungan syarikat, serta dengan kerjasama dan bantuan
pehak kami berkeyakinan penuh perojek yang dicadangkan ini adalah
berdaya maju dan mampu bersaing dengan syarikat-syarikat lain terutama
bukan bumiputera.

Dengan tercapai nya cita cita kami ini, kami harap dapat menaikan lagi

taraf pengusaha bumiputera dan skali gus menambahkan lagi kadar

pengeluaran negeri Melaka. Kami juga harap dapat menambahkan

ekonomi negeri Melaka di peringkat bandar/luar bandar berdasarkan

pekara berikut:

1. Meningkatkan ekonomi setempat

2. Mewujudkan peluang pekerjaan setempat

3. Menarik minat bumiputera dalam bidang ICT.

4. Menggalakkan penggunaan ICT dalam perniagaan

5. Merealisasikan wawasan Kerajaan Negeri Melaka untuk

mencapai taraf MSC dalam RM Ke 9.

Harapan kami agar cadangan projek ini akan mendapat pertimbangan


sepenuhnya dari pihak tuan demi meningkatkan kedudukan ekonomi
kaum Bumiputera.

21