Anda di halaman 1dari 2

ACT ADIIONAL

LA CONTRACTUL DE MANDAT pentru ASISTENT n BROKERAJ Nr..din data de.


ncheiat azi .............................. ntre : S.C. DESTINE BROKER DE ASIGURARE S.R.L., Ploieti, Str. Vasile Lupu , nr.36, et. 1, judeul Prahova, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului Prahova cu nr. J29/1143/04.05.2007, cod unic de nregistrare 21678074, Autorizaie de funcionare nr. 577/17.08.2007, nregistrata n Registrul brokerilor de asigurare la nr. 425/20.08.2007, cont nr. RO21 RZBR 0000 0600 0914 7600, deschis la RAIFFEISEN BANK Sucursala Ploieti, numit n continuare DESTINE, n calitate de MANDANT, reprezentat de Director Romeo BOCNESCU : I

Dl BEAN SEBASTIAN VASILE cu domiciliul n ALBA IULIA str. ANGHEL SALIGNY nr. 2B bl. ap 26, cod postal 500030 judeul ALBA telefon fix - mobil nr. 0727895077, identificat cu CI seria AX nr. 41621 CNP 1830521204962 ;

apartinand REPREZENTANTEI DESTINE ........................................................ reprezentant al S.C. .................................................................................................., nregistrat la Oficiul Registrului Comerului.............................. cu nr..................................................... avnd sediul social n.............................................................................................................CUI..................................... cont nr.......................................................................................deschis la ..................................................................... Sucursala...................................... numit() n continuare ASISTENT n BROKERAJ n calitate de MANDATAR. Art.1 Avndu-se n vedere implementarea de ctre asigurtori a sitemului electronic de emitere a polielor de asigurare, prile, de comun acord neleg s completeze/s modifice prevederile contractului de mandat privind intermediarea asigurrilor dup cum urmeaz: 1.1 Asistentul n brokeraj este de acord cu utilizarea comunicrii prin internet pentru emiterea de contracte de asigurare (polie), efectuarea de oferte i ntocmirea borderourilor de ncasare a polielor care fac obiectul prezentului contract i pentru alte comunicri facute ntre pri. 1.2 Asistentul n brokeraj poate accesa sistemele de vnzare prin internet implementate de Asigurtori, printr-un computer conectat la internet prin protocol securizat (https), la adresele site-urilor de internet comunicate de Destine, sub protectia numelui user-ului(utilizatorului) i a parolei criptate unidirecional alese de asistentul n brokeraj. Numele user-ilor i parolele de acces initiale vor fi comunicate asistentului n brokeraj prin e-mail la adresa convenita n prezentul act aditional. 1.3 Asistentul n brokeraj i asum ntreaga responsabilitate cu privire la poliele de asigurare emise, ofertele transmise i borderourile de ncasare ntocmite sub user-ii i parolele alocate acestuia prin sistemul de vnzare prin internet. Este interzis emiterea electronic de polie de asigurare n numele Destine prin utilizarea altor aplicaii informatice. Asistentul n brokeraj va rspunde pentru erorile, omisiunile i actele de neglijen sau de impruden n utilizarea sistemul de vnzare prin internet, care au avut ca rezultat pagube aduse afacerilor Destine sau Asigurtorilor parteneri, civil, material sau penal, dup caz. 1.4 Asistentul n brokeraj este obligat s vireze sau s depuna n termenele stabilite prin contractul de mandat primele de asigurare pentru poliele emise prin intermediul sistemului de vnzare prin internet. n cazul n care se ntmpl evenimentul asigurat pentru poliele emise prin intermediul sistemului de vnzare prin internet de user-ii alocati asistentului n brokeraj i primele de asigurare aferente sunt nevirate n termenul i modalitile prevazute n contractul de mandat, Destine este deplin ndreptit s pretind de la asistentul n brokeraj primele de asigurare,penalitatile de intarziere i cuantumul despgubirii pltite de acesta iar asistentul n brokeraj i asum plata acestora . 1.5 Asistentul n brokeraj este singurul utilizator autorizat al sistemului de vnzare prin internet pentru user-ii alocati. Pstrarea confidenialitii parolei de acces i a oricaror alte elemente de securitate care permit autentificarea Asistentului n brokeraj n sistem, accesarea evidenei operaiunilor efectuate n relaia cu Asigurtoruii i utilizarea oricareia dintre funciunile sistemului de vnzare prin internet constituie responsabilitatea exclusiv a Asistentului n brokeraj. 1.6 Partile convin de comun acord ca numele user-ilor i parolele initiale alocate asistentului n brokeraj s fie comunicate prin internet la adresa de e-mail :S.BAESAN@YAHOO.COM Asistentul n brokeraj a fost instruit privind emiterea electronica a politelor de asigurare la data de........................................ Drept pentru care s-a ncheiat prezentul act aditional ntr-un numr de 2(dou) exemplare, cte unul pentru fiecare parte contractant.

Data .............................

ASISTENT n BROKERAJ
Prin Reprezentant legal

COORDONATOR

S.C. DESTINE BROKER DE ASIGURARE S.R.L