Anda di halaman 1dari 3

BAB 1 : PENGERTIAN DAN KONSEP BUDAYA SERTA KEPELBAGAIAN KELOMPOK

Budhi (sanskrit) Kecergasan fikiran dan akal


BUDAYA Bahasa - merupakan satu cara hidup yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah - satu cara hidup yang diamalkan oleh kebanyakan orang termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat berfikir seseorang dalam menghadapi sesuatu perkara atau situasi.

Daya (Melayu) Kekuatan kuasa, tenaga, dan pengaruh

BUDAYA MENURUT PANDANGAN TOKOH-TOKOH


Menanam atau mengerjakan sesuatu. Diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi

'Culture' dalam Bahasa Inggeris

Nik Safiah Haji Abdul Karim

Tenaga fikiran, usaha rohani atau kuasa menggerakkan jiwa.

Kamus Dewan (2005)

Kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir), berkelakuan dan sebagainya Satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai.
Satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling.

Mohd Taib Osman (1998)

BUDAYA DALAM KEPELBAGAIAN KELOMPOK DI MALAYSIA

Lokasi Jantina Pekerjaan Ibu Bapa

Kepercayaan

Pendidikan Budaya dalam kepelbagaian kelompok murid di Malaysia

Adat Resam

Status Ekonomi

Bahasa

Sosial

Bangsa Kuasa Politik

Keturunan

POLA DALAM BUDAYA


WAJIB
Individu hanya mempunyai satu cara untuk melakukannya Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada pola yang tersedia ada Contoh: Berpakaian

PREFERRED
Yang lebih digemari Bermakna kita mempunyai beberapa pilihan untuk melakukan budaya yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari. Contoh: Makan menggunakan tangan daripada sudu

TIPIKAL
Ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak satupun digemari tetapi satu daripadanya lebih kerap dilakukan Contoh: Membaca buku untuk menduduki peperiksaan

ALTERNATIF
Ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari

TERHAD
Cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja. Contohnya: Bahasa Istana

CIRI-CIRI BUDAYA
Boleh dipelajari Mempunyai unsur simbolik
Mempunyai pandangan semesta

Boleh dikongsi

Sentiasa berubah

Bersifat sejagat (sesuai untuk semua)

Boleh diwarisi

JENIS DAN DEMOGRAFI KELOMPOK


Kajian saintifik dan statistikal ini meliputi soal fertiliti(kelahiran), mortaliti(kematian), perkahwinan serta migrasi dan bagaimana komponen ini berubah mengikut masa serta mempengaruhi saiz dan taburan kependudukan manusia

Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih, yang berinteraksi, saling bergantung dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Kelompok formal Kelompok informal

KLASIFIKASI KELOMPOK
KELOMPOK KEPENTINGAN

Bersama-sama menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan

KELOMPOK TUGAS

Individu-individu yang bekerjasama untuk mencapai sasaran khusus yang diperhatikan

Kelompok yang ditetapkan secara bersama-sama kerana memiliki satu atau lebih sifat yang sama
KELOMPOK PERSAHABATAN