Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM INTERSESI (SARJANA MUDA) JULAI - SEPTEMBER 2012

______________________________________________________________________________

PARA PELAJAR YANG INGIN MENDAFTAR PROGRAM INTERSESI JULAI - SEPTEMBER 2012 DIKEHENDAKI BERBUAT DEMIKIAN SEPERTI BUTIRAN BERIKUT DAN SECARA ONLINE:BIL 1 2 3 4 5 TARIKH 18 24 JUN 2012 27 JUN 2 JULAI 2012 3 JULAI 2012 11 JULAI 2012 16 JULAI 2012 AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS INTERSESI VALIDASI PENDAFTARAN KURSUS INTERSESI PENJANAAN BIL YURAN INTERSESI TARIKH AKHIR PEMBAYARAN YURAN INTERSESI PENGGUGURAN KURSUS INTERSESI BAGI 6 7 8 9 23 JULAI 17 OGOS 2012 18 26 OGOS 2012 27 31 OGOS 2012 PELAJAR YANG TIDAK MEMBAYAR YURAN MINGGU PERKULIAHAN INTERSESI CUTI HARI RAYA AIDILFITRI MINGGU PERKULIAHAN INTERSESI

3 7 SEPTEMBER 2012 PEPERIKSAAN INTERSESI

NOTIS PENTING :
PENDAFTARAN INTERSESI DIANGGAP MUKTAMAD APABILA SELESAI MEMBUAT PEMBAYARAN. BORANG PENDAFTARAN YANG LENGKAP DAN SALINAN RESIT PEMBAYARAN HENDAKLAH DIKEMBALIKAN KE PEJABAT HEA.

PROGRAM INTERSESI (SARJANA MUDA) JULAI - SEPTEMBER 2012 KOD KURSUS YANG DITAWARKAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:-

BIL.

PROGRAM AC220 AM228

KOD KURSUS FAR430 ADS410 CSC208

KUMPULAN FAR430KK1 ADS410KK1 ADS410KK2 CSC208KK1 CSC208KK2 CSC208KK3 LAW503KK1 MKT420KK1 QMT425KK1 FIN426KK1 OPM530KK1 HRM533KK1 MKT542KK1

1 2

LAW503 3 BM220, BM222 dan BM230 MKT420 QMT425 FIN426 OPM530 HRM533 MKT542

NORAZIAN HUSSIN PENYELARAS INTERSESI 2012 UiTM SABAH