Anda di halaman 1dari 15

SAINS TINGKAHLAKU

PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI MANUSIA 2.1 Psikologi Am

Objektif Spesifik

Memberi definasi psikologi manusia Menerangkan bahagian-bahagian Psikologi Manusia Menjelaskan skop atau bidang dalam psikologi Manusia

Objektif Spesifik

Menghuraikan kaedah-kaedah penyelidikan dalam psikologi Menyenaraikan prespektif-prespektif psikologi Menyenaraikan aplikasi psikologi dalam pelbagai aspek kehidupan manusia

Takrif Psikologi
Psyche jiwa, rohani atau mental logos kajian

Definasi Psikologi

Suatu sains yang cuba memahami serta meramalkan tingkah laku haiwan dan manusia
(Morgan et al)

Suatu cabang penyiasatan saintifik tentang tingkah laku dan aktiviti manusia
(Weehan S. W.)

Piskologi adalah satu sains tingkah laku


(Whittaker)

Bahagian-bahagian Psikologi
Pertama, psikologi sebagai satu kajian saintifik Kedua, psikologi mengkaji tingkahlaku manusia yang boleh dilihat

Bahagian-bahagian Psikologi
Ketiga, psikologi mengkaji proses mental manusia Secara keseluruhan, psikologi mengkaji semua jenis tingkah laku manusia

Bidang-bidang kepakaran Psikologi Manusia


Bidang klinikal atau psikologi klinikal Bidang kaunseling atau psikologi kaunseling, Bidang psikologi pendidikan Bidang Psikologi Eksperimentasi

Bidang-bidang kepakaran Psikologi Manusia


Psikologi Industri Psikologi Kanak-kanak Psikologi Sosial Psikologi personaliti manusia

Kaedah penyelidikan psikologi manusia Kaedah Eksperimen Kaedah Pemerhatian Kaedah Peninjauan

Kaedah penyelidikan psikologi manusia Kaedah Penilaian Kaedah Kajian Kes Sejarah Kaedah Korelasi Kaedah Fenomenologikal

Prespektif-prespektif Psikologi
Prespektif Psikobiologi Prespektif Psikodinamik Prespektif Kognitif

Prespektif-prespektif Psikologi
Prespektif Behaveurisma Prespektif Kemanusiaan dan Kewujudan Psikologi daripada pandangan Islam

Al Farabi Menurut Ibnu Sina Imam al Ghazali

Psikologi Gunaan

Bidang Perniagaan dan Pengurusan Bidang Pendidikan Bidang Kesihatan Mental Bidang Ketenteraan Bidang Alam Persekitaran