Anda di halaman 1dari 13

1 RANCANGAN PENGAJARAN SLOT / AKTIVITI PRASEKOLAH

Kelas Tarikh Hari Masa Bil. Murid Umur Modul Tajuk/Tema

: : : : : : : :

4 Waja 31 Julai 2012 Selasa 40 Minit (08.30 pagi 9.10 pagi) 25 orang 4 Tahun Tema Alam Bahan (Air)

Tunjang Utama : (ST 2.0) Kemahiran saintifik

Standard Kandungan : (ST 2.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas.

Standard Pembelajaran : (ST 2.4.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (objek mana yang akan tenggelam dan timbul).

Kesepaduan Tunjang : (PSE 3.2.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :(i) (ii) (iii) menyebut objek yang tenggelam dan timbul dengan bimbingan guru, mengelaskan objek yang tenggelam dan timbul dengan betul, menunjukkan sikap tolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti Saintis Kecil.
NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

2 Pengetahuan Sedia ada : Kanak-kanak telah didedahkan dengan sifat-sifat umum bahan di persekitaran.

Kemahiran Berfikir (KB) : Mengelas, meramal, menyelesaikan masalah, menghubungkait, menaakul.

Penerapan Nilai (PN) : Bekerjasama, bertolak ansur, berdisiplin, hemah tinggi, keberanian.

Bahan Bantu Mengajar (BBM) : Boneka jari, pentas boneka, kad bergambar, science boards.

Fokus Kecerdasan Pelbagai (MI) : Linguistik, Logik-matematik, Interpersonal, Naturalis.

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

3 LANGKAH / MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURID

CATATAN / BBM

Persembahan Boneka KISAH ITA DAN ATI Pada suatu hari, Ita mengajak Ati pergi bermain di taman untuk bermain bola. Setelah tiba di taman mereka bermain membaling dan menangkap bola. Tiba-tiba Ati membaling Set Induksi (5 Minit) bola terlampau tinggi dan Ita tidak dapat menangkap bola itu. Bola itu jatuh ke dalam kolam ikan berdekatan tempat mereka bermain. Bola itu terapung-apung di permukaan air. Ita dan Ati mencuba mengambil bola itu namun tidak berjaya. Mereka merasa sedih dan terus pulang ke rumah. 1. Guru mengarahkan kanakkanak duduk di hadapan pentas boneka. 2. Guru membuat persembahan boneka yang bertajuk 3. Guru mengaitkan cerita Kisah Ita dan Ati dengan aktiviti yang akan dijalankan. 1. Kanak-kanak berkumpul dihadapan pentas boneka. 2. Kanak-kanak melihat guru membuat persembahan boneka. BBM : MI : PN : Berdisiplin (mendengar arahan) Interpersonal, Linguistik Boneka batang Pentas boneka.

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

4 BBM : Langkah 1 (5 Minit) Demonstrasi Eksperimen Tenggelam-Timbul. 1. Guru memberikan penerangan yang ringkas tentang konsep tenggelam dan timbul. 2. Guru membuat demonstrasi eksperimen tenggelam-timbul dengan menggunakan beberapa bahan di hadapan kelas. 1. Kanak-kanak mendengar penerangan yang diberikan oleh guru. 2. Kanak-kanak memerhati demonstrasi yang dilakukan oleh guru. MI : PN : Eksperimen Saintis Kecil Langkah 2 (15 Minit) Tenggelam atau timbul? Langkah Eksperimen : Kanak-kanak memasukkan objek yang disediakan ke dalam bekas air satu persatu secara bergilir-gilir. 1. Guru membahagikan kanakkanak kepada 5 kumpulan. 2. Guru mengarahkan kanakkanak mengambil tempat di meja yang telah disusun di hadapan guru. 3. Guru menerangkan langkahlangkah untuk menjalankan eksperimen. 4. Guru mengagihkan bahan
NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

Bekas air Air Garfu Guli Daun Bola

Interpersonal, Linguistik.

Hemah tinggi Berdisiplin.

1. Kanak-kanak mengambil tempah mengikut kumpulan seperti yang diarahkan oleh guru. 2. Kanak-kanak mendengar penerangakan guru tentang langkah-langkah menjalankan eksperimen. 3. Kanak-kanak dibekalkan dengan bahan-bahan untuk

BBM : Science Board Bekas air Air Pen Klip kertas Sudu Pemadam Bola ping pong

5 Objek tersebut haruslah dimasukkan secara perlahan-lahan ke dalam air. Gambar objek tersebut akan dilekatkan pada Science Board yang disediakan mengikut ciri-ciri tenggelam atau timbul. yang akan digunakan dalam eksperimen yang akan dijalankan. 5. Setelah semua kumpulan bersedia, guru mengarahkan kanak-kanak memulakan eksperimen mereka. 6. Guru memerhati kanak-kanak sepanjang mereka menjalankan aktiviti Saintis Kecil. MI : PN : KB : Science Board
NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

menjalankan eksperimen. 4. Kanak-kanak menjalankan eksperimen secara berkumpulan.

Straw Botol mineral kosong Polisterin Gambar mewakili setiap objek. Plastersine

Logik-Matematik Linguistik Interpersonal

Bekerjasama Bertolak ansur Hemah tinggi Berdisiplin

Mengelas Meramal Menyelesaikan masalah Menaakul.

6 1. Guru mengarahkan kanakkanak untuk berhenti menjalankan eksperimen apabila semua kumpulan selesai. Sesi Jom KIta Semak Hasil eksperimen objek tenggelam atau timbul di Science Board Langkah 3
TENGGELAM TIMBUL Bola ping pong Straw Botol mineral Polisterin

2. Guru mengarahkan setiap kumpulan untuk menghatar wakil untuk menceritakan hasil dapatan kajian yang dijalankan satu persatu. 3. Guru meminta kanak-kanak membuat perbandingan jawapan yang tertera pada Science Board setiap kumpulan. 4. Guru menyemak Science Board bersama-sama dengan kanak-kanak. 5. Guru memberikan pujian dan tepukan untuk kumpulan yang berjaya menjalankan aktiviti dengan baik.

1. Kanak-kanak selesai dan berhenti menjalankan eksperimen. 2. Setiap wakil dari setiap kumpulan datang kehadapan dan menceritakan hasil dapatan kajian yang dijalankan. 3. Kanak-kanak memberikan respon dan membuat perbandingan jawapan di science Board bersamasama dengan guru. BBM : MI : PN : KB : Membanding. Yakin diri. Linguistik Logik-matematik Science Boards

(5 Minit)

Pen Klip kertas Sudu Pemadam

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

7 1. Guru menanggalkan science board yang diletakkan di hadapan kelas. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja untuk semua murid bagi menguji kefahaman murid Langkah 4 (5 Minit) Lembaran kerja Tenggelam ke Timbul? terhadap pengajaran. 3. Guru menerangkan kepada murid cara untuk menyiapkan lembaran kerja yang diberi. 4. Setelah murid berjaya menyiapkan lembaran kerja yang diberi, guru kumpulkan semula lembaran kerja tersebut dan menyemaknya kemudian. Lakonan Penutup (5 Minit) Guru berlakon seperti seorang saintis dan menjalankan sesi soal jawab dengan kanakkanak. Contoh soalan: Apakah objek 1. Guru mengarahkan anakkanak kembali semula ke tempat duduk masing-masing 2. Guru mula menjalankan sesi soal jawab antara saintis dan saintis kecil. 3. Guru bertanya tentang keseluruhan aktiviti 1. Kanak-kanak kembali semula ke tempat masingmasing. 2. Kanak-kanak menjawab soalan yang diajukan oleh guru. 3. Kanak-kanak memberikan pendapat dan berkongsi BBM : MI : PN : Berdisiplin (mendengar Interpersonal. Naturalis. Baju putih. 1. Murid mendengar penerangan guru. 2. Murid menyiapkan lembaran yang diberikan. 3. Murid serahkan semuala lembaran kerja tersebut apabila mereka telah menyiapkannya. PN : Keberanian. Berdisiplin. BBM : Lembaran kerja. MI : Kecerdasan linguistik (bahasa). Kecerdasan interpersonal.

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

8 lain yang timbul di permukaan air yang pernah kamu lihat sebelum ini? Apa pula objek yang tenggelam dalam air? Kenapa objek itu timbul? Kenapa objek itu tenggelam? Refleksi Guru: __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ Refleksi Murid: __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________
NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

eksperimen yang dijalankan. 4. Guru mengajak kanak-kanak mengaitkan eksperimen yang dijalankan dengan alam sekitar dengan bertanyakan soalan. 5. Guru memberi pujian kepada semua murid kerana dapat menjalankan aktiviti dengan baik.

pengalaman mereka sepanjang menjalankan aktiviti. 4. Kanak-kanak mengaitkan eksperimen yang dijalankan dengan alam sekitar dengan bertanya dan menjawab soalan guru.

arahan)

9 Bahan Bantu Mengajar (BBM)

Pentas Boneka

Boneka Dari Sudu Aiskrim

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

10

Kad Bergambar Objek Tenggelam-Timbul

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

11

Science Board Tenggelam-Timbul

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

12

LEMBARAN KERJA

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

13 NAMA : _________________________________ ARAHAN : Adakah objek ini tenggelam atau timbul? Bulatkan jawapan yang betul.

tenggelam tenggelam tenggelam tenggelam tenggelam tenggelam

timbul timbul timbul timbul timbul timbul

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

Anda mungkin juga menyukai