Anda di halaman 1dari 10

1 RANCANGAN PENGAJARAN SLOT / AKTIVITI PRASEKOLAH

Kelas Tarikh Hari Masa Bil. Murid Umur Modul Tajuk/Tema

: : : : : : : :

5 Cantik. 17 Julai 2012. Selasa. 30 Minit (9.30 pagi 10.00 pagi) 25 orang. 5 Tahun. Teras Asas. Suku Kata Terbuka.

Tunjang Utama

(BM 3.0)

Kemahiran Membaca.

Standard Kandungan

(BM 3.4)

Membina dan Membaca Suku Kata.

Standard Pembelajaran

(BM 3.4.3)

Membina dan Membunyikan Suku Kata Hasil Gabungan Huruf Konsonan dan Huruf Vokal.

Kesepaduan Tunjang

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :(i) (ii) (iii) membina suku kata berbuka hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal a, menulis suku kata terbuka hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal a membunyikan suku kata terbuka hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal a,

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

2 Pengetahuan Sedia ada : Murid telah didedahkan tentang huruf konsonan dan huruf vokal a.

Kemahiran Berfikir (KB)

Penerapan Nilai (PN)

Keberanian, dan berdisiplin. Flash card huruf konsonan b, c, d, f, dan g, serta flash card huruf a, papan pintar, lembaran kerja padan suai suku kata.

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

Fokus Kecerdasan Pelbagai (MI)

Kecerdasan linguistik dan kecerdasan interpersonal.

Kosa Kata

ba, ca, da, fa, ga.

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

3 LANGKAH / MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI GURU 1. Guru bertanya kepada murid tentang siapa yang boleh menyebut huruf a sehingga z mengikut urutan. 2. Guru meminta seorang murid untuk datang ke hadapan untuk menyebut huruf a sehingga z mengikut urutan. 3. Guru memuji dan meminta murid lain bertepuk tangan untuk murid yang berjaya menyebut huruf mengikut urutan. 4. Guru mengajak semua murid untuk mengingat huruf a hingga z mengikut urutan dengan menyanyikan lagu a,b,c. 1. Guru membawa masuk kotak huruf dan papan pintar.

AKTIVITI MURID

CATATAN / BBM

1. Seorang murid secara sukarela datang ke hadapan untuk menyebut huruf a sehingga z mengikut urutan. 2. Murid lain bertepuk tangan untuk rakan mereka yang berjaya menyebut huruf mengikut urutan. 3. Murid menyanyi lagu a,b,c bersama-sama.

PN : Keberanian. Berdisiplin. MI : Kecerdasan linguistik (bahasa). Kecerdasan interpersonal.

Set Induksi (5 Minit)

Mengingat semula huruf dengan nyanyian lagu a,b,c

1. Murid mendengar penerangan guru tentang cara untuk bermain permainan membina suku kata. 2. Seorang demi seorang murid datang ke hadapan dan mengambil satu huruf daripada kotak huruf.

PN : Berdisiplin. Keberanian. BBM : Kotak huruf. Papan pintar. Flash card huruf

Langkah 1 (10 Minit)

Membina suku kata terbuka.

2. Guru menerangkan bagaimana cara untuk bermain permainan membina suku kata. 3. Guru meminta seorang murid datang ke hadapan dan mengambil satu huruf

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

4 daripada kotak huruf. 4. Guru arahkan murid meletakkan huruf yang diambil tadi pada ruangan pada papan pintar. 5. Guru terus minta 4 orang murid lain ambil huruf dari kotak huruf sehingga semua ruang di papan pintar penuh. 3. Kemudian murid letakkan huruf yang diambil pada ruangan pada papan pintar. 4. Teruskan sehingga semua ruang di papan pintar penuh. konsonan b, c, d, f, dan g. Flash card huruf vokal a. MI : Kecerdasan linguistik (bahasa). Kecerdasan interpersonal.

PN : 1. Guru menunjukkan contoh cara Menulis suku kata terbuka : Langkah 2 (5 Minit) b + a = ba c + a = ca d + a = da f + a = fa g + g = ga menulis suku kata yang telah dibina. 2. Guru menulis di ruangan terakhir pada salah satu suku kata yang telah dibina pada papan pintar. 3. Guru meminta murid secara sukarela datang ke hadapan dan menulis di ruangan terakhir pada setiap suku kata yang telah dibina pada papan pintar. 1. Murid melihat contoh dan cara menulis suku kata seperti yang ditunjukan oleh guru. 2. Murid secara sukarela datang ke hadapan dan menulis di ruangan terakhir pada setiap suku kata yang telah dibina pada papan pintar. Keberanian. Berdisiplin. BBM : Whiteboard marker. Papan pintar. MI : Kecerdasan linguistik (bahasa). Kecerdasan interpersonal.

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

5 PN : 1. Murid mendengar suku kata yang dibunyikan oleh guru. 2. Murid ikut atau meniru bunyi suku kata yang disebut oleh guru satu persatu. 3. Murid membunyikan semua suku kata yang ditunjuk oleh guru. 4. Beberapa orang murid berdiri serta menyebut dan membunyikan suku kata yang dibina. Keberanian. Berdisiplin. BBM : Whiteboard marker. Papan pintar. MI : Kecerdasan linguistik (bahasa). Kecerdasan interpersonal. 1. Murid mendengar penerangan guru. 2. Murid menyiapkan lembaran yang diberikan. 3. Murid serahkan semuala lembaran kerja tersebut apabila mereka telah menyiapkannya. 4. Murid menyatakan pendapat mereka tentang aktiviti yang dijalankan. PN : Keberanian. Berdisiplin. BBM : Lembaran kerja. MI : Kecerdasan linguistik (bahasa). Kecerdasan interpersonal.

1. Setelah siap menulis suku kata guru mengajar murid untuk membunyikan Membunyikan suku kata terbuka : Langkah 3 (5 minit) ba, ca, da, fa, ga suku kata tersebut satu persatu dengan guru menyebut satu persatu dan kemudian diikuti oleh murid. 2. Kemudian guru sebut semua suku kata dan murid ikut sambil guru menunjukkan suku kata yang disebutkan. 3. Guru meminta beberapa murid untuk berdiri dan menyebut dan membunyikan suku kata yang dibina. 1. Guru menanggalkan papan pintar yang diletakkan di hadapan kelas. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja untuk semua murid bagi menguji Penutup (5Minit) Lembaran kerja, melengkapkan suku kata terbuka. kefahaman murid terhadap pengajaran. 3. Guru menerangkan kepada murid cara untuk menyiapkan lembaran kerja yang diberi. 4. Setelah murid berjaya menyiapkan lembaran kerja yang diberi, guru

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

6 kumpulkan semula lembaran kerja tersebut dan menyemaknya kemudian. 5. Guru bertanya pendapat murid mengenai aktiviti yang dijalankan.

Refleksi Guru: __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________

Refleksi Murid: __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

7 LAMPIRAN

FLASH CARD HURUF

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

PAPAN PINTAR SUKU KATA

NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

NAMA : _____________________________________ ARAHAN : Cantumkan huruf di bawah untuk membentuk sukukata terbuka (KV).

10 NAMA : _____________________________________ ARAHAN : Padankan suku kata terbuka (KV) yang sama.

da ba ga ca fa
NORYUSMANIA JUNAIDI (UPSI DIP PAKK 2010/2011)

ba ca da fa ga

Anda mungkin juga menyukai