Anda di halaman 1dari 2

Perbandingan Antara Sains dan Teknologi

SAINS

TEKNOLOGI

PERSAMAAN Melibatkan penyiasatan yang sistematik Hasil yang boleh diperbaiki (improvisasi) Melibatkan penyiasatan yang berlanjutan

PERBEZAAN DARI SEGI Masalah penyesuaian kepada persekitaran Menyelesaikan masalah penyesuaian Sintesis Rekaan yang mengatasi had keupayaan manusia Penyelesaian masalah Jurutera

Soalan tentang alam semulajadi Menjelaskan fenomena alam Analisis Idea dalam bentuk konsep, prinsip dan teori Menjalankan eksperimen Saintis

Usul Penyiasatan Tujuan Kemahiran yang Digunakan Hasil/Produk Kaedah Pakar

CORAK PERSAMAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING Sains dan Teknologi melibatkan penyisatan yang berlanjutan Sains bertumpukan teori tentang fenomena manakala teknologi bertumpukan aplikasi sains kepada kehidupan harian

KESIMPULAN Sains dan teknologi saling berkaitan demi membolehkan manusia memahami alam dan meningkatkan keselesaan hidup.