JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

PEKELILING JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (BAHAGIAN PERUNDANGAN KELUARGA) BILANGAN 1 TAHUN 2005

PERLAKSANAAN UJIAN PEMERIKSAAN KESIHATAN (UJIAN HIV) DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

Jabatan Agama Islam Selangor 01 hb. SEPTEMBER 2005

Dikelilingkan Kepada : 1. Pegawai Agama Islam Daerah Seluruh Pejabat Agama Islam Negeri Selangor Darul Ehsan 2. Nazir- nazir Masjid Seluruh Negeri Selangor Darul Ehsan

Hampir setiap hari masyarakat di negara ini menerima khabar tentang kematian yang disebabkan oleh penyakit Aids. 4. Y. Palil dan beliau telah bersetuju supaya ia dilaksanakan pada 1hb Ogos 2005 tetapi telah ditangguhkan kepada 1 September 2005 atas sebab-sebab tertentu. Kenyataan tersebut adalah berdasarkan kepada keputusan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Ke 16 / 2005 bertarikh 29 Jun 2005.B. Rahman bin Hj. LATAR BELAKANG 1.B Dato’ Hj. dan apa yang membimbangkan adalah penyakit tersebut semakin menular dari sehari ke sehari sehingga ada individu yang tidak bersalah turut menerima kesan dari perkara tersebut. 3. Apa yang pasti ia mudah merebak akibat perkongsian aktiviti di antara individu yang telah mempunyai virus Aids dengan individu yang tidak mempunyai virus tersebut melalui salah satu kaedah yang dinyatakan di atas. Bil. . Palil. Keputusan mesyuarat tersebut telah mengarahkan kepada Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) sebagai pelaksana kepada Perlaksanaan Ujian Kesihatan (Ujian HIV) bagi bakal pengantin dan individu yang mambuat pendaftaran di Negeri Selangor dan ia dilaksanakan secara pentadbiran di negeri ini. Perlaksanaan ujian ini juga sebagai satu usaha untuk memurnikan kehidupan rumahtangga umat Islam di negeri ini. Pembentangan Kertas Kerja Cadangan Perlaksanaan Ujian Kesihatan (Ujian HIV) telah dibentang di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Islam Negeri Selangor Darul Ehsan (STANCO) bertarikh 19 Julai 2005 yang telah dipengerusikan oleh Y. pendermaan darah dan anak yang lahir dari ibu yang telah dijangkiti Aids. Abd. Ia juga sebagai satu cara yang sesuai dilaksanakan kini demi menjaga keturunan setiap individu daripada berakhir.TUJUAN Pekeliling ini mengandungi arahan Perlaksanaan Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV) kepada semua bakal pengantin yang memohon untuk berkahwin di dalam Negeri Selangor atau yang membuat permohonan di negeri ini tetapi ingin berkahwin di luar Negeri Selangor atau pasangan yang ingin mendaftarkan perkahwinan mereka di negeri ini setelah berkahwin di luar Negeri Selangor Darul Ehsan. Dato’ Hj. Abd. 2. berkongsi jarum. Exco Negeri Selangor telah membuat makluman pada Mesyuarat Post-Exco. Rahman bin Hj. tanpa dibebani oleh masalah penyakit kronik seperti penyakit Aids. 15/2005 mengenai perlaksanaan Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV) kepada mereka yang terlibat dengan urusan permohonan dan mendaftarkan perkahwinan di dalam Negeri selangor agar mengambil ujian tersebut. Penyakit Aids akan mudah merebak dengan empat cara utama iaitu melakukan bersetubuhan.

MOHAMMED KHUSRIN BIN HJ. . (TUAN HJ. pihak JAIS berkeyakinan ia dapat mengurangkan jumlah penyebaran jangkitan HIV dan seterusnya masalah rumahtangga serta institusi kekeluargaan Islam di negeri ini dapat dikurangkan dengan jumlah yang minimum dari masa ke semasa. Kaedah perlaksanaan di peringkat Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) serta Senarai Pejabat Agama Islam Daerah seluruh Negeri Selangor 4. Semua garis panduan yang dinyatakan di atas akan dijelaskan di bawah ini dalam bentuk penerangan dan carta agar mudah difahami oleh setiap individu atau institusi yang terlibat dalam perlaksanaan ujian ini. Tempoh SAH LAKU ujian HIV yang telah dijalankan. 3. SEPTEMBER 2005. TARIKH KUATKUASA PERLAKSANAAN UJIAN HIV : Perlaksanaan Pemeriksaan Ujian Kesihatan (Ujian HIV) di seluruh Negeri Selangor adalah berkuatkuasa pada 01 hb. MUNAWI) Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor. Saya yang menjalankan tugas. Kaedah Perlaksanaan di Peringkat Klinik Kesihatan Kerajaan (KK) serta senarai Klinik Kesihatan Kerajaan (KK) dan Klinik Kesihatan Ibu dan Anak (KKIA) seluruh Negeri Selangor. GARIS PANDUAN PERLAKSANAAN UJIAN HIV 1. 5. Individu yang perlu menjalani ujian HIV. Dengan adanya Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV) ini. 2.5. Jumlah bayaran yang dikenakan bagi menjalani Ujian HIV. Tarikh tersebut telah dipersetujui bersama di antara Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan Jabatan Perubatan dan Kesihatan Negeri Selangor. Tempat menjalani ujian HIV. 6.

2. 3. Pemohon mendapatkan borang Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV) di Negeri Selangor dan membuat ujian tersebut di Klinik Kesihatan Kerajaan di negeri mereka dengan menanggung segala kos yang telah ditetapkan oleh pihak klinik. INDIVIDU YANG PERLU MENJALANI UJIAN HIV Bakal Pengantin (Lelaki atau Perempuan) Yang Memohon Kebenaran Berkahwin di Negeri Selangor. Johor. KAEDAH PERLAKSANAAN UJIAN HIV DI PERINGKAT PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH SERTA SENARAI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH DI SELURUH NEGERI SELANGOR_____________________________________ Berikut dilampirkan carta dan penerangan kaedah perlaksanaan Ujian HIV di peringkat Pejabat Agama Islam Daerah (sila rujuk lampiran A) serta senarai Pejabat Agama Islam Daerah di seluruh Negeri Selangor (sila rujuk lampiran B) . Melaka dan Pahang. maka individu tersebut akan diberi pilihan seperti berikut : i.1. atau . Johor. dengan syarat individu tersebut perlu mengemukakan laporan ujian tersebut.40 (2) dan 124 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003) Sekiranya salah seorang pasangan berasal dari negeri selain daripada Negeri Selangor. (Permohonan Mendaftar Perkahwinan Sek 31. (Permohonan Berkahwin Sek 17 & 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003) Bakal Pengantin (Lelaki atau Perempuan) Yang Memohon Kebenaran Berkahwin Negeri Selangor Tetapi Ingin Berkahwin Di Luar Negeri Selangor. 1.33. Pemohon hadir ke Negeri Selangor untuk menjalani ujian tersebut seperti biasa. 4. (Permohonan Berkahwin Sek 17 & 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003) Pengecualian akan diberikan kepada individu yang telah menjalani ujian tersebut di Negeri. Melaka dan Pahang. 2. ii. 3. Pasangan Yang Ingin Mendaftarkan Perkahwinan Setelah Berkahwin di Luar Negeri. TEMPAT MENJALANI UJIAN HIV Hanya KLINIK KESIHATAN KERAJAAN SAHAJA yang dibenarkan menjalankan ujian tersebut.

Bagi individu yang mengambil borang Ujian Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV) di Negeri Selangor dan membuat ujian tersebut di mana-mana Klinik Kesihatan Kerajaan di negeri mereka. Bagi menjalani Ujian HIV di Klinik Kesihatan yang telah ditetapkan.4. .00 bagi Bukan Warganegara Malaysia akan dikenakan sebagai caj bayaran pendaftaran pesakit mengikut prosedur biasa yang telah ditetapkan oleh pihak Klinik Kesihatan. 6. Tempoh SAH LAKU Ujian HIV yang telah dijalankan adalah ENAM BULAN dari tarikh ujian dijalankan. bayaran adalah berdasarkan jumlah yang ditetapkan oleh Klinik Kesihatan berkaitan dan ditanggung sepenuhnnya oleh individu tersebut. JUMLAH BAYARAN YANG DIKENAKAN UNTUK MENJALANI UJIAN HIV Pemohon boleh mendapatkan borang Ujian HIV yang berharga RM 10. TEMPOH SAH LAKU UJIAN HIV YANG TELAH DIJALANKAN.00 di Bahagian Perundangan Keluarga. dan RM 15. KAEDAH PERLAKSANAAN DI PERINGKAT KLINIK KESIHATAN KERAJAAN (KK) DAN SENARAI KESIHATAN KERAJAAN (KK) DAN KLINIK KESIHATAN IBU DAN ANAK SELURUH NEGERI SELANGOR________________________ Berikut dilampirkan carta dan penerangan kaedah perlaksanaan Ujian HIV di peringkat Klinik Kesihatan Kerajaan (KK) (sila rujuk lampiran C) serta senarai Klinik Kesihatan Kerajaan (KK) dan Klinik Kesihatan Ibu dan Anak (KKIA) di seluruh Negeri Selangor (sila rujuk lampiran D) 5. bayaran sebanyak RM 1.00 bagi Warganegara Malaysia. Bayaran tersebut adalah bagi bayaran borang dan alat ujian HIV yang dibekalkan di Klinik Kesihatan seluruh Negeri Selangor. JAIS atau di mana-mana Pejabat Agama Islam Daerah di Negeri Selangor.

Lampiran A CARTA ALIRAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH Bakal pengantin pergi ke Pejabat Agama Islam Daerah dengan membawa Borang Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV) Keputusan ujian Positif/Negatif HIV Negatif HIV Positif HIV Sesi kaunseling Proses permohonan berkahwin diteruskan Ingin meneruskan perkahwinan Tidak meneruskan perkahwinan Perkahwinan dijalankan mengikut prosedur biasa yang telah ditetapkan Pasangan mengambil Surat Perakuan Nikah di Pejabat Agama Islam Daerah Tamat .

2. 8. Jika bakal pengantin ingin meneruskan juga pernikahan maka proses permohonan perkahwinan akan dilakukan seperti prosedur biasa. bakal pengantin akan melalui satu sesi kaunseling. Dalam sesi kaunseling tersebut. Sekiranya keputusan ujian adalah Negatif HIV. 7. . Tetapi sekiranya keputusan ujian adalah Positif HIV. Bakal pengantin akan membawa keputusan ujian HIV tersebut ke Pejabat Agama Islam Daerah untuk proses selanjutnya. 4. maka proses untuk permohonan perkahwinan diteruskan. bakal pengantin akan didedahkan berkaitan virus HIV dan kemudharatan yang akan dialami kepada kehidupannya serta pasangannya.PENERANGAN CARTA ALIRAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH 1. Sesi tamat. 9. 5. Permohonan perkahwinan akan berjalan seperti biasa. kaunselor akan menerangkan perkara tersebut kepada bakal pasangannya atau kepada keluarganya. Keputusan tersebut akan diserahkan kepada Pegawai Tadbir Agama Daerah. Sekiranya perlu. 6. 3. Tetapi sekiranya bakal pengantin berniat untuk membatalkan pernikahannya maka kaunselor akan memberikan beberapa nasihat dan menamatkan sesi.

Selangor Darul Ehsan. Selangor Darul Ehsan. Menara Utara (B). Tel : 03-33712166 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH PETALING (CAWANGAN SUBANG JAYA).Lampiran B SENARAI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH SELURUH NEGERI SELANGOR PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KLANG. Bangunan Sultan Idris Shah. 45300 Sungai Besar. Jalan Dato’ Hamzah. Tel : 03-42564426 . Menara Utara (B). Selangor Darul Ehsan. 41000 Klang. Taman Keramat. Selangor Darul Ehsan. 54200 Kuala Lumpur. Bangunan Sultan Idris Shah. Tel : 03-32241529 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH GOMBAK TIMUR Jalan Enggang. Tel : 03-87061918 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH SABAK BERNAM Parit Satu Timur. Tingkat 1. Selangor Darul Ehsan. 43900 Sepang. Tel : 03-55143698 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH SEPANG Bandar Baru Salak Tinggi. Tel : 03-55143611 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH PETALING (CAWANGAN PETALING JAYA) Tingkat 6. Shah Alam. Shah Alam.

Selangor Darul Ehsan. Selangor Darul Ehsan. Tel : 03-31871357 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT Jalan Low Ti Kok. Tel : 03-60641437 . Tel : 03-32891393 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU SELANGOR Kuala Kubu Bharu. 44000 Kuala Kubu Bharu. Selangor Darul Ehsan. 42700 Kuala Langat.PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH GOMBAK BARAT Batu 17 ¾. 45000 Kuala Selangor. Tel : 03-87361381 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KUALA SELANGOR Jalan Klang – Kuala Selangor. Selangor Darul Ehsan. 48050 Kuang. 43000 Kajang. Selangor Darul Ehsan. Tel : 03-60383246 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KUALA LANGAT Sungai Manggis.

8. . Bakal pengantin membawa Borang Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV) ke Klinik Kesihatan Daerah dalam Negeri Selangor sahaja. Jika keputusan ujian saringan adalah “reaktif”. Ujian HIV perlu dilakukan 2 atau 3 bulan sebelum hari perkahwinan. Pegawai Perubatan/ Pembantu Perubatan/ Jururawat Kesihatan di Klinik Kesihatan akan menjalankan ujian HIV Pantas. Pegawai Perubatan/ Pembantu Perubatan/ Jururawat Kesihatan perlu melengkapkan borang ‘ujian saringan/ pengesahan HIV’ bagi tujuan ini. Kaedahnya ialah dengan mencucuk jari untuk mendapatkan setitik darah bagi ujian tersebut. Ujian ini SAH digunakan untuk tempoh 6 bulan dari tarikh ujian dilakukan. Bakal pengantin akan mendapatkan Borang Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV) dari Bahagian Perundangan Keluarga. 9. Keputusan ujian HIV pantas akan diperolehi dalam masa 15 hingga 30 minit. ini bermakna bahawa bakal pengantin tidak mempunyai virus HIV atau bakal pengantin mungkin berada di dalam tempoh “window period”.Lampiran C PENERANGAN CARTA ALIRAN UJIAN SARINGAN HIV DI KLINIK KESIHATAN DAERAH DI NEGERI SELANGOR 1. Jika keputusan ujian saringan adalah “tidak reaktif”. Ujian pengesahan akan dilakukan di salah sebuah Hospital Kerajaan. 2. 5 ml darah akan diambil dan dihantar ke hospital untuk ujian pengesahan HIV. JAIS atau Pejabat Agama Islam Daerah. 5. Pegawai Perubatan/ Pembantu Perubatan/ Jururawat Kesihatan akan mencatatkan keputusan ujian ke dalam Borang Ujian Pemeriksaan Kesihatan (Ujian HIV). ini bermakna bakal pengantin disyaki mempunyai antibodi kepada virus HIV. 7. Ujian pengesahan HIV perlu dilakukan dan ‘kaunseling sebelum ujian’ perlu diberi kepada bakal pengantin. 3. 6. 4.

TJG. KARANG NO.TEL 60641257 60751261 60461003 60573264 60491426 60812500 60641257 05-4541352 NO.TEL 87238355 90758046 87667577 90211414 42923332 87395764 89258707 42975853 92847881 NO.TEL 32698355 32891142 32647075 32791167 32719151 32698333 D AER AH PETAL IN G NAMA KK/KKIA KK PUCHONG KK SERI KEMBANGAN KK SHAH ALAM KK KELANA JAY A NO.TEL 60916353 60371355 60352287 42579466 61878564 61873039 62727471 61576775 D AER AH SAB AK B ER N AM NAMA KK/KKIA KK SUNGAI BESAR KK SEKINCHAN KK BADAN TERAP KK PARIT BARU KK SUNGAI AIR TAWAR KK SABAK BERNAM NO.TEL 32508355 33921355 31658770 31104206 31012035 31658459 33488174 33748019 33718025 33718025 D AER AH H U L U L AN GAT NAMA KK/KKIA KK SEMENY IH KK BATU 9.CHERAS KK BERANANG KK BATU 14 HULU LANGAT KK AMPANG KK KAJANG KKIA BANDAR BARU BANGI KKIA CHERAS BARU KKIA KG PANDAN NO.Lampiran D SE NA RAI K L INIK K E S IHA T A N K E RAJA A N DI NEG E RI S E L A NG OR Y A NG T E RL IBA T DENGA N P EM ERIK S AA N UJIA N HIV D AER AH K L AN G NAMA KK/KKIA KK KAPAR KK MERU KK PANDAMARAN KK PULAU KETAM KK PULAU INDAH KK PELABOHAN KLANG KK BUKIT KUDA ANEKA KLANG KKIA KLANG KKIA JLN TENGKU KELANA D AER AH K U AL A L AN GAT NAMA KK/KKIA KK BANTING KK SIJANGKANG KK TELOK DATOK KK KANCHONG DARAT KK TANJUNG SEPAT KK TELOK PANGLIMA GARANG KK JENJAROM KK BUKIT CHANGGANG KK BANDAR D AER AH GOMB AK NAMA KK/KKIA KK RAWANG KK KUANG KK BATU ARANG KK AU2 KK SELAY ANG BARU TMN KENANGA TMN EHSAN KK SG BULOH NO.TEL 31871333 31226686 31871117 31871934 31972880 31227433 31913066 31491355 31201333 D AER AH H U L U SEL AN GOR NAMA KK/KKIA KK KUALA KUBU BHARU KK ULU Y AM BHARU KK SOEHARTO KK RASA KK KALUMPANG KK SERENDAH KKIA KUALA KUBU BHARU KK SELISEK NO.TEL 31411242 87061302 87686355 .TEL 32241358 32410331 32162722 32136223 32136227 32161355 D AER AH K U AL A SEL AN GOR NAMA KK/KKIA KK TANJUNG KARANG KK KUALA SELANGOR KK JERAM KK IJOK KK BATANG BERJUNTAI KK (JPL) BDR.TEL 80611814 89455929 55186531 78045001 D AER AH SEPAN G NAMA KK/KKIA KK SG PELEK KK SALAK KK DENGKIL * KK * KKIA = KLINIK KESIHATAN = KLINIK KESIHATAN IBU ANAK NO.