SBPI Sabak Bernam NOTA : RUMUS-RUMUS STATISTIK BENTUK DATA Data Tak Terkumpul Contoh: SUKATAN MEMUSAT

@SUKATAN SERAKAN 3, 3, 5, 6, 7, 9 Data Tak Terkumpul dalam Jadual Kekerapan tanpa selang kelas

2004/azad

Data Terkumpul dalam Jadual kekerapan dengan selang kelas.

x 0 1 f 3 5

2 7

3 5

Kelas 1– 5 6 –10 11-15 f 5 9 6

1.

Mod = data dengan kekerapan tertinggi

Jawapan = 3

Jawapan = 2

Kelas Mod ialah kelas dengan kekerapan tertinggi. Mod dicari dengan melukis pepenjuru pada segiempat dengan kekerapan tertinggi di histogram . Gunakan ogif Atau Rumus

2.

Median = data yang di tengahtengah

• •

Susun data dalam tertib menaik atau menurun. Pilih data yang di tengahtengah. Iaitu data yang ke

• •

Isikan kekerapan Longgokan. Tentukan data yang ke N+1 2

N +1 2

N   − F C 2  M = L+  fm
Gunakan Rumus

3.

Min

= purata

Gunakan Rumus

x=

∑x
N

Gunakan Rumus

x=

∑f x ∑f
∑ f (x − x) ∑f
2

x=

∑ f x , x = titik tengah ∑f
∑ f (x − x) ∑f
2 ,

4. Sisihan Piawai

Gunakan Rumus

Gunakan Rumus
2

Gunakan Rumus

σ =

∑ (x − x )
N

σ =

σ =

x=titik tengah ATAU Gunakan Rumus 2 ∑x −x N 2 ATAU Gunakan Rumus ATAU Gunakan Rumus 2 ∑ fx −x ∑f x = titik tengah 2

σ =

σ =

∑ fx 2 ∑f

−x

2

σ

=

5.

Varians

σ2 =
ATAU

∑ (x − x )
N

2

σ2 =
ATAU

∑ f (x − x) ∑f

2

σ2 =
ATAU

∑ f (x − x) ∑f

2

, x =titik tengah

Gunakan Rumus

Gunakan Rumus
2

Gunakan Rumus
2

σ2 =

∑x −x
2

N

σ2 =

∑f x −x ∑f
2

σ2 =

∑f x −x ∑f
2

2

,x=titik tengah

6.

Kuartil

1

Susun dan pilih data Contoh: i) 1 ii) 1

• •

Isi kekerapan longgokan Pilih data

Gunakan ogif Atau Rumus

2
K1

3 3

4
4

5 5

6 6

7

2

N   −F C 4  K1 = L +  fK 1
• • Isi kekerapan longgokan Pilih data

7. Kuartil

3

Susun dan pilih data Contoh: i) 1 2 ii) 1 3 3

Gunakan ogif Atau Rumus

4
4

5

6
K3

7 6

2

5

 3N  − F C   4  K3 = L + f K3
Kuartil 3 - Kuartil 1 Kuartil 3 - Kuartil 1

8. Julat antara Kuartil 9. Julat

Kuartil 3

- Kuartil 1

Nilai tertinggi – nilai terendah

Nilai tertinggi – nilai terendah

Titik tengah kelas tertinggi – titik tengah kelas terendah

Bil 1

Aktiviti Data ditukar secara seragam

Kesan Ke atas Sukatan Kecenderungan Memusat (min, mod, median) Min baru Mod baru Median baru = min asal +k = mod asal +k = median asal +k

Sisihan piawai ( σ ) tidak berubah.

Kesan Ke atas Sukatan Serakan (sisihan piawai , varians)

i) ii)

Setiap data ditambah dengan satu nilai malar, k. Setiap data didarab dengan satu nilai malar, k.

Varian ( σ ) 2 tidak berubah.

Min baru = min asal x k Mod baru = mod asal x k Median baru = median asal x k Min akan dipengaruhi Mod dan median tidak dipengaruhi Jika data sama dgn nilai min/mod MAKA nilai min/mod tidak berubah

σ baru ( σ )2 baru

= σ x k = ( σ )2 asal x k2

2.

Nilai ekstrim dalam data

Julat, sisihan piawai dan varians akan dipengaruhi. Sisihan piawai dan varians mungkin berubah bergantung kepada nilai data

3.

Data dimasukkan . (median dipengaruhi)

Data dikeluarkan. (median dan mod dipengaruhi)

Jika data sama dgn nilai min MAKA nilai min tidak berubah .

yang dimasukkan atau dikeluarkan

NOTA :

RUMUS-RUMUS STATISTIK
BENTUK DATA

Data Tak Terkumpul
Contoh:

SUKATAN MEMUSAT @SUKATAN SERAKAN

Senarai

3, 3, 5, 6, 7, 9

Data Tak Terkumpul Dalam Jadual Kekerapan Tanpa selang kelas
x 0 1 f 3 5 2 7 3 5

Data Terkumpul dalam Jadual kekerapan Dengan selang kelas.
Kelas 1– 5 6 –10 11-15 f 5 9 6

1. Mod 2. Median 3. Min 4. Varians 5. Sisihan piawai 6. Julat Kuartil 1 8. Kuartil 3
7.

9. Julat

antara kuartil
2. Median = data yang di tengah-tengah en gah
• • Susun data dalam tertib menaik atau menurun. Pilih data yang di tengahtengah. Iaitu data yang ke • Isikan kekerapan Longgokan. * Tentukan data yang ke N+1 2 2 • Gunakan ogif Atau Rumus

N +1 2

N   − F C 2  M = L+ fm
Gunakan Rumus

3.

Min

= purata

Gunakan Rumus

x=

Gunakan Rumus

x x=

N

∑f x ∑f
∑ f (x − x ) ∑f
2

x=

∑ f x , x = titik tengah ∑f
∑ f (x − x ) ∑f
2 , x =titik tengah

4. Sisihan Piawai

Gunakan Rumus

Gunakan Rumus
2

Gunakan Rumus

σ =

∑ (x − x )
N

σ=

σ=

ATAU Gunakan Rumus 2 ∑x −x N 2 ATAU Gunakan Rumus

ATAU Gunakan Rumus

σ =

σ =

2 ∑ fx −x ∑f

2

σ

=

2 ∑ fx −x f ∑ x = titik tengah

2

5.

Varians

∑ (x − x ) σ =
2

2

N

∑ f (x − x) σ = ∑f
2

2

∑ f (x − x) σ = ∑f
2

2

, x =titik tengah

ATAU Gunakan Rumus

ATAU Gunakan Rumus
2

ATAU Gunakan Rumus
2

σ2 =

∑x −x
2

N

σ2 =

∑f x −x ∑f
2

σ2 =

∑f x −x ∑f
2

2

,x=titik tengah

6.

Kuartil

1

Susun dan pilih data Contoh: i) 1 ii) 1

• •

Isi kekerapan longgokan Pilih data

Gunakan ogif Atau Rumus

2
K1

3 3

4
4

5 5

6 6

7

2

N   −F  C 4  K1 = L + f K!
7. Kuartil 3 Susun dan pilih data Contoh: i) 1 ii) 1 • • 3 3 Isi kekerapan longgokan Pilih data • Gunakan ogif Atau Rumus

2 2

4
4

5

6
K3

7 6

5

 3N  − F C  4   K3 = L + f K3
Kuartil 3 - Kuartil 1 Kuartil 3 - Kuartil 1

8. Julat antara Kuartil 9. Julat

Kuartil 3

- Kuartil 1

Nilai tertinggi – nilai terendah

Nilai tertinggi – nilai terendah

Titik tengah kelas tertinggi – titik tengah kelas terendah

Bil 1

Aktiviti Data ditukar secara seragam iii) iv) Setiap data ditambah dengan satu nilai malar, k. Setiap data didarab dengan satu nilai malar, k

Kesan Ke atas Sukatan Kecenderungan Memusat

Kesan Ke atas Sukatan Serakan

Sukatan baru = Sukatan asal + k Sukatan baru = Sukatan asal x k Min akan dipengaruhi

Sukatan asal tidak berubah. Sukatan baru = Sukatan asal x k Julat, sisihan piawai dan varians akan dipengaruhi. Sukatan mungkin berubah bergantung kepada nilai data. yang dimasukkan atau dikeluarkan

2.

Nilai ekstrim dalam data

3.

i)

Data dimasukkan atau dikeluarkan.

Jika data dimasukkan = Nilai min/mod MAKA nilai min/mod tidak berubah. Jika tidak sukatan mungkin berubah bergantung kepada nilai dimasukkan atau dikeluarkan.

Belum edit