Anda di halaman 1dari 14

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

ISI KANDUNGAN
TAJUK ISI KANDUNGAN HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN BIODATA IBN SINA PENDIDIKAN IBN SINA PERIBADI IBN SINA HASIL KARYA SUMBANGAN PERANAN DALAM PEMBANGUNAN TAMADUN INTRAKSI ANTARA TAMADUN RUMUSAN BIBLIOGRAFI REFLEKSI MUKA SURAT 1 2 3 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13-14

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap- tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tandatangan:

Nama ; Fadhila Binti Hasbi No IC : 911013-13-5738

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

Assalamualaikum..... Syukur alhamdulillah, dengan berkat Ilahi, akhirnya saya dapat melaksanakan tugasan pada masa yang ditetapkan. Segala penat lelah dan usaha yang berterusan talah membolahkan saya menghasilkan kerja kursus ini. Sekalung penghargaan dan terima kasih sayai tujukan kepada pensyarah pembimbing yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan bantuan kepada saya dan rakan sekelas sepanjang proses menyiapkan kerja ini. Tidak dilupakan juga kepada rakan seperjuangan yang sudi mambantu walaupun masingmasing sibuk menyelesaikan tugasan. Kerjasama dan komitmen dari kalian sebenarnya telah membakar semangat saya bagi menempuhi segala kesulitan dan kesusahan yang menimpa. Penghargaan teristimewa ini juga ditujukan khas buat kedua ibubapa saya yang jauh. Sesungguhnya doa dan harapan kalian menjadi teman paling setia buat saya di perantauan ini. Akhir sekali terima kasih diucapkan buat semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam memberikan idea serta kritikan bagi melengkapkan tugasan ini.

Sekian

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA


BIODATA IBNU SINA

Nama lengkap Ibnu Sina ialah Abu Ali al-Huseyn Bin Abdullah Bin Hassan Bin Ali Bin Sina. Ibnu Sina lebih dikenali di barat dengan pangggilan Avicenna. Beliau merupakan seorang yang berbangsa Parsi. Beliau juga telah dilahirkan pada tahun 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi. Dilahirkan di sebuah desa bernama Afshanah Bukhara, Turkistan. Ibnu Sina bertugas sebagai pakar perubatan di Wilayah Rai dan penasihat agong Amir Ala al Daulah, di Ashfan. Beliau meninggal dunia pada tahun 428 Hijrah bersamaan dengan 1037 Masihi di Hamadan ketika umur beliau 58 tahun.

PENDIDIKAN IBNU SINA

Pelajaran pertama yang diterimanya pada zaman kanak-kanak adalah Al-Quran dan sastera yang didapati olehnya secara tidak formal. Ibnu Sina mula mempelajari Al-Quran semenjak berusia 5 tahun dan menghafaz ketika berumur 10 tahun. Mempelajari ilmu feqah dan tawaduk daripada Ismail Al-Zahid, ilmu hisab dan prinsip-prinsip geometri daripada Muhammad Al-Masah, ilmu falsafah daripada Abu Abdullah Al-Natali serta ilmu sains dan ilmu astronomi daripada Al-Biruni. Semasa berumur 16 tahun beliau telah mula menguasai ilmu perubatan. Pada usia 17 tahun beliau telah menjadi doktor pakar dan mahir semua ilmu dalam zamannya. Beliau juga telah diperkenalkan dengan ilmu politik ketika usia masih muda dan telah mengikut aliran politik Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah serta membentuk satu teori politik terkenal dengan nama al-Madinah al-Fadilah.

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA


PERIBADI IBNU SINA

Beliau seorang yang tekun mempelajari ilmu. Beliau membaca buku berkenaan metafizik hasil karangan Aristotle sebanyak 40 kali. Ibnu Sina juga seorang yang taat beragama. Beliau sering berdoa kepada Allah terutamanya ketika menghadapi kebuntuan. Beliau sering pergi ke masjid untuk memohon petunjuk daripada Allah SWT. Selain itu Ibnu Sina juga seorang yang sangat pintar. Ini kerana beliau mampu menguasai pelbagai ilmu nakliah dan akaliah ketika berumur 18 tahun lagi. Seorang yang berinovatif kerana beliau melakukan penyelidikan dan menghasilkan karya dalam pelbagai bidang ilmu terutamanya bidang perubatan. Beliau juga berbakat dalam kepimpinan dan pernah dilantik sebagai Perdana Menteri.

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA


HASIL KARYA IBNU SINA Ibnu Sina terkenal sebagai seorang pengarang yang sangat produktif. Buku karangannya meliputi berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan. Antara bidang ilmu yang ditulis olehnya ialah falsafah umum, logika, sastera, ilmu alam, psikologi, kedoktoran, kimia, matematik, metafizika, tafsir Al-Quran tasawuf, akhlak, politik, muzik, dan lain-lain. Dalam bidang perubatan, hasil karya beliau yang terkenal ialah buku al-Qanun fu al-Tibb (buku perubatan). Buku itu merupakan suatu himpunan perbendaharaan menganai ilmu perubatan yang mengandungi 14 jilid. Dari segi penggunaan ubat, diagnosis dan pembedahan dalam ilmu perubatan moden banyak diambil daripada Ibnu Sina. Buku-buku lain karya beliau ialah al-Urjuzah fi al-Tibb ( Puisi Kedoktoran), al-Adawiyah al-Qalbiyah(Ubat-ubat jantung), Kitab al-Qoulanj (Penyakit Colic) dan Majmuah Ibn sina al-Kubra(Cara-cara Pengubatan Penyakit) . Di samping buku-buku kedoktoran, Ibn Sina juga terkenal dalam menyumbangkan buku dalam bidang falsafah. Karya beliau yang terkenal ialah al-Syifaa yang memuatkan segala cabang ilmu falsafah. Buku ini mempunyai 18 jilid semuanya, ia merupakan satu ensiklopedia falsafah yang memuatkan ilmu metafizika, fizika, psikologi dan lain-lain. Karya ini juga dinamakan Kitab al-Najat. Antara bukunya yang lain dalam bidang ini ialah Kitab al-Isyaraat wa al-Tanbihat. Buku ini mengulas tentang bimbingan dan peringatan., di samping memperkatakan prinsip keagamaan dan ketuhanan. Beliau juga telah menghasilkan Kitab al-Insaaf iaitu mengenai proses keinsafan yang berasal daripada bukunya Hikmat al-Masyriqiyyin iaitu kepuasan tentang falsafah timur. Sebuah lagi karya Ibnu Sina dalam bidang falsafah ialah Kitab al-Hudud iaitu sebuah karya yang membicarakan pelbagai kesimpulan dan rumusan dengan istilah atau pengertian yang digunakan dalam ilmu falsafah. Dalam bidang politik dan agama pula, Ibnu Sina telah mengarya bukunya yang bernama al-Mabda wa al-Maaad yang mengulas tentang bermula dan berakhirnya dunia ini, di samping kupasan tentang ilmu fiqah atau hukum-hukum ibadat dan lain-lain lagi. Sekalipun tidak banyak buku politik yang dikarya oleh beliau namun penjelasan beliau mengenainya cukup untuk menyusun suatu teori dalam ilmu politik. Antara karya beliau dalam bidang ini ialah karya AlSyiafaa yang membicarakan awal dan akhir dunia, menetapkan nubwah dan cara-cara dakwah Nabi, ibadat dan faedahnya di dunia dan akhirat, peraturan membentuk rumah tangga, khalifah, atau imam dan kewajipan taat padaNya juga mengenai muamalat dan akhlak. 7

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA


Seterusnya ialah Risalah al-Siayasah yang secara khusus membicarakan politik. Karya Al-Arzaq yang membicarakan pembahagian ekonomi secara umum, sama ada pendapatan individu ataupun negara. Antara buku beliau yang terpenting dalam bidang ini ialah Tafsir al-Quran, al-Tauhid dan Tasawwuf serta lain-lain lagi. Beliau telah menghasilkan 250 buah karya dan masih kekal hingga ke hari ini dan termasuklah 116 buah karyanya dalam bidang Ilmu Perubatan. Banyak karyanya ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa dalam bahasa Parsi. HASIL SUMBANGAN IBNU SINA Terdapat karya-karya Ibnu Sina telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan utama dalam bidang perubatan di university-universiti Eropah sehingga abad ke-17. Karya tersebut telah dikarya dan disalin sebanyak 16 kali iaitu 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi lagi dalam bahasa Yahudi atau Hebrew. Penulis-penulis Barat menganggap Ibn Sina sebagai Bapa Kedoktoran kerana beliau telah berjaya menyatukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen, pengalaman daripada ahli-ahli perubatan dari India dan Parsi serta pengalaman beliau sendiri. Ibnu Sina telah mengembangkan ilmu psikologi dalam perubatan. Beliau juga membuat beberapa penemuan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatiks. Beliau juga telah mengembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung iaitu untuk mengenalpasti dalam masa beberapa detik sahaja ketidakseimbangan humor yang berkenaan. Diagnosis melalui denyut jantung ini masih dipraktikkan oleh para hakim iaitu doktor-doktor Muslim di Pakistan, Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. Ibnu Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru adalah satu penyakit yang berjangkit. Beliau boleh memberikan tanda-tanda penyakit kencing manis dan kesan atau masalah yang timbul daripadanya. Beliau juga sangat berminat dalam bidang berkenaan dengan kesan akal ke atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan dengan gangguan psikologi. Karya beliau yang terkenal ialah Al-Qanun fi al-Tibb. Ia begitu terkenal di Eropah dan dicetak berulang kali pada zaman Renaisans. Karya ini mempunyai pengaruh asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman tersebut malah merupakan buku rujukan yang utama di universiti-universiti sehingga abad ke-17. 8

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA


PERANAN IBNU SINA DALAM MEMBANGUN DAN MEMPERKASAKAN TAMADUN Ibnu Sina merupakan ahli falsafah dan doktor perubatan yang sangat berpengaruh dalam tamadun tersebut. Beliau merupakan orang ternama dunia yang banyak menyumbangkan ilmu dan pemikirannya dalam pembinaan tamadun kemanusiaan. Ibnu Sina berperanan menyumbangkan ilmu dan pemikiran tentang ilmu perubatan bagi membangunkan lagi tamadun Islam. Antara yang telah disumbangkan oleh beliau ialah karya terkenal yang telah ditulis oleh beliau iaitu al-Qanun fu al-Tibb. Beliau juga telah mengembangkan ilmu psikologi dalam perubatan, membuat beberapa penemuan dalam ilmu yang dikenali pada hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatiks. Beliau telah menghasilkan kira-kira 250 karya yang kekal sehingga hari ini. Dalam bidang falsafah pula, Ibnu Sina juga turut berperanan menyumbangkan karya dalam bidang ini. Karya beliau yang terkenal ialah al-Syifaa yang memuatkan segala cabang ilmu falsafah. Ibnu Sina turut berperanan membangunkan tamadun melalui bidang politik dan agama. Menurut beliau, perbincangan tentang politik tidak dapat dipisahkan daripada agama keranaa hamper kesemua cabang ilmu Islam ada hubungan dengan politik. Sebagai contoh bukunya iaitu al-Mabda wa al Maaad yang mengulas tentang bermula dan berakhirnya dunia ini.

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA


INTRAKSI ANTARA TAMADUN Intraksi antara Ibnu Sina iaitu tokoh Islam dalam tamadun Islam dapat dilihat dengan jelas intraksinya dengan tamadun Eropah. Ini kerana Ibnu Sina begitu popular dan berpengaruh dalam kebudayaan Barat sehingga masyarakat Barat menamakan beliau sebagai Avicenna. Beliau amat berpengaruh dalam masyarakat Eropah kerana beliau merupakan seorang ahli falsafah dan doktor perubatan yang banyak menyumbangkan ilmu dan pemikirannya dalam membina tamadun. Seluruh dunia termasuk Timur dan Barat telah hidup berdasarkan kepada ilmu kedoktoran dan falsafahnya buat beberapa abad lamanya. Buku karyanya yang terkenal iaitu Al-Qanun fi al-Tibbyang bermaksud Peraturan Perubatan sangat terkenal di Eropah dan dicetak berulang kali pada zaman Renaisans. Karya beliau ini mempunyai pengaruh asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman tersebut, malah merupakan buku rujukan utama di universiti-universiti sehingga abad ke-17. Terdapat karyanya juga diterjemah dalam bahasa Latin dan dijadikan rujukan utama. Intraksi antara Tamadun Islam juga berlaku dengan tamadun lain di Asia berdasarkan kepada ilmu yang telah disumbangkan oleh Ibnu Sina. Seorang doktor dari Amerika Syarikat melaporkan bahawa para doktor di Afghanistan, China, India dan Parsi sangat berkebolehan dalam penentuan penyakit melalui denyutan jantung yang telah diperkenalkan oleh Ibnu Sina. Selain itu juga berlaku intraksi Ibnu Sina dengan tamadun pada zaman sekarang. Antaranya ialah penemuan yang telah dilakukan oleh beliau dalam bidang perubatan masih digunakan sehingga pada zaman sekarang. Ini bermaksud masih berlaku intraksi tokoh ini sehingga zaman sekarang. Antara penemuannya yang masih digunakan dalam ilmu perubatan pada masa kini ialah penyakit paru-paru adalah satu penyakit yang berjangkit, memberikan tanda-tanda penyakit kencing manis dan kesan atau masalah yang timbul daripadanya,

10

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

Saya telah memilih Ibnu Sina sebagai tokoh yang dikehendaki dalam tugasan ini. Ibnu Sina merupakan bapa perubatan dunia. Beliau sangat berpengaruh di Barat dan dikenali sebagai Avicenna di Barat. Beliau mendapat pendidikan awal dengan mempelajari Al-Quran. Beliau juga mempelajari ilmu feqah, tawaduk, ilmu hisab geometri, ilmu falsafah ilmu sains dan ilmu astronomi Semasa berumur 16 tahun beliau telah mula menguasai ilmu perubatan. Pada usia 17 tahun beliau telah menjadi doktor pakar dan mahir semua ilmu dalam zamannya. Ibnu Sina telah mengarang buku dari pelbagai sudut ilmu termasuklah bidang perubatan, falsafah, politik dan agama. Beliau telah menghasilkan 250 buah karya dan masih kekal hingga ke hari ini dan termasuklah 116 buah karyanya dalam bidang Ilmu Perubatan. Hasil karyanya ini banyaka member sumbangan kepada perkembangan Tamadun Islam. Jika dilihat dan dikaji tentang sumbangan yang telah dilakukan oleh Ibnu Sina, sumbangannya lebih banyak kea rah bidang perubatan seperti penemuan penyakit baru dan kaedah baru dalam perubatan. Sumbangan beliau tersebut msih digunakan sehingga ke hari ini. Ibnu sina juga banyak member peranan kepada pembangunan tamadun. Ini keranan sumbangan beliau yang terlalu banyak khususnya dalam bidang perubatan dan penghasilan karya menyebabkan tamadun pada zaman tersebut semakin berkembang. Selain itu sumbangan yang telah dilakukan oleh beliau juga menyebabkan tamadun Islam dapat berinteraksi dengan tamadun lain. Ini kerana ilmu yang telah disumbangkan oleh Ibnu Sina turut digunakan oleh masyrakat yang berada di tamadun lain contohnya tamadun barat. Oleh hal yang demikian, Ibnu Sina merupakan tokoh yang begitu banyak memberi sumabangan ke arah pembangunan dan perkembangan tamadun Islam. Ilmu yang terdapat pada beliau digunakan sepenuhnya untuk membangunkan tamadun. Oleh itu ilmu pengetahuan amat penting dalam pembinaan sesuatu tamadun tersebut.

11

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

BUKU 1) Ab. Aziz Mohd Zain, A. W. (2006). Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 2) Mohd Zaini Bin Yahya, Z. B. (2003). Pendidikan Islam Tingkatan 5/Buku Panduan Guru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia. 3) Mustafa, A. K. (2003). Sulayman Fayyad Ibn Sina Pakar Perubatan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan PUstaka. INTERNET 1) http://pkukmweb.ukm.my/~ahmad/tugasan/s3_99/zuraidah.html

12

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

Bismillahirahmanirrahim

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya menyiapkan Kerja Kursus Pendek bagi matapelajaran Tamadun Islam dan Asia ini tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah penasihat iaitu Ustaz Mohamed bin Ayob yang telah banyak memberi dorongan dan sokongan kepada dan rakan sekelas selama menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak membantu secara langsung dan tidak langsung. Pelbagai kebaikan dan manfaat yang telah saya perolehi sepanjang menyiapkan tugasan ini. Pelbagai cabaran dan dugaan telah saya tempuhi sebelum dan sepanjang menghasilkan tugasan ini dengan sempurna. Daripada cabaran tersebutlah saya jadikan titik tolak untuk saya berusaha dengan lebih gigih lagi agar tugasan ini dapat disempurnakan dan dapt memuaskan hati semua pihak. Antara kebaikan dan manfaat yang telah saya perolehi sepanjang melakukan tugasan ini ialah saya telah dapat mempelajari pelbagai perkara berkenaan tamadun Islam dan Tamadun Asia. Dalam tugasan ini kami telah ditugaskan untuk memilih salah seorang tokoh pembangunan Tamadun Islam atau Tamadun India atau Tamadun Cina seterusnya menganalisa biodota, pendidikan, peribadi, sumbangan, karya, peranan dan menganalisa intraksi tokoh tersebut dengan tamadun-tamadun tersebut. Saya telah membuat tokoh Islam iaitu Ibnu Sina bapa perubatan dunia. Setelah menganalisis keperibadian beliau, beliau telah banyak menyumbangkan sesuatu yang baru dalam pembentukan tamadun. Daripada keperibadiaan beliau tersebut, saya telah mempelajari pelbagai perkara seperti keperibadian beliau yang gigih dalam menulis karya, rajin dalam menghasilkan penemuan baru, berdedikasi dan yang penting sekali beliau tidak pernah meninggalkan kewajipan agama dalam kehidupan beliau walaupun beliau seorang yang ternama dan dikenali oleh masyarakat sehingga dikenali di Eropah.keperibadian beliau ini amat sesuai 13

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA


dicontohi oleh semua termasuklah saya. Saya boleh menjadikan tokoh ini sebagai model ikutan kepada saya sepanjang menjadi seorang guru pelatih ini. Selain itu juga tokoh Ibnu Sina juga mempelajari pelbagai ilmu iaitu ilmu falsafah, perubatan, politik, sains, astronomi dan ilmu berkenaan agama. Sikap beliau ini perlu dicontohi. Saya sebagai seorang pelajar boleh mencontohi sikap ini iaitu mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan supaya kita lebih berpengalaman dalam menempuhi hidup-hidup di dunia ini. Walaupun terdapat kesusahan yang telah saya lalui seperti kesukaran untuk mencari maklumat di internet kerana kemudahan internet yang rosak sepanjang hari-hari menyiapkan tugasan ini. Selain itu juga terdapat kesukaran bagi saya untuk mendapatkan sumber dan bahan bacaan berkenaan tugasan yang saya lakukan di perpustakaan. Ini kerana berlakumya kekurangan sumber bacaan berkenaan tokoh tamadun di perpustakaan tersebut. Daripada kesusahan tersebut saya telah mempelajari pelbagai nilai-nilai murni. Antaranya ialah seperti bersabar, tidak putus asa, bertanggungjawab, berdisiplin dan sebagainya. Faedah terbesar yang saya perolehi ialah untuk mendapatkan sesuatu, kita mesti mengorbankan sesuatu. Maksudnya, saya telah mengorbankan banyak perkara seperti masa rehat untuk menyiapkan tugasan ini. Bak kata pepatah, Berakit-rakit ke hulu,berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenangsenang kemudian. Sekian, terima kasih..

Disediakan oleh :

FADHILA BINTI HASBI 911013-13-5738 PENDIDIKAN KHAS

14

Anda mungkin juga menyukai