Anda di halaman 1dari 13

DBK-1242 PENGURUSAN BENGKEL DAN MAKMAL

PENYIMPANAN BAHAN
PENYIMPANAN BAHAN MERUPAKAN SATU PROSES DI DALAM MEMASTIKAN
BAHAN-BAHAN YANG DIKENALI SEBAGAI STOK ATAU ASET BERADA DALAM
KEADAAN YANG TERATUR DAN SELAMAT.

TERDAPAT EMPAT KAEDAH PENYIMPANAN INI,EMPAT KAEDAH PENYIMPANAN


TERSEBUT ADALAH;

(a) Menggunakan ruang simpanan secara ekonomik

(b) Menyusun dengan cara yang teratur

(c) Menyusun agar tidak menghalang kerja-kerja pemunggahan

(d) Menyusun bagi memudahkan pengeluaran mengikut sistem MDKD

STOK YANG DISIMPAN PERLU DIJANGKA KEKERAPAN PENGGUNAANNYA


KEMBALI BAGI MENGANGGAR MASA PENGELUARANNYA.

SISTEM LETAKAN STOK TERBAHAGI KEPADA DUA IAITU:

1.LETAKAN STOK TETAP

- Pengeluaran stok adalah jarang,mengikut keperluan.

2.LETAKAN STOK RAMBANG

- Pengeluaran stok adalah kerap

1
DBK-1242 PENGURUSAN BENGKEL DAN MAKMAL

PERATURAN AM PENSTORAN

(a) Ruang stor dibahagikan kepada beberapa seksyen seperti seksyen elektrik,
mekanikal, alat ganti, bahan kimia, alat tulis dan sebagainya.

(b) Diberi tanda pengenalan dengan menggunakan susunan abjad atau nombor
atau kedua-duanya sekali.Setiap para melintang diberi satu huruf dan setiap
jalur kotak (tegak) diberi satu nombor.

Contoh: Pensil 2B terletak di Seksyen A, rak nombor 1, para B

dan kotak nombor 2

*LOKASI Pensil 2B ialah di A-1B2

SISTEM PENYIMPANAN BAHAN DI DALAM STOR

Rajah 1.0 : Lokasi Penyimpanan Barang

2
DBK-1242 PENGURUSAN BENGKEL DAN MAKMAL

CONTOH-CONTOH PENYIMPANAN BARANG DI DALAM STOR:

(a) Stor yang bersih dengan simpanan barang yang tersusun rapi serta system
lokasi yang jelas bagi memudahkan pelaksanaan segala aspek pengurusan stor.

Rajah 1.1 : Penyimpanan Barang yang tersusun rapi dan lokasi yang jelas.

3
DBK-1242 PENGURUSAN BENGKEL DAN MAKMAL

(b) Stor yang penuh sesak dengan pelbagai jenis barangan yang mencerminkan
tahap pembelian oleh jabatan.

Rajah 1.2 : Keadaan stor yang sesak

4
DBK-1242 PENGURUSAN BENGKEL DAN MAKMAL

(c) Stor yang mempunyai rak yang teguh tetapi tidak mahir dalam menyusun
barang-barang iaitu tidak menggunakan ruangan secara maksimum.

Rajah 1.3 : Penyusunan barang yang tidak mahir

5
DBK-1242 PENGURUSAN BENGKEL DAN MAKMAL

(d) Stor yang penuh dengan alat tulis yang mungkin mudah diperolehi daripada
pasaran tempatan.

Rajah 1.3

6
DBK-1242 PENGURUSAN BENGKEL DAN MAKMAL

(e) Ruang stor yang sempit menyebabkan sebahagian barang-barang masih berada
didalam peti dan menyulitkan kerja-kerja penyemakan/menjustifikasikan stok.

Rajah 1.4 : Keadaan stor yang sesak dan tiada kemasan

7
DBK-1242 PENGURUSAN BENGKEL DAN MAKMAL

KONSEP PERALATAN

Peralatan industri merujuk kepada mesin-mesin,loji-loji,alat-alat pengangkutan alat-alat


yang membantu perkhidmatan serta kedudukan ruang-ruang.Didalam penyimpanan
bahan,konsep perlatan bahan tersebut memainkan peranan di dalam menentukan
tempat penyimpanan bahan itu.

JENIS BAHAN DAN TEMPAT PENYIMPANAN YANG BETUL:

Jenis Barang Tempat Penyimpanan

Barang tidak tahan lembab Bilik kering

(transforma & lensa kamera)

Ubat-ubatan Bilik hawa dingin

Cat-cat dan tayar Ruang bersiling

Barang yang tahan kepada cuaca Di tempat lapang dan berpagar


panas & hujan

Barang tercerai Disimpan dalam bekas standard bagi


memudahkan pengeluaran.

Barang yang tidak boleh dibungkus


seperti alat perkakas disusun atau
ditindan dengan baik untuk mengelak
dari berkarat dan rosak.

8
DBK-1242 PENGURUSAN BENGKEL DAN MAKMAL

Jenis Barang Tempat Penyimpanan

Simen-simen dan kayu Di ruang kering yang mempunyai laluan


angin.

Barang-barang berat Diletakan paras rak paling bawah untuk


keselamatan.

Barang berharga & menarik Dalam almari atau tempat berkunci.

9
DBK-1242 PENGURUSAN BENGKEL DAN MAKMAL

PENYIMPANAN BARANG BERDASARKAN TARIKH LUPUT:

Menanda Tarikh Luput Tarikh luput dicatat di kotak, bekas atau


Tempoh bungkusan barang.

Senarai Barang Semua barang bertarikh luput hendaklah


disenaraikan.

Kod Warna Teg biru dikepilkan pada Kawalan Stok

Sistem MDKD Menggunakan Sistem MDKD.

Penyelenggaraan Buku Penyediaan Buku Daftar menggunakan Kew.


Daftar 300-Q.

6 bulan sebelum tamat tempoh hendaklah


dicatatkan di ruangan khas

PENYIMPANAN BAHAN KIMIA DAN BAHAN MUDAH TERBAKAR:

PENYIMPANAN BAHAN KIMIA:

a.Penyimpanan bahan-bahan kimia hendaklah dilakukan dengan tepat dan baik.Ini bagi
mengelakkan kemungkinan berlaku kemalangan yang berbahaya.Berikut adalah antara
prosedur yang perlu diikuti didalam penyimpanan bahan kimia:

I Klorid kapur, soda api, karbon tetra klorid, kaliam hidroksid, kuperam
sulfat, amonia klorid disimpan di tempat dingin dan kering.

10
DBK-1242 PENGURUSAN BENGKEL DAN MAKMAL

Ii Bekas dialas dengan platform kayu.

Iii Bahan kimia berlainan jenis disimpan dalam bekas berasingan.

Jenis bahan kimia dan tempat penyimpanan yang betul:

Jenis Bahan Kimia Tempat Penyimpanan

Minyak Petrol & Disel Simpan jauh dari bangunan stor & jika boleh
tangki bawah tanah.

Bahan Mudah Terbakar Cecair, gas,asid & kimia yang mudah terbakar
hendaklah disimpan di bangunan berasingan,
lengkap dengan alat pencegah kebakaran.

Tanda Pengenalan Bekas-bekas diberi tanda pengenalan


secukupnya.

PRINSIP-PRINSIP PENYIMPANAN PERALATAN

a. Butiran peralatan harus disimpan dalam kotak asalnya

b. Kotak harus dibubuh tarikh menerimanya

c. Kedudukan karton tidak seharusnya betul-betul atas lantai supaya tidak


dirosakkan oleh tumpahan ataupun banjir.

d. Hindarkan susunan bertingkat yang melampau tinggi kerana berat yang


melampau akan dikenakan ke atas karton yang dibawah.

e. Jika kotak dibuka dan sebahagian sahaja digunakan,maka label harus diubah
mengikut yang sepatutnya.

11
DBK-1242 PENGURUSAN BENGKEL DAN MAKMAL

f. Peralatan kaca yang tidak disimpan dalam kotak,boleh disimpan diatas unit rak
logam dengan pemisah tegak untuk mengasingkan peralatan tersebut mengikut
kumpulan yang munasabah.

g. Peralatan kaca amat mudah pecah jika dibiarkan bersentuhan antara satu sama
lain.Maka tidak boleh menerima semula peralatan kaca ke dalam stok setelah
dikeluarkan,melainkan dalam kes melibatkan peralatan kompleks ataupun
mahal.

h. Barangan plastic pakai-buang amnya mempunyai hayat simpanan yang lebih


panjang,terutama politena atau polipropilena.

i. Sebaliknya,politrena menjadi rosak dengan cepat sekiranya terdapat wap pelarut


organic dan menjadi ckup rapuh sehingga menjadi retak jika
terhentak,sungguhpun disimpan dalam karton penghantarannya.

j. Banyak barangan pakai-buang diperoleh didalam kotak nyah kuman dan


barangan seperti ini mestilah dikeluarkan dalam keadaan asalnya dan tidak
harus dibuka di dalam stor.

k. Pencemaran yang terjadi tidak sahaja kan merosakkan kerja uji kaji,tetapi dalam
kes picagari,jarum dan sebagainya,juga boleh boleh menyebabkan jangkitan
kuman.

l. Barang pakai-buang diperbuat daripada kertas seperti kertas tisu dan topeng
muka menjadi rosak debgan cepat dengan keadaan lembab dan oleh keran
bahan ini biasanya distokkan dalam kuantiti yang besar,ada baiknya disediakan
satu kawasan khas penyimpananya.

m. Untuk bahan-bahan unit kecil,unit laci adalah lebih sesuai keran boleh dibahagi
ruang dengan mudah.

n. Rak dan tong juga boleh digunakan menyimpan barangan yang cenderung
dicuri.

o. Sebagai satu peraturan umum,barangan berat haruslah disimpan berhampiran


paras lantai dan barangan yang lebih ringan pada rak yang lebih tinggi
(kurangkan risiko kerja berat,meminimumkan risiko kecederaan)

p. Peralatan yang mempunyai bahagian dan alat tambahan yang boleh ditanggal
dapat menimbulkan masalah kerana terdapat kecenderungan untuk bahagian
dan sesetengah bahagian kecil tidak mudah dikenal pasti dan mungkin dibuang.

q. Lebih baik sekiranya semua alat tambahan yang begitu disimpan didalam kotak
atau beg dan dilekatkan pada peralatan berkenaan.

12
DBK-1242 PENGURUSAN BENGKEL DAN MAKMAL

r. Bahan-bahan ini juga dikesani oleh haba,kelembapan dan pencemaran kimia


serta sinaran daripada sumber menhgion daripada radioaktif dan elektrik.

s. Bahan fotografi dan fotokopi amnya memounyai hayat penyimpanan yang terhad
dan oleh out herus dikeluarkan mengikut giliran.

t. Filem fotografi,terutamanya bahan warna,menjadi rosak dengan cepat pada


suhu tinggi dan juga dalam persekitaran lembap.

u. Pengilang utama memberikan panduan tentang penyimpanan barangan keluaran


mereka dalam cuaca tropika.

13

Anda mungkin juga menyukai