Anda di halaman 1dari 4

Ciri-Ciri

Kaedah

-Proses menjalankan kajian atau penyiasatan tentang fenomena alam.

a) Kemahiran Berfikir b) Kemahiran Proses Sains c) Kemahiran Manipulatif

EKSPERIMEN

Kecerdasan Pelbagai

Kelebihan

Kecerdasan Kinestetik *Kebolehan menyatakan idea, perasaan , menyelesaikan masalah

Kecerdasan Naturalis * Mengenali dan mengklasifikasi flora dan fauna.

- memberi murid menngalami pengalaman pembelajaran menyeronokan dan bermakna bersesuaian dengan sikap semangat ingin tahu.

Kecerdasan Interpersonal * Kebolehan memahami Perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain.

Kecerdasan Visual-Ruang * Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan. Secara grafik.

Ciri-Ciri

Kaedah

Mengajar dengan menyampaikan isi pelajaran secara bercerita.

Bercerita tentang perkara yang menarik dengan menimbulkan suasana pembelajaran yang seronok. BERCERITA Penyampaian lisan, Pita rakaman, penggunaan patung boneka.

Kecerdasan Pelbagai

Kelebihan

Kecerdasan Kinestetik *Kebolehan menyatakan menyelesaikan masalah Kecerdasan Naturalis * Mengenali dan mengklasifikasi flora dan fauna. Kecerdasan Interpersonal * Kebolehan memahami Perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Kecerdasan Visual-Ruang * Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan. Secara grafik. idea, perasaan , mengembangkan kemahiran mendengar, memotivasi murid melalui pembacaan. Menghargai keseronokan menikmati kesusasteraan, penggayaan bahasa, pelbagai pengalaman.

*melatih murid memerhati dan melakukan sesuatu mengikut prosedur atau langkahlangkah.

* Demonstrasi oleh guru dapat dijadikan model gerak balas dan jangkaan oleh murid.

* pendekatan visual untuk memeriksa proses, maklumat dan idea. * memerhati benda maujud serta fungsinya. * Komunikasi lisan secara langsung.

Kelebihan

Ciri-Ciri

Kaedah

DEMONSTRASI

Kecerdasan Pelbagai

Kecerdasan Kinestetik *Kebolehan menyatakan idea, perasaan , menyelesaikan masalah

Kecerdasan Naturalis * Mengenali dan klasifikasi flora dan fauna.

Kecerdasan Interpersonal * Kebolehan memahami Perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain

Kecerdasan Visual-Ruang * Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan. Secara grafik.

Kaedah Ciri-Ciri

* Pemerihalan, melihat hubungan, mengeksperimen

PENYIASATAN

* Mengenalpasti masalah, membuat hipotesis, mengeksperimen, mengawal pembolehubah, mengumpul data, analisis data,membuat kesimpulan.

Kecerdasan Pelbagai

Kelebihan

1. Kecerdasan Kinestetik *Kebolehan menyatakan idea, perasaan , menyelesaikan masalah 2. Kecerdasan Naturalis * Mengenali dan klasifikasi flora dan fauna. 3. Kecerdasan Interpersonal * Kebolehan memahami Perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain 4. Kecerdasan Visual-Ruang * Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan. Secara grafik.

meningkatkan dan mempertahankan minat, sikap, kepuasan dan keterbukaan dalam pemikiran dan sikap ingin tahu dalam sains

membangunkan pemikiran kreatif dan kemampuan menyelesaikan masalah

membangunkan kemampuan eksperimen (sebagai contoh: merekabentuk penyiasatan, pemerhatian, merekodkan data, menganalisis dan menginterpretasikan keputusan).