Anda di halaman 1dari 22

OLEH: NOR ANNISA KADRI KETUA UNIT KOKURIKULUM IPG KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM

Berasaskan kepada Model Konseptual Pendidikan Guru yang menggabungkan 3 elemen Ketuhanan, Kendiri dan Kemasyarakatan
Ia merupakan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat

MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU


KETUHAN AN

ROHANI

Pengetahuan

Nilai

INTELEK

Kemahiran

EMOSI

JASMANI

KENDIRI

KEMASYARAKATAN

Bil

Pro forma BIG PIMSP/SEM

JUMLAH JAM

1 2 3

Peringkat Tahun Pelaksanaan PPG

Pkt 1 2012 45

Pkt 2 2013 10 10

Pkt 3 2014 35

Pkt 4 2015 10 10 120

Aktiviti ini dilaksanakan berpandukan kepada Takwim Induk Sekolah Sumber kewangan adalah melalui aktiviti yang telah disusun oleh pihak sekolah. BIG PPG boleh dilaksanakan secara kolektif di kalangan pelajar PPG yang berhampiran Pelajar PPG mengendalikan dan melaksanakan aktiviti BIG ini.

Peringkat 1 ( 45 jam ) Peringkat 2 20 jam BIG-PPG Peringkat 3 35 jam

Pro forma Semester 1 Aktiviti ( 5 Jam ) Aktiviti di IPG ( IPG Based ) Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) Taklimat LDK ( 2 Jam ) Aktivit 1 ( 10 Jam School Based) Pelajar Sekolah Mendirikan khemah 2 Jam Malaysia Cergas 1 jam Latihan Dalam Kumpulan 2 Jam Kembara / Orienteering 2 Jam Tazkirah dan Moral 1 Jam Persembahan Kumpulan 2 Jam Pelajar PPG ( 30 jam Student Based ) Pelaporan 5 Jam Refleksi 5 Jam Persediaan 20 Jam

Peringkat 4 20 Jam

IPG Base

Taklimat Perkhemahan

Taklimat Asas Renang


Taklimat Tali Temali

Taklimat SOP / Aktiviti Luar

Taklimat LDK

Pro forma Semester 2 dan 3 Taklimat/Aktiviti

Peringkat 1
Peringkat 2 ( 20 Jam )

BIG-PPG Peringkat 3 35 Jam Peringkat 4 20 jam

Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran - rakan sejawat ) - 2 jam - IPG Based i. Guru sebagai insan mulia ii. Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru. iii. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran masyarakat setempat ) - 2 jam /IPG Based i. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. ii. Guru sebagai agen perubahan masyarakat. iii. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme - 2 jam/IPG Based i. Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas. iii. Etika dan moral profesional. iv. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. Pelaporan 2 jam/IPG Based

Pro forma Semester 2 dan 3 Taklimat Pelaksanaan (3 Jam/IPG Based)

Peringkat 1
Peringkat 2 ( 20 Jam )

BIG-PPG Peringkat 3 35 jam Peringkat 4 20 jam

Aktiviti Kemasyarakatan ( 3 Jam ) Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan, hospital, rumah anak yatim, pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. bantuan bencana (banjir, kebakaran, bencana alam) iii. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan, rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, khidmat kebajikan dan lain-lain). Pelaporan 4 jam/Student Based

Pro forma Semester 2 dan 3 Taklimat Pelaksanaan (2 jam/IPG based)

Peringkat 1
Peringkat 2 ( 20 Jam )

Bengkel ( kumpulan sasaran - murid sekolah (3 Jam/School Based) i. Bengkel Etiket dan Sosial ii. Pengucapan awam iii. Kesantunan berbahasa iv. Tertib / adab di meja makan v. Pengendalian Majlis vi. Etika berpakaian Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran murid - 3 Jam /Community Based) i. Khidmat kepada komuniti ii. Kelas tambahan iii. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iv. Kempen kesedaran ( AADK, ASNB dan sebagainya ) Pelaporan 2 jam/Student Based

BIG-PPG Peringkat 3 35 Jam Peringkat 4 20 Jam

Peringkat 1

Aktiviti Kem Untuk Pelajar Taklimat Pelaksaan Aktiviti ( 5 jam /IPG Based ) Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) Taklimat LDK ( 2 Jam ) Aktivit 1 ( 10 Jam /School Based) Pelajar Sekolah Mendirikan khemah 2 Jam Malaysia Cergas 1 jam Latihan Dalam Kumpulan 2 Jam Kembara / Orienteering 2 Jam Tazkirah dan Moral 1 Jam Persembahan Kumpulan 2 Jam Pelajar PPG ( 20 ) Persediaan 10 jam Pelaporan 5 Jam Refleksi 5 Jam

Peringkat 2 BIG-PPG Peringkat 3 35 Jam


Peringkat 4 ( 20 jam )

Contoh Perancangan Aktiviti Kem Motivasi dan Bimbingan )

Peringkat 1

Peringkat 2 BIG-PPG Peringkat 3 35 Jam


Peringkat 4 ( 20 jam )

Aktiviti Perkhemahan i. Penyediaan Tapak ii. Interaksi dengan komuniti setempat iii. Kem Motivasi/kerjaya/kem Akil Baligh/Kem Solat/kem Pintar Cerdas iv. Malaysia Cergas dan Patriotik v. Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i. Reegineering interpersonal ii. EIC ( Emotional & Spiritual Competency )

Aktiviti Kemasyarakatan i. Khidmat sosial ( khidmat sosial dan kebajikan rumah kebajikan, hospital,rumah anak yatim, pusat penjagaan emas ) Gotong royong ( membersihkan tanah perkuburan, rumah ibadat, pusat komuniti dan khidmtan kebajikan ) Bantuan bencana bantuan banjir ( bajjir, kebakaran bencara alam )

Peringkat 1
ii.

Peringkat 2 BIG-PPG Peringkat 3 35 Jam


Peringkat 4 ( 20 jam )
iii.

Proforma Semester 5 dan 6 Taklimat Pelaksanaan ( 2 jam /IPG Based)

Peringkat 1

Peringkat 2 BIG-PPG Peringkat 3 35 Jam


Peringkat 4 ( 20 jam )

Bengkel ( IPG Based /3 Jam ) Guru dan Perundangan ( Akta Kanakkanak ) Standard Guru Malaysia ( SGM ) Akta 550 / Akta Pendidikan Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan NKRA Lawatan Benchmarking (3 jam/ IPG Based) Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi )
Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) Pengurusan ( sistematik, misi sekolah, visi sekolah ) Iklim sekolah / Budaya sekolah Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum Pelaporan - 2 Jam

Peringkat 1

Peringkat 2 BIG-PPG Peringkat 3 35 Jam

Peringkat 4 ( 20 jam )

Taklimat (2 jam /IPG Based) Lawatan Benchmarking (3 jam/IPG based) Inovasi pedagogi Guru Cemerlang Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif Bengkel ( 2 Jam ) Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 (2 jam) Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG ( 1 jam) Pelaporan 2 jam

Program BIG PPG mencakupi enam domain utama kandungan kurikulum BIG PPG bermula dengan Peringkat 1 ,iaitu aktiviti di IPG dan kem 1 ( 10 jam ) yang dilaksanakan pada semester dua hingga tiga dan diikuti dengan aktiviti-aktiviti lain yang akan dilaksanakan secara berterusan di Peringkat 2 dan 3 Aktiviti yang dijalankan ialah kem kepimpinan , ceramah, seminar, bengkel, lawatan bench-marking dan kembara sosial .

Komponen Pentaksiran Laporan Aktiviti Portfolio

Wajaran 30 30

Rakaman
Penilaian pihak sekolah

30
10

Jumlah

100%

Fasa 1

Program/Aktiviti Perkhemahan

Instrument Laporan Aktiviti Portfolio Rakaman Penilaian pihak sekolah Laporan Aktiviti Portfolio Rakaman Penilaian pihak sekolah Laporan Aktiviti Portfolio Rakaman Penilaian pihak sekolah Laporan Aktiviti Portfolio Rakaman Penilaian pihak sekolah

Markah 30 30 30 10 30 30 30 10 30 30 30 10 30 30 30 10

Jumlah 100%

Wajaran 30

Kursus / Bengkel/Seminar / Kajian Kes

100%

20

Perkhemahan

100%

30

Lawatan Benchmarking/Aktiviti Khidmat Masyarakat

100%

20

100

01 Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG 1.1 Lokasi dan tarikh program 1.2 Lawatan Tapak 1.3 Perhubungan luar 1.4 Peralatan 1.5 Agihan tugas

1.6 Kos aktiviti


1.7 Kebajikan, makanan, keselamatan 1.8 Dokumentasi

01 Taklimat Peserta Program 1.1 Memperkenalkan Jurulatih/ Fasilitator 1.2 Pembahagian Tugas Peserta 1.3 KeadaanFizikal, Peralatan dan Status Kesihatan 1.4 Kebajikan dan Keselamatan 1.5 Jadual Pelaksanaan

1.6 Disiplin Peserta


1.7 Peraturan Perkhemahan 1.8 Pembahagian Nombor Peserta

01. Tugasan Pelajar PPG 1.1 Membuat Refleksi 1.2 Laporan Perlaksanaan 1.3 Dokumentasi Audio/ Video

1.4 Menyiapkan Portfolio


1.5 Surat Penghargaan Agensi Luar

01 Senarai Susun Atur 1.1 Maklumat diri pelajar PPG 1.2 Isi Kandungan 1.3 Kertas Kerja Perkhemahan 1.4 Surat Panggilan Dan Minit Mesyuarat 1.5 Agihan Tugas Jawatankuasa 1.6 Jadual Perkhemahan 1.7 Senarai Nama Pelajar

1.8 Surat Kepada Pihak Berkuasa Tempatan


1.9 Keputusan Pertandingan

Komponen Pentaksiran Laporan Aktiviti Portfolio

Wajaran 30 30

Rakaman
Penilaian pihak sekolah

30
10

Jumlah

100%