PBS

GEOGRAFI
BAND 6

SMK ST TERESA

1

INSTRUMEN BAND 6
TEMA : TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR
KOD EVIDEN : B6D2E1 (MENCADANGKAN LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN TUMBUHAN SEMULA
JADI DAN HIDUPAN LIAR

1. Lengkapkan peta minda di bawah dengan jawapan yang sesuai.
(a)

(h)

(b)

LANGKAH-LANGKAH
PENGURUSAN
TUMBUHAN SEMULA
JADI DAN HIDUPAN LIAR

(g)

(f)

(c)

(d)

(e)

2

Instrumen Band 6
Tema : Cuaca dan Iklim
Kod Eviden : B6D2E2 – Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan manusia
terhadap alam sekitar
1.

Cadangkan langkah-langkah yang boleh di ambil bagi mengurangkan kesan kegiatan manusia
terhadap alam sekitar
KEGIATAN
MANUSIA

CADANGAN

1.

Kegiatan pembalakan

a)
b)
c)
e)

2.

Kegiatan Pertanian

a)
b)
c)
d)

3.

Perindustrian

a)
b)
c)
d)

2.
Huraikan Langkah-langkah di bawah
a) Penubuhan Ladang Hutan
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b) Penebangan Terpilih
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Kaedah Biologi
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
d) Hutan Simpan
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e) Kitar semula
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3

BAND 6
TAJUK: TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR
TEMA: MEMPAMERKAN SIKAP DAN TINGKAH LAKU MESRA ALAM SEKITAR
KOD TEMA: B6D3E1

PRORAM KITAR SEMULA
CONTOH

KERTAS ,KACA,TIN,PLASTIK

MASALAH

PEMBUANGAN SAMPAH BERLELUASA DI SEKOLAH

SASARAN

PELAJAR TINGKATAN 1
AHLI JAWATANKUASA DIBENTUK TERDIRI DARIPADA:
-PELAJAR TINGKATAN 1
1)BAHAN BUANGAN DIKUMPUL PADA SATU TEMPAT
MENGIKUT KATEGORI BAHAN.
2) CATAT NAMA PELAJAR YANGTERLIBAT.
3) CATAT JENIS BAHAN DAN BERAT BAHAN.
4) KENALPASTI PELAJAR YANG PALING BANYAK
MENGUMPUL BAHAN TERBUANG.
5) HADIAH DIBERI KEPADA PELAJAR YANG MEMBERI
KOMITMENT YANG TINGGI.
6)BAHAN YANG DIKUMPUL DIJUAL KEPADA PUSAT
PENGUMPULAN KITAR SEMULA.
1)MENGHASILKAN ALBUM FOTO (BUKU SKRAP).
2)FOTO AKTIVITI DITAMPAL DI PAPAN KENYATAAN
SEKOLAH.

CARA/KAEDAH

CARA DOKUMENTASI

4