Anda di halaman 1dari 1

KUALIFIKASI LUKA

* Pada kesimpulan visum et repertum untuk orang/korban hidup, yaitu pada visum et repertum lanjutan, harus dilengkapi dengan kualifikasi luka. * Kualifikasi luka akan memudahkan hakim untuk menjatuhakn pidana.
11/17/2008 18

KUALIFIKASI LUKA

Kualifikasi luka (KUHP) terdiri dari : 1. Luka yang tergolong luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian (Psl.352) 2. Luka yg tergolong luka yg menimbulkan penyakit atau halangan utk menjalankan pekerjaan atau pencaharian (Psl.351 [1]). 3. Luka yang tergolong luka berat (Psl.[2]).

LUKA BERAT (Psl.90 KUHP) 1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. 2. Tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
11/17/2008 19

LUKA BERAT (Psl.90 KUHP) 3. Kehilangan salah satu panca indera. 4. Mendapat cacat berat. 5. Menderita sakit lumpuh. 6. Terganggu daya pikirnya selama 4 minggu lebih. 7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.